Klacht Vlaams Belang tegen Tom Balthazar

donderdag 19 april 2007 11u03 | Lien Braeckevelt | 14 reacties
Trefwoorden: , .

Gemeenteraadslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) dient een klacht in tegen schepen Tom Balthazar (SP.A). Aanleiding is een publicatie in het stadsblad Uit in je buurt, editie Macharius-Heirnis-Scheldeoord. Daarin staat de aankondiging van een Valentijnsactie voor illegalen.

Lees meer bij De Gentenaar

© 2007 GENTBLOGT VZW

14 reacties »

 1. Reactie van Caroline

  Heeft Vlaams Belang dan echt niets beter te doen… Triestig…

 2. Reactie van Els

  Geeuw. Al die klachten, saai.

 3. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Ik geloofde mijn ogen niet toen ik dit las, gelukkig heb ik het bewuste drukwerkje hier bij de hand. De vrijwilligers van het Buurtwerk verkopen inderdaad bio-marsepeinen Valentijnshartjes voor het goede doel. Wie ‘Uit in je Buurt’ leest merkt dat de vrijwilligers van Macharius-Heirnis heel veel leuke dingen organiseren. Het Vlaams Belang struikelt over deze zin: “De opbrengst van deze actie gaat naar vluchtelingen en mensen zonder papieren in Gent. Mensen voor wie er geen weg terug is en het niet redden zonder onze toekomst”.

  Ik vraag me af of we de humanitaire helpers in Darfur nu ook moeten straffen als ze mensen zonder papieren onderdak verschaffen. En dat we wereldwijd actie voeren zodat mensen die sterven aan AIDS, TBS of ondervoeding die geen verblijfsvergunning op zak hebben maar laten creperen. Kijk: mensen kunnen het oneens zijn over wie hier wettelijk gezien recht heeft op werk, wonen, onderwijs en gezondheidszorg. Maar de elementaire zorg voor een medemens in nood staat daar boven. Al die heibel ter wille van een marsepeinen hartje voor het goede doel, een Valentijnshartje dan nog! Goe zot!

 4. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Deze zin : en het niet redden zonder onze toekomst.
  Moet zijn: en het niet redden zonder onze solidariteit.

 5. Reactie van Jo S.

  Gaat OTP (de West-Vlaamse zelfverklaarde Gentse leeuw) nu ook alle schoolcomités e.d., die geïntegreerde vluchtelingen steunen, vervolgen?

 6. Reactie van Els

  Dat is waar, en waarom vervolgen we niet meteen de advocaten die deze mensen juridisch advies geven? Trouwens, OTP mag die Gentse Leeuw vergeten he. Die is van de Gentenaars. ALLE Gentenaars.

 7. Reactie van Joren

  belachelijk

 8. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Houdt een individu op mens te zijn, als hij ergens illegaal vertoeft? We moeten die mens helpen om terug in een legale situatie terecht te kunnen. En verder weer als volwaardig mens te kunnen functioneren. We moeten ze zeker uit het criminele circuit houden. En als we daar iets kunnen aan doen….

 9. Reactie van Frank Bombeke

  De Zeven Werken van Barmhartigheid behoren tot ons Gents erfgoed. Er is namelijk een huis, Kraanlei nr. 79 (Huis Temmerman…van het heerlijke snoep), dat staat als een monument van een huis voor die Zeven Werken. Eén van de 7 werken is “vreemdelingen herbergen”. In de bijbel staat het zo: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen”(Matteus 25, 35-36).

  En dit wou ik er nog over kwijt.
  http://spiritvoorgent.blogspot.com/2007/04/de-zeven-werken-van-barmhartigheid.html

 10. Reactie van chris bens

  Het doet werkelijk deugd, al die hartverwarmende reacties van Gentse mensen te lezen.
  Ik wil hier aan toevoegen, dat de verdediger van het Eigenbelang OTP, de bal bovendien volledig misslaat. Immers : hulp aan mensen-zonder-papieren is NIET strafbaar !

