Nieuwe bestemming voor Manchestergebouw

woensdag 10 november 2010 12u34 | Ivan Deboom (tekst), Amaury Henderick (beeld) | 1 reactie
Trefwoorden: , , .

Manchestergebouw Het Manchestergebouw heeft een nieuwe bestemming! Nadat enkele jaren geleden werd gestart met de renovatie, stond dit historisch fabriekspand – tussen Opgeëistenlaan en Kolveniersgang – toch al een hele tijd te wachten op een nieuwe eigenaar. Maar met Leerpunt, het Centrum Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland, komt er binnenkort weer leven in de spinnerij. En op die manier komt ook ruimte vrij voor een nieuwe basisschool in het Sint-Elisabethbegijnhof, namelijk in het oude schoolgebouw in de Hippoliet Lammensstraat waar op dit moment een groot deel van de cursussen van Leerpunt plaatsvinden.

Maandag zette AGION (Agentschap Infrastructuur in het Onderwijs) het licht op groen voor de aankoop van het Manchestergebouw door het Centrum Basiseducatie. De voormalige spinnerij / weverij Hemptinne aan het Rabot krijgt hierdoor een nieuwe bestemming en wordt een schoolgebouw voor volwassenen met een korte of onderbroken schoolloopbaan. Het Gentse Centrum voor Basiseducatie werd in 1990 opgericht. De stad Gent was van bij de start nauw betrokken bij de werking en het bestuur van CBE Leerpunt en stelde het schoolgebouw in de Hippoliet Lammensstraat ter beschikking. CBE Leerpunt is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Departement Onderwijs. Het decreet Volwassenenonderwijs van 2008 regelde de volledig integratie van basiseducatie in het onderwijs en leidde tot de fusie tussen het CBE Gent en het CBE Meetjesland. Naast activiteiten in Gent worden er ook in Eeklo en Deinze cursussen georganiseerd. Bij het brede publiek is het CBE beter gekend onder de roepnaam Leerpunt.

Werking
Volwassenen die de basisvaardigheden Nederlands, rekenen en maatschappij-oriëntatie onvoldoende onder de knie hebben, kunnen deze in Leerpunt op een aangepaste manier aanleren of opfrissen. Zij kunnen in Leerpunt ook een basiskennis computer verwerven, kennismaken met het internet of zich voorbereiden op het volgen van een cursus Frans of Engels in een andere school voor volwassenen (CVO). Leerpunt staat ook in voor de cursussen Nederlands als tweede taal voor anderstaligen. Vooral deze groep cursisten is de afgelopen 20 jaar sterk toegenomen. In de beginjaren telde Leerpunt 600 à 700 cursisten. In het schooljaar 2009-2010 namen er in Gent 3028 cursisten deel: 992 aan cursusaanbod voor Nederlandstaligen (Nederlands, wiskunde, MO, ICT, opstap Frans/Engels) en 2036 aan cursusaanbod voor anderstaligen (NT2 en alfa NT2).

Zoektocht naar een geschikte locatie
Door de groei van de werking werd het schoolgebouw in de Hippoliet Lammensstraat te klein. In 2004 werden bijkomende lokalen gehuurd in de ACEC-site aan Dok Noord 6. Dit was echter geen duurzame oplossing: een opsplitsing van de werking over twee gebouwen en leslokalen in Dok Noord die niet beantwoorden aan de vereisten m.b.t. veiligheid en hygiëne. Bovendien maken de lokalen in Dok Noord deel uit van het ACEC-complex dat momenteel wordt verbouwd tot een gemengd woon-, winkel- en bedrijvencomplex.

Alles kwam in een stroomversnelling door de vraag van schepen van Onderwijs Rudy Coddens om – gezien het nijpende tekort aan basisscholen in Gent – het schoolgebouw in de Hippoliet Lammensstraat terug als stedelijke basisschool in gebruik te nemen. De schepen, die ook lid is van de raad van bestuur van Leerpunt, engageerde zich om mee op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor Leerpunt. Verschillende mogelijke locaties werden in kaart gebracht en onderzocht. Het Manchestergebouw bleek het meest aan al de verwachtingen te voldoen. Het gebouw is casco gerenoveerd en biedt de mogelijkheid om het in te richten volgens onze noden. Leerpunt diende een aankoopdossier in bij Agion, het agentschap dat aankoop, bouw en verbouwingen van schoolgebouwen subsidieert. Op 8 november 2010 besliste de aankoopcommissie dat de aankoop en verbouwing van het Manchestergebouw in aanmerking kon komen voor een subsidiëring van 60 %.

Met deze aankoop worden tegelijkertijd verschillende doelstellingen gerealiseerd:

  • Leerpunt verwerft hierdoor infrastructuur die het mogelijk maakt om de volledige werking in Gent weer samen te brengen op één locatie. Het gebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en vanuit de verschillende Gentse wijken waar een groot deel van het doelpubliek woont. Met deze duidelijke en herkenbare locatie kan Leerpunt nog meer dan vandaag in het Gentse de basiseducatie uitbouwen op een herkenbare manier.
  • Het schoolgebouw in de Hippoliet Lammensstraat kan weer door de Stad Gent als basisschool in gebruik genomen worden. De nood aan bijkomende basisscholen in Gent is alom bekend en zeker in deze kinderrijke buurt is de vraag groot.
  • Het historisch waardevolle Manchestergebouw krijgt een maatschappelijk relevante functie. Het gebouw dat mee aan de basis lag van het ontstaan van de wijk Rabot, waar in de 19e en begin 20e eeuw heel wat ongeschoolde arbeiders en later ook migranten werden tewerkgesteld, wordt opnieuw een plek waar heel wat kortgeschoolden, zowel Nederlandstaligen als anderstaligen, naar toe zullen trekken. Niet meer om er te werken maar om zich bij te scholen. Leerpunt zal met respect voor dit industrieel erfgoed en met behoud van de beschermde en waardevolle elementen het gebouw inrichten als schoolgebouw.

Vooraleer het zover is, moeten er natuurlijk heel wat stappen gezet worden. Er wordt gemikt op de start van het schooljaar 2012-2013 om het gebouw in gebruik te nemen.

© 2010 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Nieuwe bestemming voor Manchestergebouw

  1. Reactie van Jean Marie DE WULF

    Eindelijk komt er actie in dat gebouw! Na hoeveel jaren leegstand?