Over Gentblogt

Gentblogt is een online tijdschrift in de vorm van een weblog, gemaakt door Gentenaars, voor Gentenaars. Gentblogt heeft sinds 2007 het ISSN 1783-8304.

Gentblogt is ook een vereniging, Gentblogt vzw, die naast de website andere activiteiten ontplooit, zoals onder meer Gratis in Gent en rondleidingen.

Wie zijn de medewerkers van Gentblogt?

De medewerkers van Gentblogt zijn vrijwilligers die graag in de stad rondtrekken, foto’s nemen, voorstellingen bijwonen, iets gaan eten,… Ze delen die ervaringen graag met u en worden hier niet voor vergoed. Ze zoeken al eens iets op en gieten dat in een artikel. Of ze zetten de actualiteit uit de kranten online. Maar ze weten ook niet alles en kunnen zich al eens vergissen. Hou hier dan ook rekening mee als je commentaar geeft. We werken met een wisselende groep van enthousiastelingen, die tijdens de feesten wordt uitgebreid. Inzendingen of meewerken is altijd mogelijk. Hier vindt u een lijst met alle schrijvers en fotografen, van nu en toen.

Gentblogt vzw

Achter de coulissen vindt u Gentblogt vzw, met voornamelijk de redactiemedewerkers van Gentblogt als leden. De maatschappelijke zetel van Gentblogt vzw is gevestigd in de Sint-Katelijnestraat 14, 9000 Gent. De vereniging heeft tot doel te informeren over alles wat reilt en zeilt in Gent op onder andere sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak.

Onze statuten zijn, zoals dat gebruikelijk is, verschenen in het Belgisch Staatsblad en aldaar raadpleegbaar (met aanpassingen alhier). Alle medewerkers van Gentblogt zijn vrijwilligers. Niemand wordt bezoldigd voor het werk dat hij of zij voor Gentblogt doet. Wij vergoeden evenmin onze gastbloggers.

Op zoek naar financiële steun is Gentblogt vzw in december 2006 gestart met het concept Vrienden van Gentblogt. Wie ‘Vriend van Gentblogt’ wil worden, kan dat door een gift over te schrijven op de rekening van de vereniging. Storten blijft mogelijk het hele jaar door, waarbij men wordt opgenomen in de lijst met Vrienden van Gentblogt voor het kalenderjaar waarin de storting gebeurt.

Het bestuur van de vzw wordt om de drie jaar opnieuw gekozen uit de leden. Op dit ogenblik is het als volgt samengesteld:

  • Michel Vuijlsteke (voorzitter)
  • Ilse Baetslé (ondervoorzitter)
  • Patricia Vroman (secretaris)
  • Ivan Deboom (penningmeester)
  • Veerle Vandeputte (bestuurslid)

Meer informatie:

© 2008 GENTBLOGT VZW