Jef Geeraerts schrijft ode aan Gent in plaats van SP.A-Spirit-programma

donderdag 21 september 2006 9u54 | Wouter | 38 reacties
Trefwoorden: , .

,,Je moet je engageren”

Ter ere van Gent. Dat is de titel van een boekje dat Jef Geeraerts schreef. SP.A-Spirit had hem gevraagd een literaire bewerking van het verkiezingsprogramma te maken, maar Geeraerts negeerde dat verzoek en schreef een verhaal met zijn herinneringen aan Gent. Het boekje belandt in elke Gentse brievenbus.

Lees meer bij De Gentenaar

Lees en kijk bij VRTNieuws.net

© 2006 GENTBLOGT VZW

38 reacties »

 1. Reactie van Sven

  Ik heb het net in de brievenbus gevonden.
  Straks es lezen :)
  Lijkt mij wel een leuk initiatief… Beter dan het zoveelste boekje met lachende gezichten..

 2. Reactie van Roland

  Ik woon in een “slecht” bediende wijk, nog niets ontvangen. Trouwens niet de eerste keer, de bon voor de spaarlamp vorig jaar is ook de wind ingegaan.

 3. Reactie van Jurgen Bockstaele

  Nog even geduld hebben Roland, ze zijn nog maar vers van de pers. Sommige busrondes gaan iets vlugger dan andere.

 4. Reactie van kristof

  Heb het pas gelezen, en ik vind het niet bijzonder. De eerste soeveniers krijgt Jef bij het zien van het pleintje voor het St Pietersstation, net Termont die dat soeveniertje een beetje grondig overhoop zal gooien.
  Jef wordt oud, schrijft enkel over de oorlog, de jezuieten en over koffiedrinken met Beke en zijn madam.
  En dan eindigt dit met het programma van de SPA…

  trams tot 1u, wij zullen wel uit ons bed ‘daveren’
  tweerichtingsverkeer in de geldmunt?? Men heeft er juist een heeeeel duur fietspad tussen de tramsporen gelegd, moeten de autos dan mooi braaf, traag achter de fietsen rijden? Dat zal plezierig worden.

  DUA, zoek dat schilderij, schrijf een boek, en je wordt burgemeester…

 5. Reactie van mic

  Het voorwoord van Termont lijkt veelbelovend.
  het verhaal -’gemijmer’- ontgaat me echter ook…
  Zoveel ode aan actueel Gent lijkt me dit boekje toch ook niet.
  Een dure campagne, maar zal wellicht toch veel gelezen worden.

 6. Reactie van Kristof

  Jammer, een gemiste kans, maar een bewijs dat ook bij de SPA de vorm primeert op de inhoud.

 7. Reactie van Lien Braeckevelt

  Wat een snelle conclusie! Het volledige programma van de Gentse SP.a vind je hier. 428 concrete actiepunten. Met heel veel mensen gedurende meer dan een jaar aan gewerkt. Maar 124 bladzijden was wat veel om massaal te verspreiden. Je kan het wel toegestuurd krijgen, als je dat wenst.

 8. Reactie van Huug

  Het programma van spa-spirit is het meest uitgebreide, complete en indrukwekkendste dat ik sinds jaren geleden nog heb mogen lezen, en vooral: ook de inhoud van hun voorstellen is van zeer hoge kwaliteit en realistisch.
  Tot hiertoe koos ik voor mensen van ‘blauwe’ signatuur maar de kristalheldere, duidelijke en de concrete standpunten van spa.a-spirit hebben een heel sterke indruk op me gemaakt.
  Je kan hun standpunten (en ook die van andere partijen trouwens) -in verkorte versie en gerangschikt per thema, nalezen op de Gentkiest pagina’s van Gentblogt.

 9. Reactie van ilse

  Ik sluit mij aan bij wat huug zegt. Ik beslis al jaren bij iedere verkiezing voor wie ik stem op basis van het programma en ik beschouw het als mijn plicht als kiezer om al die programma’s te lezen.
  De vergelijking hier in Gent helt voor mij heel sterk over naar Spa-spirit. Niet alleen omdat ik mij kan vinden in wat ze vertellen maar ook omdat ze tenminste werk van hun programma hebben gemaakt. In vergelijking daarmee zijn sommige programma’s van andere partijen echt triestig. En volledig onrespectloos tegenover de kiezer, vind ik.

