Kassei-oorlog op Muide laait op

donderdag 18 november 2010 10u33 | Tom | 27 reacties
Trefwoorden: .

De al drie jaar aanslepende ‘kassei-oorlog’ in de Londenstraat en op de Voorhavenlaan op de Muide, belandt in een nieuwe fase. Enkele bewoners eisen dat een stukje kasseiweg op de Voorhavenlaan behouden blijft. Schepen Martine De Regge stuurde de buurt een brief. Enkele bewoners repliceren met een boze reactie.

Lees meer bij De Gentenaar.

© 2010 GENTBLOGT VZW

27 reacties »

 1. Reactie van Karel

  Allee ze, daar gaan we weer…

 2. Reactie van joeri

  Grappig om weten dat die zelfde Rik Lammertyn in heel Gent alle kroegen en winkels volhangt met reclamekadertjes. Als het zijn uitzicht maar niet is! Merci Riksken! Of zoals Stijn Meuris al zong, de middenstand…

  • Reactie van Michiel

   ik denk dat het Luc De Vos was ;-)

  • Reactie van Rik L.

   Ik wil best wel een reclamebord voor mijn deur hoor joeri, alleen zijn die dingen zo verrekt moeilijk vergund te krijgen.

 3. Reactie van buurtbewoner

  Ik ben in de overtuiging dat niemand van de buurtbewoners tegen de heraanleg van het park met speeltuigen is of tegen het aanplanten van enkele bomen.
  Maar er is wel tegenstand tegen het opnemen van de Voorhavenlaan in het parkgebied.
  Een goed jaar geleden kregen de buurtbewoners hier een nieuw RUP (143) in de maag gespitst. Dit RUP laat toe dat er in de Voorhavenlaan/Londenstraat/Oslostraat 240 nieuwbouwwoningen gebouwd mogen worden. Natuurlijk waren we hier als buurtbewoners niet gelukkig mee en wel om andere volgende redenen:
  - Een Ministerieel besluit (BS 4/4/1997) beschermt het gebied Voorhaven met inbegrip van de delen van de rails als ‘beschermd dorpzicht” wegens zijn industrieel-archeologische waarde
  - Mobiliteit is al langer een probleem op dit schiereiland. Bovendien beloofden schepenen Termont en Temmerman in 2005 een nieuw mobilteitseffectenrapport te laten opmaken indien er in Loods 20 geen outlet zou komen en er een nieuwe bestemming voor het gebied zou komen. Op die MOBER wachten we nog altijd en men wil hiervan bij de Stad niets meer horen. (tijdens wijkdebat mocht de vraag naar een MOBER zelfs niets gesteld worden door de bewoners)
  Lokale scholen en opvang zijn op dit ogenblik volzet en na de inplanting van alle geplande nieuwe woningen zullen nog meer gezinnen tijdens de ochtendspits het eiland moeten verlaten.
  - Dit schiereiland heeft een bevolkingsdichtheid van 5000 inwoners/km² tov gemiddeld 1465 inwoners/km² voor groot Gent.
  - In het Ruimtelijk Structuurplan Gent (wat heet het toetskader te zijn van het ruimtelijk beleid in Gent en als strategisch instrument moet dienen om een actief ruimtelijk beleid te voeren) staat het volledige gebied Muide/Meulestede ingekleurd als ‘te verluchten gebied’ (zie kaart 77 gewenste nederzettingstructuur – richtinggevend gedeelte). Het recentelijk goedgekeurde RUP 143 laat de bouw van 240 gezinswoning toe. Deze samen met de andere bouwprojecten in de buurt staan helemaal haaks tegenover dit richtinggevende gedeelte in het RSP Gent.

  Indien we, ondanks alle bovenstaande argumenten, er binnenkort in de wijk 600 nieuwe gezinnen bij krijgen, is het zeker aangewezen dat de Voorhavenlaan blijft als ‘alternatieve’ weg of doorsteek van de wijk.

  • Reactie van Els-die Andere

   Vanmorgen stonden er verkeerstellers aan de Muidebrug!

