Nieuwe parkeertarieven Gent

zaterdag 10 januari 2009 21u38 | Jeronimo (tekst), Thierry Lammertijn (beeld) | 31 reacties
Trefwoorden: , , , , .

parkeertarievenU of uw bezoekers hebben het hoogstwaarschijnlijk al aan den lijve ondervonden. Op 1 oktober 2008 werd de nieuwe regeling van parkeertarieven in Gent van kracht. Met deze aanpassing wilde het stadsbestuur de hoge parkeerdruk beter doseren, vooral wat het straatparkeren betrof.

De aangepaste parkeerregeling stimuleert de bezoekers om zoveel mogelijk van alternatieve vervoersmiddelen gebruik te maken zoals het openbaar vervoer. Voor wie toch met de wagen naar Gent komt, zijn er diverse P+R-terreinen aan de rand van de stad, maar ook ondergrondse parkeergarages in de stad. Deze parkeergarages met aantrekkelijke tarieven vormen een goed want goedkoper alternatief voor het parkeren op straat. Parkeren op straat wordt zoveel mogelijk voorbehouden voor de bewoners van Gent.
Zo werden er drie parkeerzones vastgelegd.
Tariefzone 1: Centrumzone met avondparkeren.
Tariefzone 2: Niet-centrumzone.
Tariefzone 3: Niet-centrumzone met avondparkeren.

Samen met het Parkeerbedrijf Gent heeft schepen van Mobiliteit Karin Temmerman een stand van zaken opgemaakt op basis van objectieve cijfers, maar ook op basis van de talrijke reacties van bewoners en bezoekers. Enkele conclusies op een rijtje.

De parkeerdruk in de randzones rond de kuip van Gent is sterk gedaald. Het aantal langparkeerders daalde van 40% tot ongeveer 2%, wat uiteraard ten goede kwam aan bewoners en kortparkeerders.

Er is ook een duidelijke verschuiving in het parkeergedrag: het aantal abonnementen en het aantal in- en uitritten in de stedelijke parkings stegen aanzienlijk sinds 1 oktober.

Tegelijk is er een duidelijke verschuiving in de parkeerdruk op straat: heel wat automobilisten verkiezen de goedkopere tariefzone buiten het centrum in plaats van de duurdere centrumzone.

Het verdubbelen van de abonnementsprijs in parking Sint-Michiels heeft een gunstig gevolg voor de capaciteit voor kortparkeerders, terwijl de abonnees een alternatief vonden in de nabijgelegen parking Ramen. Heel wat bewoners reageren dan ook opgelucht omdat ze eindelijk op een vlottere manier een parkeerplaatsje vinden in de buurt van hun woning.

parkeertarievenNaast de vaststelling van deze positieve resultaten werden er tijdens de evaluatie ook een aantal verbeterpunten geformu-leerd met als doel het beleid verder te verfijnen. Deze voorstellen worden aan de gemeenteraad van januari 2009 voorge-legd:

Een eerste voorstel is de invoering van het ‘werknemerstarief’ en de ‘parkeerkaart voor marktkramers’. Heel wat werknemers en handelaars nemen systematisch een langparkeerticket in de goedkope zone (2,50 euro per dag) vlakbij de parkeerroute. Omdat de (duurdere) centrumzone uitgebreid werd met de voorheen goedkopere randzone, besluiten veel automobilisten nu om uit de wijken tot buiten de nieuwe centrumzone, of om een langparkeerticket te nemen aan het centrumtarief (10 euro per dag). Hierop komen er vrij veel reacties, ook van bewoners.

Om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen, zonder het parkeerbeleid en de behaalde resultaten te ondermijnen, wil het Gentse stadsbestuur een aangepast ‘werknemerstarief’ invoeren. Het langparkeertarief voor werknemers wordt gereduceerd tot 5 euro per dag. Dit tarief kan enkel gebruikt worden met de Persoonlijke Elektronische Parkeermeter en een speciale waardekaart die bij het Parkeerbedrijf en de Stadswinkel te koop zijn.

