Zwaveldioxidegaslekken: veiligheidsmaatregelen

donderdag 30 juli 2009 16u59 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , .

In de voorbije weken vonden in het Seveso-bedrijf PVS Chemicals Belgium, Pantserschipstraat 80 in Gent, een aantal incidenten plaats die geleid hebben tot gaslekken met ontsnapping van zwaveldioxide als gevolg.

Gouverneur André Denys en waarnemend burgemeester Sas van Rouveroij overlegden met de diensten van veiligheid, noodplanning en inspectie en hoorden het bedrijf.

Dit heeft aanleiding gegeven tot een burgemeestersbesluit waarbij veiligheidsmaatregelen aan het bedrijf worden opgelegd, om de de veiligheid van de bevolking te vrijwaren.

Concreet:

  • De herstellingswerken die aan de gang zijn, moeten uiterlijk op 7 augustus 2009 voltooid zijn.
  • Tussen nu en 7 augustus mag de installatie enkel warm gehouden worden, en dat enkel onder toezicht van de brandweer.
  • Ten laatste op 7 augustus moet het bedrijf een planning voorleggen waarin zij een structurele oplossing geven, met name:
    • ten laatste tegen eind augusts 2009 moet een scrubberinstallatie geplaatst zijn en operationeel zijn, om de emissienormen te halen;
    • de aangetaste leiding in het contact A-gebouw moet ten laatste tegen eind september 2009 vervangen worden.
  • Zolang de structurele oplossing er niet volledig is, zal de brandweer steekproefsgewijs controles uitvoeren.

Het bedrijf heeft zich tijdens de hoorzitting geëngageerd om de structurele werken tegen einde september 2009 te voltooien, en mits aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan kan vanaf 7 augustus 2009 opnieuw worden geproduceerd.

Bron: Stad Gent

© 2009 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.