Oud Circus is erg onveilig

zaterdag 31 maart 2007 2u09 | Joke Renneboog | 20 reacties
Trefwoorden: , .

Omdat de openbare veiligheid in het gedrang komt en er schadeclaims van buren dreigen, moeten er dringende instandhoudingswerken worden uitgevoerd aan het voormalige Mahy-complex of het Oud Circus.

Lees er meer over in Het Nieuwsblad.

© 2007 GENTBLOGT VZW

20 reacties »

 1. Reactie van Hanne

  Zijn ze er nu eigenlijk al uit wat ze ermee gaan doen?

 2. Reactie van otto

  kan de zaal niet als uitbreiding van de vooruit gebruikt worden?

 3. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik sta over ‘t algemeen aan de kant van de geschiedenis en hen die ze eerbiedigen, maar hier hang ik echt tussen twee vuren. Sorry, Arthur, maar ik zou het niet erg vinden moest men hier het weinige dat van dat circus overblijft zou slopen. Het enige dat origineel en aantrekkelijk was waren de versieringen en de koepel, en daar blijft niks van over. Dit mastodont is volledig uitgeleefd en het zal meer dan een miljard historische BEF kosten om alles terug leefbaar te maken. Ik zie dat geld liever besteed aan andere dringende restauraties in de stad, en aan een goed doordacht cultureel centrum met bibliotheek waar men schijnbaar nu officiëel aan denkt.
  Laten we de inbeelding van echte creatieve architecten aan ‘t werk, en er een kunstwerk van moderne architectuur bouwen, dat in harmonie zou staan met heel zijn omgeving.

 4. Reactie van Roland

  @J.M.: ik steun volledig uw voorstel.

 5. Reactie van Arthur De Decker

  Jean-Marie De Wulf is het dus blijkbaar niet eens met het bestuursakkoord waarin staat dat bij de herinrichting van die zeer waardevolle zone de structuur van het laatste stenen wintercicusgebouw in Vlaanderen met respect moet worden behandeld en onderworpen aan een breed maatschappelijk debat. Hij moet zich dus niet tegenover mij verontschuldigen dat hij voor de afbraak is van dit beschermd stadsgezicht doch wel tegenover het democratisch verkozen bestuur die dit bestuursakkoord ondertekenden.
  Wat de kostprijs van dit project betreft is het koffiedikkijken. In het kader van de openbaarheid van bestuur werd mij inzage geweigerd in het schattingsverslag. Blijkbaar kreeg Jean Marie wel inzage.
  Het is voor mij in ieder geval een (voorlopige) geruststelling dat er onderhoudswerken gebeuren in afwachting van een definitieve beslissing. Dit is trouwens maar normaal. Iedere eigenaar wordt geacht zijn eigendom te onderhouden en zeker als het deel uit maakt van een beschermd stadsgezicht en de veiligheid van buren of passanten wordt bedreigd.

 6. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Beste Arthur, sorry, ik wilde u echt niet op stang jagen!
  1. Het budget dat ik vermeld is alleen gesteund op mijn persoonlijke raming, ik kreeg geen enkele informatie erover.
  2. Ik ben inderdaad niet zo akkoord met dat stuk in het bestuursakkooord, omdat ik voel dat we hier zeker en vast in een reuze budgettaire valkuil terechtkomen, nog heel wat anders dan die van het Gerechtshof en dan de “Muziek-Cultuurtempel” van Brugge. Een dergelijk gebouw in deze staat is toch een ruïne, en niet waardevol genoeg! Maar wie ben ik om een demokratisch verkozen bestuur te willen forceren? Het gaat hier alleen over mijn visie.
  Ik vind het van mijn kant betreurenswaardig dat uw vraag om inkijk geweigerd werd.
  Anderzijds is o.a.in Gent, het feit van geklasseerd te zijn als beschermd stadsgezicht niet steeds garantie voor immuniteit, zie Colliseum, Marriott, enz.

