Gent Over Morgen: Zwijnaarde onafhankelijk in 2020?

donderdag 22 januari 2009 15u02 | Michel Vuijlsteke (tekst), Paul Hermans, Pvhuf (beeld) | 24 reacties
Trefwoorden: , .

Gent Over MorgenLaten we daar nu eens heel, heel eerlijk in zijn: wij doen ons best bij Gentblogt, maar omdat de meerderheid van de redactie op een steenworp van de Kuip woont, is het hier vaak niet zozeer Gentblogt als wel Gent Centrumblogt.

Dat is natuurlijk niet onoverkomelijk: iedereen die wil, kan voor Gentblog schrijven (meld u aan! stuur ons een mail!), en als we meer schrijvers uit Verre Oorden als Sint-Denijs-Westrem of Zwijnaarde hebben, dan komt dat misschien wel in orde.

Maar schrijven over en besturen is toch nog iets anders. En daar wringt het, in Gent. Gent is te groot voor één schepencollege en één gemeenteraad. Er gebeurt gewoon teveel, en er is teveel te beslissen: niemand gaat mij wijsmaken dat dat kan werken, één centraal punt dat zich bezig houdt met alle buurtfeesten, al het groen, al de cultuur in héél Gent.

borluut

Ja natuurlijk, de krijtlijnen, het grote beeld. Maar in detail? Ik kan er mij alleen maar iets bij voorstellen, zo’n gemeenteraad met tientallen en tientallen gedetailleerde punten en puntjes, met telkens een lijvig dossier erbij: zo enórm veel tijd voor discussie en gedachtenwisseling zal er wel niet zijn. En dan is het uiteindelijk dus ergens een –met alle respect, natuurlijk– relatief anonieme centrale administratie die het allemaal ergens centraal bedisselt.

En dat allemaal terwijl de dingen die ons écht aanbelangen meer en meer op supranationaal niveau beslist worden aan de ene kant en op hyper-regionaal, bijna op wijkniveau aan de andere kant.

AfsneeEr zijn de Europese fijnstofnormen, en de parkeerplaatsen in mijn straat aan de andere kant. Migratie en integratie in Europa en de wereld, specifieke problemen en oplossingen in mijn buurt. Of er al dan niet een barbecue in mijn park komt, of we een bloembak in de straat zetten dan wel een bank, of er meer vuilbakken in de Krijzeltand moeten, dát is waar we mee bezig zijn.

“Disctrictsraden!”, hoor ik sommigen opgewonden fluisteren. Welnee. Er zijn al genoeg politieke en andere niveaus in België. Europees, federaal, gemeenschappen, gewesten, provinciaal, stedelijk, buurtcomité. Moeten we daar echt nog eens zo’n districtsraad tussen gaan schuiven?

De oplossing is veel eenvoudiger.

Vroeger, toen de dieren nog spraken — in de jaren 70 van de vorige eeuw — zal het wel bijzonder inefficiënt geweest zijn, die kleine deelgemeentetjes: elk document moest toen nog met paard en kar over en weer vervoerd worden, denk ik. Maar nu? Met degelijke afspraken en degelijke (electronische!) communicatie, kunnen we gerust een paar van die tussenniveaus afschaffen, en kunnen we — nog zo’n term uit de vorige eeuw — het bestuur terug een stukje dichter bij de burger brengen.

Hierzo, de enige goede oplossing om het Gentse democratische deficiet te dempen: doe een control-Z op de fusie, en maak gewoon die deelgemeenten weer onafhankelijk. En schaf meteen die provincies ook af.

Tegen 2020 moet dat lukken. De stadhuizen staan er nog allemaal.

© 2009 GENTBLOGT VZW

24 reacties »

 1. Reactie van sander

  Politiek-institutioneel gezien zou het opdelen van de grote fusiegemeenten in opnieuw al die kleine brokjes, een héél slechte zaak zijn. Honderden burgemeesters extra, met schepencollege, gemeenteraad, administratie enz. die moeten bestuurd én betaald worden. Ook maatschappelijk geen goeie zaak: individuele gemeenten moeten dan op alle domeinen investeren waarin een gemeente dient te investeren – ik denk aan de OCMW’s, of scholen, zwembaden, enz. – en daar hebben kleine gemeenten nu eenmaal geen geld voor. Grote gemeenten en steden wel, wat zeker niet slecht is want ze hebben nu toch al een centrum- en aantrekkingsfunctie. De kloof stad-platteland zal opnieuw vergroten dan.
  En wat je zegt over districtsraden: het feit dat de buurtcomité’s in Gent zo welig tieren én subsidies krijgen, is omdat er bij ons gekozen is voor burgerinspraak, ipv die districtsraden dus. Die nochtans geen slechte zaak zouden zijn voor lokaal bestuur. Want kleine gemeenten zijn niet doenbaar, cf. bovenstaande bezwaren.
  My two cents.

