Wijk Twee Poorten klaagt over geluidsoverlast

dinsdag 1 februari 2011 10u56 | teun | 9 reacties
Trefwoorden: , .

De wijk Twee Poorten, de driehoek tussen de Brusselsepoortstraat, Clarissenstraat, Hubert Frère-Orbanlaan en de kleine stadsring, is de verkeersdruk en het lawaai beu. Op hun nieuwjaarsreceptie vestigden ze daar de aandacht op.

Lees meer bij De Gentenaar.

© 2011 GENTBLOGT VZW

9 reacties »

 1. Reactie van Olivier

  Goed, ok er is geluidsoverlast, daar kan ik me in vinden.
  Maar ik wil de eerste persoon daar wel eens spreken die daar komen wonen is als die wegen daar nog niét lagen,…
  (en ja ik ben me bewust dat er een toename in het verkeer is, maar u rijd niet met de wagen? neemt nooit de bus/tram ?)
  I mean, als je bij Zaventem gaat wonen dan weet je dat daar geluidshinder is, als je op het kruispunt van een aantal belangerijke verkeersaders gaat wonen, dan weet je dat je daar auto’s en trams zal horen rijden…

  Een geluidsscherm rond de E17 die tot aan het Zuidpark loopt, dat zal ook een fraai beeld zijn, en ongetwijfeld moet er dan 10 jaar gediscussieerd worden over het kleur van de afscherming.

  Ik denk dat je wanneer je in een moderne stad komt wonen, en zeker als je beslist te wonen in een zone zoals waar in dit artikel sprake van is, tussen deze hoofdwegen, dat je duidelijk op de hoogte bent van de nadelen, ze worden immers bij elke verkoop aangehaald als voordelen “Dicht bij de oprit E17 en ring, tram voor de deur, bushalte op 20m” Ja… dames en heren het spijt mij, maar je kan echt niet alles hebben.

  Ik woon in de KK-straat in een oud gebouw, waar ik s’ochtends uit mijn bed rammel van de bussen die hier voorbijrijden… wacht we vragen om de bussen af te schaffen… nee dat is nu eenmaal in de stad wonen, ik ben blij dat ik de bus kan nemen op de hoek van de straat…

  Op den buiten gaan wonen zal ook geen oplossing zijn, want dan zal “het niet bereikbaar genoeg” zijn, en daar zal het dan weer geurhinder van de boeren zijn, of de Jean van de overkant van de straat die op zijn duiven zit te roepen op zondagmiddag… Straks gaan de mensen met een achtergevel aan St-Pieters Station zeggen “er mogen hier niet zoveel treinen rijden, wij hebben daar teveel last van”.

  Er moet inderdaad gezocht worden naar oplossingen voor een aantal problemen (kwaliteit wegdek is daar één van), maar bepaalde zaken zijn gewoon moeilijk tot niet aan te pakken, zeker niet zonder aan luxe in te boeten.

  • Reactie van S

   Inderdaad.
   Het wijkcomité wil bovendien meer groenzones – ik denk dat er, met het Keizerspark aan de ene kant en het Zuidpark aan de andere, wijken zijn die meer reden tot klagen hebben…

  • Reactie van tom

   Elektrische bussen zijn stiller. ;-) en ze stinken niet, geen roet in je longen of op de gevels. Taxi’s idem. Voor die brommerkes moet er toch ook iets bestaan.
   En het wegdek… fluisterasfalt. Er bestaan zelfs gevelbekledingen die meer geluid absorberen dan weerkaatsen, dus voor grote nieuwbouwprojecten …
   Er kan toch maar geijverd worden voor verbetering. Vanzelf zal het niet gaan.

 2. Reactie van marjolijn

  Indeed, that’s the city for you…
  Nergens is ‘t perfect wonen.
  Maar…sinds de Visserij dicht is (voor werken/definitief?) is er merkelijk meer traffiek in L Violettestr, en omgeving. Dit in combinatie met zone 30 waar geen één auto zich aan stoort, en waar geen controle op is. Parkeren voor bewoners: idem, geen controle op.
  Groenzones volgens mij (bewoner vd buurt) inderdaad ruim voldoende.

  • Reactie van Guido Van Peeterssen

   marjolein,
   Het kwam gisteren nog ter sprake tijdens het debat over de stationswijk: verkeer, en dus ook sluipverkeer zoekt zich altijd een weg. De enige oplossing volgens mij is het doorknippen van de as Langeviolettestraat, Keizer Karelstraat, Sint-Jacobsnieuwstraat en Ottogracht. Dan gaat het grootste deel eindelijk via de Ring (R4 of R40).

   • Reactie van Tine

    Moest men eindelijk die dampoort eens aanpakken, dan ging het verkeer op de ring vlotter en zou men automatisch vaker daarvoor kiezen.
    Verbeter de ring voor een vlottere doorstroming, maak veilige fietspaden en oversteekplaatsen (tunnels), enz. En de nood voor sluipwegen vervalt.

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     Even geduld,
     Nog een jaar of 5 (tot 7 à 8) voor het studie werk. En nog eens 5 tot 10 jaar voor de eigenlijke werken. En dan nog de Handelsdokbrug en de aanpassing van de wegen en we zijn er… bijna.

 3. Reactie van tom

  Dat buurtcomité vond het gewoon zijn plicht om bij het openbaar onderzoek Ontwerp Actieplan Geluid Agglomeratie Gent van zich te laten ‘horen’. Maar dat zal inderdaad het verkeer niet minderen. Het geluid minderen is technologisch wel mogelijk, zelfs in de nabije toekomst. Elektrische auto’s – bussen, (in de toekomst misschien op waterstof,) zullen minder lawaai maken. Keuze wegdek is ook heel belangrijk: kijk maar in de Vlaanderenstraat, kapot gereden en dus meer lawaai. Dit buurtcomité ambieert duidelijk meer dan enkel feestjes bouwen. ‘t Is dankzij de stadsbewoners en vele fietsers dat er nog auto’s in Gent kunnen rondrijden. Hoe meer mensen ‘op den buiten’ gaan wonen, hoe meer verkeer er zal zijn. De stad dus aangenamer maken om te wonen en te fietsen lijkt mij een goeie strategie.

 4. Reactie van Els

  De pers vergat wel de andere helft te melden van de Twee Poorten boodschap op de buurtreceptie en quiz. Naast het aankaarten dat de 2 Poorten de Enige buurt is die binnen het centrum van het gentse geluidplan zo’n verkeersoverlast hebben (meer dan alle andere buurten in Gent centrum aldus de bevindingen van de geluidsmetingen), was er ook een tentoonstelling met een compensatievoorstel. Namelijk het toegankelijk maken van het jaagpad langs de nederschelde, de Keizertragel, zodat alle voetsers en kinderen ten minste niet meer door die verkeerstunnels moeten. De tentoonstelling was opgebouwd met panoramafoto’s van het pad, oude historische kaarten, kiekjes van het unieke erfgoed langs het pad (de enigste restant van de middelleeuwse stadsomwalling rond Gent uit 1300), kaarten van het Gentse Structuurplan waarin de keizertragel als groene as staat aangeduid, etc.

  Klagen is idd. gemakkelijk, maar er iets aan doen en bewoners samen krijgen rond een project in een stad, dat is iets anders!