Gezocht: kinderopvang in/rond Gent

donderdag 5 april 2007 11u11 | Wouter | 7 reacties
Trefwoorden: , .

Kinderopvang vinden in of rond Gent is geen evidente zaak en ouders in spe krijgen steevast de raad niet te lang aan te modderen met het zoeken naar een plekje voor hun toekomstige kroost. De ene bron heeft het over een structureel tekort van honderden plaatsen, anderen spreken dat tegen en wijzen vooral een manke organisatie met de vinger. Eind januari namen we, toen net twaalf weken in blijde verwachting van onze eerste spruit, zelf de proef op de som. Is de opvangrealiteit even angstaanjagend als de verhalen die hierover de ronde doen?

Eind februari stelde schepen van Onderwijs Rudy Coddens (SP.A) zijn plannen voor om binnen dit en vijf jaar het tekort in de Gentse kinderopvang ongedaan te maken. Een studie op vraag van Coddens deed dienst als cijferbasis voor de aangekondigde maatregelen en maakte duidelijk dat Gent vorig jaar 3166 opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar telde. Om de nood te ledigen, moeten de komende jaren 600 extra plaatsen worden gecreëerd. Het initiatief geldt als een eerste belangrijke aanvulling op het centrale inschrijvingssysteem (Tinkelbel) dat medio vorig jaar het daglicht zag.

Dankzij Tinkelbel kunnen ouders zich inschrijven op een centraal aanmeldingspunt (via Gentinfo bijvoorbeeld). De Dienst Kinderopvang onderzoekt de aanvragen, stelt de ouders opvangmogelijkheden voor en vervolgens kunnen deze na een bezoek aan de voorgestelde initiatieven een keuze maken. Handig vonden wij dat en we aarzelden dan ook niet om ons snel te melden bij de nieuwbakken dienst. We gaven de drie stadscrèches door die wegens hun goede ligging hoog op ons lijstje stonden en kregen terstond een dossiernummer, waarnaar we steeds konden verwijzen bij verdere vragen. Het voordeel van dit systeem mag duidelijk zijn: ouders moeten niet langer zelf op zoek naar een vrije plaats en schrijven zich niet langer in op tientallen wachtlijsten. Zo sparen ze heel wat zoekenergie uit, terwijl de stad Gent er een transparanter inschrijfsysteem op na houdt en dus beter zicht krijgt op het reële tekort. Het meest opvallende maar niet onbelangrijke minpunt: uitsluitsel over welke crèches nog plaats hebben, krijgen we pas in mei of juni (uiterlijk 5 maanden voor de gewenste opvangdatum). En Tinkelbel communiceert duidelijk dat het niet kan garanderen dat het ook effectief een geschikte plaats zal vinden.

De hint was duidelijk. Omdat we niets aan het toeval wilden overlaten, beslisten we om alvast de beschikbaarheid bij de private initiatieven eens te bekijken. De lijsten van Kind & Gezin leverden ons in de regio Dampoort/Gentbrugge/Sint-Amandsberg om en bij dertig bruikbare adressen op (crèches plus onthaalmoeders). Dertig keer informeren naar vrije plaatsen in november ’07, leverde (amper/toch nog?) drie mogelijkheden op. Aangezien de kans nihil was dat dit cijfer nog zou stijgen tegen het moment dat Tinkelbel soelaas zou brengen, besloten we de drie (twee crèches en een onthaalmoeder) een bezoekje te brengen.

Drie avonden, driemaal kijken, vergelijken, want uiteindelijk wil toch iedereen het beste voor zijn kind. Jammer genoeg kunnen we het stads- en het privé-aanbod niet volledig met elkaar in de weegschaal leggen. De meeste stadscrèches houden de bezoekboot af tot het ogenblik dat de Dienst Kinderopvang zijn voorstellen formuleert, terwijl de privé-crèches uiteraard een snel antwoord wensen. Hier speelt economische logica: de vraag is hoog, het aanbod beperkt. Een andere economische realiteit is de waarborg die nagenoeg standaard is in de privé-sector. Reden? De privé-initiatieven willen hun inschrijvingen ook vasthouden op het ogenblik dat de Dienst Kinderopvang zijn (gemiddeld iets goedkopere) stadsalternatieven bekendmaakt. Dat verloop is wellicht meteen ook de reden waarom een bevriend koppel onlangs alsnog vrije plaatsen aantrof in een privé-crèche die ons in februari meegaf tot september ’08 volgeboekt te zijn.

