Kruiwagen IX: archeologie in Gent

maandag 23 april 2007 12u42 | patricia | reageer
Trefwoorden: , .

De Dienst Stadsarcheologie van Stad Gent en de v.z.w. Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie stellen vier actuele archeologische projecten aan het publiek voor.

Programma:

*Archeologisch vooronderzoek te Desteldonk Moervaart-Zuid
Bij de uitbreiding van het industrieterrein te Desteldonk Moervaart-Zuid diende het Gentse Havenbedrijf archeologisch onderzoek uit te voeren. Wouter De Maeyer en Caroline Ryssaert van de vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent komen verslag brengen van het vooronderzoek dat op 5 februari 2007 startte.

* Het klooster Nieuwenbossche te Gent: Bron van bouwhistorisch onderzoek
Els Hemelings koos als afstudeerproject voor het behalen van een Master in de Monument- en Landschapszorg aan het Henry Van de Velde Instituut, een bouwhistorisch onderzoek met als doel een coherent beeld van de bouwgeschiedenis van het klooster te scheppen. Om inzicht te krijgen in de bouwhistoriek werd de consultatie van archivalische en iconografische bronnen gecombineerd met het bestuderen van de gebouwen, het identificeren en dateren van materialen en technieken.

* De Bijloke: abdijkerk I
De Dienst Stadsarcheologie van de stad Gent verrichte in de zomers van 2005 en 2006 opgravingen ter hoogte van de kleinere groenruimtes ten noorden van de voormalige Bijloke-abdij. Met de resultaten hiervan kan een hypothetische plattegrond van de eerste abdijkerk vooropgesteld worden. Gunter Stoops licht dit toe. Meer info vindt u ook op de site archeoweb.gent.be

* Hotel de Coninck en Huis Leten
Waarschijnlijk zijn deze gebouwen u beter bekend onder de huidige vorm: Designmuseum. In het eerste opzicht lijkt het om een eenheidsbebouwing uit 1755-1758 te gaan, maar niets is minder waar. Nathalie Gagelmans heeft uitleg bij de middeleeuwse sporen in de kelder van het hoofdgebouw, de afspanning de Gulden Appel uit de 18de eeuw, de inrichting als hotel, als museum,…

Panoramische Zaal Middenstandshuis, Lange Kruisstraat 7, Gent (bij Sint-Baafsplein en Sint-Baafskathedraal), gratis.
Meer info: Dienst Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, tel. 09/266.57.60, e-mail stadsarcheologie@gent.be.

© 2007 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.