De Lijn countert onderzoek over De Lijn

dinsdag 2 juni 2009 20u22 | Michel Vuijlsteke | 12 reacties
Trefwoorden: .

De Lijn is niet te spreken over het onderzoek dat professor Ben Immers en onderzoeker Chris Tampère van de afdeling Verkeer & Infrastructuur van de K.U.Leuven hebben uitgevoerd naar de reizigerscijfers van De Lijn. De Lijn richt zijn pijlen zowel op de methodologie van het onderzoek als op de onderzoekers zelf.

“De Lijn liegt”
Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd bij 207 gebruikers in Gent, blijkt dat abonnees nog niet half zoveel met De Lijn rijden als de maatschappij beweert.

De Lijn pakte vorige week, bij de voorstelling van het jaarverslag 2008, uit met 508 miljoen reizigersritten. Maar volgens de studie van Tampère en Immers zijn de forfaits die De Lijn hanteert voor zijn abonnees overdreven en zou De Lijn voor 2008 eerder uitkomen op 226 miljoen reizigers.

78.000 versus 207
Bij De Lijn wordt bijzonder fel gereageerd op de studie. Zowel de onderzoekers als het onderzoek zelf moeten het ontgelden. Zo hanteren de onderzoekers een “zeer twijfelachtige methodologie”.

Lees meer bij De Morgen

© 2009 GENTBLOGT VZW

12 reacties »

 1. Reactie van Bernadette

  Ja en dat ze een verkeerde methodologie gebruiken denk ik alleen maar te mogen beamen volgens wat ik ervan gelezen heb in de krant.

  Ze ondervragen 717 Gentenaars, maar in die groep van 717 zitten er ongelukkig genoeg amper een povere 207 met een abonnement, en dus nog niet de helft terwijl het gros van De Lijn reiziger juist een abonnementist is.

  Het onderzoek ruikt meer naar een DeDecker consortium die het openbaar vervoer wil afbouwen i.p.v. opbouwen, en alle bejaarden naar hun vier muren gevang wil terug wegduwen uit het zicht van de maatschappij alsof het zien van oudere mensen iets ongehoord is in een wereld waar men er eeuwig jong wil blijven uitzien. Alsof dus oudere mensen de realiteit is die men niet wil zien, wil verdringen, en openbaar vervoer heeft nu eenmaal en gelukkig die mensen de vrijheid die ze voordien niet hadden.

  Ja, en zeggen dat vrijheid nu juist dat punt is die het politiek liberalisme hoog in het vaandel wil dragen. Van een contradictie gesproken!

  Of hoe een politieker op een bepaald publiek probeert in te spelen voor stemmen, en in werkelijkheid de grootste politieke affronte van de eeuw is die men zich maar kan bedenken, een discriminatie zonder weerga, om nog maar te zwijgen van de honderden, mogelijks duizenden banen die dit gaat kosten, en de miljoenen euros aan stempelgeld zoniet miljarden. Het zal dus veel goedkoper zijn om al het huidige rollend materiëel niet alleen te laten rijden, maar een paar dessertkes kunnen er gerust nog bovenop zonder dat men in het rood terecht zal komen.

  Denken ze dat ze het file infarct gaan oplossen door iedereen terug de wagen in te duwen?

  Je moest dan maandag jongstleden (02/06/2009) eens de Blaarmeersen proberen binnen te geraken, om nog maar te zwijgen van de problemen in de Nekkerbergstraat en hoek Nekkerbergstraat – Neermeerskaai. En men kan nu niet meer beweren dat er niet voldoende bussen naar de Blaarmeersen rijden bij goed weer tijdens het weekend.

  Niet alleen hadden we alle moeite van de wereld om eindelijk na lang aanschuiven de Blaarmeersen te kunnen binnenrijden met onze bussen, maar in die bewuste straten was er bijna geen doorkomen meer aan door hoofzakelijk de foutparkeerders.

  Zelf heb ik drie ritten van mijn dienst op die bewuste namiddag zo maar eventjes met bijna een half uur vertraging behoren te rijden. Heb mezelf dan ook nog bijna vastgereden in de Nekkerbergstraat, maar ben er dankzij de hulp van een bij de pinken zijnde politieagent er toch heelhuids, en uiterst voorzichtig, uitgeraakt.