We laten het niet aan ons hart komen en kiezen die ene privé-crèche waar we een goed gevoel bij hebben en die ook qua locatie aardige troeven kan voorleggen. Tinkelbel is een zeer knap bedacht initiatief, dat vast en zeker heel wat ouders helpt en zal helpen bij het zoeken van kinderopvang. Maar het moet zonder twijfel nog groeien. Dat kan in de eerste plaats door op termijn het plaatstekort te dichten en elke ouder bij inschrijving een plaats te garanderen (Coddens wil 600 plaatsen creëren tegen 2012, maar weet niet of dat lukt, lees hier meer over die plannen). De Stad Gent heeft in dit kader overigens te kennen gegeven dat het maar wat graag de private sector bij Tinkelbel zou betrekken om zo tot één groot inschrijfsysteem te komen. Een denkpiste die echter zonder twijfel thuishoort in het vakje van de lange termijn. Een tweede optie is het inkorten van de zoektermijn door een antwoord te formuleren op het moment (na drie à vier maanden zwangerschap) dat ook in de privé-opvangplaatsen de knopen worden doorgehakt.

Gezinsuitbreiding is in, zeker op de redactie van Gentblogt. Binnenkort bieden wij u nog meer informatie hier omtrent. Tips en suggesties zijn vanzelfsprekend steeds welkom.

© 2007 GENTBLOGT VZW

7 reacties »

 1. Reactie van ann

  Ook wij gingen onmiddellijk nadat we van de komst van ons kindje wisten langs bij de creche die het best voor ons gelegen is: “de begijntjes” in het groot begijnhof van Sint-Amandsberg. Het leek ons een zeer aangename creche, met goed personeel en leuke omgeving voor de kindjes en bovendien op 5 minuten wandelafstand van onze woning. We hadden ook nog eens geluk, er was plaats! Maar….er werd ons onmiddellijk vertelt dat de creche eind 2008 zal sluiten! Reden: voor de brandveiligheid zijn er dringend aanpassingen nodig aan het gebouw, maar elk voorstel tot verbouwing wordt door de vzw van het begijnhof afgekeurd. Na telkens het deksel op de neus gekregen te hebben, konden de begijntjes niet anders dan uitkijken naar een andere oplossing: nieuwbouw in Destelbergen…

  Ik vind dit eigenlijk ongelooflijk…in tijden met te weinig plaatsen voor kinderopvang dat “de begijntjes” niet meer ondersteuning hebben gekregen. Ik vind het ook wat kortzichtig van de vzw van het begijnhof om zo strikt te kiezen voor “de stenen” en niet voor “het leven” in het begijnhof.

  Stiekem hoop ik nog steeds dat er toch een oplossing uit de bus kan komen zodat de creche in het begijnhof kan blijven bestaan!

 2. Reactie van Gryzo

  @ann: De Begijntjes is verbonden aan het revalidatiecentrum dat deze zomer al verhuisd is naar Destelbergen. Het heet nu De Steijger en volgens hun webiste (“In 2008 komt ook dit Kinderdagverblijf naar Kerkham 3 te Destelbergen.).
  Het is wel geen nieuwbouw in Destelbergen, het is een zwaar gerenoveerd gebouw, wel heel mooi
  Veel succes met het vinden van opvang.

 3. Reactie van ann

  Ja, ik weet dat “de begijntjes” verbonden zijn aan het revalidatiecentrum (vond ik net zo mooi aan hun opvang principes) en daardoor vonden ze het inderdaad ook makkelijker om mee te verhuizen met de creche naar Destelbergen dan om in het begijnhof te blijven ijveren voor kleine aanpassingen (branddeuren etc) aan het gebouw. Maar zoals de directie van “de begijntjes” het me vertelde, vonden zij het doodjammer dat ze moesten verhuizen en als het aan hun had gelegen verkozen ze om in het begijnhof te blijven.

