Echtpaar ontkent “schijnhuwelijk”

woensdag 27 januari 2010 1u20 | Michel Vuijlsteke | 17 reacties
Trefwoorden: , , .

De eerste aflevering van het televisieprogramma ‘In Godsnaam’ zorgde meteen voor commotie. Er zou sprake zijn van een schijnhuwelijk tussen de Gentenaars Linsy Daman en Abdelali Yagoub, waardoor het parket het huwelijk nietig zou kunnen laten verklaren. ‘Dit is geen schijnhuwelijk’, zegt het koppel. ‘Wij zijn dolgelukkig samen en verwachten in februari ons eerste kindje.’

‘We zijn een beetje naïef geweest’, vertelt Linsy. ‘Misschien hadden we dat beter niet verteld over die papieren die niet in orde waren, want nu is er een hele commotie ontstaan over een detail, een commotie die nergens voor nodig is. Abdelali en ik zijn echt verliefd op elkaar. Dit is helemaal geen schijnhuwelijk. Laat dat duidelijk zijn.’

Lees meer in De Standaard, en ook Een schijnhuwelijk, mevrouw de schepen?, het antwoord van Annemie Struyf.

© 2010 GENTBLOGT VZW

17 reacties »

 1. Reactie van bah

  natuurlijk ontkennen ze nu, geen probleem ook want liegen mag blijkbaar toch volgens de koran. de goede engel op de schouder zal wel even een oogje dichtknijpen of het geheel anders interpreteren.

  enfin, ik vond het een schitterende uitzending, lang geleden dat ik zo gelachen heb. hilariteit alom!

  alleen zou ik dat alles geen geloof meer durven noemen, eerder een sekte…

 2. Reactie van Maybe

  Wat kan hij anders, hij zou zelfs zijn leugen ontkennen voor de ‘goede’ zaak.

  Ik heb de uitzending gezien en daarin was een oudere moslima te zien die zei dat liegen door Allah niet verboden is, (misschien zelfs aan te raden?)

  Je moet het maar kunnen uitleggen!

 3. Reactie van bah

  ik vond het ook uiterst leerrijk; blijkbaar zijn wij dus niet afkomstig van de apen, want deze bestaan nog steeds, luidt de redenering…

  Jammer dat de VRT zoveel geld gepompt heeft in een programma genaamd ; “de Beagle”
  Volgens de moslimas blijkt dit alles dus fictie?

 4. Reactie van Herb

  de heren bah en Maybe even toch eraan herinneren, dat om te kunnen trouwen er twee voor nodig zijn. Linsy is nu geen bepaald “Arabische” naam, hé?!
  Voor mij is de hamvraag: Waarom stappen er zoveel Vlaamse meisjes over na de Islam?
  Er moeten toch redenen voor bestaan?
  Denk er eens over na!

  • Reactie van bah

   Domheid en naïviteit zijn geen privileges voor een bepaalde cultuur of “ras”…
   Het komt overal voor, vrees ik.

   • Reactie van alex

    hetzelfde geldt dus voor racisten, zatlappen, drugsdealers en pedofielen.. komt ook overal voor.

    alleen wordt het door één persoon gelinkt aan cultuur of ras, door de ander wordt het gelinkt aan sociale situatie, omgevingsfactoren…

 5. Reactie van Herb

  PS: Ik ken er zelfs in de Westhoek koppels die voor de schijn hebben trouwd, ook briefjes-huwelijk. Knipoogje!

 6. Reactie van jos tavernier

  12 dagen na eerste kontakt “islamitisch” getrouwd?Ik dacht dat men hiet eerst voor de wet moest trouwen.
  al met al gaat men er nogal licht over dat er toch sprake was van een valse identiteit.