  En dan zul je veelal nog de repliek krijgen: Ja maar zie je wel, de bussen zitten ook aan te schuiven in de file.

  Of: Het is altijd hetzelfde liedje, namelijk ze komen niet op tijd, en dus nemen we in het vervolg de wagen, want waarom en door wat dat die vertraging er is hebben sommige anties geen oren naar.

  Okay, ben ik nu dom of zijn zij slim.

  Begrijpen wie begrijpen wil deze logica in zulke antwoorden.

  Oh ja, en dan vergeet ik nog: Oh, ‘t is hier warm in de bus.

  Precies of dat het in een auto die stilstaat in de bakkende zon minder warm is.

  Heb onlangs nog iemand gehad die vanaan De Zuid tot aan de Blaarmeersen bleef aandringen dat ik toch die voordeuren zou opendoen, maar het is nu eenmaal verboden terwijl de nieuwste bussen uit veiligheidsoverweging sowieso ook niet vertrekken wanneer de voordeuren nog openstaan, althans niet die van Mercedes.

  Maar toch niet ophouden. Ze ging een klacht neerleggen dat dit niet kon zijn, dat we bij warm weer met onze deuren moeten openrijden.

  Wel, ik heb haar min of meer veel geluk toegewenst, maar dat het niet veel zal uithalen dan te wachten op bussen met airco. En dan te zeggen dat airco vroeger niet bestond. Maar ze probeerde wel alle reizigers naar haar hand te zetten. Uiteindelijk komt ze pas aan de Europabrug af dat ze zogezegd hartpatiënte is. Ja okay, met wiens voeten zit men hier te spelen?

  Waar of niet waar, maar het is spijtig voor haar. De deuren blijven toe hoe dan ook. Het is niet omdat zij een beetje meer trek wil dat daarom door haar toedoen anderen het risico behoren te lopen uit een rijdende bus te donderen zoals in 2006 eens gebeurd is. Of hoe de ego van één iemand een gevaar kan betekenen voor anderen. En dat busconstructeurs die voordeurveiligheid standaard inbouwen betekent ook dat zulke ongevallen reeds vele malen zich spijtige genoeg voltrokken hebben.

  Ik hoef er wel bij te zeggen dat ik ieder de job warm kan aanbevelen want de overgrote meerderheid van reizigers is zeer vriendelijk en begripvol. Allez ja, ik persoonlijk heb nog niet veel klagen gehad, niet toen ik in het Meetjesland, Eeklo en omstreken, reed, en nu in Gent ook niet.

  Hopelijk mag dat zo blijven, en worden ook nog meer automobilisten een beetje minder egoistisch. In elk geval zijn het keer op keer goede oefeningen in het opdoen van verschillende soorten ervaringen. En dat is altijd leerrijk en zeker goed meegenomen ondanks. Het is constant verder bouwen bovenop de opleiding die men als basis meegekregen heeft, en zo kan ook de stressbestendigheid dagdagelijks getraind worden.

  Het is misschien raar om te zeggen, maar soms is iets dat moeilijker is of gaat veel beter dan het gemakkelijke. Men zou er mogelijks zelfs kunnen uit concluderen dat het risico op het maken van fouten eerder hoger ligt bij het gemakkelijke dan bij het moeilijke.

  En daarmee is dan ook alles gezegd aangaande het gevoerde onderzoek, namelijk dat men voor de gemakkelijkste weg gekozen heeft uit politieke anti De Lijn overwegingen, en het ronselen van stemmen dan voor de moeilijke weg te kiezen waarin men tot de constatatie zou komen dat mening reiziger zeer tevreden is over de uitbreiding van het openbaar vervoer, inclusief die van De Lijn tot zelfs twee uur ‘s nachts.

  Ik heb zelfs onlangs nog een treinconducteur gehad toen dat ik een speciale dienst voor de NMBS reed die nu eindelijk met de bus naar huis kan ‘s avonds laat, en anders altijd iemand moest proberen te vinden om hem naar huis te voeren als een late dienst die hij moest doen erop zat.

