VB-jongeren rommelen met Guy en Freya

vrijdag 23 maart 2007 10u39 | Wouter | 47 reacties
Trefwoorden: .

De Gentse jongerenafdeling van het Vlaams Belang pakt uit met affiches waarop premier Guy Verhofstadt en vice-premier Freya Van den Bossche te zien zijn. Ze zitten samen op een bankje en boven hun hoofden staan venijnige tekstballonnen. Het beeld is een duidelijke persiflage op de gezamenlijke verkiezingsaffiche van Freya en Guy – ook al op een bankje – van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer bij De Gentenaar en DS Online

© 2007 GENTBLOGT VZW

47 reacties »

 1. Reactie van Augustinus

  Je moet maar durven. Een foto stelen van een fotograaf, dat is broodroof. Die mens moet leven van zijn foto’s, en dan steelt iemand die zomaar (ik neem aan dat Freya en Guy keurig copyrights betaald hebben). Diefstal bij klaarlichte dag noem ik dat. Ik heb zelden meegemaakt dat een politieke partij moedwillig criminele feiten pleegt. En dan durft het Vlaams Belang nog iets zeggen over criminaliteit! Ja, ze zijn inderdaad hiermee experts in criminaliteit geworden.

 2. Reactie van vtr

  …en ik denk zelfs dat ze de auteurswet overtreden hebben uit pure dommigheid, eerder dan uit kwade wil.
  Tanguy poogt er zich uit te lullen met de uitleg dat ze ‘bewust de wet hebben overtreden’. Indien dit echt het geval zou zijn, dan zijn die mannen werkelijk zwaar uit de bocht aan het gaan. Waarom dan niet meteen openlijk zeggen dat je je niets aantrekt van het principe van de rechtstaat…? De ware aard die meer en meer bovenkomt of pure dommigheid: wat het ook mag zijn, als dat mensen zijn die ons land willen besturen, dan zal het er zeker niet op verbeteren…

 3. Reactie van Matthias

  God ja, volgens het auteursrecht mag je beelden altijd gebruiken voor parodieën en persiflages. Hoewel ik de humor van de posters niet onmiddellijk inzie, lijkt het me dat je ze met een beetje goeiewil toch zo kan classificiëren.

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik hoop dat beiden klacht zullen indienen. Drie Burgerlijke partijen voor een domme affiche, en dat met ons geld (“ze” worden toch ook nog door ons allen medegefinanceerd)
  Dat is niet minder dan diefstal en smaad!
  Het VB gaat toch nooit leren waar de wetten beginnen en waar ze eindigen.

 5. Reactie van Augustinus

  Zo eenvoudig is het helaas niet. Het parodierecht speelt tot op zekere hoogte, mits enig respect voor de oorspronkelijke artistieke creatie. Ik herinner me dat er ook een stripalbum is gemaakt met Kuifje in, laten we zeggen, niet geheel en al geklede toestand, en dat is toen verboden omdat het getuigde van weinig respect voor de creatie van Hergé. Dus parodie mag ook niet altijd.

  Maar het ergste vind ik dat dit gewoon diefstal is. Een fotograaf werkt, en wordt betaald voor zijn arbeid. Dat principe is toch duidelijk?

 6. Reactie van alex

  Beste Augustinus, begrijp je dan niet dat je met al je gezaag het VB net de aandacht geeft die ze niet verdienen.
  Ze hebben een foto gejat, so what… get a life, augustinus en zoek een andere hobby.

 7. Reactie van Erik

  Veys is een kortzichtige idioot die tot alles bereid is om maar de krant te kunnen halen. Waarom niet gewoon de VB huiscartoonist een parodie op die foto laten tekenen?

  Dit doet me denken aan die keer dat het VB via een lek bij de politie een lijst organisaties in handen kreeg die door de staatsveiligheid werden gevolgd. Om de bron de beschermen weigerde het VB die lijst aan de pers te geven. Tot Veys z’n kans rook om de pers te halen en die lijst doodleuk op z’n website zette…
  (verschillende versies van zo’n lijsten zijn altijd lichtjes verschillend zodat bij een lek de bron achterhaald kan worden)

 8. Reactie van Augustinus

  @alex

  Dank u wel voor deze bekommernis, beste Alex. Wat is dan het beste, volgens u? Dat ik gewoon diefstal laat passeren en mijn mond hou? Wat betekent vrijheid dan nog? We mogen op deze site dus over alles iets zeggen, behalve over die ene partij van dieven en leugenaars?

