Reglement Wedstrijd Foto van de Maand

In samenwerking met Fotoshop Gent organiseren we voortaan één keer per maand een “Foto van de Maand” wedstrijd.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij het begin van iedere maand selecteert een jury de mooiste foto die in de voorafgaande maand gepubliceerd werd als ‘Foto van de Dag’. De jury bestaat uit Gentblogt fotografen en andere medewerkers.

De winnaar wordt beloond met een kwaliteitsafdruk van de winnende foto op 30×45cm bij Fotoshop*. Hij wordt via e-mail verwittigd en het resultaat van de wedstrijd wordt aangekondigd via Gentblogt. De winnende foto wordt tevens gedurende minstens één jaar virtueel tentoongesteld op Gentblogt, mét vermelding van naam (en eventueel website) van de winnende fotograaf. De uitslag is definitief en onweerlegbaar.

Deelname aan Foto van de Maand gebeurt automatisch bij publicatie van uw foto als Foto van de Dag, tenzij u die deelname uitdrukkelijk weigert bij inzending. Het is dus onmogelijk om foto’s in te sturen louter voor de Foto van de Maand wedstrijd!

Zowel amateur-, kunst-, als broodfotografen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze wedstrijd. Zijn voor deelname uitgesloten: directe medewerkers van Gentblogt en Fotoshop Gent.

De foto’s blijven eigendom van de respectieve fotografen, die evenwel door deelname hun expliciete toelating verlenen aan Gentblogt om de foto op de website te plaatsen.

(*) Om als Foto van de Maand in aanmerking te kunnen komen moet de foto dus niet alleen aanspreken, maar moet hij ook over voldoende technische kwaliteit beschikken (min. 2500 à 3000 pixels op de langste zijde). De foto moet evenwel niet in deze resolutie ingezonden worden.

© 2008 GENTBLOGT VZW