 7. Reactie van Guido Van Peeterssen

  @ Arthur,
  Er wordt hier nogal wat gegoocheld met woorden en begrippen. Wintercircus, circusschool, Centrum voor cultuur, bibliotheek voor de 21ste eeuw, cultureel project, functies zoals wonen, winkelen, ontspanning en zo meer blijven mogelijk… . De enige zekerheid is dat er een breed maatschappelijk debat komt. En zeker is dat iedereen in dat bestuursakkoord er het zijne kan in lezen. Wat mij betreft lees ik dat het allemaal rond cultuur draait met daarbij een aantal nevenfuncties. Dat is toch mooi?
  Een andere zekerheid is dat het financieel haalbaar moet zijn en zelfs als Gent en het Vlaams Gewest al hun centen bijeen leggen we er nog niet komen.
  En hier komen we aan een heikel punt: zowel Jean-Marie als ik vangen wel eens iets op, meer dan ruwe schattingen zijn het niet. Maar wat ik gehoord heb is dat een volwaardig Forum ongeveer 10 miljoen euro per jaar zou kosten nog vóór er één voorstelling plaats grijpt. We krijgen de Handelsbeurs nog niet eens uit de rode cijfers, laat staan een Forum. Een tweede punt is de leefbaarbaarheid van de buurt. Punt drie: is er wel nood aan zo een project? Enfin er zijn nog zo veel vragen en onzekerheden.
  Jean-Marie hoeft zich toch niet te excuseren omdat hij een mening heeft?

 8. Reactie van Arthur De Decker

  Inderdaad, Jean Marie hoeft zich niet te excuseren , ook niet tov mij, en hij mag gerust niet akkoord gaan met (bepaalde onderdelen) van het bestuursakkoord. We leven immers in een vrij land. En sommige formuleringen in dat akkoord zijn (vermoedelijk bewust) zo vaag geformuleerd dat ze voor interpretatie vatbaar zijn. Het is ook grappig om te zien hoe er gegoocheld wordt met woorden: in de officiele teksten zal men als het over het Wintercircus of het oud circus gaat steeds hebben over garage Mahy om zo geen verwijzing te hebben naar het historisch belangrijke gebouw waarin deze garage werd ondergebracht. Een doorzichtige truc. Laat ons nu maar hopen dat er ook niet te veel trucs worden gebruikt bij het aangekondigde brede maatschappelijke debat. Zoals bijvoorbeeld goochelen met gastronomische kostenplaatjes als het gaat over het redden van het circus en het onderschatten van de alternatieve nieuwbouw. Daar zijn voorbeelden van.

 9. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik verwijs hier nogmaals naar een historisch feit: in 1959, geloof ik, hadden de laatstejaarsstudenten architectuur van Sint-Lucas reeds een eindestudiewerk te presenteren over een moderne invulling van het gehele blok Lammerstraat, Sint-Pietersnieuwstraat, Korianderstraat, en de Schelde. Iets viel me op men had uit respect vermoedelijk de Minardschouwburg eruit gehouden. De maquettes rivaliseerden op dat moment door hun tendens naar hoge, zelfs zeer hoge torens.
  Ik hoop dat dit nu toch in het centrum van de stad niet meer de toekomst kan zijn. Mijn grote vrees wordt dat we in Gent overgaan van een redelijk of gematigd aanbod van cultuurtempels, naar een overaanbod.
  Overdaad schaadt.
  Anderzijds geloof ik ook dat het idee om een circus-school of circus-arena in het centrum van de stad te voorzien, tegen onze huidige hygiënische regels indruist. Voor zover er in die wereld nog dieren voorkomen, dan past het verblijf ervan niet in een stadcentrum. En maak me toch niet wijs dat een circusspectakel zonder (tamme)dieren als paarden, honden e.d. nog echte circus is. De geuren en de ruimte horen erbij, maar nabuurschap is geen voordeel.

