uit de oude doos

donderdag 15 januari 2009 0u11 | reproduktie arthur de decker | 12 reacties
Trefwoorden: .

fvdd

» Meer foto's in het foto van de dag-archief.

© 2009 GENTBLOGT VZW

12 reacties »

 1. Reactie van Roland

  Is daar nog iets van terug te vinden ?

 2. Reactie van otto

  nee, spijtiggenoeg niet, enkel de naam van de Wolterslaan verwijst nog naar dit kasteeltje.

 3. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Inderdaad,
  Ik dacht onmiddelijk aan de Wolterslaan, waar mijn grootmoeder ooit woonde.
  Wij gingen als kind spelen op een terrein in de Aanemersstraat waar later appartementen gebouwd werden. Dat terrein was een park zoals dit op de foto. Enkel wat oude muren en verroeste hekkens rond de ruine van een oud kasteeltje waar verder niets meer van over bleef.

 4. Reactie van bart

  Is deze foto dan genomen op het punt waar nu de Wolterslaan en de Scheldestraat samenkomen? En zie ik daar Leopold II op de postzegel?

 5. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Architect en provinciaal hoofingenieur Mathias Wolters, en dat is het enige dat ik er van weet, bouwde kerken, het bisschoppelijk paleis en schreef wat boeken over ‘stedebouwkundige waterwegen’ of iets in die zin. Aangezien hij bouwmeester was en de straten rondom Aannemersstraat, Bouwmeesterstraat en zo meer noemen, lijkt mij de band met Wolters erg nauw.

 6. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Hoofdingenieur natuurlijk

 7. Reactie van Arthur De Decker

  Het kasteel “Wolters”, ook “Ter Heirnis” genoemd, was gelegen op de hoek Aannemerstraat-Bouwmeesterstraat te Sint-Amandsberg en werd afgebroken in de jaren zestig om plaats te maken voor de appartementsblokken met componistennamen als Ravel, Brahms, Franck, Chopin, enz.
  De postkaart dateert van ca 1910 en de postzegel stelt inderdaad Koning Leopold II voor.
  Het kasteel, gebouwd rond 1905, werd bewoond door Gustaaf Wolters (Gent 1831-Sint Amandsberg 1914), zijn echtgenote Louise de la Kethule de Ryhove (1833-1914)en hun 9 kinderen.
  Gustaaf was, even als zijn vader Mathias (Roermond 1793-1859) ingenieur. Hij was opzichter van Bruggen en Wegen, hoogleraar en rector van de Gentse Hogeschool (1885-1891). Zijn vader Mathias is vooral bekend als de architect van het neogotisch Bisschoppelijk paleis aan de Reep.
  In de onmiddellijke omgeving werd de Rietgrachtlaan, die de grens vormde met Gent, in 1916 omgedoopt tot Wolterslaan en volgens het straatnaambord heeft deze naam zowel betrekking op de voornoemde vader Mathias als zijn zoon Gustaaf.De enige straat in Gent die zo een vader en een zoon in herinnering brengt.
  Wie meer wil weten verwijs ik door naar mijn bijdrage in het boek “Van Wei tot Wijk. Ter herdenking van het 100 jarig bestaan van de Gentse Wijk Heirnis, 1988, p.72 en naar het uitgebreid artikel van André Maes in Heemkundig Nieuws “De Oost-Oudburg”, jg 36, nr 4, oktober-december 2008, p.5-14.

  • Reactie van Guido Van Peeterssen

   Arthur,
   Ik dacht net: vergeet ik toch niet om in mijn commentaar jou op te roepen meer duidelijkheid te verschaffen. Maar kijk: je antwoordt prompt. Hoe doe je het?

   Je geeft niet alleen antwoord op mijn grote vraag: van wie was de ruine van het kasteel waar ik in mijn jonge jaren gespeeld heb? Het was dus de ruine van het kasteel Wolters. Nooit gedacht dat ik als snotneus met mijn neus zo dicht op een stukje Gentse geschiedenis zat.

   Nee, je brengt meteen de Rietgracht ter sprake: ook zo een onverbrekelijk deel van de Gentse Geschiedenis. Als ik Rietgrachtlaan met Rietgracht mag associëren? Arthur, ter hulp (bis))!

 8. Reactie van Arthur De Decker

  De Wolterslaan werd inderdaad aangelegd boven een overdekte Rietgrachtarm die zich voordien door de Heirnis slingerde naar de Nederschelde stroomopwaarts het huidige Gentbruggesas en nadien dus werd herlegd zo dat deze uitmonde stroomafwaarts dat sas.Deze Rietgracht kwam van het oosten en vormde de vestinggracht rond het Spanjaardenkasteel en langs de Heirnisbastions. Rondom Gent was er dus een Rietgracht die de grens vormde tussen het vrije van Gent en de omliggende heerlijkheden. Een boeiende maar ingewikkelde geschiedenis. Een echte Waterzooi dus.

  • Reactie van Roland

   Ingewikkeld misschien, maar O zo interessant. Je bijdragen worden hier “verslonden met veel interesse”!

 9. Reactie van Lombaert Achilles

  Of er nog overblijfsels zijn van “Het Kasteel van Wolters” ?
  Ja. Er resteert nog een gebouwtje (ik vermoed dat het paardenstallen waren) en rechts daarvan een overgebleven hekstijl in baksteen en arduin. Het is niets speciaal om een bezoek aan te brengen. Wordt nu gebruikt door een architectenbureau. Dit aan de overkant waar de Beeldhouwersstraat in de Bouwmeestersstraat uitkomt.

 10. Reactie van Van Cleven Pierre

  Een zoon van rector Wolters, Max geboren in 1867 was missionaris in de Vrijstaat Kongo. Hij vertrok in 1892 en was pastoor in Nouvelle Anvers. Daarna was hij hoofd van de missie in Moanda bij Banana aan de monding van de Kongostroom. Hij overleed er in 1902 ten gevolge van malaria. Zijn naam staat op het gedenkteken van de gentenaars op het einde van het zuidpark.