Purificatio Mariae

dinsdag 2 februari 2010 9u15 | Hugo Roggeman (tekst), Gudrun en Michel Vuijlsteke (beeld) | 4 reacties
Trefwoorden: , , , .

Vandaag is het 2 februari. Het feest van O.-L.-Vr.-Lichtmis. Het moment waarop echt duidelijk wordt dat de dagen onmiskenbaar weer langer worden. De dag waarover gezegd wordt “er is geen vrouwtje nog zo arm of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.”

Over de oorsprong van dit feest gaat onderstaand verhaal.
Maar kunnen de lezers ons helpen met het vinden van de oorsprong van dat gebruik van pannenkoeken te bakken?”

lichtmis lichtmis

Lichtmis (Candlemas) valt veertig dagen na Kerstmis (Christmas). Het is de herdenking van de Opdracht van Christus in de Tempel.

Moeders vandaag moeten hun pasgeboren kind laten inschrijven in de Burgerlijke Stand. Ze laten hun kind dopen, geven een feest, delen suikerbonen uit … Ook in het oude Israël waren er wetten en gebruiken. Op Lichtmis gedenken Rooms-Katholieken en Orthodoxen Maria die met haar kind naar de tempel ging om het op te dragen aan God. De wet des Heren schrijft namelijk voor dat de eerstgeborene van het mannelijk geslacht moest worden toegewijd aan God de Heer. Dus zo gezegd, zo gedaan: Maria en Jozef trokken met de kleine en met hun ezelken naar de Tempel. Daar brachten zij het verplichte offer, precies 40 dagen na de geboorte van hun eerstgeboren zoon. Volgens het oud-Israëlisch gebruik moest er bij deze plechtige gelegenheid een lam geofferd worden (voor de rijken) of twee tortelduiven of twee gewone duifjes (voor de minderbedeelden). Voor Jozef en Maria werden het dus twee afslagduiven wegens doodgewone komaf. Verder moest de kersverse moeder zich ook nog in de tempel zuiveren. Dit volgens de wet van Mozes, beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12. Het is dit tempelbezoek dat wij op 2 februari vieren. Het feest heet dan ook ” Purificatio Mariae ” (de zuivering) oftewel “O.-L.-Vr.-Presentatie” (de opdracht van Het Kind).

Van deze offergang waren er twee getuigen die vanachter een tempelpilaar toekeken. Simeon was een oude godvrezende duivenverkoper. Aan deze godvruchtige man was in een visioen meegedeeld dat hij niet zou sterven alvorens hij de Voorspelde Messias had gezien. Maar zijn tijd begon te dringen en er was hoge nood aan de Voorspelde Redder. Het Romeinse bezettersjuk met zijn verplichtingen en zijn belastingen begon namelijk door te wegen. Om maar niet te spreken van de bedienaars van de Tempel en de religieuze verantwoordelijken die lekker collaboreerden. Of waarom denkt ge dat Jezus van Nazareth, 30 jaar later, de Farizeeërs de Tempel uitranselde.

En dan was er ook nog Anna. Anna was een profetes die dagelijks in de Grote Tempel kwam. Ook zij was niet meer van de jongste en was dus dringend aan een Verlosser toe. Toen deze twee senioren de eenvoudige schrijnwerker en zijn vrouw de Tempel zagen binnenkomen, zagen zij het lichtend aura rond het hoofd van Het Kind en riepen “Eureka” in het Aramees. Deze twee bejaarde mensen zagen in een onopvallend kind van sjofele ouders de toekomst voor de ganse mensheid oplichten. Dat was het echte wonder. Dat was het echte Lichtfeest.

Lichtmis is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is met die van Kerstmis. In de Oosterse Kerken wordt dit feest, zoals alle feesten, dertien dagen later gevierd. Op 15 februari dus. Die zitten daar dus op 2 februari nog twee weken op hun pannenkoekenhonger. Maar op die datum vieren ze dan wel weer Nieuwjaar.

© 2010 GENTBLOGT VZW

4 reacties »

 1. Reactie van rony coekaerts

  leuk verhaaltje met een zeer hoog fantasiegehalte.
  vooral als je weet dat de genaamde jezus helemaal niet op “kerstmis” is geboren. zelfs het jaartal klopt niet :)
  maar toch mooi geschreven.

 2. Reactie van Jean Marie DE WULF

  De historische exactheid is niet zo belangrijk, wel de inhoud van de symbolen.

 3. Reactie van Jeronimo

  ‘t gaat hier over waar de pannenkoeken vandaan komen , antwoordt daar eens op historici van mijn voeten ;-)

 4. Reactie van rony coekaerts

  @jeronimo, niks historicus van mijn voeten: ik probeer me zo goed mogelijk in te lichten.:-). daarvoor is het lichtmis.
  als je nu gewoon “lichtmis pannekoeken” intikt op google dan ben je al een stukje slimmer. doen!
  ik kon dat ook overschrijven en doen alsof ik zo slim was……….
  nb.als heidense hond heb ik vroeger dat volksgebruik in ere gehouden voor mijn kinderen maar aan mijn chin.vrouw krijg ik dat verhaaltje niet verkocht.