 10. Reactie van Maybe

  De garage Mahy heeft wel het cirkus grondig gewijzigd.

  http://www.freewebs.com/gent_fotos/Cirkus.html

 11. Reactie van Arthur De Decker

  Maybe,
  Dat de garage het wintercircus heeft gewijzigd wordt door niemand betwist. Dit neemt niet weg dat het oorspronkelijk een circus was. Het is niet omdat er in het Gravensteen ooit een textiefabriek werd ondergebracht dat het niet kon hersteld worden tot de nu bekende burcht.Ook toen waren er tegenstanders van deze investering.
  Ik kan jouw link niet openen dus plaats ik er een andere over hetzelfde onderwerp:
  http://forgottenplaces.fttcorp.com/wintercircus_reeks1_ned.php

 12. Reactie van PW

  Guido, Arthur:

  leefbaarheid van de buurt idd;
  volledig akkoord, op maat van de stad blijven werken! in functie van het leefcomfort;

  ik herhaal dit eerder idee, moge het ver genoeg gehoord worden !!!!!:

  onder 1 glazen koepel : versmarkt, bistro’s, terrassen, een open amfitheater voor culturele voorstellingen ( nieuw hedendaags circus, straattheater, Vooruit xtra’s,Victoria, Time-festival etc etc., allemaal organisaties die die PLAATS kunnen gebruiken), plus een mooie oase als rustplaats voor wandelaars, studenten, etc + een wandelpassage naar de nieuwe bibliotheek toe, allemaal in één plek, schudden en klaar !!!

  de én/én (tover)formule moet werken, als er iets met Mahy gebeurt mag het geen holle ontzenuwde tand zijn maar eerder een werkelijk kloppend hart…met zo’n project kan Gent werkelijk school maken !

 13. Reactie van FrankDJ

  Enkele persoonlijke uitgangspunten in het debat.

  3 x PRO

  1. Vanuit het oogpunt van het circuserfgoed zou het Wintercircus moeten geconserveerd worden. Het is de stille getuige van de enorme circusgeschiedenis in Gent. Het staat buiten kijf dat Gent het historische centrum van de circuskunsten is in België, al 200 jaar. Gent is echter ook actueel het onbetwist centrum van de circuskunsten in Vlaanderen. Op dit ogenblik is het Belgisch Circusarchief in het bezit van het Huis van Alijn in Gent. De zetel en het documentatiecentrum van de Belgische Circusvrienden is in Gent. Gent is de enige stad met maar liefst drie circusscholen/ateliers: Circusplaneet vzw, Circusacademie vzw en De Circus Groep vzw. Ook de koepel van (17) circusateliers: Vlaamse Organisatie voor Circuskunsten vzw (Circusvlo) en het circussteunpunt: Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw (Circuscentrum) zijn, dankzij de inzet van circusplaneet(!), in Gent gevestigd. De volledige lijst van circusorganisaties in Gent (alsook alle links ivm het ‘Dossier Mahy’) vind je in de rechterkolom van mijn website http://www.circusstad.be

  2. Er is een grote vraag vanuit de sector naar (semi-)professionele productieruimte voor straattheater, straatcircus, circustheater en circus in Vlaanderen. Die vraag is accuut.

  3. Het Wintercircus is geschikt om zo’n werkplaats in onder te brengen. De binnenruimtelijke indeling leent zich perfect voor zo’n circuswerkplaats.

  3 x CONTRA

  1. Wat is nu eigenlijk de kostprijs voor de restauratie? Hier wordt gegoocheld met cijfers…

  2. Hedendaagse circusartiesten hebben nood aan productieruimte en zullen niet wachten op de uitslag van politiek gekibbel over een nochtans historisch waardevol gebouw. Zij willen, liefst vandaag nog, creëren in een technisch professionele setting. Voor hen hoeft de werkplaats niet samen te vallen met het erfgoed.

  3. Kan er niet beter in een paar provincies een kleinere circuswerkplaats worden opgericht ipv één grotere in Gent?

  FrankDJ
  http://www.circusstad.be

 14. Reactie van PW

  Frank,

  Dat het hedendaagse circus bij de herbestemming niet gepasseerd wordt spreekt vanzelf….
  Maar, toch een doch & een maar; mijns inziens zou het zoveel mooier zijn mocht dat theater en circusproject werkelijk in het sociaal weefsel van de stad kunnen ingebed worden.

