Groen hekelt open VLD

donderdag 22 november 2007 8u48 | Els Van Eeckhaut | 21 reacties
Trefwoorden: , .

Groen! vindt dat de Open VLD als eerste het cordon sanitaire doorbreekt. ‘De Open VLD stuurt, tegen coalitiepartners in, aan op een wisselmeerderheid. Ze hengelen naar de stemmen van Vlaams Belang. Schepen Mathias Declercq mag zijn afschuw over die partij uitschreeuwen, in feite laat de Open VLD zich sturen door die extreem-rechtse logica’, zegt fractieleider Filip Watteeuw. ‘Het voorstel wordt gepresenteerd als een fractie-initiatief, wat vrijheid van stemmen onmogelijk maakt. Het ondergraaft de standpunten die de schepenen Peeters en Declercq naar voren brachten. Zij wilden geen onderscheid maken tussen front- en backoffice. Nu geldt het voorstel alleen voor frontoffice.’ (kvk)

bron: het Nieuwsblad

© 2007 GENTBLOGT VZW

21 reacties »

 1. Reactie van Max

  wat ik me afvraag is, is het voor de Liberalen niet toch genant om telkens weer m’n politiek standpunt uit te kopen die op niets anders lijkt dan op de kontlikkerij van het VB?
  Wie vandaag het dragen van ‘n hoofddoek verbiedt, verbiedt morgen nog veel meer… met alle gevolgen vandien…

 2. Reactie van Tim

  Het dragen van een hoofddoek is voor vele vrouwen een belangrijk en positief deel van hun identiteit. Het is aan de allochtone vrouw zelf om uit te maken of ze een hoofddoek wil dragen.

  Een hoofddoekverbod zal leiden tot een nieuwe vorm van uitsluiting. Voor sommigen zal dit een haast onoverkomelijke drempel zijn om te solliciteren bij de Stad of het OCMW.

  De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Het is absoluut ongepast dat de overheid aan de privésector het signaal geeft dat een hoofddoekverbod de norm is.

  Waarom zou een verbod op het dragen van religieuze symbolen nodig zijn? Er zijn geen problemen met hoofddoeken in gent! Vele allochtonen zullen dit verbod eerder als een provocatie beschouwen, waardoor er problemen worden gecreëerd. Een verbod zal de gemeenschappen enkel uit elkaar drijven…

  Open VLD moet dus kiezen: is ze echt ‘open’ of zal ze de allochtoonse gemeenschap uitdagen met het doorduwen van een kortzichtig verbod? Een verbod op maat van het Vlaams Behang dan nog!

  Zonder het Vlaams Behang is er geen wisselmeerderheid. Het cordon staat op springen… In Gent dan nog! Zal Gent nog de gezelligste stad zijn als blijkt dat haar geprezen verdraagzaamheid textielbeperkingen heeft?

 3. Reactie van Huub

  wat ik me nu eens echt afvraag, hoe komen ze er bij?
  wie had dit als punt bij de verkiezingen? wie had er het leg om dat aan zijn achterban te vertellen dat ze daar een punt van zouden maken..

  wat kunnen wij als achterban doen om het duidelijk te maken dat wij (blijkbaar massaal) als stemmers niet akkoord zijn met wat er spookt in hun hoofden?!
  Is de achterban van een VLD dan zou nauw denkend? Zijn hun kiezers echt wel pro zo’n verbod? Of houden ze daar dan weer geen rekening mee?! Ik kan me niet inbeelden dat VLD nationaal wil gezien worden als een ‘partner’ van het VB (want daar gaan we toch naartoe, door hier lokaal ‘samen te werken’ (in hun ogen ‘naast werken’) met een partij als het VB…

  Kunnen wij niets doen?!
  We zijn toch in staat om onze ‘stem’ te laten horen..

  of zie ik het allemaal te nauw en zit ik niet te dicht op de zaak? :?

 4. Reactie van PW

  Vlaams Belang lijkt voor het eerst te hebben gevonden waar ze al zo lang naar zoeken in Gent. Of :de hoofddoek-kwestie als Trojaans Paard ( en de daropvolgende regelnicht-commotie ) .