 4. Reactie van yves

  Een paar foutjes of inconsequenties in je betoog:
  * wat is het verschil tussen 240 nieuwe gezinswoningen en 600 nieuwe gezinnen?
  * Je redenering omtrent mobiliteit lijkt opgebouwd vanuit het autodenken. Ik stel vast dat steeds meer mensen (moeten)kiezen tussen een eigen huis of eigen auto. In een compacte stad leven steeds meer mensen zonder auto. Aan de overheden om een compacte stad uit te bouwen met degelijk openbaar vervoer en fietspaden (een fietsas op de Voorhavenlaan?).
  * De woningnood wordt langzaamaan de scherpste aller noden. Zeker op een eiland als Meulestede zijn nieuwe gezonde huizen welkom me dunkt.
  * Je cijfers zijn niet de meest recente. Volgens de profielschets over Gent (bron: studiedienst van de Vlaamse regering) is de bevolkingsdichtheid voor Gent in 2008 1519 personen. Die cijfers zijn sowieso relatief, want ik vermoed dat de haven daar ook telt als km². Wat zegt de vergelijking van Meulestede tov van andere Gentse wijken?
  * Een RUP is geen actieplan, maar creëert een toekomstperspectief. Als het tègen zit zien we die 240 woningen de komende 20 jaar niet verrijzen.

  Het verzet tegen het Outletcenter kon ik begrijpen. Verzet tegen ruimte voor woningen iets minder.

  • Reactie van Rik L.

   * het cijfer 240 slaat op het gebied van RUP 143 (enkel het zuidelijk del), 600 op het hele schieereiland
   * RUP 143 voorziet in het verdwijnen van de een stuk Voorhavenlaan thv de spoorweg. Als ook het stuk achter het park (buiten het gebied van RUP 143)nog verdwijnt kunnen de auto’s enkel nog via de kaaien naar de loodsen (waar toch een belangrijke economische activiteit zal komen) en het evenementenplein, en daar moet normaal gezien toch een fietsas komen.
   * Ter vergelijking: Ledeberg heeft +/- 5800 inoners/km, en daar breekt men huizen af om ruimte te creëren …
   * RUP 143 is op maat geschreven van de projectontwikkelaar van Loods 20, die de omliggende gronden nu mag volpompen met dichte woningbouw om het verlies door de niet-realisatie van het outletcenter te compenseren. Reken maar dat die woningen snel zullen oprijzen.

   • Reactie van Frans

    Kan iemand mij een RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) aanwijzen die niet op maat van een projectontwikkelaar is geschreven?

    • Reactie van gino

     wilt gij nu zeggen Frans dat de politiek zich zou laten corumperen ten voordele van een projectontwikkelaar? :-)

  • Reactie van heidi

   ik denk niet dat het schiereiland nog veel meer woningen kan verteren, er staat hier s morgens en s avonds over de ganse muide een gigantische file, dat is noch voor koning auto noch voor fietsers een opsteker. Den doemp die over ons schiereiland hangt is volgens mij dan ook geen nevel van het water … Bovendien staat het RUP 143 voor de inplanting van een blok voor 240 sociale woningen in de londenstraat. Dat lijkt mij niet ideaal in een omgeving waar het aantal kansarme geboortes 3 keer zo hoog ligt als gemiddeld in Gent (29% in vergelijking met 11% voor Gent algemeen, 2002). Kansarmoede in die mate brengt een verpaupering van de buurt met zich mee. Vraag maar aan ivago hoeveel tonnen sluikstort er hier maandelijks opgehaald worden.
   Wat mevrouw De Regge doet is een aantal mensen door het slijk halen om haar eigen agenda veilig te stellen. Niemand is hier tegen het aanleggen van een parkje. Wel stellen buurtbewoners de koppige tegen alle ‘wet en logica in’ plannen van stad Gent in vraag, waarin stad Gent zich niet meer toont dan een marionet van de projectontwikkelaar van loods 20.

 5. Reactie van Karel

  Ok, na dit alles te hebben gelezen begrijp ik meer…

  Laat ons zeggen dat mobiliteit een probleem is en niet over het hoofd mag gezien worden;
  Laat ons zeggen dat er een tekort is aan woningen;
  Laat ons zeggen dat er nood is aan ruimte en groen;
  Laat ons zeggen dat Yves ook de nagel op de kop slaat als het gaat over “koning auto”;

  Maar ja, knopen doorhakken… niet gemakkelijk, en ocharme de mensen die daar dus zo reikhalzend uitkijken naar een deftig parkje maar nu waarschijnlijk weer langer op een modderpoel/sluikstortplaats moeten kijken…

 6. Reactie van Karel

  Had trouwens nog wat vraagjes:

  - Wat komt er nu feitelijk in loods 20 ipv dat outletcentrum? (en waarom niet meteen daar nieuwe woningen creëren, zoals in de andere loodsen?)
  - Waarom werden de bomen aan de Wiedauwkaai gekapt?