  Zodat de circusschool zich niet moet terugtrekken in (kostbare) ruimte, die anders ook nog andere functies kan meegegeven worden, ruimte die dan ook andere organisaties kunnen gebruiken, denk aan Time festival bv., dus niets te exclusief, samen sterk, een permeabel platform……,

  Trouwens…., een kleine bedenking:
  het circus is in de middeleeuwen toch ontstaan aan de rand van de markt …acrobatie etc… als je die gedachtengang doortrekt dan kunnen een:
  -’versmarkt-boulevard’
  -versmolten met een ‘evenementen-amfitheater’
  op een unieke wijze super hand in hand gaan, niet?
  Mét een stevig link naar de geschiedenis en mét een insteek naar de behoeften van de 21ste eeuw.

  Laat ons van de laatste overblijvende schaarse publieke ruimte een uniek (creatief ) eiland maaken waar het zalig vertoeven is voor Gentenaars en bezoekers die van ver zullen komen kijken hoe wij dat hier doen in Gent… :-)

 15. Reactie van FrankDJ

  Met al je ideeën kan ik leven hoor, PW :-)

 16. Reactie van PW

  misschien moeten we samen gaan lobbyen :-), die ruimte en zijn mogelijkheden fascineeert me mateloos …

 17. Reactie van rudy Couvreur

  Hier nog eens mijn idee van wat ik vind dat men het best met de Nieuwe Circus doet.

  De Nieuwe Circus is nooit alleen een gebouw voor circusvoorstellingen geweest. De Nieuwe Circus was steeds een multifunctionele instelling. Circusspektakels vonden meestal tijdens de lentefoor plaats, of in de herfst. De overige tijd was de grote zaal locatie voor variété-, theater- en bioscoopvoorstellingen, alsook voor boks- en worstelwedstrijden, feestelijkheden en politieke meetings. Indien men het Circus in zijn oorspronkelijke staat herop bouwt, zal men ook voor een goede uitbating moeten zorgen, zodat het gebouw, wanneer er geen circusvoorstellingen zijn, voor de rest van het jaar niet leegstaat. Daarom heb ik voorgesteld het Circus als multifunctionele ontmoetingsplaats te restaureren resp. herop te bouwen, met bv. een museum voor podiumkunsten op de bovenste galeriij, bibliotheek, enz… Men zou de grote rotonde ook vrij kunnen laten, dus geen vast zitinrichting plaatsen en bij circus- en andere voorstellingen een variable zitinrichting installeren. Op die manier zou men de rotondo, wanneer er geen voorstellingen zijn, voor andere doeleinden kunnen gebruiken, zoals kunstmarkt, ambachtsmarkt, of gewoon als een gezellige ontmoetingsplaats met open podium. Kosten onstaan sowieso, of men nu het Circus conserveert, of het sloopt en er iets anders neerplant. Waarom er dus niet over nadenken om een uniek gebouw met een lange geschiedenis nieuw leven in te blazen, zodat men in enkele jaren niet moet zeggen, \”hier heeft vroeger de HELAAS geslopen Nieuwe Circus gestaan\”.

 18. Reactie van liese

  Anders moeten we, net zoals een jaar of 3 geleden, er weer wat meer heisa rond maken? Het is er zo stil rond geworden… Het zou zo spijtig zijn moesten ze weer zo’n historisch pand slopen!
  Op den duur wordt er zodanig lang over gedebatteerd, dat slopen de enigste oplossing zal zijn!

 19. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Kunnen we ons niet voorstellen dat hier in het oud circus de activiteiten zouden kunnen plaats grijpen die “ze” in “diene schuur” van het Braunplein plannen, en van het Braunplein een centraal groen accent maken, wat de Gentenaars toch wensen!

 20. Reactie van Gino Mortier

  Via dubieuze beslissing van het AG SOB werden deze instandhoudingswerken aan een gekende (vriend)aannemer besteld. De manier van uitvoeren zal minderwaardig zijn dan onze voorgestelde manier van instandhoudingswerken. Waarom duurt ook alles zo lang? Waarom werden er geen instandhoudingswerken uitgevoerd bij de aankoop in 2005? De laatste 3 jaar is het gebouw er drastisch op achteruit gegaan. Moedwillig om het later zeker te kunnen afbreken?