  Toch uitermate gek dat een liberale partij aan vrijheidsbeknotting gaat doen, en nog VEEL raarder dat een nota bene katholieke partij plotseling tegen religieuze symbolen is.

  Denk dat veel stadspolitici zich hier laten leiden door electorale spoken. Letterlijk scoren ‘op de kap’(sic) van een ander :-)

  wiite muren om kleurtjes te doen uitkomen, zwanst na nie hé, front of back office; het is gewoonweg rabiate flauwekul ….

 5. Reactie van rony coekaerts

  ik zou, moest ik op het zuid, of die andere plekken werken, zo’n frietzak op mijn hoofd zetten.
  ‘t is de tijd van het jaar.
  en ik weet het niet, maar ik heb veel aangestelden van de stad met zo’n rare rode pots op de kerstmarkt zien rondlopen. sorry, je kan dat natuurlijk zien als het oud-germaanse, zweedse feest, maar de muziekjes, om te zwijgen van die scharminkels die daar boven op st.baafs stonden, geven wel een bepaalde religieuze indruk.
  mag dat, een politieagent met een rode muts op?
  is dat neutraliteit?
  uiteindelijk beken je je toch tot een bepaalde geloofsuitdrukking.
  en die kerstmarkt? alleen voor christenen die daar een feest in zien? de rest niet welkom!
  voor ons, andersgelovingen, komt dat wel heel agressief over. dat is door de stad met veel geld geholpen. maar wij, wij moeten het zelf redden. overal die rot.muziekjes, van jingel.bell, en zo, en dan nog dat stom eland met zijn rode neus.
  wees gerust, mijn even rode, vrijdenkenkende vrienden en ik, zullen de nodige jenevers en warme wijnen komen drinken, met die rode neus tot gevolg, integendeel, moesten ze ons niet hebben….
  maar laat ik mathje niet met een rode muts tegenkomen!

 6. Reactie van Giel

  Vrienden,
  opnieuw en opnieuw voorbeelden van de verrechtsing van de Open VLD. Waarom staat een coalitie, die nu aan haar 3e termijn bezig is, opeens op springen? Is er deze dagen dan echt geen respect voor de coalitiepartner? Waarom kunnen de liberalen het niet verkroppen dat allochtone en autochtone vrouwen met een hoofddoek achter een loket zouden zitten? Zijn zij dan echt zo bekrompen?

  Vrienden,
  de volgende vraag moeten wij ons stellen: wie moet veranderen? Zij die zich storen aan de hoofddoek, of zij die hem dragen? Het is toch niet omdat ik geen vlaamse leeuw kan zien, dat ik een lastercampagne op touw zet, of dit onderwerp in de gemeenteraad werp?

  Vrienden,
  in Gent is er gewoon geen hoofddoekenprobleem. Dat onze zwartgallige vrienden van het Vlaams Belang er een probleem van maken, dat is hun zaak. Dat de coalitiepartner van mijn partij echter met datzelfde Vlaams Belang wil meewerken, met een extreem-rechtse partij, met een onverdraagzame, intolerante partij, wil samenwerken, dat tart echt alle verbeelding.

  Heren liberalen,
  mijn vertrouwen bent u kwijt.

 7. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Ik denk dat, mocht het dragen van hoofddoeken een probleem zijn, je het alleen met tact kan oplossen. Er is altijd wel een meisje die er een draagt omdat het tot haar cultuur behoort. Maar voor iedere vrouw die haar hoofddoek spontaan draagt zijn er wel een (of meer) die hem opgedrongen krijgt. Dat is niet alleen de realiteit, het is verkeerd. Deze mening wordt volgens mijn bescheiden mening gedragen door de meerderheid van SP.a en VLD fracties.

  Maar aan de reacties hier te zien is Gent nog niet rijp voor dit debat. Het is alsof men dé Groenen, dé roden, de blauwen, dé vrijzinnigen als een kudde wil samen drijven rond één vlag, sorry doek. Nog erger dan een hoofddoek dragen: er over praten.

 8. Reactie van Jelle

  Goed dat Groen! de vreemde politieke keuzes van “Open” VLD doorprikt.

  Het hoofddoekverbod staat niet eens in het bestuursakkoord met sp.a en spirit. Dit verbod kan er enkel komen door een rechtse, niet-democratische schaduwmeerderheid.