 9. Reactie van Tom

  trouwens, niet alleen het auteursrecht wordt geschonden (een kortgedingrechter zal dit namelijk nooit als persiflage beschouwen), maar ook het portretrecht. Ik kan me niet inbeelden dat Freya en Guy toestemming gegeven hebben aan het Blok om hun beeltenis te gebruiken voor een openbare affichecampagne. Omwille van een inbreuk op het portretrecht werd trouwens al eens een campagne van het Blok teruggefloten. Ik vraag me af waarom de fotograaf, Freya en Guy geen rechtszaak aanspannen bij een rechter in kortgeding. Die kan perfect op straffe van een dwangsom de verspreiding van de affiches verbieden tot ontegensprekelijk duidelijk is geworden of het auteurs- en portretrecht werd geschonden. En tegen die tijd is de sperperiode al begonnen.

 10. Reactie van alex

  Mijn beste augustinus, waar het om draait is dat door verder te emmeren over deze futuliteit je het VB pakken aandacht geeft.
  en ‘THEY LOVE IT’!
  Dit kan toch niet je bedoeling zijn? of toch?

 11. Reactie van Augustinus

  Sorry, ik zal ouderwets zijn, maar ik vind diefstal geen futiliteit. Stelen blijft voor mij stelen.

 12. Reactie van coolville

  Alweer een hoogtepunt van creativiteit voor Veys en zijn bende.
  Le grand méchant loup est un pauvre mouton.

 13. Reactie van rik

  En we hebben nog geen reactie gekregen van die mediageile VB-bok Tanguy. Zit hij ergens in een hoekje met een dekentje over zijn hoofd tot de storm over is? Meer verwachten we niet van die lapzwans en zijn hypocriete partij die op alles kritiek hebben, maar nog nooit een zinnig en democratisch alternatief aanboden

 14. Reactie van PW

  jawel hoor: de ‘rechts’-staat; die willen ze.

 15. Reactie van laurensv

  Auteursrecht niet respecteren is niet hetzelfde als diefstal
  (stelen: (iets) heimelijk wegnemen om zich wederrechtelijk toe te eigenen); de foto is niet weggenomen, de auteur of rechthebbende heeft ze nog; graag dus niet meer zo ggebruiken. “Een fotograaf werkt, en wordt betaald voor zijn arbeid. Dat principe is toch duidelijk?” De fotograaf is (hopelijk) al betaald voor zijn arbeid (het nemen van de foto’s), dus daar hoef je hier niet mee in te zitten.

  Wat blijft is de schending van het auteursrecht en het portretrecht (in hoeverre premier Guy Verhofstadt en vice-premier Freya Van den Bossche dat nog kunnen claimen als publieke persoon), waarbij heel misschien het persiflage-argument afdoende kan zijn. Het slimste lijkt me ook wel dat de betrokkenen geen rechtszaak aanspannen, het betekent alleen maar meer gratis reclame voor het VB, we kunnen ons verwachten aan nog maar eens hun gewentel in hun o zo vertrouwde slachtofferrol. Het was trouwens te verwachten dat die poster nog eens (mis)gebruikt zo worden door anderen aangezien ze model staat voor het ” le meilleur des mondes possibles”gevoel.

  Trouwens wie dit nodig had om in te zien dat het VB de wet/de rechtstaat/de democratie zal misbruiken in elke manier die ze mogelijk ziet om haar haat verspreiden, heeft al veel te lang zijn ogen gesloten.

 16. Reactie van Augustinus

  @laurens v.

  Het spijt me, maar je vergist je. Het copyright is het “loon” van de scheppende kunstenaar. U krijgt misschien elke maand uw loon of uw werkloosheidsuitkering op uw bank- of postrekening; een auteur leeft van zijn royalties en dat geldt ook voor een fotograaf. Het is dus wel degelijk iets “wegnemen”, zoals u schrijft, namelijk het wegnemen van het rechtvaardig verdiende loon.