 2. Reactie van Frans

  “Gent is te groot voor één schepencollege en één gemeenteraad” lijkt mij sterk overdreven. Het aantal schepenen en gemeenteraadsleden is wettelijk vastgelegd in verhouding tot het aantal inwoners. Wat de gekozenen ervan bakken is andere koek. Schepenen en gemeenteraadsleden moeten ook niet alles kunnen of willen doen, maar die neiging bestaat wel door onze “kabinetscultuur” die de administratie systematisch negeert. Om maar te zwijgen over zogenaamde infoavonden of inspraakmomenten die leiden tot beslissingen die er geen rekening mee houden. Willen we naar Brusselse toestanden, met 19 baronieën, honderden gemeenteraadsleden en een explosieve scheiding van rijke en arme, grote en kleine gemeenten? De macht geven aan de burgemeester van ’t Zieklien, prins Carnaval in Ledeberg, een vooraanstaande Rabotien, Coupure Links en Rechts, de Muidense Kasseipartij, Waalse Krookers of Vlaamse Kaaimeesters brengt de burger niet automatisch dichter bij de politiek.

  • Reactie van Roland

   Frans, je hebt daar prima functienamen gevonden, echt waar, prachtig!

 3. Reactie van rosaline defever

  we gaan de klok toch niet terugdraaien hé. eindelijk maken we deel uit van een stad en jullie willen ons weer naar ons middeleeuws dorp katapulteren. neen, het is niet beter onder de kerktoren, het is alleen maar bekrompener onder de kerktoren.

 4. Reactie van patricia

  Ik ga wel akkoord dat het beleid sterk op het centrum gericht is. Als ik uit Mariakerke naar het centrum wil, sta ik er op een kwartier met bus 3, even snel als met de fiets. Als ik naar het station wil omdat ik moet pendelen naar Brussel, ben ik stukken sneller met de fiets. Ik heb mijn gratis busabonnement van de werkgever geweigerd, ik kan toch moeilijk 40 minuten op bus 9 zitten, die bus doet een ongelooflijke omweg. Tijdens de piekuren zou een snellere verbinding naar bijvoorbeeld het station wel handig zijn. En zo zijn er nog moeilijke verbindingen, het openbaar vervoer is sterk op het centrum gericht. En ja, we hebben een bibliotheek en een administratief centrum (waar je wel verlof voor moet nemen om naar toe te gaan in tegenstellingen tot het centrum).
  De vraag moet gesteld worden: op welk niveau wordt belastingsgeld het meest efficiënt besteed? Hoe verantwoord is het om in een beleidsnota van Stad Gent te spreken over subsidies die ze nog uit Brussel moeten los zien te krijgen?

  • Reactie van ilse

   Dat van Patricia kan ik bijtreden. Ik heb lang in het centrum gewoond, en kon alles met openbaar vervoer doen in die tijd. Nu, van de brugse poort naar de zwijnaardse steenweg: 45 minuten onderweg. brrr.

  • Reactie van Els Van Eeckhaut

   Er zijn dacht ik wel treinen Drongen-Gent en Gentbrugge-Gent.

 5. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Patricia,
  Ik pleit al jaren voor een circulaire busdienst op de kleine ring met hier een daar een ommetje zoals naar het Zuid en naar het Sint-Pietersstation. Je stapt af van bus 3 en binnen 5 minuten ben je aan het station.

 6. Reactie van Jean Marie DE WULF

  In Londen ligt al een eeuw een “Circle line” onder de grond. Bij ons kan dat gewoon op onze “ring”. Of zijn we echt nog dommer dan die “over the see”?

  • Reactie van Amaury

   Circulaire lijnen zijn gewoon moeilijk te organiseren omdat ze geen terminussen hebben ofzo. Soit, ik ben niet zo’n Openbaar Vervoersexpert, maar ik weet dat de Lijn er sowieso niet op zit te wachten, en dat cirkellijnen over het algemeen door Openbaar Vervoersmaatschappijen liever worden vermeden, en dat daar bepaalde technische redenen voor zouden bestaan.

   • Reactie van Roland

    Die buslijn hoeft niet perse volledig circulair te zijn, Het volstaat er twee lijnen van te maken, enkel als vb : één lijn oost-zuid-west en één lijn oost-noord-west en men heeft terminuslijnen. Beter nog, St Pietersstation als terminus voor beide lijnen.

  • Reactie van Peter Dedecker

   Zit er geen busdienst over de kleine ring in de pijplijn in Gent? Ik dacht van wel. Met zelfs oog op latere vertramming, dacht ik.

