Gemeenteraad Gent bezorgd over geplande kerncentrale Borsele

woensdag 30 september 2009 15u05 | Michel Vuijlsteke | 1 reactie
Trefwoorden: , , .

Tine Heyse van Groen! diende gisteren een voorstel van motie in over de milieu-effecten van de geplande nieuwe kerncentrale(s) te Borsele. Het college formuleerde een alternatief voorstel; in de uiteindelijk goedgekeurde tekst toont de gemeenteraad van de Stad Gent zich uitermate bezorgd over die mogelijke milieu-effecten op haar grondgebied. De gemeenteraad vraagt dan ook dat om deze effecten zeer ruim en diepgaand te onderzoeken. De tekst die goedgekeurd werd was een gezamenlijke tekst van Groen! en het Gentse college.

Het Nederlandse nutsbedrijf wil één of twee nieuwe kerncentrale(s) bouwen in Borsele met een gezamenlijk vermogen van maximum 2500 MW. De plannen zitten nog in een zeer vroeg stadium. Nu is er een startnotitie opgemaakt voor het milieueffectrapport.

Gent is één van de twaalf Vlaamse gemeenten die zich in de 30 km-perimeter bevindt. De gemeenteraad gaf de startnotitie een ruime onvoldoende. Ze biedt veel te weinig garanties om de milieu-effecten volledig in kaart te brengen. De gemeenteraad verwees ondermeer naar het advies van de Vlaamse administratie Leefmilieu. Dit advies vraagt aandacht voor de effecten van het gebruik van koelwater uit de Westerschelde. Tevens moeten duurzame alternatieven voor de kerncentrale(s) worden bekeken.

Evenzeer vraagt de gemeenteraad dat de kernafvalproblematiek zowel kwantitatief als kwalitatief grondig wordt onderzocht. Er wordt expliciet aandacht gevraagd voor de mogelijke risico’s tijdens de transporten van radioactief afval en gebruikte splijtstoffen door Oost-Vlaanderen en Gent. De plannen in Borssele houden immers ook opwerking van de gebruikte splijtstof in en dus transport via Gent naar en van de opwerkingsfabriek in La Hague.

© 2009 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Gemeenteraad Gent bezorgd over geplande kerncentrale Borsele

  1. Reactie van William

    Het is de taak van onze verkozenen om zich inderdaad zorgen te maken over het algemeen welzijn van de bevolking. Maar zouden we niet beginnen met de haven aan te pakken en de uitstoot die daar continu geproduceerd wordt