Ook de marktkramers halen hetzelfde probleem aan. Voor deze werknemers biedt het stadsbestuur een oplossing via de gemeentelijke parkeerkaart voor marktkramers: deze kaart is enkel geldig op de voor hen voorbehouden parkeerplaatsen en binnen een specifiek tijdsvenster in de Bibliotheekstraat en het Edward Anseeleplein en kost 100 euro per jaar.

Een kostprijsvergelijking per maand van de verschillende parkeeralternatieven voor bezoekend verkeer leidt tot volgend resultaat:
- Tarief centrum (10 euro/dag): 200 euro
- Gecorrigeerd tarief centrum (5 euro/dag): 100 euro
- Maandabonnement in centrumparking: 75 euro
- Tarief buiten het centrum (3 euro/dag): 60 euro
- P+R aan de rand van de stad: gratis

Door de verschuiving van de parkeerdruk van de rand van de (uitgebreide) centrumzone naar de aangrenzende goedkopere parkeerzone voorziet het Parkeerbedrijf hier bovenop de bestaande 88 nog 60 extra voorbehouden bewonersparkeerplaatsen. Daarnaast wordt het voor bewoners van parkeerzone 8 (= buurt Coupure Links) toegestaan om ook te parkeren in de aangrenzende parkeerzone 5 (= omgeving Coupure Rechts).

Los van de tariefwijzing en de evaluatie ervan voert het Parkeerbedrijf een aantal andere nieuwigheden in.

Zo wordt het aantal voorbehouden bewonersplaatsen met 30 plaatsen uitgebreid in de omgeving van het Sint-Pietersstation, bijvoorbeeld op vraag van de wijk tussen de Koning Albertlaan, Eedverbondkaai en Kortrijksesteenweg waar nog maar zeer weinig voorbehouden bewonersplaatsen gelegen zijn.

Ten slotte komt er ook een uitbreiding met 30 voorbehouden plaatsen voor bewoners aan de Dendermondsesteenweg ter hoogte van het koopcentrum (huisnummer 112 tot 130). Het Parkeerbedrijf zal het parkeerterrein exploiteren.

Het totale aantal voorbehouden bewonersplaatsen in Gent komt op die manier op 1.080.

parkeertarieven

Een andere nieuwigheid zijn de blauwe zones op de parkeerterreinen.
Bijvoorbeeld aan de koopcentra gelegen aan de Dendermondsesteenweg, van huisnummer 112 tot 130 (site Malmar), en Rooigemlaan, huisnummer 2 (winkelcentrum met o.a. Dreamland), wordt de mogelijkheid gecreëerd om het Parkeerbedrijf toe te laten op deze terreinen het regime van blauwe zone in te voeren, inclusief parkeercontrole.

Verder wordt de parkeertijd op de parking aan het Dampoortstation verlengd. Tot voor kort baatte het Parkeerbedrijf een deel van het parkeerterrein, gelegen aan het Dampoortstation (inrit langs Oktrooiplein) uit. Deze parking is eigendom van de Holding NMBS. Het andere deel van deze parking werd door de NMBS zelf uitgebaat ten behoeve van hun klanten. De twee verschillende exploitatieformules op deze aanpalende terreinen leidden tot verwarring bij de gebruikers. Daarom zocht het Parkeerbedrijf met de NMBS naar een oplossing.
Op 1 december 2008 sloot het Parkeerbedrijf een overeenkomst met de NMBS: het Parkeerbedrijf exploiteert sindsdien het volledige parkeerterrein, onder het parkeerregime betalend parkeren (tarief buiten het centrum). De verschillende abonnementsformules die de NMBS aan zijn klanten uitreikt, zijn eveneens toegelaten op deze parking.
Omdat het bij de NMBS voordien mogelijk was om een parkeerticket voor een week te bekomen en dit aan de parkeerautomaat niet kan, breidt het Parkeerbedrijf de maximum parkeerduur aan de parkeerautomaten op deze parking uit: bezoekers kunnen tot maximum 6 dagen parkeren, per dag betaalbaar.

