Sp.a-voorzitter haalt Groen! onderuit

maandag 11 september 2006 9u59 | Bruno Bollaert | 26 reacties
Trefwoorden: , .

Er zit opnieuw een stevig haar in de boter tussen sp.a en Groen! In een interview met deze krant haalt sp.a-voorzitter Vande Lanotte hard uit naar de groene opstelling in Gent en Antwerpen. In Gent stellen ze zich ‘soms fundamentalistisch op’ en in Antwerpen spelen ze volgens Vande Lanotte met hun profileringsdrang in de kaart van het Vlaams Belang.

Lees verder bij De Morgen en De Gentenaar

© 2006 GENTBLOGT VZW

26 reacties »

 1. Reactie van Frans

  Het Nimby-syndroom van de sp.a-voorzitter: geen Groen! in mijn (electorale) achtertuin.

 2. Reactie van jan

  Wat heeft jantje vandaag uit de krant geleerd : kritiek hebben op gro(o)t(s)e plannen is fundamentalistisch. En beter om je er met boutades vanaf te maken dan het dossier ten gronde te bespreken. Anders zou ie misschien moeten erkennen dat het niet enkel een bende groene fundamentalisten is die tegen de paarse megalomanie ingaat, maar wel degelijk een ganse buurt!

 3. Reactie van u

  en wat met het onderzoek dat stelt dat 70% van Gentenaars voor het project is?

 4. Reactie van petervc

  Allicht de 70% die niet in de stationsbuurt wonen

 5. Reactie van filip

  Je hoeft anderszijds niet in de stationsbuurt te wonen om er toch een gefundeerde (pro) mening op na te houden in dit dossier.

 6. Reactie van marc

  logica volgens Johan VDL: “”Wij vinden dat daar iets moet gebeuren, met de bedoeling automobilisten op de trein te krijgen”, en daarom leggen we een extra weg aan om auto’s rechtstreeks tot in het hart van een drukke woonbuurt te leiden :-) De logica ontgaat mij volkomen. Om automobilisten op de trein te krijgen, moet je dus een extra weg aanleggen? Nee meneer VDL, om automobilisten op de trein te krijgen is er een mentaliteitswijziging nodig. Maar dat is natuurlijk moeilijker te verkopen aan de kiezers dan het Grote Gratis verhaal van uw voorganger. Ben eigenlijk teleurgesteld: ik had wel wat meer visie verwacht voor een dergelijk project.

 7. Reactie van dirk

  Als “de ganse buurt” rond het Sint-Pietersstation tegen het project is, zal die “ganse buurt” op 8 oktober ongetwijfeld Groen! stemmen. We zullen zien.

  (Ik woon daar ook, en ben pro. En ik heb niet eens een auto!)

 8. Reactie van bruno

  Dat gelooft ge toch zelf niet. handen op aan wie ze dat allemaal hebben gevraagd. Aan mij alvast niet.

  Lies, damned lies, statistics and … opinion polls.

 9. Reactie van filo

  Nog een beter idee: laten we gewoon het Sint-Pietersstation sluiten. Het zal daar rustig worden en dan zijn alle buurtbewoners tevreden… Of als dat te radicaal is, dan voeren we een stelsel van vergunningen in: alleen mensen die in 1978 ook al de trein namen, mogen het station nog gebruiken. Zijn de buurtbewoners dan tevreden? Stel je voor dat het aantal treinreizigers zou stijgen, en dat Gent eindelijk een serieus groot station zou krijgen — waar gaan we dan naar toe met onze landelijke rust?

  Ik wil maar zeggen: een groot, modern station is een unieke ontwikkelingskans voor onze stad, kijk maar naar wat Euralille gedaan heeft voor Rijsel. Ik snap best dat het voor 200 mensen in de buurt niet zo aangenaam is (anderzijds: hun eigendom wordt veel meer waard), maar voor 200.000 andere mensen is dit een unieke kans om tot een beter openbaar vervoer te komen. Hoe zat dat nu ook al weer met het algemeen belang?