  Stel dat we uw argument volgen. Hugo Claus werkt vijf jaar aan een roman. Die ligt in de boekhandels, u koopt één exemplaar en denkt: “haha, de mens is betaald voor zijn werk, dus daar hoef je niet meer mee in te zitten”. Vervolgens kopiëert u die roman goedkoop en maakt daar dik winst op, en Hugo Claus verkoopt welgeteld één exemplaar. Dan steelt u toch de vruchten van het werk van Claus?

  Mensen als Johan Verminnen hebben zo lang strijd gevoerd tegen piraterij en schendingen van het copyright, die gewoon diefstal zijn. Spijtig dat nog niet iedereen dat inziet.

 17. Reactie van annelies b.

  Het is natuurlijk gemakkelijk om Tanguy aan te vallen vermits hij hier is gebannen. Alleen al het feit dat er zo veel wordt over gepraat is al een teken van succes.

 18. Reactie van filip

  Ik heb hier onlangs toch nog berichtjes van hem gezien. Ik geloof niet dat hij hier verbannen is (jammer!) maar dat hij hier gewoon niet welkom is. En als hij kakken op hem al als een succes beziet…

 19. Reactie van vero

  Bovenstaande reactie is niet van mij. Tweede keer in twee dagen tijd dat dit gebeurt…

 20. Reactie van Erik

  De 2 bovenstaande reacties komen wel van hetzelfde IP adres. (Dus vanop dezelfde PC of vanop 2 PC’s die aan dezelfde internetaansluiting hangen) Zou het kunnen dat iemand anders dezelfde PC gebruikt en dat op die PC je naam en website onthouden worden?

 21. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Hoe dan ook: een veroordeling (sanctie) zal jammer genoeg niet opwegen tegen de media aandacht, daar zijn de 21 vorige reacties het bewijs van.
  Gent Blogt is erg populair en staat dus ook hoog in de rankings. Door bepaalde namen hier te gebruiken trek je meteen ook hún populariteit mee omhoog.

 22. Reactie van laurensv

  Neen Augustinus, jij begrijpt echt totaal niet. Het copyright is niet het “loon” van eender wie. Een arberider wordt betaalt voor zijn werk, een artiest voor zijn optreden, een schrijver voor zijn manuscript (werkende mens-> “werk” ->loon). Welk werk heeft de fotograaf in dit geval nog verricht om een recht op loon te krijgen?

  Vanuit wikipedia: “Inbreuk maken op iemands auteursrecht is niet hetzelfde als diefstal of plagiaat. De vergelijking met diefstal wordt vaak gemaakt. Diefstal heeft echter tot gevolg dat de eigenaar geen toegang meer tot zijn bezit heeft; in het geval van werken is dat moeilijk te beweren. Diefstal leidt tot directe schade in het vermogen van het slachtoffer, auteursrechteninbreuk tot indirecte schade (misgelopen winst).”

  Ik zal het nog een keer klaar en duidelijk stellen, het overtreden van het auteursrecht is geen diefstal, want er wordt geen goed weggenomen (als u dit wil betwisten, sla er dan even het strafwetboek op na (art. 461) en kijk o.a. naar “Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.”; 2e lid: “Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor kortstondig gebruik.”).

  Ik snap totaal niet welk argument u volgt in het verhaaltje over Hugo Claus, ik heb toch nergens gesteld dat het ok is auteursrechten te overtreden. Het gaat erom dat u dat om god weet welke reden diefstal wil laten noemen terwijl het dat zeer duidelijk niet is. Net zoals dat piraterij ofwel zeeroverij ofwel plagiaat betekent en dus niet van toepassing is op dit geval van mogelijke inbreuk op de auteursrechten.
  Wat ik mij wel afvraag is als 10, 20, 30, 40, 50, 60 jaar na de dood van Claus er nog steeds auteursrechten moeten betaald worden, welk werk daar tegenover staat? Werknemers krijgen geen loon als ze gestorven zijn, ze krijgen er geen vanaf het moment dat ze niet meer werken.