  Ik citeer hiervoor een reactie van Kerkwerk Multicultureel Samenleven in Brussel (e-mail: kerkasiel.anders@kms.be) , als reactie op een uitspraak van minister Patrick Dewael betreffende het strafbaar zijn van hulpverlening aan mensen zonder legaal verblijf (jan.2006 – de minister wilde ook eens scoren, maar werd dadelijk teruggefloten …) :
  “Hulp of bijstand aan mensen zonder wettig verblijf uit humanitaire overwegingen (art.77 van de Vreemdelingenwet) of het verhuren van een woning aan iemand zonder wettig verblijf, is niet verboden. Enkel huisjesmelkerij, waarbij misbruik wordt gemaakt van de precaire situatie van de bewoner, is strafbaar (art. 77bis, §1bis Vreemdelingenwet). Ook dringende medische hulp aan mensen zonder wettig verblijf wordt gewaarborgd. Het OCMW behandelt alle gegevens vertrouwelijk en louter in functie van de terugbetaling. (art. 4 K.B. 12-12-1996)
  KMS herinnert er ook aan, dat particulieren geen aangifteplicht hebben in verband met het illegaal verblijf van personen (art. 12 Wet 30.04.1999). Anderzijds is mensen zonder wettig verblijf tewerkstellen wel strafbaar (art. 12 Wet30.04.1999). Dat is eveneens het geval voor mensensmokkel of mensenhandel (art. 433 quinquies-novies Sw en art. 77 bis – sexies Vreemdelingenwet).

  De zelfverklaarde Vlaamse Leeuw had zich de moeite kunnen besparen dus !

  Enfin,op die manier maakt hij nog een schoon stukske reclame voor onze vrijwilligerswerking.

  Tenslotte wil ik Schepen Balthazar ten zeerste danken, voor zijn moedig en klaar en duidelijk antwoord.

  In naam van alle vrijwilligers van Hand-in-Hand en van alle vluchtelingen, mèt of zonder papieren !
  Chris Bens

 11. Reactie van freddy de braekeleir

  ik ben een van de vrijwilligers van hand in hand heirnis.mocht hulp aan mensen zonder papieren strafbaar zijn,zou ik er fier op zijn gestraft te worden.een wet die voor mij onmenselijk is die overtreed ik.aan diegenen die zo een wet willen invoeren ,kus mijn kl…
  aan het v.b. poten af van hand in hand!!!

 12. Reactie van Yves

  De maskers vallen weer af.

 13. Reactie van Geert Killemaes

  Barmhartigheid en sociale engagement zijn zo mooi.
  Maar hoe lang gaan we dit lui-lekker-land nog in de hand kunnen houden? Het initiatief van Mr. Balthazar vind ik schitterend zolang dit op vrijwillige basis blijft en geen extra vaste continue belasting wordt.
  Het loopt hier nu al vol met mensen die steun kunnen gebruiken. Waarom lokken we er nog meer terwijl we hier al onze handen vol hebben. Moet België alle ellende uit de wereld helpen?
  Vandaag moeten jonge gezinnen met twee keihard werken om hun gezin een huisje met een tuintje te kunnen geven. De steeds hoger wordende belastingen en de steeds duurdere sociale zekerheid hebben hier veel schuld aan. Welke vooruitzichten kunnen we binnenkort onze eigen kinderen nog geven? Een gezin met werkloze ouders heeft even goed een sociale woning met een tuin.
  Hoe kan je een jongere met zo’n feiten motiveren om te werken en mee te bouwen aan onze maatschappij?
  Dedecker heeft hierover gelijk : onze sociale zekerheid is een hangmat geworden i.p.v. een vangnet.
  Op lange termijn wordt dit ons fataal!

 14. Reactie van gig

  Zeg Caroline en Balthazar met mijn belasting geld? Niets beter te doen?