 10. Reactie van petervc

  OK, dan stemmen we maar Groen! na al die jaren SPa. Alle gekheid op een stokje: Gent gaat nooit een kernstation voor de supersnelle trein worden zoals Rijsel, dus die vergelijking gaat niet op. Darenboven hebben de meeste mensen hier geen al te grote bezwaren dat Gent een goed en groter (vertrek)station wordt, wel dat er op een kunstmatige manier kantoren worden ingeplant, zodat er een aankomststation wordt geschapen, en nieuwe verkeersdrukte wordt gecreëerd: een station moet je kunnen (en willen, vooral) bereiken met een beter en efficiënt openbaar vervoer. Dat plan, dat vanzelfsprekend meer regionaal moet zijn dan alleen de stationsbuurt, ontbreekt. Daarenboven: als je kantoren creëert met toegangswegen voor de wagen, stimuleer je het autoverkeer in de stad (want een groot deel van de werknemers gaan er uit het Gentse komen) ipv het te verminderen.
  Je kan je in de uitlatingen van VDL en baasje Termont de ergernis over het niet meegaan van Groen! voelen (ja, het ìs een gemiste kans om niet samen naar de kiezer te stappen). Dat soort dreigen belooft niet veel goeds voor een komende coalitie.

 11. Reactie van yves

  Ik vind het toch een maf verhaal.
  Ik ben vorig jaar gaan luisteren naar professor Eric Corijn (VUB) die op uitnodiging van Groen! kwam pleiten voor de compacte stad. Hij analyseerde heel knap de stedebouwkundige evolutie van België sinds WOII. Hij had het over de dualiteit tussen stad en platteland, met -op aansturen van de toenmalige CVP -een verregaande verstedelijking van het platteland, met lintbebouwing en verkavelingen alom. Een urbanisatie die naam niet waardig, bedoeld als dam tegen de socialisten. Ik kan z’n gedachtengoed niet in oneliners weergeven, maar wat nu aan het station gepland is, interpreteer ik als een mooie synthese van zijn stellingen en toekomstvisie.
  Het heeft me teleurgesteld dat een idealistische partij als Groen! er niet in slaagde deze knappe theorie minstens te toetsen aan het dossier SintPieters.
  Niets menselijks is ons vreemd zeker…

 12. Reactie van filo

  Ach mensen mogen dus alleen vertrekken uit Gent-Sint-Pieters, maar ze mogen er niet aankomen. Dat kan nog leuk worden. Wat bedoelt u eigenlijk met het “op kunstmatige manier kantoren inplanten”? Is er dan ook nog een andere manier? Het is mij nog nooit gebeurd dat ik ‘s morgens in de tuin wandelde, en opeens enkele spontane kantoorgebouwen zag. Kantoorgebouwen worden altijd kunstmatig ingeplant. Blijkbaar is er in Gent nog voldoende nood aan kantoorruimte. Het lijkt me zelfs goed dat dit soort werkgelegenheid er bij komt, want nu gaan enkele tienduizenden hooggeschoolde Gentenaren elke dag pendelen naar Brussel. Als er meer kantoorjobs komen in Gent zelf, hoeven al die mensen niet meer te pendelen. Alleen worden die kantoren nu heel versnipperd ingeplant, denk aan de Zuiderpoort aan het UCO-gebouw, aan Flanders Expo enzovoort. Als je veel kantoren concentreert aan het station, dan is dat inderdaad geen garantie dat iedereen met de trein komt werken. Maar als iemand uit, zeg maar De Pinte aan de UCO werkt, dan kun je 100 procent zeker zijn dat die met de auto komt. Als diezelfde persoon vlak naast het station werkt… Tja…Dan wordt de kans dat die persoon het openbaar vervoer neemt toch al iets groter. Denk aan Brussel: sinds het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geconcentreerd zit aan het Noordstation, neemt een veel groter gedeelte van het personeel de trein. Dus dat is een voorbeeld om na te volgen. Kortom: hoe meer volk zo dicht mogelijk bij het Sint-Pieters-Station kan werken, hoe beter voor het leefmilieu. Iedereen die een beetje voor het leefmilieu is, wil zoveel mogelijk activiteiten zo dicht mogelijk bij het station.