   Het zou natuurlijk fantastisch zijn mocht men meteen opteren om een pre-metro (= ondergrondse tram) aan te leggen onder de kleine ring over het gehele traject, met aftakking naar het station natuurlijk. Op piekmomenten is de Ring één grote file en heeft een volle bus daar immers evenveel last van als alle auto’s die al dan niet met slechts één persoon gevuld zijn.

 7. Reactie van Arthur De Decker

  Ik ben met sommige punten van Michel akkoord. Voor mij mogen bijvoorbeeld de provincie gerust afgeschaft worden.
  Ik ben zelfs voor het oprichten van stadsgewesten zoals onlangs voorgesteld door Van Quickenborne in De Standaard van 15/1/2009, maar dan wel met toepassing van de huidige grondwet die voorziet dat in steden van mistens 100.000 inwoners districtsbesturen kunnen worden ingericht. Laat de Gentenaars daar in een gemeentelijke volksraadpleging over beslissen. Waarom niet?
  Pas het subsidiariteitsprincipe consequent toe. Ga na welke beslissingen best lokaal worden genomen en welke van bovenlokaal belang zijn. Is het normaal dat een dorp als Zwijnaarde geen enkele vertegenwoordiger heeft in de Gentse gemeenteraad?
  Waarom spreekr men van baroniën als het over de Brusselse aglomeratie gaat en blijft dat woord achterwege als men het heeft over de enige stad in België waar reeds lang districtsbesturen bestaan? Geen enkele Antwerpenaar is voorstander van het afschaffen van de districtsbesturen in zijn/haar stad. Komt dat doordat die gedecentraliseerde bestuursformule misschien beter werkt dan wat sommigen hierboven denken? Er verscheen daarover een doctoraatsthesis doch wie leest dat? Vooroordelen zijn zoveel gemakkelijker. Bijvoorbeeld dat met districtsbesturen het kostenplaatje automatisch duurder wordt. Dit wordt altijd maar herhaald doch wordt dat bewezn door cijfers? Neen dus. Integendeel. Lokale aangelegenheden worden efficienter en dus minder duur aangepakt dan alles wat nu centraal wordt geregeld. Er bestaan daarover talrijke ook buitenlandse voorbeelden.
  Dus moet Zwijnaarde onafhankelijk worden? Voor mij niet. Laat de Zwijnaardenaars wel beschikken over een democratisch districtsbestuur waarin lokale items kunnen aan bod komen. Zorg daarnaast voor voldoende middelen voor wijkwerking om de lokale sociale verbanden te versterken en waardoor het lokale verenigingsleven verder zijn sociale rol kan blijven vervullen. Organiseer meer echte inspraakorganen en bevragingen waardoor beter doorstroomt wat aan de basis leeft. Meer democratie dus. Meer moet dat niet zijn.

 8. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Arthur,

  Hetgeen je aanhaalt in je betoog over Zwijnaarde bestaat ook in Gentbrugge. Een aantal deelgemeenten zijn goed voor zeker 4 tot 5 zetels in de gemeenteraad, maar geen kat. Ook niet in Gentbrugge, enkel Karin Temmerman en nu recent met Catharina Segers in het bestuur van VLD Gent Oost (de nieuwe naam voor de VLD Gentbrugge en Ledeberg).

  Wat wil je nu: de mensen dwingen om voor iemand van hun eigen deelgemeente te kiezen? Als ze er geen zin in hebben, dan doen ze het niet. Ten lange leste zetelt iedereen die ooit op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen stond wel ergens. Is het niet in de gemeenteraad, dan is het wel in de OCMW raad of de districtsraad. En zijn er enkele plaatsjes te kort, wacht uw beurt af: er komt na verloop altijd wel ergens een plaats vrij.

  • Reactie van Arthur De Decker

   Guido,
   Over welke districtsraad heb je het nu? Deze die nog niet bestaat in Gent? Ben je er dus toch voorstander van voor in de toekomst?
   Niemand kan gedwongen worden om voor iemand te kiezen.Ik ben zelfs tegen stemplicht. Doch daarover gaat het hier niet. Het gaat er hem om hoe je best de lokale democratie organiseert. Ik ben voorstander van representatieve lokale organen en daarnaast van directe democratie voor belangrijke aangelegenheden. Ik ben dus voor een bestuur dat zo dicht mogelijk bij de burgers staat. Liefst niet te veel particratie. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

   En wat de niet rechtstreeks verkozenen betreft waar u het over hebt: zoals u maar al te goed weet hangt er zeer veel af van de plaats die de particratie de kandidaten toewijst op de lijst. Dit is niet altijd overeenkomstig het intrisieke oa geografische belang van de kandidaat. Voor mij is er ook een immens verschil tussen een gemeenteraadslid en een OCMW raadslid. Niet qua waarde, wel qua inhoud. Anders redeneren heeft veel te maken met een postjescultuur.