Ten slotte zijn er de gemeentelijke parkeerkaarten.
Er komt een parkeerkaart voor zorgverstrekkers met een erkenning door de Vlaamse Gemeenschap (en niet alleen door het RIZIV) en de maximum parkeerduur voor parkeren met deze parkeerkaart in combinatie met de parkeerschijf wordt verdubbeld tot 2 uur.
De geldigheidsduur van de eerste (gratis) bewonerskaart wordt verdubbeld tot twee jaar. Voor de (betalende) tweede bewonerskaart krijgt de aanvrager de keuze uit een geldigheidsduur van één of twee jaar. Hiervoor betaalt een bewoner dan respectievelijk 100 of 200 euro.

Alle voorgestelde maatregelen worden ingevoerd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in haar zitting van januari 2009.

Meer Informatie
Parkeerbedrijf, Stefaan Claeyssens en Annemie De Kockere, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent, tel. 09/266.28.00, fax 09 266 28 99,
e-mail: parkeerbedrijf@gent.be

Bevoegd
Mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 95, fax 09 266 51 09,
e-mail: schepen.temmerman@gent.be

© 2009 GENTBLOGT VZW

31 reacties »

 1. Reactie van Tim Rosseel

  Interessant én tevens een mooi overzicht ;)
  Bedankt

 2. Reactie van ilse

  ik vind het wennen, hoor. ik heb al een paar boetes te pakken omdat ik uit gewoonte na 19h mijn auto gewoon parkeer zonder te betalen in het centrum.

 3. Reactie van Eliane

  Ik vind dat de patrouillerende privémilities een blaffer moeten krijgen

 4. Reactie van DriesO

  Parkeren in Gent is eigenlijk heel goedkoop.

  In Amsterdam kost parkeren in het centrum 5 euro PER UUR, zelfs op zondag! En dat tot middernacht!
  In het centrum van Londen dient voor het autoparkeren PER UUR zelfs tussen de 6 en 9 euro betaald te worden…

  (cijfers via http://www.parkerenindestad.nl/)

  • Reactie van Hugo

   + 8 euro om het centrum van Londen gewoon in te rijden…

 5. Reactie van jero

  ik vind de vermelding van de Londonse tarieven hier compleet irrelevant en storend. we zitten in Gent in een Vlaamse context, waarin Gent een van de grootste Vlaamse steden is dus enkel vergelijken veranderen Vlaamse steden zou eventueel nuttig kunnen zijn.
  parkeertarieven allemaal goed en wel maar ge moet uw bezoekers (een stad is er niet alleen voor de bewoners maar leeft grotendeels ook van bezoekers) ook niet pesten door vrij hoge tarieven te vragen bv parking Zuid is ongelofelijk duur na een nachtje ligt een bezoeker al rap aan 13-15 euro
  goedkope voldoende alternatieven aan de rand van de stad en goedkope (en vooral vlot) verbinding openbaarvervoer van daaruit naar het centrum zou bezoekers er toe kunnen bewegen zich niet meer vast te rijden in het centrum van de stad
  een stad is er niet enkel voor bewoners die zich nogal verheven voelen soms qua bewonersparkeerplaatsen, maar leeft ook grotendeels van inkomend verkeer en bezoek

  • Reactie van Virginie

   En zo verwatert dit altijd tot een welles-nietes discussie. Dit geldt toch voor elke stad waar mensen in wonen en dat door mensen bezocht wordt?
   Ik was rond de jaarwisseling in Parijs (waar overigens helemaal geen vuurwerk was, maar dat is een andere discussie). Iets uit het centrum maar nog binnen de Périf, geen shopping/kantoorbuurt betalen bewoners op straat 2,50€ per dag, mits een vergunning. Voor bezoekers was het een veelvoud, en parkeertijd was beperkt tot 2u. We betaalden uiteindelijk meer dan 20€ voor een dag op een niet bewaakte parking, in de blote lucht.
   Hier heb je als bezoeker nog de keus, op straat, halve dag tarieven, parkeergarages, P & R, openb vervoer, de fiets, zwemmend… en staat men open om aanpassingen te doen na een proefperiode.