 13. Reactie van marc

  @filo: als ze toch allemaal met de trein komen, is er toch geen extra weg nodig? Ik denk dat iedereen de buurt de verbetering van het station toejuicht, het is het megalomane dat afschrikt. Regelmatig krijg ik van vastgoedmakelaars te horen dat op de Gentse kantoormarkt het aanbod de vraag ruimschoots overstijgt. Waarom dan nieuwe bouwen? Dat bedoelt Petervc met “kunstmatig”. En waar is de visie van de stad als ze eerst de Voskenslaan mooi proberen herin te richten om vervolgens enkele jaren later met een nieuwe weg op de proppen te komen? Mijn gedacht is: hoe meer treinen, hoe liever, maar dan zonder meer auto’s aan te trekken. Dan is iedereen content: op die manier is er immers overal minder fijn stof, want de mensen nemen de trein :)

 14. Reactie van filo

  Zie mijn redenering van daarnet. Het grootste deel van de mensen zal (mits de nodige stimulansen) wel met de trein komen, maar een deel zal ook met de auto komen. Een rechtstreekse link van de ring naar de parking van het station lijkt me dan ook verdedigbaar. Zorg ervoor dat je via die weg enkel en alleen in de parking terecht kunt en dan schakel je meteen het sluikverkeer uit.

  En als er echt een overaanbod is van kantoorruimte in Gent, dan lost het probleem zich toch vanzelf op? Dan vinden ze toch nooit een ondernemer die een gebouw wil betalen dat je aan de straatstenen niet kwijt geraakt? Waarover maken we ons dan nog druk?

 15. Reactie van Frans

  De vergelijking met Euralille gaat inderdaad niet op.
  Toen Euralille in Rijsel tot stand kwam stond bijna heel Vlaanderen weigerachtig tegenover de TGV. Een voorganger van de huidige sp.a-voorzitter dreigde zelfs op de sporen te gaan liggen maar eist vandaag zonder schroom dat de TGV in zijn stadje stopt omdat een grote Waalse stad verderop die van meetaf aan wel resoluut voor de TGV heeft gekozen minder opstappende reizigers zou tellen. Gent wil een “groot en modern station” maar heeft de TGV naar Rijsel destijds gemist: vandaag doet men er met de gewone trein nog steeds één uur over de twee oude Vlaamse hoofdsteden. Dat is nauwelijks 70km per uur. Toen de Franse premier en Rijselse burgemeester Pierre Mauroy Euralille tot stand bracht koos hij resoluut voor een relatief dure prijs voor het traject naar Parijs, om te vermijden de voorstad van Parijs zou worden.

 16. Reactie van filo

  Hallo, zijn jullie ooit wel eens in Lille geweest? Euralille is meer dan een plaats waar af en toe een trein stopt. Het is een heel complex met winkels, kantoren, verschillende vormen van openbaar vervoer enzovoort. Het heeft Lille weer op de kaart gezet. Laten we niet vergeten dat Gent-Brussel over tien jaar nog sneller zou moeten verlopen dan nu al het geval is. En Euralille kan vlot bereikt worden per auto, metro, bus en trein…

  Oh ja: er is wel een verschil. In Lille heeft men gekozen voor confronterende moderne architectuur en dit bepaalt mee de uitstraling van Euralille. Hier zal het weer zo’n lelijke banale Bontinckbunker worden, neem ik aan. Er was een tijd dat sommige bouwfamilies een hele stad opbouwen, denk aan Keldermans of Semey. Nu is een familie die een hele stad om zeep helpt met lelijke betondozen.