  Goed om te onthouden hierbij is dat copyright, net zoals patenten niet ontwikkeld zijn om in een loon te voorzien voor de auteur maar als extra (financiële) bonus voor een korte tijd om (en hier komt het:)
  “To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” (voorbeeldje uit de grondwet van de U.S.A., er zijn oudere en recentere voorbeelden).
  Het gaat dus niet om “loon” of zelfs maar om de auteur zelf maar om de vooruitgang van de maatschappij op vlak van kunst en techniek.
  Helaas is dit onder druk van immer rijker wordende lobbies van auteursrechtmaatschappijen (let op; niet noodzakelijk van de auteurs zelf) ongelofelijk vervormd en zijn de beperkte tijden nu al verworden tot 70 jaar na het sterven van de maker (retroactief veranderd van 50 jaar ervoor en ver verwijderd van het oorspronkelijke doel).
  Dat er nu auteurs zijn die leven op hun royalties wil niets zeggen over het feit over diefstal in het spel is, bepalen en afdwingen van auteursrechten is een zaak van de gehele gemeenschap en wie weet, komt ooit nog de tijd terug waar het belang van de gemeenschap primeert op diegene die nu profiteren van auteursrechten.

 23. Reactie van vero

  Het is een gekend probleem. Alle stadscomputers (of die nu in het fractiesecretariaat van het VB of de bureau van de burgemeester staan) hebben dezelfde IP. En het gebeurt soms dat naam en website onthouden worden op een andere pc… De Gentblogt-redactie weet dit en heeft dit ook al aangekaart bij digipolis. Zo had ik ook al reacties kunnen versturen in naam van Francis VDE die ooit in mijn reactievakje stond. Maar er zijn mensen met manieren en anderen. Niet waar?

 24. Reactie van Augustinus

  Meneer, ik volg u niet meer moet ik zeggen. Allicht bent u ook een van die mensen die het leuk vinden CD’s illegaal te kopiëren zodat Vlaamse artiesten niet meer aan de bak komen en geen fatsoenlijk inkomen meer hebben.

  Ik weet maar één ding: als u om wat voor ideologische redenen dan ook de auteursrechten wilt afschaffen, dan maakt u de cultuur kapot. Schrijvers, muzikanten, fotografen, beeldhouwers, schilders… zij moeten toch leven, nietwaar? En dat is heus niet van de hemelse dauw. Misschien zijn sommige mensen te gierig om voor cultuur te betalen, maar als iemand goed werk levert (als fotograaf, of als muzikant, of als schrijver), dan gun ik die mens ook een fatsoenlijk inkomen, en geen broodroof.

 25. Reactie van Eve

  In ieder geval zou het echt leuk zijn mocht iederéén hier zich onthouden van het beschimpen van andere bloggers.
  Love and peace, zou ik bijna zeggen.

 26. Reactie van laurensv

  U volgt inderdaad niet meer, nergens heb ik gesteld dat inbreuken op de auteursrechten voor mij kunnen, expliciet zelf in mijn laatste comment hiervoor en toch blijft u zoiets aannemen: “Allicht bent u ook een van die mensen die het leuk vinden CD’s illegaal te kopiëren zodat Vlaamse artiesten niet meer aan de bak komen en geen fatsoenlijk inkomen meer hebben.Ik weet maar één ding: als u om wat voor ideologische redenen dan ook de auteursrechten wilt afschaffen, dan maakt u de cultuur kapot. ”
  Waar het over ging (en u niets meer over schrijft) is dat u inbreuken op de auteursrechten diefstal noemde en ik hopelijk nu wel heb aangetoond dat je dit niet zo kan stellen.
  Aandachtige lezers zullen het hopelijk wel beter verstaan.

  Wat u ten andere nog niet hebt aangeven is waarom een metser maar een keer betaald om bvb een urinoir te bouwen en niet telkens als men ervan gebruik maakt maar een fotograaf die foto maakt in opdracht zowel betaald moet worden bij de eerste als al de keren erna dat de foto gebruikt wordt. Trouwens als Vlaamse artiesten geen fatsoenlijk inkomsten meer hebben kunnen ze misschien doen wat fatsoenlijke vlamingen doen en gaan werken (gaan optrden bvb).

