Op stap door het Leiemeersengebied: nieuwe Assels wandelroute

zondag 20 juni 2010 19u16 | ElsS | 18 reacties
Trefwoorden: , , .

asselsWie graag de wandelschoenen aantrekt, kan alvast juichen: in de Assels werd een nieuwe wandelroute geopend.

De Assels is een meersengebied in het zuidelijke deel van de Gentse deelgemeente Drongen. De enige toegangsweg tot de Assels, die als een eiland tussen twee Leiearmen en de Ringvaart liggen, is een betonnen boogbrug uit 1927. De naam ‘Assels’ zou verwijzen naar Hasla of hazelaar, een boom die hier al zeker sinds eind 14de eeuw zou gegroeid hebben.

De Assels wandelroute is zes kilometer lang en biedt een mix van cultuur en natuur. Startpunt is de voormalige norbertijnenabdij van Drongen. Van daar wandel je langs de oude Leieput, voorbij het open meersenlandschap de Hoge Blaarmeersen en het 16de eeuwse ‘t Goed ter Kaeksmete, één van de oudste hoeves van Drongen. Het traject leidt verder langs hoeve De Bunt, en langs de Piereput, de Boterput en het centrale gedeelte van de Assels, een belangrijk weidevogelgebied. Vanwege de vorm wordt dit laatste ook wel eens ‘het ei’ genoemd.

Het wandeltraject werd uitgewerkt door Toerisme Oost-Vlaanderen in overleg met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Natuurpunt Gent, dat recent nog heel wat gronden in de Assels aangekocht heeft. De realisatie van het wandelpad kadert in het Landinrichtingsproject Leie en Schelde, inrichtingsplan Assels, van de VLM. Het Landinrichtingsproject Leie en Schelde legt enerzijds de klemtoon op een betere inrichting van het gebied voor natuur, landschap en zachte recreatie, anderzijds werden maatregelen uitgewerkt om de bestaande infrastructuren en bebouwing beter in de omgeving in te passen.

Omdat de route ook langs onverharde wegen loopt, is vooral na regenweer aangepast schoeisel noodzakelijk. Wie verder wil wandelen in de groene natuur van de Leiestreek, vindt aansluiting met de vorig jaar gelanceerde Afsnee-Keuzeroute, een wandeling richting het natuurgebied Keuzemeersen.

De Assels wandelroute is bewegwijzerd met de typische zeshoekige borden. De kaart en de bijbehorende brochure is voor € 1,25 te koop bij de diensten voor toerisme en bij Toerisme Oost-Vlaanderen.

Voor buurtbewoners is er op zondag 4 juli om 10u een publiekswandeling voorzien. Tijdens de wandeling zullen medewerkers van de VLM en van Natuurpunt toelichting geven. Je zal er ook de routebrochure kunnen aankopen.

© 2010 GENTBLOGT VZW

18 reacties »

 1. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Als er maar geen luchtballon landt zoals in 2007:
  Enfin, het is niet ver van mijn deur,ik zal wellicht meestappen.

 2. Reactie van 3S

  Het artikel beweert “De enige toegangsweg tot de Assels, die als een eiland tussen twee Leiearmen en de Ringvaart liggen, is een betonnen boogbrug uit 1927″

  Dat klopt niet, want er zijn ook fiets- en wandelpaden (dat zijn ook openbare wegen) vanaf de R4 en zelfs een hoofdfietsroute over de spoorwegbrug komende van Gent-St-Pieters.

  Een mooi geval van het “voorruitperspectief” :-)

  https://www.boek.be/boek/voorruitperspectief-wegen-van-het-impliciete-autodenken

 3. Reactie van Guido Van Peeterssen

  En er is het veer aan het kerkje van Afsnee.