 17. Reactie van petervc

  Inderdaad, Euralille is meer dan een station: het is een buurt waar na 6, 7 uur geen kat te zien is behalve drugshandelaars en prostitutie. Het mag ook iets minder zijn: een leefbare wijk.
  Jouw opmerking over architectuur is terecht overigens.

 18. Reactie van ruud

  sossenbaas VDL geeft Groen! een sneer omdat Vera Dua ageert tegen de megalomanie van de plannen aan sint-pieters. Groen! maakt zich druk over wat fijn stof, meesmuilt de rode professor. intussen zorgt fijn stof – vooral een gevolg van uitlaten van auto’s – jaarlijks in belgië voor 13.000 en in gent voor 300 “vroegtijdige overlijdens”. de cijfers komen niet van Groen! maar van de Europese Commissie. een parking van duizenden wagens zal nog meer wagens richting station halen, vooral uit de buurgemeenten. VDL wil de mensen uit gemeenten als De Pinte of Zevergem met de wagen naar sint-pieters laten komen. waarom geeft hij ze geen goede verbindingen met de trein? hij kent de grote baas van d NMBS toch? bovendien: VDL vergist zich van vijand. SP.A en Groen! kunnen na 8 oktober een progressief Gent uittekenen. VDL zou daar beter zijn energie insteken.

 19. Reactie van filo

  De Pinte heeft al een heel goede verbinding met Sint-Pieters: ‘s morgen zes treinen per uur die er zes minuten over doen. Met de auto haal je dat niet. Ik vermoed dat flink wel mensen uit De Pinte wel met de trein willen komen werken naar Sint-Pieters. Maar maak je geen illusies: ze parkeren hun auto dan wel aan het station van De Pinte…
  Zouden we eigenlijk niet een goede MER laten maken? Ik heb zo het vermoeden dat als Sint-Pieters een succesverhaal wordt, met bvb 15.000 extra-reizigers per dag, dat het netto-resultaat wel eens minder luchtvervuiling zou kunnen zijn.

 20. Reactie van Cedric

  Het fijn stof is weer in actie geschoten.

 21. Reactie van Dirk Theuns

  Mensen uit De Pinte, die met hun auto (of bij goed weer met de fiets) naar het station komen, inderdaad!
  Als er zo vele “De Pintes” zouden zijn, brengt dit de oplossing van onze mobiliteitsproblemen heel wat dichterbij.
  Een parking in Gent is dus helemaal geen oplossing op termijn.
  Of is het “après nous le déluge”. Nee toch?

 22. Reactie van Dirk Theuns

  Beste Cedric, gij hebt ne goeie doktoor, neem ik aan?

 23. Reactie van Cedric

  Kuch, kuch, :)

 24. Reactie van Michel Vuijlsteke

  Zo werken “opinion polls” nu eenmaal: een representatief staal van de bevolking wordt bevraagd.

  De opinion poll waarbij iedereen bevraagd wordt, da’s binnen een maand. :)

 25. Reactie van bruno

  Niet alleen het aantal is niet ‘representatief’; ook de vraagstelling is in het beste geval zwart/wit of erger nog, ‘gericht’. In het zwart/wit geval kan het –vereenvoudigd voorgesteld– als volgt gaan:

  “Dag meneer, mevrouw, bent u tegen of voor het Project Gent-Sintpieters?”

  - Wel, eigenlijk ben ik voor, maar niet op de manier waarop het stadbestuur het voorstelt. Ik zou liever niet zo’n hoogbouw zien, en ook die nieuwe verkeersader daar ben ik niet meteen voor gewonnen, en ik heb bedenkingen bij…

  “Ik noteer dus: u bent voor.”

  Tsja. Maar dergelijke demagogie stelt men natuurlijk alleen maar aan de kaak als het in zijn eigen kraam past ;p

 26. Reactie van jan

  Laat ons de discussie over het project Sint-Pieters misschien elders voeren… ;-)