Inhoud

De inhoud van Gentblogt.

Bijdragen van medewerkers

We doen ons uiterste best, maar het kan altijd zijn dat artikels op deze website fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wanneer u dit meldt aan de redactie, dan zullen wij uw opmerkingen zonder twijfel ter harte nemen.

Gentblogt vzw beschikt niet over een controlerend orgaan dat de bijdragen van vaste medewerkers voor publicatie beoordeelt. De mening en visie van de medewerkers is dan ook niet noodzakelijk de mening en visie van Gentblogt vzw. Gentblogt vzw biedt geen garanties voor kwaliteit of correctheid of objectieve verslaggeving.

Vaste medewerkers van Gentblogt vzw onderschrijven het intern huisreglement.

Ingezonden bijdragen

Gentblogt publiceert ook teksten en foto’s die door derden opgestuurd werden, hetzij rechtstreeks naar de redactie, hetzij naar medewerkers van Gentblogt met de vraag te publiceren op Gentblogt.be.

De auteur wordt bij iedere bijdrage vermeld, en indien van toepassing op de manier gevraagd door de auteur zelf. Dit betekent dat als een auteur graag onder een andere naam wil publiceren, hij of zij dit kenbaar dient te maken bij inzending van de bijdrage.

De redactie van Gentblogt kiest bij publicatie vrij uit de ingezonden bijdragen. Zij is op geen enkele manier verplicht bepaalde bijdragen van bepaalde personen te publiceren en eigent zich het recht toe bepaalde bijdragen voor publicatie te weren.

De auteur van een gepubliceerde bijdrage behoudt alle auteursrechten. Gentblogt gebruikt de bijdragen enkel voor publicatie op haar website Gentblogt.be en de afgeleiden daarvan zoals RSS feeds of geagregeerde inhoud.

Onder geen enkele voorwaarde zal Gentblogt enige vorm van vergoeding betalen voor het publiceren van een bijdrage op Gentblogt.be. De auteur kan ook geen enkele bijkomende voorwaarde voor publicatie afdwingen.

Ingezonden foto’s

Gentblogt publiceert geen foto’s met nadrukkelijk aanwezig watermerk of copyright verwerkt in de afbeelding.

Gentblogt gaat er steeds van uit dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld op het internet en op Gentblogt.be. Gentblogt gaat er bovendien van uit dat ingezonden foto’s eigendom zijn van de inzender.

Wanneer hierover discussie ontstaat, ligt de volledige aansprakelijkheid bij de inzender en kan Gentblogt in geen geval aansprakelijk worden gesteld of geacht worden een schadevergoeding te betalen.

Het is in geen geval toegelaten om zonder toelating een of meerdere foto’s die door Gentblogt gehost worden te herpubliceren. Indien de auteur de toestemming geeft om foto’s te herpubliceren, mag u deze niet rechtstreeks vanaf de webserver van Gentblogt publiceren. Gentblogt vzw geeft bovendien geen enkele garantie over de periode waarbinnen een foto op Gentblogt.be zal worden gehost en te bezichtigen is.

Commentaren

Op Gentblogt kunnen lezers commentaren nalaten. Wie van deze functie gebruik wenst te maken, dient hierbij rekening te houden met een aantal regels:

  • persoonlijke aanvallen worden niet getolereerd
  • het spammen van commentaar wordt niet geduld
  • alles wat tegen de wet is, kan niet. Dan hebben we het over linken naar illegale muziek, sites met betwistbare inhoud en inbreuken op auteursrecht.

Commentaren die tegen deze regels ingaan worden gemodereerd of verwijderd door de medewerkers. Er zal hiervoor steeds een verklaring gegeven worden.
Commerciële informatie of reclame wordt niet getolereerd. Indien u informatie over uw bedrijf via Gentblogt wenst kenbaar te maken, kan dat door uw persmededeling te mailen naar de redactie.

Verder gaan wij uit van de goede wil van alle mensen. Wanneer u het tegendeel bewijst in de commentaren behoudt de redactie zich het recht voor in te grijpen.

Commentaren van lezers worden niet voor publicatie goedgekeurd. Gentblogt wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.

Oneigenlijk gebruik van de commentaarfunctie wordt niet geduld. En dan hebben we het over comment spamming, astroturfing, onder verschillende namen reageren, misbruik voor reclame- of marketingdoeleinden, etc.

Ondanks onze controle, zou het kunnen dat commentaren die in strijd zijn met de bovenstaande regels toch door de mazen van het net glippen. Wij zouden het op prijs stellen dat u het ons meldt als u iets dergelijks opmerkt of u persoonlijk aangevallen voelt.

Wanneer u denkt dat we een commentaar onterecht hebben verwijderd, kunt u ons om uitleg vragen.

© 2008 GENTBLOGT VZW