Internationale dag van mensen met een handicap

woensdag 3 december 2008 9u31 | patricia | 5 reacties
Trefwoorden: , .

Elke dag van het jaar is wel een dag van het één of het ander, meestal zelfs van een heleboel dingen. 3 december is de internationale dag van mensen met een handicap. Verder is 3 december ook de dag van de woordvoerder, dag van de auteur, en wellicht van nog een aantal zaken. Ik doe er wat luchtig over, maar zo’n 15 à 20% van de Belgen heeft een handicap. Vorig jaar nam de Verenigde Naties de conventie van de rechten van mensen met een handicap aan, belangenorganisaties hadden hier lang voor geijverd. Het thema van de Internationale dag voor personen met een handicap 2008 is ‘waardigheid en rechtvaardigheid voor ons allen’.

Voor VFG (de vereniging van personen met een handicap) is de dag een ideale gelegenheid om de aandacht te vragen en te ijveren voor volwaardig burgerschap. Grote woorden? Neen, in de actua van de laatste maanden vonden we toch nog: de de verplichte verhuis van de maquette van de Korenmarkt, de het vergeten van het label voor gehandicapten in de horecabrochure,… Spijtig voor onze gezellige stad… VFG wil lokale besturen en adviesraden dan ook sensibiliseren en hen een bruikbaar ‘product’ aanbieden dat beide partijen toelaat en motiveert om meer gestructureerd te werken aan het beleid t.a.v. personen met een beperking.

Het product bestaat uit ‘test je gemeente’ en een vernieuwde website. Alle gemeenten en adviesraden voor personen met een beperking in Vlaanderen zullen de test deze week ontvangen. Het is de bedoeling dat gemeenten, zowel politici als medewerkers, zichzelf testen en ontdekken hoe ver – of net niet – zij vandaag staan inzake gemeentelijk beleid en volwaardig burgerschap. Om verandering te bewerkstelligen is de medewerking van de gemeente namelijk essentieel. Ook de adviesraden (in sommige gemeenten welzijnsraden of gelijkekansenraden genoemd) zullen het instrument ontvangen, met de boodschap dat hun gemeentebestuur er ook één gekregen heeft en de vraag om hieromtrent een dialoog met hen aan te gaan. De resultaten zullen verwerkt worden en bekendgemaakt in een kwaliteitskrant (en vermoedelijk opnieuw in de actua-rubriek opduiken).

Op de vernieuwde website www.besteburgemeester.be staat niet enkel informatie voor mensen met of zonder een beperking die actief (willen) zijn in de gemeente. De website biedt nu ook enkele methodieken op maat van lokale besturen en adviesraden aan. Naargelang de score op de test kan men hiermee aan de slag. Het is de bedoeling dat deze methodieken aansluiten bij elke gemeente, om het even hoe ver men staat inzake gemeentelijk beleid en volwaardig burgerschap. Men baseerde zich hiervoor op de internationaal erkende Agenda 22. Analyse is hierbij een sleutelelement, het is zeker niet de bedoeling om alles in één keer te willen veranderen, wel om stappen vooruit te zetten. Samen met alle betrokkenen. Het belangrijkste streefdoel van VFG met de test is dan ook een dialoog op gang te brengen tussen mensen met een beperking en gemeenten, omdat ze ervan uitgaat dat enkel participatie kan leiden tot een werkzaam beleid dat positieve aandacht besteedt aan deze doelgroep.

© 2008 GENTBLOGT VZW

5 reacties »

 1. Reactie van pistache

  Een goed initiatief ! Zelf heb ik gelukkig geen probleem, maar ik zie te dikwijls rolstoelgebruikers op de rijvakken ! Te moeilijk om op en af te rijden van de stoepen, fietsen die gestald zijn op een trottoir zonder ruimte te laten voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn (bejaarden). Laten we allen beginnen hiermee rekening te houden en waar nodig de nodige hulp bieden !

 2. Reactie van pistache

  Al die sociaal gezinden hebben hier blijkbaar geen interesse in ! Zucht !

 3. Reactie van ilse

  oh jawel, de sociaal gezinden zitten nu eenmaal niet constant allemaal online.
  heeft iemand van onze gemeenteraad de test al gedaan? we weten dat er verschillende lezen, hier…let us know.

 4. Reactie van Elke Decruynaere

  Als sociaal gezind gemeenteraadslid voelde ik me natuurlijk aangesproken en heb ik de test ingevuld. Hieronder het resultaat:

  Beste,

  Hartelijk dank voor het invullen van ‘test uw gemeente’.

  Uw score: 50 punten à fase 2:

  Uw gemeente is op de goede weg, MAAR er is nog meer mogelijk om het leven van mensen met een beperking aangenamer te maken!