  Ik heb toen zelfs nog een goed schouderklopje gehad ook, en niet alleen van deze treinconducteur, in dat hij normaal gesproken altijd autoziek wordt, ook in een bus, maar hij voor de eerste keer op de enkele ritten die hij meegereden heeft niets heeft voelen opkomen van misselijkheid. En ik kan u verzekeren dat de bus op één rit tot de nok toe gevuld was bij wijze van spreken, en waar er met zeer veel moeite nog één enkel iemand zou bijgekunt hebben.

  Dus je ziet maar dat de opleidingen bij De Lijn van een hoog niveau zijn, maar het sluit fouten natuurlijk niet uit daar we ook als chauffeur altijd zoals ieder ander ook een mens blijven, gelukkig maar. En een mensenleven is onbetaalbaar, en dus ook de investeringen in meer en beter Openbaar Vervoer.

 2. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Bernadette, i, de meeste van uw tussenkomsten hier kan ik u volgen, maar soms bekijkt ge het te dicht uit uw eigen hoek.
  Nu over de enquètes over de lijn: ze kunnen het toch over meer gebruikers dan 207 hebben of niet? Van mijn kant ik heb de indruk dat meer dan 50 % sluikrijden, of hoe noemt ge de “resquilleurs”?

  • Reactie van Bernadette

   Vanuit mijn eigen hoek of eigen ervaring zou ik het nu misschien niet noemen, daar ik toch mag zeggen dat er vrij veel mensen zijn die een fan zijn van De Lijn, en alles wat ermee gepaard gaat.

   Ik denk dat zulke personen niet alleen dezelfde dingen zouden schrijven, maar zelfs nog veel meer.

   Maar dat er nog altijd mensen zijn die proberen gratis te rijden ondanks dat ze behoren te betalen ga ik niet ontkennen. Maar er is controle hierop ondanks dat men ook hopelijk begrijpt dat je niet op elke bus en tram een controleur kan plaatsen.

   Daarom ook zal men vanaf 20 september, als ik me niet vergis, niet meer achteraan mogen opstappen, maar alleen nog vooraan. Wie betrapt wordt op achteraan opstappen door een controleur zal/kan beboet worden.

   Toch is dit niet uitsluitend om het zwartrijden een halt toe te roepen, maar ook en vooral om het rechtstreekse contact met de chauffeur terug op te waarderen, en zo dus ook het sociale karakter weer zijn intrede te laten doen op een meer uitgesproken manier. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld zal iedereen die de bus neemt spontaan zijn/haar abonnement tonen zonder dat ernaar gevraagd hoeft te worden.

   Of dat dit, verplicht vooraan opstappen, in steden zoals Gent zal lukken op de Gentse lijnbussen is natuurlijk de vraag gezien men al jarenlang vertrouwd is met de drie in en twee uitgangen. Het kan natuurlijk zijn dat men de drukknoppen zal wegnemen of althans het contact wegnemen zodat het er nog alleen als garnituur aan bevestigd is. We zullen wel zien hoe dat het zal verlopen.

   En ja Jean Marie, als ik het artikel in De Gentenaar goed begrijp hebben ze alleen 717 mensen ondervraagd, en van die 717 waren er maar amper 207 met een abonnement.

   Men doet een enquete alsof het er één is om een verkiezingsuitslag te meten, maar beseft niet dat het hier om iets geheel anders gaat dan een verkiezing. En een enquete die men bij wijze van spreken met voorbedachte raden opgezet heeft is er ook één waarbij men expliciet een vast geformuleerde conclusie over wou verkrijgen. Degenen die erop aandrongen deden het omdat ze hoe dan ook hun gelijk wilden halen, en politiekers zijn nu eenmaal gekend om in zo’n situatie soms eens een loopje te nemen met het alom geprezen fairplay.

   In zo’n opzicht kan men zich vragen gaan stellen over hoeveel mensen ze echt eerst gepeild hebben om te weten te komen hoe deze tegenover De Lijn stonden vooraleer uiteindelijk die of die gekozen werd om er aan te mogen meedoen. En in zo’n scenario maakt het dan ook niet veel uit of er nu 717 ondervraagd werden of alle burgers van Vlaanderen/Brussel en delen van Wallonië gezien de conclusie al vastlag nog voor men de eerste persoon ondervroeg.

   Het is hetzelfde met groene energie. Men wil groene energie, en de kerncentrales moeten sluiten want men weet zich geen weg met het nucleaire afval.