 10. Reactie van Frank De Jonckheere

  Ik kreeg net ook dat boekje in mijn brievenbus. Het allerlaatste puntje van het programma klinkt zo – ik citeer: “Het circus schittert. De brede zone tussen het oude Wintercircus en de Waalse Krook is bestemd voor een uniek cultureel project met een architectuur waar men van ver komt naar kijken. Als het een mediatheek wordt, doet die meer dan tonen en bewaren. Ze biedt o.a. ook ruimte tot ontmoeting tussen kunstenaars”.
  Kan iemand mij zeggen wat dit betekent voor circus ‘Mahy’?

  FrankDJ
  https://www.circusstad.be

 11. Reactie van Frans

  “Ter ere van Gent” is een lezenswaardig stuk, maar alleen over een stad dat niet meer bestaat (jezuiëten in de Savaanstraat, Klein Turkije met de tweedehandsboekenwinkeltjes,…) en waaraan Jef Geeraerts heel veel te danken heeft. De auteur heeft het in zijn eerst herinnering aan Gent over de “lage gewelfde gang” van het Sint-Pietersstation: die gang is wettelijk beschermd maar wordt weldra (?) afgebroken en vervangen door een immens ondergronds “plein”.

 12. Reactie van Frans

  Correctie van vorige reactie: een stad die… Wellicht dacht ik aan “‘t Stad” waarmee Geeraerts dikwijls vergelijkt.

 13. Reactie van George

  Wilden de socialisten geen commercieel winkelcentrum in de Cirk Mahy maken? Of waren dat de liberalen? of zijn die twee toch één pot nat?

 14. Reactie van Frank De Jonckheere

  Met alle respect, maar “ruimte tot ontmoeting tussen kunstenaars” kan ook een café zijn… Maar laat ons er toch maar van uitgaan dat dit pamflet enigzins ernstig is.

  Over ernst gesproken, mijn vraag luidt: wat is de betekenis van “Het circus schittert”? Wie kan mij hierop een antwoord geven? Is er iemand van SP.a-Spirit in da house?

  FrankDJ
  https://www.circusstad.be

 15. Reactie van Lien Braeckevelt

  Frank, lees het programma van SP.a-Spirit pagina 67 punt 224 of zoek op “krook”. Het is een pdf en de tijd ontbreekt me helaas om het over te typen. Maar het is al alleszins meer dan hetgeen in het programma van Groen! staat over het circus.

 16. Reactie van Frank De Jonckheere

  Bedankt, Lien.

 17. Reactie van Frank De Jonckheere

  (Ik citeer punt 224 op blz 124 van het SP.a-Spirit-programma:)
  “De Waalse Krook: sp.a-spirit wil dat de stad de herinrichting van de brede zone tussen de Waalse Krook en de Lammerstraat actief in handen neemt met respect voor de structuur van het oude Wintercircus. Over de bestemming van het Circus en de hele zone rond de Waalse Krook moet nog een breed maatschappelijk debat gevoerd worden, met veel aandacht voor de stem van specialisten. sp.a-spirit wil de resultaten van dit debat afwachten, maar wil thans toch reeds een aantal basisprincipes benadrukken waarmee wij aan de politieke besluitvorming zullen deelnemen. Wij wensen dat het project in de eerste plaats een cultureel project wordt. Andere functies zijn mogelijk, maar dan als aanvulling en ondersteuning, en zonder de volwaardige ontplooiing van de culturele functie te hinderen. Indien in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap gekozen wordt voor de ontwikkeling van een grote mediatheek, moet dit veel meer worden dan de eenvoudige verhuizing van de bibliotheek. Het centrum moet ook ruimte bieden voor scheppende kunstenaars, moet de ontmoetingen tussen kunstenaars van verschillende disciplines actief met een groot hart voor Gent stimuleren en de brede toegang tot nieuwe media bevorderen. De uitbouw van een grote multifunctionele zaal moet ernstig onderzocht worden, met de mogelijkheid om de bestaande Gentse cultuurhuizen bij het beheer van deze zaal te betrekken. Het is belangrijk dat de overheid de greep behoudt over de architectuur en de verdeling van de functies. Mogelijke samenwerking met private investeerders mag er niet toe leiden dat het hele gebied in handen wordt gegeven van een projectontwikkelaar. Keuzes kunnen pas gemaakt worden na een wedstrijd of een vergelijkende projectoproep.”

