LWB en OTC samen erkend als Leerwerkbedrijf

woensdag 28 januari 2009 9u17 | Ivan Deboom | reageer
Trefwoorden: , , , .

Werkzoekend, niet-werkzoekend, vrouw, man, geschoold, ongeschoold, autochtoon, allochtoon, jong, minder jong. De laatste jaren moet je al tot een kloosterorde zijn toegetreden om niet te worden toegeleid naar de arbeidsmarkt. ‘Activering’ is dat. En heel veel mensen hebben daarvoor extra begeleiding nodig, om tal van redenen. De belangrijkste: gebrek aan scholing en gebrek aan ervaring. Het Lokaal Werkgelegenheidsbureau (LWB) van de Stad Gent en het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW Gent hebben jarenlange expertise in het begeleiden van werkzoekenden. Nu zijn beide organisaties samen door de Vlaamse overheid erkend als Leerwerkbedrijf. Vorming en begeleiding organiseren voor werkzoekenden die werkervaring opdoen, dat is de core business van een Leerwerkbedrijf. Werkzoekenden met werkervaring hebben immers meer kansen op de arbeidsmarkt.

Nieuwe Vlaamse regelgeving over werkervaring
Het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2008 wil meer mensen uit de kansengroepen en langdurig werkzoekenden aan het werk helpen door hen een jaar werkervaring aan te bieden. Tijdens dat jaar worden ze ook intensief begeleid, zodat ze beter voorbereid zijn op hun inschakeling in het reguliere economische circuit. De eigenlijke werkervaringsplaatsen worden georganiseerd door werkervaringspromotoren. Een Leerwerkbedrijf zorgt daarbovenop voor de vorming, de begeleiding en de inschakeling van de deelnemers.

Gelijkwaardige begeleiding voor elke werkzoekende
Elke deelnemer die gedurende een jaar werkervaring opdoet, krijgt vanaf nu dezelfde begeleiding in een erkend Leerwerkbedrijf. Die ondersteuning bestaat uit algemene vorming (ICT, Nederlands, communicatie), een kwalitatieve begeleiding op de werkvloer, een attest van de verworven competenties, een sollicitatietraining en een actieve bemiddeling naar een reguliere job.

Verruimd aanbod werkervaring
Het aanbod werkervaring breidt uit. Zo kan een werkzoekende bij het LWB ervaring opdoen als fietshersteller, bediende, poetsmedewerker, onderhoudsmedewerker gebouwen, hulp buitenschoolse kinderopvang, keukenhulp, technisch medewerker bij verschillende stadsdiensten, groenarbeider. Bij OTC zijn plaatsen vrij voor wie graag wil werken als poetsmedewerker, medewerker verhuisploeg of medewerker Schuitschaaf (houtatelier).

Samenwerking tussen de Stad Gent en het OCMW
In Gent dienden de Stad Gent (LWB) en het OCMW (OTC) samen een aanvraag in om als Leerwerkbedrijf erkend te worden. Zowel het LWB als het OTC beschikken al langer over werkervaringsplaatsen en over ervaring in vorming en begeleiding. Het OTC en het LWB blijven op hun gewone stek, maar werken samen voor het opleidingsgedeelte.

Ook erkend als werkervaringsplaats
Het Leerwerkbedrijf Gent heeft 95 eigen werkervaringsplaatsen (FTE) en is zelf ook erkend als werkervaringspromotor. Daarnaast begeleidt het bedrijf ook 41 werknemers (FTE) die werkervaring opdoen bij externe promotoren. Afhankelijk van het profiel van de werknemer en de aard van het werk zijn dat voltijdse of deeltijdse jobs. De werknemers krijgen een arbeidsovereenkomst, een gelijkwaardig loon en volgen de begeleiding en vorming in het Leerwerkbedrijf tijdens de normale werkuren.

Erkend voor vier jaar
De nieuwe regeling is van kracht sinds 1 januari 2009. Een erkenning geldt voor vier jaar met een jaarlijkse evaluatie. In de Gentse regio kregen twee Leerwerkbedrijven een erkenning: het Leerwerkbedrijf Gent als samenwerkingsverband LWB/OTC en Travox. In de praktijk werken beide Leerwerkbedrijven uit de regio nauw samen en bieden ze een gelijkaardige begeleiding aan. Beide organisaties krijgen hiervoor van de Vlaamse overheid een subsidie per werkzoekende die ze begeleiden.

Samenwerking met VDAB
De samenwerking tussen de Stad Gent en het OCMW Gent voor het Leerwerkbedrijf kadert in een bredere samenwerkingsovereenkomst die de VDAB ook ondertekende. De drie partijen ondertekenden in juni 2008 een convenant waarbij ze beloofden samen te werken om een beter werkgelegenheidsbeleid te voeren. Werkvervaring is een belangrijk onderdeel van dat beleid omdat het de kansen van de werkzoekenden op de arbeidsmarkt gevoelig verhoogt. De VDAB heeft in het hele werkervaringsproces de rol van toeleider: geschikte kandidaten voor een werkervaring verwijst hij door naar het Leerwerkbedrijf Gent.

OCMW Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC)
Fransevaart 30
9050 Ledeberg (Gent)
09 266 36 30
otc@ocmwgent.be

Dienst Lokaal Werkgelegenheidsbureau (LWB)
Sint-Niklaasstraat 27/302
9000 Gent
09 266 83 00
werklwb@gent.be

© 2009 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.