Efficiëntie tuberculosevaccin verhoogd door VIB-wetenschappers

donderdag 17 februari 2011 11u12 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , , , .

Nele Festjens en Nico Callewaert van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en UGent, hebben de efficiëntie van het vaccin tegen tuberculose verbeterd. Het nieuwe vaccin biedt – alvast bij muizen – een betere bescherming tegen de ziekte. De ontwikkeling van een nieuw tbc-vaccin is een prioriteit in de strijd tegen de ziekte, die jaarlijks 1,7 miljoen slachtoffers maakt. Het huidige vaccin biedt maar een beperkte bescherming.
Nico Callewaert: ‘Ons vaccin is efficiënter omdat het efficiënter herkend wordt door het immuunsysteem van de gevaccineerde. We hebben het huidige vaccin als het ware in zijn blootje gezet door zijn beschermingsschild weg te halen.’

Tuberculose: een wereldwijd probleem
Eén derde van de wereldbevolking is besmet met de bacterie Mycobacterium tuberculosis die tuberculose (tbc) veroorzaakt. Tbc, aids en malaria zijn de drie infectieziekten die wereldwijd de meeste doden eisen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er jaarlijks 8 tot 10 miljoen mensen besmet worden. Tbc is vooral een ziekte van de armen en tast voornamelijk jongvolwassenen in hun meest productieve jaren aan. De meeste tbc-doden vallen in de ontwikkelingslanden, meer dan de helft daarvan in Azië. In bijna al die landen duikt er steeds meer ‘multidrug resistente tbc’ op. Deze vorm van tbc is zeer moeilijk te behandelen.

Beter voorkomen dan genezen
Tbc-behandelingen zijn duur, en ook zeer moeilijk omwille van de multidrug resistente tbc. Daarom gaat er veel aandacht uit naar vaccinatie in de strijd tegen tbc. Het enige vaccin op de markt is Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Het wordt gemaakt van de levende, verzwakte, bij runderen voorkomende tuberculosebacterie, Mycobacterium bovis, die zijn ziekteverwekkend vermogen bij mensen heeft verloren. Het vaccin voorkomt bij kinderen slechts de helft van de gevallen van tuberculose, en bij adolescenten en volwassenen is de beschermingsgraad nog veel lager.

De laatste jaren werden verschillende andere kandidaatvaccins ontwikkeld en sommige daarvan bij mensen getest. Slechts enkele leidden tot een bescheiden verbetering in bescherming ten opzichte van het BCG vaccin. De zoektocht naar een efficiënter vaccin gaat daarom verder.

Verdedigingsschild van de bacterie weghalen
De bacterie waarvan het BCG-vaccin is afgeleid, verstopt zich als het ware voor het immuunsysteem van het organisme waarin het terecht komt. Dat kan wel eens de reden zijn waarom het vaccin niet zo efficiënt is. Een vaccin moet nu net een immuunreactie op gang brengen om goede bescherming te kunnen bieden. Nele Festjens en Nico Callewaert ontdekten dat de bacterie zich wegstopt achter het enzym SapM dat als een soort schild fungeert.

Ze gebruikten deze kennis om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Ze pasten Mycobacterium bovis BCG zo aan dat het niet meer in staat was SapM aan te maken, en zich dus niet meer kon verstoppen voor het immuunsysteem. De testen met het nieuwe vaccin in muizen wezen uit dat het een betere bescherming biedt dan het huidige BCG-vaccin.

Een andere manier van werken
De onderzoekers toonden ook aan dat hun vaccin op een andere manier werkt dan de andere vaccins die momenteel getest worden. Het verkrijgt zijn extra beschermende waarde immers door signalen uit te sturen die ontsteking bevorderen en zo de juiste cellen van het immuunsysteem activeren. Festjens en Callewaert hebben goede hoop dat de toepassing van hun strategie – beschermingsschild weghalen – bij de nieuwe kandidaat vaccins , moet leiden tot een vaccin dat echt bescherming biedt tegen tbc.

Meer info op www.vib.be/tuberculose
Iedereen met vragen omtrent dit en ander medisch gericht onderzoek kan terecht op patienteninfo@vib.be.

VIB
VIB is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen, met 1200 wetenschappers die onderzoek verrichten naar de moleculaire mechanismen achter de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Door een hecht partnerschap met vier Vlaamse universiteiten – UGent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel – en een stevig investeringsprogramma bundelt VIB de krachten van 70 onderzoeksgroepen in één instituut. Hun onderzoek heeft tot doel de grenzen van onze kennis fundamenteel te verleggen. Met zijn technologie-transfer beoogt VIB de omzetting van onderzoeksresultaten in producten ten dienste van de consument en de patiënt. VIB ontwikkelt en verspreidt een breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie.

UGent
De Universiteit Gent (UGent), is met meer dan 30 000 studenten één van de grootste universiteiten van het Nederlandse taalgebied. Het opleidingsaanbod omvat vrijwel alle academische opleidingen die in Vlaanderen worden ingericht. De UGent profileert zich als een open, sociaal geëngageerde en pluralistische universiteit in een internationaal perspectief.

Relevante wetenschappelijke publicatie
Het onderzoek verschijnt in het toonaangevend tijdschrift EMBO Mol. Med (Festjens et al., Disruption of the SapM locus in Mycobacterium bovis BCG improves its protective efficacy as a vaccine against M. tuberculosis)

Financiering
Dit onderzoek werd deels gefinancierd door Marie Curie Excellence Grant (EU FP6), Methusalem, FWO, UGent en VIB.

Het onderzoek gebeurde door Nele Festjens en collega’s onder leiding van Nico Callewaert in het VIB Departement Moleculair Biomedisch Onderzoek, UGent, in nauwe samenwerking met Dr. Kris Huygen van het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid.

Bron: persbericht

© 2011 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.