  Samen met Vlaams Belang dat in de nationale pers zal kunnen stellen dat ze een slag thuis halen. Samen met cd&v dat steeds rechtser wordt en interne discussie niet toelaat.

  Sp.a lijkt gebonden aan handen en voeten door haar kleinere en verrechtsende meerderheidspartner. Dit zullen ze niet snel vergeten. Gedaan met het gezellige en progressieve paars in Gent. “De sfeer is goed” zei Open VLD-schepen Christophe Peeters nog op de vorige gemeenteraad. Dit zorgde toen al voor gelach op de banken van meerderheid en oppositie.

  Na de gemeenteraad van maandag zal er niet meer gelachen worden, vrees ik.

 9. Reactie van E.V.

  te laat:

 10. Reactie van Jan De Moor

  Quote van Giel op de barrikaden:
  Het is toch niet omdat ik geen vlaamse leeuw kan zien, dat ik een lastercampagne op touw zet, of dit onderwerp in de gemeenteraad werp?

  Je brult als een getergde Vlaamse leeuw, beste Giel.
  Als 15.jarige knaap ben je nog lang niet stemgerechtigd. Wanneer je echter optreedt als de vurige pleitbezorger van je verantwoordelijke ouder, SP.a-Spirit gemeenteraadslid Anne Schiettekatte, schep je wel een vaderlands probleem.
  Tot nader order is de Vlaamse Leeuw het officiële dundoek van de Vlaamse gemeenschap en viert het Stadsmagistraat konsekwent 11 Juli als de Vlaamse feestdag. Als je het daarmee niet eens bent kan je misschien politiek asiel vragen bij onze broeders de Walen? Die zwaaien met dezelfde tricolore vlag als de vermaledijde Waalse SS-Führer Leon Degrelle.
  Honni soit qui mal y pense.

 11. Reactie van Tim

  De onenigheid groeit tussen open vld en sp.a.

  In de OCMW-raad hebben de linkse partijen een meerderheid. OCMW-raadslid Dirk Holemans van Groen! diende een voorstel in om de hoofddoek wél toe te laten voor OCMW-personeel. En sp.a-spirit zal hierop waarschijnlijk meestemmen. Deze linkse versie van een schaduwmeerderheid (van acht tegen zeven zetels) kan een verbod verbod in de ocmw-gebouwen alvast voorkomen.

  OCMW-voorzitter en VLD-er Versnick kan daar niet mee lachen. Dat is natuurlijk het gevolg van dit soort spelletjes, beste liberalen. Poets wederom poets!

  Gent wil helemaal geen verbod op hoofddoeken!!!

 12. Reactie van filip

  Gent wil ook helemaal geen sneuvelen van het cordon sanitaire, en ik vrees dat dit zal gebeuren de komende dagen als Open-Vld in de gemeenteraad absoluut zijn zin wil doorzetten… schaamtelijk!

 13. Reactie van Tim

  Deze avond stemming van het verbod op de gemeenteraad…

  Als het verbod goedgekeurd wordt, wat dan? Dan is er geen enkel “probleem” opgelost. Integendeel: er werden nieuwe problemen gecreëerd. Enerzijds vrees ik reacties op deze provocatie uit de allochtoonse gemeenschap. En anderzijds is het cordon doorbroken in Gent…

  Spant de vld liever samen met Vlaams Belang dan samenwerken met de sp.a?

  Het is waarschijnljk het eerste punt van de gemeenteraad deze avond (zie http://www.gent.be/eCache/THE/2/165.html). Hopelijk komen er veel mensen luisteren om 19u naar deze open zitting.

  De Gentenaars mogen dit niet zomaar laten gebeuren!

 14. Reactie van Augustinus

  Zeer laag van u meneer De moor dat u probeert een minderjarige af te dreigen en te intimideren en monddood te maken. Zo kennen we uw partij: “klopt erop!”, de zwaksten eerst. Straks gaat u zeker weer boeken verbranden?

  Giel, jongen, niets van aantrekken, ge schrijft hier goede dingen, ik ben het er niet altijd mee eens, maar ik lees ze graag.