 7. Reactie van meisjesmama

  Wij zijn dat gedoe kotsbeu. Echt, na al die jaren zijn we ‘t beu. Wij willen met onze kinderen kunnen spelen verdorie! De speeltuin is jaren geleden ‘verplaatst’ maar meer dan een veredeld hondentoilet kregen we niet.
  We waren verrukt toen we merkten dat de werken eindelijk weer verdergezet werden, ookal zijn het dan die verrekte kasseien. Alles beter dan niks. We begonnen al stilletjes aan te dromen van de zomer, met een nieuwe speeltuin op wandelafstand…

  De hele buurt wordt al jarenlang gegijzeld, voor een stel onnozele kasseien en nu opnieuw, voor koning auto?

  • Reactie van gino

   Gegijzeld door konng auto? Ik denk eerder door het stadsbestuur en dit onder de noemer van een koppige schepen.
   Zou het nu niet eens tijd worden dat het stadsbestuur gewoon de regels respecteert en gewoonweg de wet volgt, en het bescherminsbesluit toepast dat voor deze buurt van kracht is…

   • Reactie van Tine

    Stelt het beschermingsbesluit dat verkeer moet mogelijk blijven op dat stukje Voorhavenlaan?

    • Reactie van gino

     het besherminsbesluit zegt dat alles moet bijven zoals het was voor de werken…. dus ja daar ja daar hoort ook dat stuk voorhavenlaan bij

     • Reactie van 3S

      Dan kunnen we dat stukje voorhavenlaan (mét kasseien) laten liggen, afsluiten met paaltjes voor het verkeer en deel laten uitmaken van dat park.

      In het Citadelpark wil men ook een kasseivlakte aanleggen midden in het park, daar noemt men dat het Museumplein :-)

 8. Reactie van Marleen K

  Ongelooflijk!Echt,de bewoners van de Londenstraat zijn gewoon veel te braaf.

  • Reactie van gino

   Inderdaad marleen, het word tijd dat de bewoners eens massaal reageren op leugenachtige berichtgeving die vanuit het stadsbestuur naar de bewoners gestuurd wordt.

 9. Reactie van Pascal

  alle dubbele bodems en agenda’s in tweevoud op een stokje.
  Hier wordt al jarenlang gegoocheld met oud stadsgezicht, patrimonium en erfgoed. Ok, hier komen nu kasseien in de straten (het is een straatbedekking, zij het lawaaierig en niet zo fietsvriendelijk enz, maar beter dan de Parijs-Dakar gedurende 2jaar) Maar eerst alles mooi restaureren en dan een straat zomaar supprimeren omdat het beter uitkomt om er hier een tweede centrumstad in China van te maken, kan toch niet worden aanvaard.Tuurlijk willen we terug een buurtpark en speeltuigjes, er zegt hier ook niemand dat dit er niet mag komen. Maar ons zand in de ogen gooien dat het parkje mooier en beter is als we die straat maar opgeven, met als bedoeling hier nog wat bouwlagen tot 7 hoog erbij te planten, getuigt van zakkenvullerij en schoudertje klop bij de juiste instanties.

  • Reactie van Tine

   Ik begrijp uw betoog niet. In welke zin levert het supprimeren van een straat voordeel op voor diegene die de buurt wensen vol te bouwen?

 10. Reactie van Pascal

  1 (historische) straat minder, meer plaats om te bouwen.

  • Reactie van Tine

   Als er geen straat ligt, kan men er niet langs bouwen. En ‘k denk dat het RUP wel heel erg duidelijk is, dat die zone voorzien is voor park, niet als bouwgrond.
   Het protest nu slaat puur op het al dan niet kunnen rijden met de auto op die plaats.

 11. Reactie van Marleen K

  3S Dat is echt een goed idee,de Voorhavenlaan in kasseien leggen en afsluiten met paaltjes!