  • Reactie van Josie

   De stad is er in de eerste plaats voor de bewoners. Het is maar normaal dat als je ergens woont, je je auto vlot kan parkeren op wandelafstand van je voordeur, en niet dat andere mensen die zo nodig in een slaapwijk ergens in een chique gemeente wonen met veel groen hun lelijke SUV zo nodig voor jouw voordeur moeten parkeren. Ik ben het echt beu om elke vrijdagavond na het werk 30′ rond te rijden en de stad te vervuilen op zoek naar een parkeerplaatsje.
   Bezoekers krijgen trouwens van die bonnetjes van ons om gratis te parkeren, elke bewoner in de centrumzone heeft die gekregen. En daarnaast stuur je mensen uiteraard niet naar de schandalig dure Zuidparking, maar naar bijv parking Reep, waar je voor een paar euro de ganse nacht veilig en makkelijk kan staan.

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Bewoners krijgen parkeerbons voor bezoekers. En, zoals gezegd, er zijn voldoende alternatieven.

  • Reactie van Frans

   @Jero. De verwijzing naar het immense Londen is inderdaad weinig relevant, die naar Amsterdam toch wel. Amsterdam is dan wel groter dan Gent, er zijn opvallende gelijkenissen: prachtige historische binnenstad, smal stratenpatroon, veel studenten,… Door de hoge parkeertarieven blijft de auto grotendeels weg buiten het centrum van Amsterdam, maar de alternatieven zijn er niet min. Amsterdam heeft het grote voordeel van een Centraal station pal in het centrum en een dicht tramnet in eigen bedding, met zeer hoge frequentie én korte stilstanden (door de aanwezigheid van een controleur die de kaartjes verkoopt en afstempelt in de plaats van de bestuurder). Anders dan Gent maakte de Nederlandse hoofdstad één fundamentele fout: de bouw van een metro die voor bijna onoverkomelijke problemen zorgt zonder er veel op te lossen.

  • Reactie van DriesO

   jero,
   je spreekt van
   “goedkope voldoende alternatieven aan de rand van de stad en goedkope (en vooral vlot) verbinding openbaar vervoer van daaruit naar het centrum zou bezoekers er toe kunnen bewegen zich niet meer vast te rijden in het centrum van de stad”

   Akkoord.
   Je zult wellicht Gent niet willen vergelijken met Amsterdam, maar in beide steden zijn er Park+Ride overstappunten.
   Raad eens in welk van de twee steden deze wél gebruikt worden. Gent met de goedkope parkeerplaats in het centrum of Amsterdam met de dure?

   • Reactie van Jeronimo

    beste Dries, uiteraard kunnen we altijd leren van hoe anderen steden proberen een goede wisselwerking te vinden in parkeren en mobiliteit in hun stad.
    die P+R moet ik nog eens uitvissen hoe dat zit

 6. Reactie van S

  Interesting – ik wist niet dat ik, als bewoner van zone 8, nu ook mocht parkeren in zone 5. Weet iemand van waar tot waar zone 5 zich uitstrekt?

  Wel een pleister op de wonde, want als ik met drie kinderen en een hoop boodschappen thuiskom en weer niet-bewoners of aannemers op de bewonersplaatsen aantref heb ik er niet echt iets aan dat ik aan de overkant van de Coupure mag gaan staan…
  En tijdens het eindejaar merkte ik dat de goedkopere zone 8 wel degelijk als ‘park&ride’ wordt gebruikt, om dan verder de stad in te trekken met de tram.