  • Reactie van Jimmy

   Uit mijn cursus “algememe beginselen van het Belgisch recht” meen ik me dit ook te herinneren…
   Artikel 21, tweede lid, van de Grondwet, luidt als volgt : « Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan, behoudens de uitzonderingen door de wet te stellen, indien daartoe redenen zijn » (www.senate.be). Opmerkelijk trouwens: als je huwelijksrecht België googled krijg je een overgroot deel referenties verwijzend naar “het huwelijksrecht in België en Marokko”…

 7. Reactie van simonne

  Juist die valse naam stoort mij,wij zouden het rap kunnen uitleggen op de rechtbank:valsheid in geschriften.Het trouwgedoe op zichzelf vind ik dat het hun keuze is,al is die zo raar.

 8. Reactie van Bernadette

  Als hij onder een valse naam getrouwd is is het huwelijk wettelijk sowieso over de gehele lijn volledig onwettelijk en nietig. In dat geval is de wet duidelijk, namelijk dat althans hij het land voorgoed behoort te verlaten.

  Hij kan het alleen legaal maken door te hertrouwen onder zijn echte naam als hij die nog kent want wie weet is die zogezegde echte naam wel ook vals. Doch hij heeft de wet overtreden wat deze optie quasi onmogelijk maakt.

  Dat zij dus meespeelt in die farce maakt haar ook wettelijk schuldig en maakt duidelijk dat ze beiden geen enkele verantwoordelijkheid jegens het nog ongeboren kind dragen waardoor het ook duidelijk is dat het kind er mogelijk niet uit liefde gekomen is dan wel om de wet weerom voor de zoveelste keer te omzeilen.

  Het kind is bijgevolg ongewenst en dient enkel als gebruiksvoorwerp niet meer of minder om een welbepaald doel te bereiken dat verder reikt dan alleen maar om een legale burger te kunnen worden. Het zou ook kunnen betekenen dat zij een soort extreem linkse activiste is die met haar actie bewust de boel op stelten wil zetten.

  Maar daarmee wordt weer eens bewezen hoe sommige moslims er alles aan doen om onze westerse waarden met de voeten te treden omdat niet zij dan wel hoofdzakelijk verschillende politici naïef willen blijven want als er kwaad van komt is het toch maar de modale burger in de straat die er de gevolgen, soms zelfs dodelijk gevolgen van zal dragen, en dit zonder onderscheid van wie ook want sommige groepen moslims hebben zelfs geen greintje respect voor leden van hun eigen geloofsgemeenschap, zelfs niet voor hun eigen kinderen noch hun familie wanneer ze als geactiveerde robotten op rooftocht slaan recht op hun doel af.

  En spijtig genoeg zijn weerom hoofdzakelijk onze jongeren daarvan het slachtoffer daar het al een eeuwenlange traditie geworden is dat jongeren graag willen rebelleren jegens ouderen, vooral de ouders; en hoe kun je dat beter doen dan onbesuisd en uit rebellie een ander geloof binnen te stappen zonder te beseffen waar je aan begint.

  Het zal in zo’n geval de ander een zorg wezen want in de extremere kant van de Islam is het iedere andere moslim geoorloofd een ex-moslim te vermoorden volgens de Shariah daar je eens moslim niet meer het recht hebt dit geloof te verlaten op straffe van de doodstraf.

  Daarnaast is er ook nog de regel in de extremere groep dat al is er maar één enkele moslim woonachtig en/of werkzaam in een bedrijf/land dat alles eigendom wordt van de gehele Moslim gemeenschap wereldwijd en dat ongelovigen er geen enkele rechten meer hebben dan alleen de Shariah wat aangeeft waarom vele Moslims blijkbaar het zo nodig achten onze westerse waarden en wetten met de voeten te treden daar ze zichzelf aanzien als de echte regeerders en machthebbers.

  Maar dat is natuurlijk de extreme visie binnen de Islam die wereldwijd meer en meer aangang aan het genieten is deels uit overtuiging alsook deels uit een enorme angst binnen de moslim gemeeschap zelf voor de tirannie van de extremisten met als gevolg dat het meer dan tijd is dat niet alleen de burger dan ook alle politici een punt zetten achter political correct uitspraken en de burger terzake geen rad meer voor de ogen draaien alsook diepgaand te luisteren naar wat de Joodse gemeenschap dienaangaande kan meedelen als hoe ze behulpzaam kan wezen daar zij er de meeste ervaring in hebben in hoe Amalekken alsook Hamans zich publiekelijk en openlijk misleidend gedragen.