 18. Reactie van filip watteeuw

  Lien, dat ‘alleszins meer dan hetgeen in het programma van groen! staat’ is mij net iets te makkelijk.
  Hoe een partij denkt en handelt over een thema kan beoordeeld worden vanuit een programma (maar natuurlijk, papier is geduldig), maar evenzeer vanuit het politeke handelen van de voorbije jaren.
  En wat de Krook en het Circus Mahy betreft zijn wij heel erg aanwezig geweest in het debat.
  Toen VLD-schepen Versnick aankondigde dat het circus zou worden gesloopd publiceerden Dirk Holemans en ikzelf een opiniestuk in De Morgen (6/9)waarin we opriepen om hierover een breed stadsdebat te organiseren. Dat kwam er op 10/10/2004 in de Vooruit. Op dat debat stelde ik aan burgemeester Beke (sp.a) de vraag om een participatietraject te organiseren over het Circus Mahy. De burgemeester zegde dit toe. Er volgde hierover zelfs een collegebeslissing. Ik heb er hem verschillende malen aan herinnerd maar er is niet veel van in huis gekomen.
  Toen schepen van Rouveroij (VLD) zijn bibliotheekplannen voor de Krook ontvouwde met daarbovenop een winkelcentrum in Mahy, reageerde ik met een opiniestuk in De Standaard. ( https://www.gentblogt.be/2005/11/24/1821 )
  Daar kwam toen nogal wat reactie op.
  Enkele maanden later stelde de lijsstrekkers van sp.a en VLD gezamenlijk dat er een winkelcentrum zou komen op de plaats van het Circus Mahy.
  ( https://www.gentblogt.be/2006/03/27/gentse-actua-305 )
  Dat standpunt werd door de sp.a ingeslikt toen er te veel reactie kwam. Ik hoop dat de winkelcentrumpiste ondertussen echt heeft afgedaan.

 19. Reactie van filip watteeuw

  …en die ‘gesloopd’ moet natuurlijk ‘gesloopt’ zijn

 20. Reactie van Filip

  Dank u wel voor deze rechtzetting! Goed om te weten dat ook mensen die les geven in het onderwijs nog dt-fouten maken. Jaja, het onderwijs, het gaat er ook niet op vooruit.

 21. Reactie van Huug

  Als ik het niet weet dan zou ik het opzoeken, ipv gratuite opmerkingen neer te zetten: “één pot nat”.
  Café-argumenten, tsk.. krijg ik iets van.

 22. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Frans, die kleine fout had vermoedelijk niemand opgemerkt.
  Huug, zijt ge zeker dat al die punten van SPa haalbaar zijn? Is soms niet beter wat minder hooi op zijn vork te nemen en bij het mogelijke blijven?

 23. Reactie van filip watteeuw

  Niemand is vrij van…Gelukkig wel zelf opgemerkt. En je kan moeilijk zeggen dat het lang duurde.

 24. Reactie van Huug

  Het kan nooit geen kwaad om ambitieus te zijn en de lat hoog te leggen. Als ze al de helft van hun voorstellen kunnen realiseren de komende vier jaar dan zou dat al een hele prestatie zijn. Wat ik ook appreciëer in hun voorstellen is dat ze concreet zijn en geen losse flodders of wazige voorstellen waar men alle kanten mee uitkan – die ik ergens anders lees. Ja, ik heb het over uw partij.

 25. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Losse flodders en wazige voorstellen?

