Het Beroepenhuis

maandag 26 september 2005 14u07 | Hans Dekeyser | 5 reacties
Trefwoorden: , .

Gent is terug een initiatief rijker; “Het Beroepenhuis”.
Morgen stelt het gloednieuwe Beroepenhuis in Gent haar meter en peter voor. Ilse Van Hoecke neemt het meterschap op zich en Mark Tijsmans wordt de trotse peter.

Het Beroepenhuis wil een oplossing bieden voor een actueel probleem op de arbeidsmarkt: een groot aantal mensen zoekt naar werk en toch raken tegelijkertijd specifieke vacatures niet ingevuld. Er is een grote nood aan technisch geschoolde vakmensen. Het Beroepenhuis focust op die praktisch uitvoerende of technische beroepen. De opleidingen in het technisch en beroepssecundair worden gepromoot als dynamische studierichtingen die leiden tot kansrijke, volwaardige beroepen.
Het Beroepenhuis bestaat uit drie delen. De interactieve tentoonstelling wordt de grootste blikvanger van het educatieve centrum. Daarnaast zijn er ook workshops en komt er een informatie- en documentatieruimte.
De bezoekers van de interactieve tentoonstelling gaan zelfstandig op zoek naar beroepen uit verschillende bedrijfssectoren. Via doe-opdrachten, audiovisuele prikkels en sfeerboxen kunnen de bezoekers zich inleven en vragen beantwoorden over de beroepen die ze ontdekken. Zo schuiven ze als mecanicien onder een vrachtwagen. Als kwaliteitscontroleur halen de jongeren het verkeerd afgewerkte product van de lopende band enz.
Naast de interacties in de tentoonstelling krijgen leerlingen ook de kans om intensieve workshops te volgen. In het atelier kunnen ze experimenteren met materialen en gereedschappen door bijvoorbeeld een echte muur te metselen, een GSM-houder te plooien uit metaal of een computer te ontmantelen.

Tijdens de meter en peter viering van Het Beroepenhuis op 27 september zullen Ilse Van Hoecke en Mark Tijsmans elk de kapitein zijn van een team van kinderen. Samen gaan ze op zoek naar beroepsweetjes om zich voor te bereiden op de eindquiz, waarin het team Van Ilse het opneemt tegen dat van Mark. Start van dit evenement om 14u30.

Het Beroepenhuis kan men vinden in de doornzelestraat 86-92 te Gent.

Meer info op: Het Beroepenhuis

© 2005 GENTBLOGT VZW

5 reacties »

 1. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Ik denk dat dit een fijn initiatief is. Onze jeugd (en hun ouders) moet leren afzien van die houding dat een manueel beroep niet voor hen is, of zelfs minderwaardig. Wel integendeel, een gemotieveerde manuele of beroepswerker kan sociaal veel hoger komen dan sommige gefrustreerde intellectuelen. Ik denk ook dat we ook terugmoeten naar het systeem met leercontract, maar dan met een strenge begeleiding om uitbuiting tegen te gaan en om het een echte concrete leerschool te laten zijn.

 2. Reactie van Iris

  Nog maar eens het bewijs van de maatchappelijke golven;15 à 20 jaar geleden moesten en zouden onze kinderen, willens nillens, naar de unief want ze moesten het beter (en wat is beter ?) hebben dan hun ouders.
  Bijgevolg : grote nood aan goed opgeleide vakmensen.
  ‘t Bewijs vandaag is er; geraak maar eens aan een serieuze schilder, vloerder, loodgieter enz…. En als men ze vindt dan sta je onderaan hun lange wachtlijst en kloppen ze onmenselijke uren.
  Onze maatschappij heeft er grote nood aan, vandaar dat ik hoop dat het Beroepenhuis vlug vruchten zal afwerpen.
  Diegene die één of ander beroep minderwaardig vindt zegt genoeg over hem/haarzelf.

 3. Reactie van Eric

  Ik vind het dringend noodzakelijk dat het technisch en beroepsonderwijs wordt geherwaardeerd. Ik werk in de industriële staalbouw en merk wanneer een oudere arbeider op brugpensioen gaat, er geen goed opgeleide jongere zijn plaats inneemt.
  Ik vind dat ook de wergever zijn steentje zou moeten bijdragen in de opleiding van bekwame jonge krachten. Een oudere ervaren arbeider zou hier zeker een jongere kunnen begeleiden.
  Alleen vind ik het jammer dat in veel gevallen eerst de oudere arbeider wordt ontslagen en nadien pas een jongere in het bedrijf komt. Voor het verder opleiden en begeleiden van een jongere kracht is er dan vaak niemand meer voorhanden…

 4. Reactie van edith

  Ik sluit me volledig aan bij de oproep tot herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs .
  Er is in onze maatschappij zeker een toekomst voor vakbekwame technici .
  We moeten af van het “watervalsysteem” waarbij leerlingen hun secundair onderwijs aanvatten in een latijnse ,”afzakken ” naar een technische richting en ongemotiveerd stranden in een beroepsrichting.Investeren in het beroepsonderwijs zou voor de overheid een prioriteit moeten zijn .In werkelijkheid zijn “besparingen” echter de prioriteit!!

 5. Reactie van Mil

  Als voorzitter van Het Beroepenhuis ben ik bijzonder blij met de positieve reacties en de grote betrokkenheid. Het Beroepenhuis moet het op dit ogenblik rooien met een beperkte, maar erg enthousiaste ploeg. Ik zou hierbij dus graag een oproep doen naar vrijwilligers om ons te helpen. Een klas begeleiden door de tentoonstelling of een concrete workshiop beggeleiden. Elke hulp is welkom.