   Wat men wel verzwijgt is dat er op wetenschappelijk vlag een bacterie gekweekt is die eens losgelaten wordt op nucleair afval het de radioactiviteit erin volledig afbreekt, en dus vernietigd zodat alleen een product overblijft dat volledig radioactief vrij en ongevaarlijk is.

   Maar daarnaast zijn er ook test nucleaire centrales op verschillende plaatsen ter wereld gebouwd alwaar men probeert kernenergie te bekomen zonder radioactief besmet afval.

   Kan nu wel niet meer op de naam komen hoe ze dit soort kernenergie noemen, maar tot nu toe is het de wetenschappers alleen maar gelukt om een (te) kleine hoeveelheid vrijgekomen energie te verkrijgen.

 3. Reactie van b-west

  Goh, als de onderzoekers de juiste methodes gebruikt hebben, weet ik niet. Maar je gaat me niet wijsmaken dat elke abonnee 7 dagen op 7 maar liefst 3x per dag met de Lijn rondcrosst. Bovendien vind ik het niet correct dat de Lijn iemand die overstapt als een nieuwe reiziger beschouwt. Als ik van St Pieters naar Fratersplein ga, en ik stap over op het Zuid (ja, ik weet het, ik had maar bus 55/58 moeten nemen, maar soit), dan ben ik geen nieuwe reiziger, dan ben ik gewoon nog steeds onderweg…

  • Reactie van Bernadette

   Daar heb je een punt B-west, maar voor de chauffeur bijvoorbeeld ben je voor hem/haar een nieuwe reiziger.

   Neem nu dat je laat ons zeggen er zo’n tien minuten over doet om naar de Zuid te gaan, je gaat iets afhalen in een winkel en keert nog binnen het uur terug, of beslist ter plaatse om toch nog naar ergens anders effe te gaan. Er vanuit gaande dat je een lijnkaart of biljet gebruikt zal je het ontwaardingstoestel je als een overstapper beschouwen.

   Maar kun je dat als een overstap beschouwen of als een nieuwe reiziger. Ten slotte keer je terug naar huis bijvoorbeeld of zei je bij jezelf dat gezien het goede weer dat je er toch nog eventjes op uittrekt naar de Korenmarkt.

   De Lijn is geen helderziende, maar het feit blijft wel dat je een nieuwe reiziger bent op een andere bus van De Lijn. Daar zit hem de pointe. Dat is ook hetzelfde verhaal bij de NMBS en bij vliegtuig maatschappijen. Het totaal is het aantal reizigers die men vervoert heeft op alle voertuigen ongeacht of ze nu overstappen al dan niet, en ze nog binnen de termijn van een uur in ‘t stad/twee uur op den buiten dit doen om welke reden of plotse ingeving dan ook.

   Daarnaast is het wel zo dat vele abonnees wel degelijk meerdere keren per dag de bus of tram kunnen nemen. Vele abonnees zijn naast de 65 plussers mensen die dagdagelijks naar hun werk gaan, en dus op z’n minst dagelijks twee keer per dag bus of tram gebruiken. Sommigen van hen zullen misschien ook tijdens de dag, zei het voor het werk zei het tijdens de lunchpauze zo mogelijks, rap met bus of tram ergens naar toe gaan.

   En dan heb je ook nog de vele studenten die ook minstens twee keer de bus of tram nemen van en naar school. Persoonlijk nam ik tijdens mijn eigen studiejaren wel 4 keer de bus gezien ik ‘s middags nog rap eventjes naar huis ging om te eten.

   Als je dit dan weerspiegelt op heel België en rekening houdend met een werkmaand van 20 dagen dan kom je met een gebruik van laat ons zeggen 2x per dag op 430410 abonnees aan 17216400 miljoen reizigers in de maand of 344328000 miljoen reizigers op jaarbasis. En dat is gerekend aan 2x per dag of 40 ritten op maandbasis en ook geen 90 en aan 200 werkdagen op jaarbasis!!!

   Dus het aantal werkdagen is ruim laag genomen, namelijk 365 min 104 (2x 52 dagen voor zaterdagen en zondagen) en daar nog eens een 30 verlofdagen afgetrokken plus zo’n 30 dagen speling (ziekte en feestdagen,…).