 26. Reactie van Huug

  Dit hier bijv. over cultuur, zegt alles en niets. Ik lees hier geen concrete voorstellen.

  “Naast de grote spelers als NTGent en Vooruit is Gent rijk aan eerder kleinschalige kunstencentra en toneelgezelschappen, zowel als gevestigde waarden of als experimenteel initiatief. Deze diversiteit is belangrijk, niet enkel omdat creatief talent in zo’n omgeving zich beter kan ontwikkelen, maar evenzeer omdat daardoor het aanbod verscheiden blijft en betrokkenheid van het publiek kan worden aangewakkerd.”
  - Sorry hoor, maar dit vind ik gebakken lucht.

  En verder:
  “CD&V is voorstander van de aanleg van een verkeersvrij Museumplein waarin het Museum voor Schone Kunsten en het SMAK geïntegreerd worden.”
  - Zitten we met z’n allen al jaren op te wachten, op dat plein, jaja. Wat zegt dit over het SMAK en het museum daar rechtover? Niets.

  Nog verder:
  “De unieke infrastructuur van de Gentse opera moet maximaal opengesteld worden voor kwalitatief hoogstaande gezelschappen – met bijzondere aandacht voor Gentse initiatieven – en zal aandacht schenken aan de diverse podiumkunsten (opera, ballet, dans, muziektheater, concerten, …).”
  - Aha, dat is ‘nieuws’! Dat gebeurd dus nu niet?

  En nog verder:
  “De Gentse feesten moeten gratis blijven. Na de Gentse feesten willen wij een project ‘Beeldende Kunsten’ in onze stad organiseren. Dit zou de dode vakantieperiode na de Feesten helpen opvullen.”
  - Eén zinnetje over de Gentse Feesten en de periode erna ‘opleuken’ met beelden – doodser kan niet, dacht ik zo! Enfin , ik kan zo nog een tijdje doorgaan…

 27. Reactie van Lien Braeckevelt

  Heel fijn, Filip. Maar Frank vroeg me het programma toe te lichten. Onze visie op de toekomst. En dan vind ik daar bij Groen! niet zo veel over terug.
  Maar we zijn het alleszins eens: wat mij betreft komt daar alleszins geen winkelcentrum (en dat was al altijd mijn standpunt).

 28. Reactie van Huug

  Arheum, mijn excuses JM. Ik dacht echtwaar dat u bij de cd&v zat. Van perceptie gesproken!

 29. Reactie van kristof

  En dat lezen jullie allemaal in het boekje van Jef Geeraerts. Ik zal het toch eens moeten herlezen.

 30. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Huug, ik ben een sociaalvoelende, katholieke liberaal die via Vivant zijn politieke weg terug gevonden heeft naar de liberale VLD. Mijn vertaling voor die initialen: vrije liberale democraten.
  Ik probeer ook zoveel mogelijk goeds in de andere democratische partijen, en soms heb ik zin om sommige programmapunten te willen volgen.

 31. Reactie van Lien Braeckevelt

  Doen, Kristof! Vanaf pagina 27 vind je de speerpunten van ons programma en op het einde staat dat je het volledige programma op eenvoudige vraag kunt krijgen. En heb je van de andere partijen al het volledige programma in je bus gekregen?

 32. Reactie van StRo

  ‘Ter ere van Gent’ is een initiatief dat ik van Jef Geeraerts niet verwacht had.

  Dat Jef Geeraerts politiek kleur bekent; dat hij politiek engagement aangaat: dat vind ik lovenswaardig! Maar waarom een half afgewerkt literair brouwsel afleveren in een uit zijn context gerukt thema?

  Ten eerste ontbreekt mijns inziens elk verband tussen het werk en het programma van SP.a-Spirit. Daniël Termont schrijft wel een prachtig voorwoord, maar eigenlijk komt het erop neer dat Jef Geeraerts de opdracht niet begrepen heeft of die niet wilde begrijpen. Waarom toch een goed schrijver iets “onschrijfbaars” laten verbloemen- met alle respect voor het zeer gedetailleerde SP.a-Spiritprogramma?

