Gentbrugse Meersen ,,slechts” deels vervuild

donderdag 19 april 2007 11u06 | Lien Braeckevelt | 2 reacties
Trefwoorden: , .

Uit bodemonderzoek blijkt dat de Gentbrugse Meersen – waar meer dan 30 jaar afval werd gestort – slechts op een paar plaatsen moeten worden gesaneerd. Wel adviseert Ovam om groenten uit de volkstuintjes grondig te spoelen.

Lees meer bij De Gentenaar en DS Online

© 2007 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Jan De Moor

    Uit bodemonderzoek zou blijken dat de ondergrond van de Scheldemeersen in Gentbrugge minder vervuild is dan gevreesd en slechts gedeeltelijk dient gesaneerd.
    Ik herinner mij dat ik als Gentbrugs gemeenteraadslid nog voor de fusie een gemeentelijk reglement heb gestemd dat voorschreef dat de concessiehouders (uit Heusden) van een stortvergunning verplicht werden dagelijks de gestorte afval rijkelijk te bestrooien met de weinig afbreekbare insecticide DDT. In een afgesloten loods op het terrein lagen de volle zakken opgestapeld.In mijn archief moet ik zelfs nog ergens de precieze tekst hebben liggen.
    Ondertussen zijn we vele jaren verder. Of de ondergrond zich intussen voldoende heeft hersteld om voor passieve recreatie in aanmerking te kopen durf ik niet beweren.Wel weet ik dat ik nooit de aangeboden verse groenten uit de volkstuintjes heb durven eten. Dat Ovam nu nog aanraadt de groenten goed te spoelen doet bij mij toch een waarschuwingsbelletje rinkelen.

  2. Reactie van Jean Marie DE WULF

    Jan, denk ge niet dat het toch nuttig zou zijn ons huidige administratie er expliciet op te dingen te wijzen, zo nodig met preciese aanwijzingen, want ik vermoed dat men nu slechts per steekproef gezocht heeft.