 27. Reactie van Guido

  “Het is natuurlijk gemakkelijk om Tanguy aan te vallen vermits hij hier is gebannen.”

  Sinds wanneer dan?

 28. Reactie van brecht

  Ik denk dat de beste oplossing hier voor is ,een lognaam en wachtwoord. En als je een stadscomp. gebruikt, zou je je moeten kunnen uitloggen uit Gentblogt. Net als hotmail het doet.

 29. Reactie van Augustinus

  Ik heb zelden zo’n minachting voor cultuur meegemaakt!? Artiesten werken dus niet? Tja.

  Elk verstandig mens weet dat artiesten verschillende bronnen van inkomsten moeten aanboren. Ze verkopen hopelijk wat CD’s (hoewel dat ook steeds moeilijker wordt door al die mensen die illegaal kopiëren en daardoor stelen), ze treden op, ze zitten als eens in een jury, enzovoort, en op die manier scharellen ze, vaak moeilijk een inkomen bij elkaar. Als u hen dat misgunt, tja.

  Uw vergelijking met de metser dan. Loontrekkenden worden inderdaad gewoon per uur betaald. Of er nu iemand komt plassen in het urinoir (met mijn excuses als ik bij dit laag bij de grondse voorbeeld blijf) of niet, de metser krijgt zijn uurloon. Andere mensen nemen risico’s. Als er niemand komt eten in het restaurant, dan zal de kok op zwart zaad zitten. Als er héél veel volk komt eten (omdat de kok zo lekker kookt), dan mag er wat mij betreft wel winst gemaakt worden. In de cultuur identiek: al die dichters die niets verkopen, die verliezen er alleen maar geld op. Hugo Claus mag van mij (maar duidelijk niet van u) wel serieus een inkomen halen uit zijn boeken.

  Is het diefstal, ten slotte? Ja. Stel dat die partij die foto eerlijk zou gekocht hebben. Ik weet niet wat de tarieven zijn. 1.500 euro voor zo’n affiche? Ik zeg maar iets, ik ken de tarieven niet. De partij heeft die foto gestolen en de 1.500 euro niet betaald. Dat noem ik diefstal. Enfin, u zult wel weer afkomen met een of andere wettekst, en een artikel, ja het zal wel.

  Voor mij geldt het achtste gebod: “Gij zult niet stelen”. Ik zie dat hier de vrucht van de arbeid wordt gestolen.

 30. Reactie van deStrop

  [slaapwel]

 31. Reactie van vero

  Je voorstel is het overwegen waard want Digipolis zie ik er nog niet direct iets aan doen. Maar het maakt de blog wel log. Je hebt wat meer garanties op anonimiteit, maar de drempel om spontaan te reageren op comments wordt toch hoger. Wat jammer zou zijn.

  Gentblogt wordt door stedelijke diensten meer en meer gevolgd. Dat is zeker. Al weet de stad nog niet echt goed hoe ze er mee om moet, feit is dat deze site een schat aan bruikbare informatie bevat. Info die stedelijke diensten en kabinetten kan helpen om het stedelijk beleid te verfijnen. Ik merk dat Gentblogt steeds vaker als een extra bron gebruikt wordt, naast electronische knipselkranten e.d., om een beter inzicht in de stad te krijgen.

  Gewoon een vaststelling, en ik zou het jammer vinden mocht de toegang van ambtenaren tot Gentblogt op een of andere manier bemoeilijkt worden.

 32. Reactie van Yves

  Bij deze partij is “provoceren” is de meest geliefde vorm van aan partijpolitiek doen, en daarmee zetten ze -bewust of onbewust- een zwarte traditie uit de jaren 30 verder.
  Jammer dat deze mensen precies weigeren om een positief wereldbeeld te ontwikkelen: de Calimero-houding tot de zevende macht. Ze geloven meer dan dat ze weten, en ze geloven helaas ook dat wat ze zeggen waarheid is.
  Hun waarheid, die iedereen MOET geloven.
  Dat laatste is het verschil met de democratische partijen.

