4e millenniumdebat: Zwijg en stik. Over rechtvaardige arbeid in Noord en Zuid

woensdag 8 oktober 2008 0u03 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: .

Op donderdag 16 oktober vindt om 20 uur in de Lakenhalle van het Belfort in Gent de vierde editie van het Millenniumdebat plaats. Thema van het debat is rechtvaardige arbeid. Dit Gents initiatief is een organisatie van het Gents Overleg Noord-Zuid (GONZ) in samenwerking met Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent. GONZ is het Gentse overlegplatform van lokale afdelingen van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en verenigingen actief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.

Doorheen het debat wordt stilgestaan bij rechtvaardige arbeid in Noord en Zuid. Vlaamse ngo’s bundelen de komende twee jaar de krachten met vakbonden in de strijd voor waardig werk wereldwijd. Maar waar loopt het nu precies fout? Welke inspanningen leveren vakbonden en bedrijven? Vallen al die mooie idealen wel te rijmen met het noodzakelijk concurrentieel perspectief van werkgevers?

In september 2000 bekrachtigden alle toenmalige lidstaten van de VN de Millennium Verklaring. In die verklaring staan acht Millennium Development Goals (MDG’s) om armoede en honger te bestrijden en onderwijs, gezondheidszorg, de status van vrouwen en het milieu te verbeteren. Alle regeringen hebben beloofd om de doelstellingen gezamenlijk te realiseren tegen 2015. Met de organisatie van het vierde millenniumdebat wil GONZ het belang van dit engagement beklemtonen.

Gastsprekers:

  • John Vandaele (MO* magazine)
  • Frieda De Koninck (Schone Kleren Campagne)
  • Jan Voets (ACV)
  • Christ Segers en Filip Lietaer (Bel-Confect nv)

Moderator: Trui De Maré (VRT)

Voor meer informatie
Dienst Noord-Zuidsamenwerking, Els Michiels, p/a Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. 09 223 29 53, e-mail els.michiels@gent.be

© 2008 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.