   Maar naast hun werkdagen zullen werknemers met abonnement ook hun abonnement in het weekend gebruiken en/of op een snipperdag, en/of er tijdens hun verlof ergens mee naar toegaan.

   Naast die abonnnees heb je ook de werklozen die via de VDAB reizvoordelen hebben om gratis naar werk te gaan zoeken met het Openbaar Vervoer. En daarnaast de 65 plussers die niet meegerekend worden. En dan naast die groep zijn er die reizigers die ook regelmatig de bus nemen met een lijnkaart en sommige heel sporadisch met een biljet of SMSje.

   Dus persoonlijk zou ik aangaande deze cijfers zelf zeggen dat De Lijn haar eigen cijfers onderschat en dat de kans zelfs reëel is dat er meer dan 508 miljoen reizigers per jaar bus en/of tram nemen.

   Het ik ook niet ondenkbaar dat vele van die abonnee werknemers de bus of tram neemt in laat ons zeggen Gent waarna hij/zij de trein opstapt om in Antwerpen terug tram of bus te nemen naar zijn/haar werk en dus 4 verplaatsingen per dag onderneemt en niet 2. Hier spreekt men dan zeker niet van een overstap!

   Dus ja, men mag zeker stellen dat de cijfers die De Lijn handhaaft meer dan de werkelijke juiste cijfers zijn en de gedane studie op z’n minst dubieus kan beschouwd worden, en waar er dus duidelijk een reukje aan hangt.

   Trouwens, mensen zouden eens moeten gaan uitrekenen wat het kostenplaatsje (hun belastingeld) zal zijn als honderden lijnchauffeurs hun werk zouden verliezen, maar ook lijnbedienden en lijntechnici. Daarnaast nog eens jobverlies voor werknemers bij de busconstructeurs en misschien zelfs sluiting van BN in Brugge alsook de vele werknemers van de toeleveranciers. Daar tegenover staat dan ook nog eens het kostenplaatsje van de inpact op het mileu gezien meer mensen terug naar de auto zullen grijpen met wederom meer files tot gevolg, en dus ook een miljarden verlies voor de economie. En nu zeggen dat het in stand houden van de economie nu juist ook één van de hoofdpunten zijn binnen de liberale politieke leefwereld, maar met hun anti openbaar vervoersbeleid juist alles in het werk stellen om de belgische economie volledig ten gronde te richten.

   Dus ja, je zou je meer en meer beginnen afvragen door, of liever gezegd voor wie Dedecker en Co zit te werken en de gehele belgische bevolking zit te bedriegen met valse studies, om nog maar te zwijgen van het belastingsgeld die er daarvoor nutteloos verspild wordt, of worden de gedane studies uitgevoerd door sympathisanten van hem en zijn ideologie?

   Ik denk dat het vragen zijn die men zich als kiezer terecht mag stellen want het gaat hem hier toch niet alleen om jobbehoud, maar ook om ervoor te zorgen dat ook de jongeren en andere werklozen niet alleen de kansen op een job behouden, maar ook de middelen blijven hebben om er naar te zoeken, te verkrijgen en op hun werk te geraken, idem voor die die hun werk nog hebben, en dankzij het verruimde lijnaanbod er hopelijk nu nog beter en vlugger geraken.

 4. Reactie van Herb

  ik heb ook ‘n De Lijn abo, maar gebruik het zeer zelden, omdat ik meestal met mijn fiets op pad ben.

  • Reactie van Bernadette

   Dat is ieders recht Herb, maar veel Lijners fietsen daarnaast ook veel, kwestie van de lijn in ere te houden om de gezondheid van zichzelf en de volgende generaties niet te hypothekeren.

 5. Reactie van Herb

  ok Bernadette, maar dan mag De Lijn mij niet telkens weer mee tellen, alleen als ik echt de bus of tram gebruik. Door te zeggen, dat elk abonee de bus of tram elke dag gebruikt, krijgt je dit soort enorme cijfers. Indien De Lijn realistische cijfers wil, moeten ze wel ‘n ander tell-systeem (om het eens zo te noemen) gebruiken, namelijk, ieder tellen die de bus of tram binnenstapt.