 33. Reactie van nico

  Misschien zal op een normale manier kunnen gediscussieerd worden nu Veys Los weg is. Ik zal er geen traan om laten. En verder die commentaar a la ” reageer er niet op want dan krijgen ze publiciteit”… sorry maar de ‘doodzwijgen’-tactiek helpt niet, is al lang gebleken. Als je al niet meer mag reageren op leugens, racisme, onverdraagzaamheid, egoisme etc, dan doen we net wat zij willen.

 34. Reactie van deStrop

  [verwijderd]

  Niet alle discussies hoeven noodzakelijk in het publiek gevoerd te worden, en aan de discussie waar u aan begint, deStrop, heeft wellicht maar één of twee mensen een boodschap. De beste manier om in contact te treden met de redactie om ons zeer specifieke vragen te stellen waar enkel u en wij in betrokken hoeven te worden, is via een e-mail naar redactie@gentblogt.be.

 35. Reactie van deStrop

  discussies over censuur op gentblogt lijken mij alle bloggers aan te gaan, maar bon ik ben een redelijk mesn, de mail is onderweg.

 36. Reactie van otto

  in één woord: laag

 37. Reactie van Luc De Baets

  Nico en Yves
  wanneer gaan jullie slapen?
  En de energiefactuur?
  Groeten

 38. Reactie van S

  @ laurensv

  Wat u ten andere nog niet hebt aangeven is waarom een metser maar een keer betaald om bvb een urinoir te bouwen

  Je vergelijkt ananassen met bananen laurens.
  Er is een verschil tussen werk als gepresteerde uren en werk als een ontwerp, een ‘schepping’.
  De fotograaf en de metser worden in eerste instantie allebei betaald voor hun uren. Hier gaat het dus, zoals je notabene zelf zegt, om een loon.
  Het verschil zit hem in het feit dat de ‘schepping’ van de fotograaf opnieuw kan gebruikt worden, in een andere context. Het lijkt mij logisch dat wanneer iemand een foto nodig heeft hij ervoor betaalt, niet? Dus als iemand een bestaande foto wilt gebruiken wil dat toch niet zeggen dat hij er niet moet voor betalen?
  In dit geval zal de vergoeding trouwens ook een stuk minder zijn dan wanneer het werk in de zin van ‘uren’ nog moet geleverd worden..

  Maar nog belangrijker is dat dit een middel is om het werk (als schepping) en de auteur ervan te beschermen. Het lijkt mij evident dat een auteur/maker kan beslissen wat er met zijn werk gebeurt, of niet soms?

  En als die metser het bewuste urinoir zelf heeft ontworpen dan is er trouwens helemaal geen verschil, en geniet hij exact dezelfde bescherming als die fotograaf.

 39. Reactie van Roland

  Wat een gezever over een spotprentje, ‘t schijnt nog erger te zijn als de Deense Mohammed cartoons.

 40. Reactie van Eugène

  er wordt hier door die redactie van gent blogt nogal wat afgezeverd en al wie hen niet naar de mond praat wordt eruitgekikkert. Wie volgt?

 41. Reactie van peterc

  Uitkikkeren? Hoe gaat dat? Is dat dan met loos gekwaak? En, vermoedelijk, in het voltooid deelwoord toch wel met -d. Een beetje respect voor normen en waarden graag.;-) En ook, na een paar jaar op dit forum, zou ik begot nog niet weten wat de mening van de GB-redactie is over wat dan ook, laat staan dat ze moet nagepraat worden.

 42. Reactie van Tjoff

  Dit is zeker niet het laatste dat we hiervan zullen horen en dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van het VB. Misschien wegen de schadevergoeding aan de fotograaf, Guy & Freya niet op tegen het aantal stemmen dat ze hiermee zullen ronselen. Wie zal het zeggen?
  Toch denk ik dat er bij die mannen een veys loszit.

 43. Reactie van toon

  toch weer mooie reclame over een eenvoudige affiche zoveel aandacht, affiches gaan pas besproken worden als ze chokeren, dan helpt het proficiaat voor de vbj ploeg ze hebben duidelijk hun slag thuisgehaald, namelijk het gespreksonderwerp worden. Tuurlijk met dank aan de linkse aanhang om hier zo overdreven op te springen.