  Op de site van het parkeerbedrijf lees ik net dat gewone parkeerwachters wel een boete – pardon, retributie, kunnen uitschrijven wanneer iemand onterecht op een bewonersplaats staat. Wist ik ook niet.
  Wel weer via een omwegje: door een retributie van 50€ mag iemand 3u op een bewonersplaats staan.
  Alle parkeerwachters hierheen!…

  • Reactie van david de roo

   Ze kunnen zeker een boete uit schrijven. Iedere dag staan en niet-bewoners op de bewonersparkeerplaatsen, nooit zie je die maffia. Maar wanneer je een vervangwagen krijgt (voor een paar uur nb) en vlug iets uit je huis haalt krijgt je prompt een boete. Ik was nog zo vriendelijk mijn bewonerskaart en een begeleidende nota achter mijn vooruit te plaatsen in de hoop op een beetje begrip. Maar nee, toen ik belde naar de parkeerdienst melde mij leuk dat de wet de wet is en als het mij niet aantson ik maar een mail moest sturen naar de ombudsvrouw. Die heeft me een mail teruggestuurd dat ze van die problemen op de hoogte is, maar dat maakt mijn rekeing eigenlijk niet. De buurtagente wist me te vertellen dat je in dat geval naar de parkeerdienst moet gaan met alle papieren, daar een tijdelijke verandering moet aanvragen en wanneer je je auto terug hebt moet je dat in omgekeerde richting doen. Waar is de parkeerdienst gevestigd? Ja, in het midden van het centrum. Gelijk op welke manier is het voor hen voordelig, ga je naar de dienst betaal je parkeergeld, anders betaal je boete. En net alsof de tijd heeft om tijdens de kantooruren (voormiddag) even binnen te wippen in hun kantoor.
   Begrijpe wie begrijpe kan.

   • Reactie van lays

    maakte iets even ergelijk mee: je koopt een woning in het centrum van de stad en moet daar werken aan uitvoeren. Dus je kan niet onmiddellijk verhuizen en krijgt dus nog geen bewonerskaart. OK, je betaalt een abonnement in de stadsparking er vlak naast. geen probleem tot daar. Maar om die werken uit te voeren in je huis moet je soms even voor de deur parkeren om materiaal in en uit te laden. Je staat inderdaad op dat moment op een bewonersplaats (er zijn trouwens geen andere plaatsen in de straat). Voor alle zekerheid leg je je abonnement van de parking goed zichtbaar op het dashboard. Om aan te tonen dat je echt wel van goede wil bent en betaalt om te parkeren. Maar nee, een boete van 50€ aan je been. Kan er niet mee lachen. Er is immers geen alternatief voor dit geval.

    • Reactie van Tony F.

     Aan Lays: jouw situatie “even voor de deur parkeren om materiaal in en uit te laden” valt niet onder de noemer parkeren, maar onder de noemer “laden en lossen”, en dat is volgens het verkeersreglement dus niet hetzelfde als parkeren. Dit noemt met volgens de wegcode “stilstaan” en dit valt niet onder de reglementering voor “parkeren”. Ik citeer even de website van Touring:
     “Het verkeersreglement maakt een duidelijk onderscheid tussen een “stilstaand voertuig” en een “geparkeerd voertuig”. Een “stilstaand voertuig” is “een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken”. Een voertuig dat langer stilstaat is een “geparkeerd voertuig”.”
     En als je stilstaat parkeer je dus niet en hoef je zelfs geen parkeergeld te betalen:
     “Moet voor een voertuig dat “stilstaat” in een zone met betalend parkeren, al dan niet betaald worden ? Naar onze mening NIET.
     In het verkeersreglement wordt enkel over beperking van de parkeertijd en betalend parkeren gesproken. Nergens blijkt uit dat ook het stilstaan zou kunnen onderworpen worden aan tijdsbeperkingen, of aan betaling.”
     Meer uitgebreide uileg op de website van Touring:
     http://www.touring.be/nl/dagelijks-leven/onderweg-leren-rijden/wegcode/artikels/laden-en-lossen-in-een-betaalzone/index.asp
     Maw: als de bliksem je 50euro terugeisen!!!

   • Reactie van zwipamoo

    heb hetzelfde meegemaakt; weet ge wat ik het ergst vond; de schandalige openingsuren van het parkeerbedrijf! de ‘stadsdiensten’ vergeten echt dat er mensen zijn die werken overdag.