  • Reactie van Bernadette

   Dat zal er ook aankomen Herb want daarvoor wordt nu reeds een nieuw prodata systeem uitgewerkt.

   Uiteindelijk wordt het de bedoeling dat het systeem ook elke reiziger telt die bus of tram opstapt, maar ook zwartrijden gaat proberen in te dijken.

   Iemand die dus de tram of bus probeert op te stappen zonder betalen of zonder geldig vervoersbewijs dus zal ook de bus of tram niet meer kunnen afstappen.

   Of dat is althans hoe het systeem zou behoren te werken naar wat ik ervan vernomen heb. De kans is er dat dit vanaf 2012 geleidelijk zal in voege gaan.

  • Reactie van Bernadette

   En ook Herb, De Lijn telt alle 65 plus abonnees niet mee in hun reizigers aantal, en hoevele reizigers zijn dat dan niet.

   Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Zelfs al ben je geen 65 plusser bijvoorbeeld dan toch kun je op je beide oren slapen dat je via die niet meegerekende reizigers toch ook niet meegerekend bent, zelfs al zou je in eerste instantie wel meegerekend zijn want veel 65 plussers nemen wel de bus of tram.

   • Reactie van Roland

    Ikke, drie of viermaal per dag op de tram als het goed meevalt.

 6. Reactie van Bernadette

  Ik behoor eventjes wel een correctie door te voeren daar ik zelf per ongeluk een ‘klein’ foutje gemaakt heb.

  430410 abonnees die 2x per dag bus of tram nemen komt uit op 860820 reizigers per dag wat betekent dat men op 200 dagen een reizigers aantal bekomt van 172164000 miljoen reizigers op jaarbasis gebaseerd op een gebruik alleen van en naar het werk of school.

  Ik had per ongeluk maandresultaat vermenigvuldigd met aantal dagen i.p.v. maanden.

  Dat neemt niet weg dat wanneer we dit zouden uitvergroten op een jaarbasis van 365 dagen in het jaar er vanuit gaande dat reizigers ook op niet werkende of schooldagen hun abonnement minstens 2x gebruiken om van en naar huis te gaan dan komen we toch ook op een niet onnaardig totaal terecht, namelijk 314199300 miljoen reizigers.

  Daarnaast mogen we gerust met vol vertrouwen aannemen dat zeer vele van deze abonnees meer dan 2x de bus of tram zullen nemen. Zelf heb ik de helft van die abonnees genomen en hen 3x per dag de bus of tram laten nemen om zo een foutmarge in te brengen, en dan kom je op 365 dagen bij een supplement uit van 78549825 miljoen reizigers of dus een totaal van 392749125 miljoen reizigers op jaarbasis op basis van uitsluitend en alleen de abonnees zelf.

  Wanneer je de foutmarge wegneemt en het brengt naar 4x per dag zou je komen op een totaal van 157099650 supplementaire reizigers of een volledig totaal van 471298950 miljoen reizigers op jaarbasis uitsluitend van de abonnees alleen al.

  Dus wanneer je niemand anders meerekend en doet alsof alleen de abonnees de bus of tram nemen dan kunnen we alleen daarmee al serieus aantonen dat de onderzoekers er falikant naast zitten en dat er een serieus reukje aanzit.

  De foutmarge hier zit hem dan in het niet meerekenen van al diegenen die tijdens de wintermaanden minstens 2x de bus of tram nemen met een lijnkaart alsmede deze die in diezelfde maanden sporadisch de bus of tram nemen met een biljet of smsje. Daarnaast zijn dan ook nog niet de vele toeristen meegerekend die meermaals het openbaar vervoer nemen op hun vakantiebestemming.

  Dus zelfs met deze correctie van mijnentwege in het ontdekken van de gemaakte fout is het duidelijk dat De Lijn de enige is die wel degelijk de juiste cijfers naar voren schuift en dus meer dan recht heeft op het geld die ze van de Vlaamse overheid jaarlijks krijgt om haar sociale taak naar behoren te kunnen vervullen naar de burger toe.

  Dat kan niet gezegd worden van de onderzoekers. Want hun kostenplaatje voor de belastingbetalers zal uiteindelijk in de miljarden belanden door de vele ontslagen werknemers mocht de Vlaamse overheid zich mee laten bedriegen door een Dedecker en Co.