 15. Reactie van Augustinus

  Bah, het is nogal duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Aan de loketten van de stad gebeurt er helemaal niets, want daar zijn geen vrouwen met een hoofddoek. Simpel (ja storm in glas water enzo). In De standaard van vandaag stond een interview met een sympathieke madam van de integratiedienst, die tolkt, Turkse ouders naar de oudercontacten loodst, en Turkse vrouwen enthousiasmeert voor borstkankerscreening. Precies wel een sympathieke en dynamische madam. Die wordt dus morgen hoogstpersoonlijk ontslagen door meneerke Peeters en meneer Francis van den eynde, de twee nieuwe bazen van Gent, ten minste als ze niet te laf zijn om haar te gaan ontslaan. In de plaats daarvan wordt een jonge Vlaamse meneer of madam benoemd, die GEEN hoofddoek draagt, want dat is het belangrijkste blijkbaar. En die jonge maatschappelijk assistent mag dan Turkse vrouwen van 60 jaar oud zo gek krijgen dat ze naar een borstkankerscreening gaan… Ge ziet dat van hier. De VLD is hier dus letterlijk crimineel bezig. Die mevrouw van de integratiedienst doet haar werk goed, en juist omdat ze zelf een hooffdoek draagt kan ze zeer goed haar werk doen bij een oudere generatie. Maar ja, omdat meneerke Peeters het vlaams belang wil achterna lopen moet dat alles kapot gemaakt worden, en moet die madam naar de dop gestuurd worden.

 16. Reactie van vero

  De legendarische vooruitziende vroemvroem sloeg weer toe…
  Zijn saga rond de hond van Verhofstadt was ook de moeite en ik heb me laten wijsmaken dat er nog een filmpje over en met Anciaux niet door de censuurcommissie raakte.

 17. Reactie van Geert Killemaes

  Euh… hallo… ik ben ook een Gentenaar… ik vind het hooddoekenverbod aan loketten een goede beslissing. Iemand die aan een loket wil werken met vele mensen moet zoveel mogelijk neutralitei uitstralen om de loketbezoekers zoveel mogelijk op hun gemak te stellen.
  Het is een uiting van respect naar deze mensen toe en er zijn andere momenten genoeg om uw geloofs- of andere overtuigingen te etaleren. Wat wordt hetvolgende : een sluier?
  Verder voor alle rooie wijsneuzen die denken dat ze weten hoe allochtone vrouwen denken : een hoofddoek heeft meer de functie van het beschermen tegen de zon en het verbergen van één van de schoonheidsaspecten van een vrouw, nl. haar haar, dan een uiting van geloof. In onze geëvolueerde maatschappij zouden we zo’n dingen moeten toejuichen zodat extremisme tegengewerkt wordt.
  Het leren relativeren van bepaalde geloofsuitingen is daar een cruciaal aspect van.
  Ik loop toch ook niet hele dagen met een kruis te zwaaien, terwijl ik toch overtuigd christen ben.
  Er is hier ook geen sprake van een algemeen openbaar hoofddoekenverbod!!!
  Zeer veel heisa om de rooie frustraties te uiten dus.
  Raar ook trouwens dat zij die het VB een ondemocratische partij noemen, het cordon sanitaire bejubelen. Hoe democratisch is het om een bepaalde groep kiezers onmiddellijk uit te sluiten via een complot? In een echte democratie MAG IEDEREEN bij de verkiezingen zelf zijn mening geven, wat die ook is!!

 18. Reactie van S-

  Ze zouden beter de handel en wandel van Geert Versnick eens hekelen, net als alle andere democratische partijen. Iedereen die de afgelopen jaren zweeg, heeft boter op het hoofd.

 19. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Open vizier aub!

 20. Reactie van Eve

  @Jean Marie: je hebt gelijk, maar hebben we inmiddels niet al zeer veel stellingen verzameld in de topic over het debat? Wie weet zullen historici er ooit iets aan hebben!
  Wat Versnick betreft, één opmerking: ik vind dat de man momenteel met een zéér goede zaak bezig is: de anonieme bevalling mogelijk maken, iets waarvoor meisjes tot nu toe naar andere landen dienden uit te wijken, en wat zonder twijfel het aantal abortussen zal doen afnemen. Het punt is dat Versnick momenteel bewijst dat hij wél gedreven is om zich achter een project te scharen.