    • Reactie van Virginie

     Daarvoor hebben ze nu ook een oplossing, e-loket voor gewone particulieren (ik denk de overgrote meerderheid van alle uitgereikte parkeerkaarten).
     http://www.parkeerbedrijf.gent.be/nl/eloket/eloket.html
     Net zoals je veel administratieve dingen bij de Stad per e-loket kan aanvragen, kunnen we alleen maar toejuichen toch?

    • Reactie van David de Roo

     Dag Virginie,
     Ik weet van het bestaan van die website af, zo heb ik mijn bewonerskaart kunnen bemachtigen. Mijn werkuren zijn niet compatibel met de hunne.
     Maar… voor uitzonderingen kan je nergens terecht. Ze zouden beter een q&a op hun site plaatsen zodat bewoners weten wat er kan en mag met hun bewoners kaart. Ook bv waar je wel en niet kan parkeren.
     Het is toch al een grote verbetering met vroeger, maar het voel nog steeds kafkaans aan. Niemand die verantwoordlijkheid durft opnemen en iedereen van het kastje naar de muur stuurt. Ook flexibilteit naar de (toekomstige) bewoners toe. Ik wil geen wilde westen gedoe, anders ga ik wel naar een andere provincie gaan wonen.

    • Reactie van Virginie

     Ik denk dat ze hun service afstemmen op de grootste gemene deler en niet op de uitzonderingen. Ik hoop voor jou en alle anderen dat ze zo min mogelijk een vervangwagen enz moeten hebben (da’s andere stress). Nog duidelijker communiceren over wijzigingen in parkeerbeleid, tarieven, regels, tips bij … enz lijkt me wel aangewezen, want kennelijk zijn veel mensen onvoldoende op de hoogte met ergernis alom tot gevolg.

 7. Reactie van ilini

  Niet betalen om te parkeren is ook niet altijd interessant. Ik woon in een zijstraat van de Dendermondsesteenweg, en hier moet niet betaald worden. Gevolg: iedereen parkeert maar in het wilde weg in mijn straat, en op de Dendermondsesteenweg blijven veel betalende parkeerplaatsen onbenut.
  Hierdoor staat mijn straat altijd stampvol vekeerd geparkeerde auto’s (waar trouwens zelden op gecontroleerd wordt) en rijdt iedereen langer rond om een plaatsje te vinden in een van de nabijgelegen niet-betalende straten.

 8. Reactie van sinterklaas

  Gent is een stad waarvan het bestuur de automobilist haat. Heb je al eens uitgerekend welk bedrag je op jaarbasis aan je wagen besteedt? Van brandstof tot verzekering, van garage tot parkeergeld… Het is een verschrikkelijk bedrag. In dit land wordt de automobilist werkelijk uitgeperst tot de laatste eurocent. Waarom? Héél simpel, omdat de meeste burgers hun wagen écht nodig hebben. Mensen zullen dus altijd… betalen! Ik, bijvoorbeeld, kan mijn werk zonder wagen NIET bereiken. Waar ik woon is er bovendien écht geen openbaar vervoer naar het centrum van Gent. Ik ben aldus verplicht de wagen te nemen. Gent is het voorbeeld bij uitstek hoe het niet moet. Ga eens naar enkele winkels in het centrum, koop allerlei spullen. Probeer, gepakt en gezakt dan maar eens bus en tram te nemen terwijl het met je wagen in de buurt zoveel makkelijker zou zijn. Hoe meer men de wagen bant uit Gent, des te lastiger de zelfstandigen het zullen hebben. Ik betrap mezelf erop, steeds meer te gaan winkelen aan de rand van de stad waar zaken hun eigen parking hebben. Er zouden veel meer ondergrondse parkings moeten komen in het centrum van Gent, die bovendien véél goedkoper zouden moeten zijn.
  Voor de belastingen die u en ik betalen voor onze wagen, is dit het minste dat de overheid voor ons zou kunnen doen…

  • Reactie van Yves

   Sinterklaas blijft grappig. Een stad die auto’s haat bouwt de ene parkeergarage na de andere?
   Man, bekijk de statistieken eens van groeiend autobezit, en relativeer.Ik hoor je dezelfde klaagzangen aanhalen als ten tijden van het invoeren van de autovrije Kuip. Wake up. We zitten niet meer in de jaren 60.