  • Reactie van Jan De Moor

   Quote Guido VP: Ook niet in Gentbrugge, enkel Karin Temmerman en nu recent met Catharina Segers in het bestuur van VLD Gent Oost (de nieuwe naam voor de VLD Gentbrugge en Ledeberg).

   He, Guido.Niet overdrijven. Je vergeet het Gentbrugs VB-gemeenteraadslid Wis Versyp. Er zijn ook 2 OCMW-raadsleden uit Gentbrugge. Schepen Coddens is ook een geboren Gentbruggenaar uit de J.de Sint Genoisstraat.
   Waarom Open VLD de lokale Gentbrugse VLD-bestuursleden in Mariakerke en Gent heeft gezocht zal ook wel niet uit overvloed zijn.
   Schepen Catharina won haar titel van Belgisch kampioen Marathon aan de E17 in Gentbrugge. Dat zijn inderdaad referenties.
   Zo fungeert Geert Versnick uit de Kuip als bestuurslid in Drongen. Zijn mama woont daar officieus.

   JDM
   Erkentelijkheidsplaket gemeenteraadslid Gentbrugge

   • Reactie van Guido Van Peeterssen

    Jan,

    Je hebt gelijk: ik heb Wis Versyp vergeten, waarvoor mijn excuus.

    Ik wil meteen ook mijn reactie op Arthur’s statement toelichten. Aangezien je een ruime horizont heb zul je dit wellicht begrijpen.
    De tijd dat een inwoner van het centrum of deelgemeente honkvast aan zijn eigen kerktoren (of Volkshuis) gekluisterd was, is voorbij.
    Mensen zoals Geert Versnick, Rudy Coddens en Catharina Segers beheren hun departement en leggen contacten over een veel groter gebied.
    Nadeel is wel sommige gebieden zoals Gentbrugge en Zwijnaarde niet overtuigend vertegenwoordigd worden door lokale sterke figuren in de gemeenteraad.
    Aan de andere kant is er de gebiedsgerechte werking. Als het voltallig schepencollege zich de moeite doet om op verplaatsing te gaan dan vermoed ik dat ze daarmee aantonen dat ze ook oor hebben voor plaatselijke problemen.

 9. Reactie van MarC

  Waarom geen automatische verkozene per deelgemeente?
  Er worden zo veel minderheidsgroepen beschermt… Waarom niet op dat niveau?

 10. Reactie van laundro

  Zwijnaarde onafhankelijk! Gedaan met de transfers naar de luie Gentenaren!

 11. Reactie van Els Van Eeckhaut

  Gent is in mijn ogen, met alle respect, niet groot. Al die kleine gemeentes, dat is toch eerder de recente geschiedenis dan de toekomst? Alles heeft zijn nadelen, maar de spreiding van de dienstencentra met eenzelfde kwaliteit, de bibliotheken, de onderwijsvoorzieningen, en zo voort, is enkel het gevolg van de fusie. Voor de verkiezingen dan weer is het wellicht zaak van de mensen uit de “deelgemeenten” om actief aan politiek te willen doen! Maar bon: onze burgervader komt uit Mariakerke, onze schepen van onderwijs uit Drongen..Zwijnaarde, laat u niet kennen!

 12. Reactie van Els Van Eeckhaut

  Plus, ha, een weetje: als je in Gent woont, maar dichter tegen Drongen, dan mag je dus ook dààr administratieve afhandelingen doen. En omgekeerd natuurlijk!

  • Reactie van patricia

   Maar hebben ze in Drongen ook van die gemakkelijke uren, één avond in de week iets later en zaterdagvoormiddag open?

 13. Reactie van rony coekaerts

  democratie, inspraak van de burger, is voor mij heel belangrijk.
  maar je moet dat dan ook georganiseerd krijgen.
  we hebben nu al europese, federale, vlaamse en gemeentelijke verkiezingen.
  voor mijn part mogen daar nog wijkverkiezingen bij komen. deelgemeenten zijn wijken in het geheel van een stad.
  maar, wel democratisch.
  het is nu wel zo dat tafelspringers belangengroepjes oprichten, die niet verkozen zijn, maar wel hun stem willen laten doorwegen op het bestuur van de stad.
  het staat die personen vrij om zich verkiesbaar te stellen.
  het blijkt voor veel mensen moeilijk te zijn de democratische regels te volgen: onderwerp je aan de keuze van je medeburgers.
  meer moet dat niet zijn.
  voor de rest: roepen tegen de wind in.
  iets teveel ervaring in gemeentepolitiek heb ik wel.