 4. Reactie van RoosD

  Wat mij opvalt is dat er zelfs op de smalle asfaltweg ook al veel wandelaars, joggers en fietsers zijn, hoewel daar veel autoverkeer is (iedere 18+ op dat eiland bezit een auto). En ook de Dijkweg wordt druk gebruikt. Soms vraag ik me af waarom er geen afgebakend pad loopt door het constant afgesloten terrein dat eigendom is van Natuurpunt: hoe fantastisch zou het niet zijn om daar te mogen wandelen?Volledig akkoord dat er niet zou mogen afgeweken worden van het pad – dat is wellicht een voorwaarde – en dan kunnen de vogels probleemloos broeden in de rest van het gebied. Dat zou mooi zijn toch? Of is dit een gek idee?

  • Reactie van Guido Van Peeterssen

   Roos,
   Alhoewel de redactie de meeste van mijn links verwijderd, waag ik mijn kans:
   https://www.gent.be/docs/Departement%20Ruimtelijke%20Planning,%20Mobiliteit%20en%20Openbaar%20Domein/Dienst%20Stedenbouw%20en%20Ruimtelijke%20Planning/RUP%20en%20BPA/SCANS/2.14_D-6-7_00001.pdf

   In dit bestemmingsplan staat er een wandelweg (zwarte stippellijn) ingekleurd naast de Oude Leie (Waterloop 7.20). Er is daar een discussie rond, zowel bij het begin aan de nog te bouwen onderdoorgang onder de spoorweg aan de Pontstraat van het wandelpad als op het einde aan Piereput.

   Maar dat start dus pas als één die onderdoorgang gebouwd wordt, twéé, als ze er eindelijk uit zijn wat betreft het begin van dat wandelpad: aan die onderdoorgang of een paar honderd meter verder langs de oude camping. En dan is er nog een onduidelijkheid aan de Piereput: het wandelpad loopt daar over een privéweg.

   • Reactie van Charles Strijd

    Zolang het geen linken zijn naar eigen websites, is het geen probleem. Je weet goed wat we bedoelen Guido. Ik hoop dat het eens duidelijk wordt voor je.
    Gentblogt is geen advertentiemedium voor eigen roem.
    Vriendelijke groet,
    Charles

    • Reactie van RoosD

     ‘Gentblogt is geen advertentieruimte voor eigen roem’… zo lees ik hierboven, en ik ben een beetje verrast door de scherpe toon, maar is er geen ongeschreven wet dat bloggers in hun individuele blogs allemaal regelmatig naar mekaar verwijzen? Gentblogt zal daar ook wel van geprofiteerd hebben, denk ik (of ze verdienen het in elk geval)

    • Reactie van Roland

     Stalin is terug? ;-))

   • Reactie van Roland

    Guido, bedankt voor het plan, interessant om dat eens goed te bekijken.

   • Reactie van 3S

    Guido,
    ik zie in dat bestemmingsplan niets staan van een of andere nieuwe onderdoorgang. Waar komt die?

    Ik snap niet waarom die zwarte stippellijn op dat plan zo’n kronkel maakt ipv rechtdoor te lopen langs de Oude Leie.

    Ik zie immers in de Atlas van Buurtwegen (digitaal te bekijken via
    https://www.gisoost.be/ATLASBW/)
    een buurtweg lopen naast de Oude Leie tot aan de Piereput.

    PS. Een buurtweg is een openbare weg, zelfs al loopt ze over privégrond.

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     3S,

     Met deze vraag steek je een vinger in een oude en erg pijnlijke wonde. 30 tot 35 hectare van het natuurgebied Assels zou uit giftig slibstort bestaan. Ik zeg wel “zou”. De reden waarom men dat niet zo direct kan of wil bewijzen is dat men destijds niet bijhield waar al het slib uit de omringende waterwegen gestort werd, al hoewel: er zijn aanwijzingen. In het voorontwerp van het RUP Assels/Piereput wordt hierover gewag gemaakt. Aan de andere kant moet de overheid aan de natuurbewegingen voor andere projecten (zoals het project Gent Sint-Pieters) de nodige compensaties geven, in vierkante meter nieuw te creëren natuurgebied wel te verstaan. Daarom staan veel van die kleurtjes op dit plan voor landschappelijk, agrarisch en zo meer waardevol. Maar ik vrees dat in feite om de paar jaar de hele situatie gewoon opnieuw uitgelegd en opnieuw ingekleurd wordt.