 44. Reactie van laurensve

  Ja, je ziet dat het hun in Gent echt veel heeft geholpen, he. VB verliest een zetel in totaal, het hoogtepunt is vooorbij en nog hebben ze niets gerealiseerd.

 45. Reactie van rony coekaerts

  een rare discussie.
  laat ik uit de praktijk spreken, heb vier rechtzaken, de enige die ik ingediend heb, gewonnen voor de handelsrechtbank.
  vb.ontwerp een logo voor drukwerk en beschildering van vrachtwagens. betaald. na drie jaar is er een semi-prof. wielerploeg met “mijn’ logo op hun pakjes. betalen moesten ze: het oneigentlijk gebruik van een creatie.
  vb.maak een pentekening voor affiche, matheus passion, voor een koor, gratis. maanden nadien gebruikt een scoutsgroep een stuk ervan om op hun affiches te zetten. omdat de papa van de leiding,een advokaat, zo brutaal was,rechtszaak, betalen en heb met veel genoegen dat geld teruggestort aan de jeugdvereniging, konden ze er een fuif mee organiseren. was trouwens ere.gast. papa niet gezien. vb.3 en 4 op aanvraag.
  -er is een verschil tussen auteursrecht en volgrecht.
  een auteur,schilder, wat dan ook, bepaalt zelf wat er met zijn creaties gebeurt. hij kan ze bv. afstaan voor een doel, maar ze niet laten gebruiken om op T.shirts te zetten. of hij zegt niets, ja dan kan iedereen doen wat hij wil.de meeste zijn zo slim hun rechten aan een venootschap te geven, die dan zelfs jaren na hun dood, de eigenaar blijven. ref. herge.[wisten jullie dat het verboden is een foto van het atomium te gebruiken voor een een comercieel drukwerk?]
  mijn grootvader was een bekend kunstschilder, en ik als rechthebbende streek gedurende jaren, tot 25 jaar na overlijden, het volgrecht op. dat wil zeggen, elke keer dat een werk op een openbare verkoop verkocht werd, had ik daar iets op. ongelooflijk veel.op een verkoop van 2milj.franken had ik toch wel 500. de verkopers moesten het dan zelf, vrijwillig melden. en meestal moest ik er dan zelf naar toe rijden om hun erop te wijzen. veel geld aan overgehouden!!!
  het is een probleem. en de meeste mensen begrijpen dat niet. het voorbeeld van die metser is duidelijk. een arbeider in de volvo krijgt toch ook niet een premie als die wagen tweedehands verkocht word. een arbeider staat zijn rechten af bij het ontvangen van zijn loon. hij heeft,hoe erg het ook klinkt, een uitvoerende taak. denkt iemand aan al die medewerkers van michel angelo? gedane arbeid….
  een creatief iemand kan altijd zijn rechten blijven opeisen. misschien niet duidelijk voor iedereen, maar wat uit je hoofdje komt is van jou. zelf gemaakt.
  -voor de verkiezingen kon ik het begrijpen, publiciteit enzo, maar nu zou ik ze pakken, ze hebben de mannetjes van coolville toch ook misbruikt? of mag daar niet over gesproken worden?
  kappen op de chinesen met hun namaak, maar in gent rijden er rond met lambik op hun bestelwagen, hebben kinderopvanghuizen moustie als naam, worden tekeningen van iedereen flagrant gebruikt als uithangbord. sorry eerst voor de eigen deur vegen.
  ben daarin principieel: het stelen van iemands ideeen is diefstal.
  -

 46. Reactie van laurensve

  Het gebruik (hoe kan je een idee stelen) van iemands ideeën is geen diefstal. Het gebruik zonder toestemming van de uiting van die ideeën (hetzij een tekening, hetzij een toestel/uitvinding) is ofwel een inbreuk op de auteursrechten of op het octrooi/patent maar nooit diefstal. Diefstal was, is en blijft het wegnemen (cruciaal, de originele eigenaar heeft het niet langer in zijn bezit) van een goed (dus iets dat je kan vastnemen). Zoek het op in de Van Dale, een encyclopedie of best van al in het wetboek, het is zo en niet anders.

  Was de hoofdlettertoets in optie of stond die op de gang met de rest van de grammatica?