  Vervolgens kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat dit werk allesbehalve af is. Wat gebeurde er in Gent met Jef Geeraerts tussen 1975 en enkele jaren geleden toen hij Frank Beke leerde kennen? Of wilde hij Frank Beke er in elk geval nog in betrekken? Of was er tussen 1975 en enkele jaren geleden niets ter ere van Gent?

  Wat ik wel mocht appreciëren was zijn subtiele “kleurenspel” van groen en rood. Om te eindigen met “Wie zal er in Ons Huis komen wonen als wij er niet meer zijn, wie zal de buxussen snoeien, wie zal er naar de verschillende tinten groen kijken?” Toch nog een ongewild politiek einde?

  Jammer dat Jef Geeraerts niet kritischer was bij het aanvaarden van deze opdracht. “Kritisch zijn” is nochtans een van de peilers van het Loyola-principe!

 33. Reactie van Roland

  Het boekje is er, samen met een brief van onze eerste minister. Toch eerst het boekje gelezen!

 34. Reactie van Erik

  Als kritische sp.a-sympathisant las ik vandaag met aandacht het boekje “Ter ere van Gent” van Jef Geeraerts, dat in alle Gentse bussen zou worden gedropt.

  En eerlijk gezegd: ik kan me toch écht niet voorstellen dat de sp-a hier enthousiast over is. Zelf ben ik danig ontgoocheld, verbijsterd zelfs. Wat heeft dit in godsnaam met Gent en met het Gentse beleid te maken?

  Dit schrijfsel gaat maar over één enkel ding: ME, MYSELF & I, zoals we onderhand van kaviaarsocialist Jef Geeraerts gewoon zijn. Tel het aantal ikken in de tekst en je bent morgen nog bezig. Eleonore krijgt uiteraard ook weer haar glansrol. Maar voor de rest? Waarden (laat staan socialistische), idealen, burgerzin, verantwoordelijkheid, kwaliteit van het beleid? Geen gebenedijd woord erover!
  Geeraerts mag zich volop literair uitleven, maar ik blijf me afvragen wat hier in godsnaam de relevantie van is. Moest hier zo nodig campagnegeld aan worden uitgegeven? Sorry, maar dit staaltje narcisme is puur a-politiek! Dit toegeven, zou een moedige stap zijn.

  Nadien komen gelukkig nog heel even de programmapunten van SP-A/SPIRIT aan bod. Verdorie zeg, was het niet veel zinvoller en relevanter geweest zo’n manifest te laten schrijven door iemand met weliswaar een goede pen, maar toch ook enige politiek belangstelling en enig sociaal gevoel? Ik ben echt boos.

  “Ter ere van Gent” was beter getiteld: “Ter ere van me, myself and I”.
  Steun voor het ideeëngoed? Hoezo? Geef es één enkel voorbeeld!

 35. Reactie van Bram

  Boekje gisteren gelezen. Deze narcistische zwanenzang had beter “Ter ere van mezelf” geheten. Verband met het Sp.a programma? Het past perfect in de Freya-leegte, dat wel.

 36. Reactie van George

  Ik wacht nog steeds geduldig op het boekje in mijn brievenbus; alhoewel ik geen fan ben van de literatuur van Geeraerts, evenmin ik een fan ben van de sp.a…

 37. Reactie van petervc

  Zeker niet het beste wat onze Jef al gepleegd heeft, maar het sluit wel aan bij de feel good-sfeer die Sp.A in zijn lokale campagnes wil, zeker in Gent met ikhouvan. Al vind ik de websites en blogs van de kandidaten een stuk prettiger (en informatiever). Kijk voor een nieuwe leuke, mét persoonlijke accenten, ‘ns bij .

 38. Reactie van petervc

  Oeps, verwijzingen weggevallen: ik bedoelde site van Bruno Matthys (en ga ondertussen ook ‘ns kijken bij Cathy Plasman, en uiteraard de filmpjes bij Lien Braeckevelt) heel veel sfeer, een emotioneel overbrengen van het programma (maar zeer wel en degelijk is een programma aanwezig).