     Als de overheid een groot project voorstelt, de natuurbeweging compensatie eist en de Stad Gent een landschappelijk of agrarisch waardevol gebied ter beschikking stelt is dat probleem van de baan. De Assels lenen zich daartoe bij uitstek. De groene jongens gaan dan (ik weet, ik loop vooruit op wat er gaat gebeuren) hoogst gebelgd vaststellen dat de boeren uit commercieel oogpunt de hele zwik naar de kloten geholpen hebben. Bij die (nog uit te voeren studies) zal wellicht blijken dat men die gronden moet afgraven om het oorspronkelijk natuurlijk evenwicht te herstellen. Eenmaal de betroffen percelen afgegraven zijn mag men ze tot natuurgebied uitroepen. Maar ondertussen wordt dit gebied stoemelings gesaneerd en schuift men de kosten heimelijk door.

     Neem nu de spoorwegberm op dit plan: het plan dat voor ons ligt werd in 2003 getekend en in 2005 goedgekeurd. De bouwvergunning voor die spoorweg is echter twee weken oud (begin september 2010. Maar de spoorweg zelf zal er niet voor 2012 liggen. De nieuwe spoorwegberm is echter drie keer zo breed als de oude. Dat zie je niet duidelijk op dit plan.

     Om op je vraag in te gaan: ik heb bij de voorstelling van het RUP gevraagd om dit pad gewoon rechtdoor te laten lopen. Maar dit kon niet: het zou door een heel klein stukje natuurgebied lopen (z7). Het aan te leggen wandelpad volgt nu de perceelgrens van z9 (dat is zone voor agrarisch gebied met ecologisch belang). Daarop was mijn opmerking: ja maar, dat kan niet: dit is weldra geen natuurgebied meer. Het staat wel op het plan (anno 2003) maar als ze eerst een nieuwe spoorweg gaan aanleggen en dan het wandelpad aanleggen dan valt het stukje z7 (natuurgebied) tegen de spoorwegberm gewoon weg. Dat brengt ons bij de spoorwegonderdoorgang: die komt waar de letters z7 staan. Daarboven zie je het zwarte stippellijntje. Dat wandelpad lijkt me niet meer dan een hersenschim te zijn dat stilletjes zal sterven.

     Dat brengt ons bij het voorstel van Roos: een wandelpad dwars door het gebied. Ook dat heb ik besproken, maar dat is niet mogelijk. Om je een anecdote te vertellen: op een zeker ogenblik waren er te veel distels in dit gebied, koeien wilden er niet meer grazen. En het gebied maaien was ook geen optie wegens te duur. Mijn voorstel was om er schapen op te steken, maar dat werd geweigerd. Het was niet cultuurhistorisch verantwoord. Er zou nu toch een landbouwer zijn die de zaak wil rechttrekken. Het is echt grappig: in steeds meer studies zegt men dat landbouwers de grote schuldigen zijn van het teloorgaan van de Assels, maar langs de ander kant zijn het de enigen de de zaak nog kunnen rechttrekken.

 5. Reactie van RoosD

  Guido: zoals zo vaak vind ik ook dit keer de info die ik zocht, dank zij jouw berichtje.(Ben toch verrast door de waakzame houding van de redactie, maar geen nood:het rood blijft stevig rood – nog lang geen spoor van paars. En hoe meer meningen hoe meer vreugd?)

 6. Reactie van erwin schoors

  Ik ben al een behoorlijk aantal keer richting de vermelde Keuzemeersen getrokken, vlakbij Baarle Drongen. Heel mooi ingericht stukje natuur, maar nog niet ontdekt door de gentenaar. Ik heb het stuk heel vaak voor mij alleen, misschien een voorrecht, maar toch jammer in feite.

 7. Reactie van Wim Vincent

  is de wandelroute Assels ook geschikt voor fietsers?

 8. Reactie van Paul Hermans

  Ik heb er een artikel aan gewijd in wikipedia. Aanvullingen zijn altijd welkom.