  Ook in dit mogelijk schijnhuwelijk om welke redenen dan ook kan dit ongetwijfeld van enig niet onbelangrijk nut wezen.

 9. Reactie van Jimmy

  Ik snap het probleem eigenlijk niet… je zeurt en liegt, poch daar over op café en je bent dé man, doe dat op nationale TV en je kan je aan (re)acties verwachten. Moet je achteraf niet beginnen “bleiten”…
  Ze hebben nog gevraagd het fragment niet uit te zenden? the harder they come, the harder they fall! Los van de bedrieglijke verklaringen en andere onwettige feiten (inzegening voor het burgerlijk huwelijk), om nog maar te zwijgen van de vrouwonwaardige verklaringen van de knul in kwestie, als je de boel bedriegt: “keep a low profile!” zoniet “moede achteraf nie koome neute”!

  • Reactie van Bernadette

   Het zou wel eens geen bleiten kunnen zijn Jimmy, maar gewoonweg een bewuste strategie om weerom het systeem onderuit te halen, want als het bij hen niet ongedaan wordt gemaakt en hij niet het land behoort te verlaten, en als de vrouw geen straf krijgt dan hoeft er geen tekening bijgemaakt te worden in hoe hij zich zal gedragen op café naar zijn moslim maten toe.

   Maar tezelfdertijd zal het ook een teken zijn dat politionele geseinde extreme moslims zonder problemen wat dan ook het Europees continent kunnen binnenstromen onder een valse naam. Geef er nu wat gerucht aan en zie wat komen gaat om de rest ook in België binnen te krijgen zonder dat het hen problemen zal leveren. Alleen een jonge niets vermoedende rebellerende deerne of jonge snaak vinden en hupsakee t’is weer eens in de saccoche.

   Wie weet was dit zijn taak niet in het geheel van het plan dat veel verder gaat en waar hij nog maar in feite het topje van de ijsberg is bij wijze van spreken.

   Denk je ook niet als je er verder over gaat nadenken?

   Misschien zal het hoogstens een verscherpte controle veroorzaken al dan niet tijdelijk in het controleren van verschillende huwelijken tot een welbepaald jaar terug in de tijd, vooral dan wat betreft de geldigheid van de opgegeven naam.

   • Reactie van Gert

    Moslims gaan niet op café, die zitten in vzw’s. Dat je voor een café GEEN subsidies krijgt uiteraard geheel terzijde.

    • Reactie van Bernadette

     Ga eens naar de parklaan Gert en dan zul je denk ik je een andere mening behoren aan te meten, evenzeer wanneer je eens in het begin van de Zuidstationstraat een kijkje gaat nemen.

     Gegarandeert dat je daar regelmatig een Moslim zult zien binnen- en buitenwandelen. Maar het is juist dat hun type café veelal vzw’s zijn waar ze wat tv kijken of krant lezen terwijl ze aan hun koffie nippen of hunne café.

 10. Reactie van carola

  Zeer verwonderd dat van dienst vreemdelingenzaken nergens een reactie te bespeuren valt.

  • Reactie van Bernadette

   Daar ze zelf waarschijnlijk niet willen vooruitlopen op de zaken en het onderzoek wensen af te wachten vooraleer ze zich een standpunt terzake aanmeten, want als één het gedaan heeft zou het wel eens kunnen zijn dat tientalle zo niet honderden vreemdelingen via eenzelfde wijze zich hier proberen in te schrijven hebben voor een verblijfsvergunning in de hoop eens genaturaliseerd te worden.

   Langs de andere kant zou het me sterk verwonderen dat vreemdelingenzaken niet op de hoogte is van het probleem daar menig vreemdeling zelfs zonder papieren arriveert en bijgevolg gelijk welke naam uit zijn/haar mouw kan schudden. Je kan ze niet allemaal John Doe’s gaan noemen, niet?

   En zolang hun dossier lopende is behoren ze een naam te hebben tijdens hun verblijf hier.