Oproep Buitenspeeldag

vrijdag 30 januari 2009 9u44 | San | 1 reactie
Trefwoorden: , , , , , , , , .

buitenspeeldagZodra de zon de donkere wolken verdrijft, brengt dit bij kinderen een chemische reactie teweeg die hen naar buiten drijft om te spelen. Wat ze gaan spelen weten ze meestal nog niet, maar ze weten wel dat ze naar buiten willen. Helaas is de beschikbare ruimte om buiten te spelen de laatste decennia behoorlijk afgenomen. Wij als volwassenen sussen ons geweten met kunstmatige ingrepen zoals speelterreintjes, trapveldjes en bouwspeelplaatsen. Intussen palmen we met onze o zo onmisbare auto ontiegelijk veel vierkante meters bespeelbare ruimte in.

Daarom werd vorig jaar het initiatief gelanceerd om in heel Vlaanderen op dezelfde dag een Buitenspeeldag te organiseren, een initiatief om het voor kinderen mogelijk te maken buiten te spelen en te sporten als leuk alternatief voor de televisie of computerspelletjes. Het ging zelfs zo ver dat Nickelodeon (medeintiatiefnemer en -organisator) die hele namiddag haar scherm op zwart zette.

De Buitenspeeldag heeft als primaire doelstellingen kinderen en jongeren buiten te laten spelen en openbare besturen aan te zetten om meer inspanningen te doen als het gaat over het aanbieden van ‘ruimte’ voor buiten spelen en sporten. Maar er zijn ook een aantal secundaire doelstellingen bij zo’n speeldag: het bevordert de sociale contacten tussen kinderen en tieners onderling, maar ook tussen generaties, het betekent ook actieve en soms uitdagende communicatieoefeningen in interculturaliteit en intergenerationaliteit, het betekent ook meer kansen op lichamelijk bewegen en kan een concrete aanleiding geven tot actieve sportbeoefening, het bevordert de aandacht voor de kwaliteit van de publieke ruimte…

Lokale besturen werden opgeroepen om creatieve spel- en sportactiviteiten te organiseren en maar liefst 106 Vlaamse gemeenten – dat is meer dan één op drie – gingen op deze vraag in en trakteerden hun jongste inwoners op allerlei fijne activiteiten. Gent was(uiteraard?) één van die deelnemende steden en op woensdagnamiddag 25 juni 2008 werd in Vlaanderen de eerste Buitenspeeldag georganiseerd en hebben massaal veel kinderen én volwassenen zich dan ook onder een stralende zon volop kunnen uitleven.

Doorheen heel Vlaanderen werden hindernissenparcours, volksspelen, voetbaltornooien, circusactiviteiten, optredens en nog vele andere leuke activiteiten georganiseerd. Op veel plaatsen waren de Olympische Spelen een inspiratiebron en konden de jongeren aan allerlei tornooitjes in verschillende olympische disciplines deelnemen. Gent riep op om op die dag zoveel mogelijk speelstraten te maken, straten die die namiddag verkeersvrij werden gemaakt zodat iedereen kon buiten spelen.

De eerste editie bleek een schot in de roos en ondertussen werd beslist dat een tweede Buitenspeeldag zal plaatsvinden en wel op woensdag 1 april 2009.

Net als vorig jaar kunnen Gentenaren ook dit jaar hun straat omtoveren tot ‘speelstraat voor 1 dag’. De straat wordt dan verkeersvrij gemaakt van 14 tot 19 uur zodat de kinderen en volwassenen samen op straat kunnen spelen en sporten. De aanvragen kunnen ingediend worden tot woensdag 4 februari 2009. Aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de Jeugdienst, of op hun kantoor in de Kammerstraat 10 in Gent.

Op woensdag 1 april heeft niemand dus een excuus om binnen te blijven, want ook dit jaar doet tv-zender Nickelodeon mee en zendt die middag niets uit. Iedereen mag alvast een lachend zonnetje zetten in de agenda op woensdag 1 april, want het belooft een dag te worden die men niet gauw zal vergeten.

Eens de speelstraat goedgekeurd is, kunnen geïnteresseerden zich dan telefonisch aanmelden op 03/821.06.06 om deel te nemen en vanaf 12 januari 2009 kan men zich online registeren op www.buitenspeeldag.be, website waarop ook alle informatie te vinden is.

Allez hup, schiet maar in actie!

© 2009 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Oproep Buitenspeeldag

  1. Reactie van germain

    Een heel goed idee,ik vind wel dat kinderen recht hebben op meer dagen per jaar eens goed kunnen buitenspelen in hun eigen straat!!!