  • Reactie van DriesO

   sinterklaas,

   “Heb je al eens uitgerekend welk bedrag je op jaarbasis aan je wagen besteedt?”

   Ja, maar ik vind het een beetje flauw om de stad te beschuldigen. De stad heeft er niets mee te maken dat je je blauw betaalt aan verzekering, brandstof en garage. Die kosten horen nu eenmaal bij een wagen.

   Je weet toch wel dat ondanks alle parkeergelden, dit niet opweegt tegen de kosten van alle betalende en niet-betalende parkeerplaatsen?

   Je weet toch wel dat de belastingen die we betalen voor onze wagens maar een deel van de kosten dekken die ze veroorzaken?
   De overheid subsidieert flink het verkeer.

  • Reactie van Geert.d

   sinterklaas

   Ik denk dat jij de laatste tijd wat teveel in Spanje hebt gezeten.

   Groen beweerd al jaren dat de stad Gent teveel de kaart van de wagen trekt.
   Parkings zijn de laatse jaren verdubbeld in Gent.
   De reep, Sint-Pieters-plein, de kouter…..

   Tijdens de solden was het op de koppen lopen in Gent, en de parkings stonden al vol vanaf 10 uur in de morgen.
   Openbaar vervoer was overladen met koopjesjagers.

   Ik ben met mijn vrouw gaan schoppen met de tram en we zijn gepakt en gezakt terug naar huis gegaan zonder problemen.

   Met een beetje goede wil kan iedereen zijn ding doen gelijk hij zelf wilt.
   De ene met de fiets, de andere met de wagen, en de andere met openbaar vervoer.

   Het stadsbestuur moet niet enkel de kaart van de auto trekken, maar diverse kaarten zodat ELKE GENTENAAR aan zijn trekken komt.
   Zoiets noemt solidariteit, een begrip dat jammer genoeg langzamerhand aan het verdwijnen is in deze ik wereld.

   Ik geef u nog mee dat het gemiddeld 17.000 euro per wagen kost om hem ondergronds te parkeren.

   Gent bloeit meer en meer open de laatste tijd dankzij het stadsbestuur en ik als rasechte gentenaar ben fier op mijn stad.

  • Reactie van marc

   ik geloof ook niet meer in Sinterklaas. Neem nu deze stelling:
   “Hoe meer men de wagen bant uit Gent, des te lastiger de zelfstandigen het zullen hebben. Ik betrap mezelf erop, steeds meer te gaan winkelen aan de rand van de stad waar zaken hun eigen parking hebben.”
   Bij mijn weten maken nu net de baanwinkels aan de rand van de stad deel uit van retailketens, of: hoe doe ik zelfstandigen de duvel aan met mijn auto. De zelfstandige uit je buurt kun je wellicht perfect te voet of met de fiets bereiken.

 9. Reactie van Jean

  Sinterklaas bezoekt waarschijnlijk heel weinig steden in het buitenland (in België is er weinig om mee te vergelijken). Anders zou hij weten dat de situatie in Gent helemaal niet zo slecht is: betaalbare parkings, veel openbaar vervoer enz.

  Bezoek maar eens eender welke historische stad met 250.000 inwoners in Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland, Zwitserland enz. In veel gevallen mag je het centrum zelfs niet binnen (tenzij je bewoner bent). En toch lopen de winkelstraten overal vol…

 10. Reactie van Pascal

  Ik ga mijn inkopen wel doen in een andere stad waar bezoekers wel welkom zijn.

 11. Reactie van Frans De.Sutter

  Waarom zijn stratenplannen van de diverse parkeerzones voor bewonerskaarten niet te vinden op het net? Soms vind ik voertuigen voor mijn deur met een bewonerskaart van Coupure

  • Reactie van bram

   zoek een op google naar “zonelijst” binnen de website van het parkeerbedrijf. maw in google tik je in:

   zonelijst site:www.parkeerbedrijf.gent.be