  Ons kindje is toch ingeschreven bij “de begijntjes” op het moment van de verhuis zien we dan wel weer…;)

 4. Reactie van maarten

  Ik wil als reactie pleiten voor meer kleinschaliger initiatieven.
  Het is een vaak voorkomend fenomeen dat kindjes in een crèche van de ene (luchtweg)infectie in de andere sukkelen en uiteindelijk noodgedwongen thuis moeten blijven of naar een onthaalouder op zoek gaan met minder “volk”.
  Een crèche is een onnatuurlijk, grootschalig biotoop voor kindjes jonger dan een jaar.

 5. Reactie van Cindy

  een creche met een goede hygiene verhindert dat luchtwegen infecties zoals U bedoelt zich manifesteren.
  Het probleem zit in gezond verstand en scholing van het personeel en onderhoudsdienst (die dan nog vaak niets van elkaar weten).
  In een kwalitatieve opvang komt zoiets evenveel voor als bij een onthaalmoeder, maar vraagt 10x meer energie natuurlijk.

 6. Reactie van kathleen melis

  Tijdens mijn driedaagse kampeertrip voor de schoolpoorten van ‘De Vlieger’ bleek dat alle ‘aanschuivenden’ een zeer gelijklopend verhaal hadden. Drie dagen aanschuiven voor de school van je keuze is een luxe als je het vergelijkt met de onmogelijke zoektocht naar kinderopvang. Alle mensen die aan de schoolpoort zaten hadden gelijklopende verhalen over de problemen bij het vinden naar opvang voor hun kind.
  De site van Kind & Gezin’ helpt je bij deze zoektocht: ‘Kies goed na over het soort opvang die het beste bij je past’… een luxe die al lang niet meer opgaat: degene die eender welke plek vinden mogen zich simpelweg gelukkig prijzen. Tinkelbel die de stadskribbes verenigt kan max. 1/3 van de aanvragen positief beantwoorden en dit ten vroegste 6 maanden voor de gewenste startdatum. In concreto betekent dit dat je uiteindelijk toch weer verplicht bent een ingewikkelde zoektocht te beginnen om minstens een reserveplek te hebben, mocht last-minute blijken dat je niet in een stadskribbe terecht kan (en zes maanden op voorhand is wel degelijk last minute).
  Ikzelf bereikte na een zeer intense zoektocht volgend compromisscenario:
  eerste drie maanden zwangerschapsverlof
  3-6 maanden ongepland bijkomend ouderschapsverlof
  6 – 12 maanden onthaalmoeder via ‘Solidariteit voor het gezin’
  12 – 18 maanden stadskribbe ‘de dolfijntjes’
  18 maanden – 2,5 jaar erkend kinderdagverblijf ‘De Begijntjes’ in het begijnhof

  Zelf troostte ik me ermee dat de voorturend wisselende opvangsituatie die zowel voor mijzelf als mijn kindje belastend was, gelukkig bij volgende kinderen zich niet meer zou herhalen…broertjes en zusjes krijgen immers voorrang.
  Helaas verhuizen de Begijntjes eind dit jaar naar centrum Destelbergen. En zo verdwijnen er alweer een 60-tal plaatsen in hartje St. Amandsberg, waar het tekort nu al zo schrijnend is.
  De Begijntjes verhuizen omdat ze gekneld zitten tussen de strengen wetgevingen inzake brandveiligheid enerzijds en de regelgeving vanuit monumentenzorg anderzijds. Hoewel het zeer begrijpelijk is dat een kleine vzw met als core business kinderopvang, niet de nodige know how in huis heeft om hier een compromis in te vinden, geldt dat m.i. niet voor de stadsdiensten. Ik ben er van overtuigd dat mochten de juiste mensen zich hierover buigen, al snel zou blijken, dat het uitbaten van een kribbe in het kader van het begijnhof logistiek wel mogelijk is.
  Los van het verdwijnen van zeer gegeerde plekken in de kinderopvang, betekent de verhuis van de Begijntjes ook een verarming voor het Begijnhof. Monumenten als deze moeten levende monumenten blijven, plekken waarin iets gebeurt, waar ook het sociale aspect dat de Begijnhoven steeds vertegenwoordigden blijft spelen…

 7. Reactie van Engels Linda

  Ik ben reeds 8jaar onthaalmoeder , aangesloten bij een dienst en heb 2 vrij plaatsen. Iedereen is welkom!
  Ik werk alle dagen van +7h tot 18h behalve op woensdag.

  Groetjes Linda