Nieuwe website helpt professionals met meertaligheid

vrijdag 18 februari 2011 12u09 | Michel Vuijlsteke | 2 reacties
Trefwoorden: , .

Steeds meer leerkrachten, opvoeders en kinderverzorgers krijgen te maken met jongeren die thuis geen Nederlands spreken. Toch weten veel professionals niet hoe om te gaan met die meertaligheid. Negeer je de thuistaal van de kinderen en dompel je ze onder in een Nederlands taalbad? Of erken je de meerwaarde van diversiteit door de thuistaal ook een plekje te geven in het pedagogisch gebeuren? Een nieuwe website biedt antwoorden.

De pedagogische praktijk heeft nood aan een platform waar een duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde visie rond meertaligheid wordt gegeven, waar professionals praktisch ondersteund worden en waardoor er in de praktijk nieuwe en frisse ideeën kunnen ontstaan. Negen partnerorganisaties ontwikkelden daarom een website rond meertaligheid.
Breed spectrum aan info voor een ruim publiek
De website www.meertaligheid.be biedt antwoord op ‘veelgestelde vragen’ zoals: belemmert aandacht voor meertaligheid het Nederlands van anderstalige kinderen?; Wat doen als kinderen verschillende talen mengen?; Hoe kan ik peuters begeleiden in de opvang als ze verschillende thuistalen spreken?; Werkt het toelaten van de thuistaal uitsluiting en vorming van aparte groepjes in de hand?; Moet je thuis Nederlands praten?; …De antwoorden op deze vragen en vele andere vragen zijn helder en toegankelijk geformuleerd en bieden een houvast voor een ruim doelpubliek van professionals uit de kinderopvang- en onderwijssector. Bovendien bundelt de nieuwe website achtergrondinformatie, materiaal, aankondigingen van vormingsinitiatieven, projecten en links rond het thema meertaligheid. Alle informatie is doelgroepspecifiek, waardoor doelgericht zoeken eenvoudig is.

De website heeft enerzijds een aanbod voor personen die voor het eerst in contact komen met het thema meertaligheid en voor diegenen die nog worstelen met twijfels, onzekerheden en vragen. Anderzijds richt meertaligheid.be zich op enthousiastelingen die reeds actief aan de slag zijn met deze thematiek en zich willen informeren over actuele ontwikkelingen en initiatieven.

De website kwam tot stand door de samenwerking tussen negen partners: Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), Kind en Gezin, VZW de 8, Intercultureel Netwerk Gent, Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven), Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, Kruispunt Migratie-Integratie en de Pedagogische Begeleidingsdienst stad Gent.

Nood aan een platform
Er leven heel wat vragen, twijfels en onzekerheden rond het thema ‘meertaligheid’ in de pedagogische praktijk. Verstrekte adviezen rond meertaligheid zijn daarenboven vaak niet eenduidig en consistent en leiden tot verwarring. Daarenboven is de knowhow rond meertaligheid in Vlaanderen erg versnipperd, waardoor het voor professionals uit de praktijk niet duidelijk is waar aan te kloppen voor informatie of ondersteuning. De nieuwe website komt aan die nood tegemoet.

Bron: persbericht

© 2011 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Jean Marie DE WULF

    Openen de Vlamingen eindelijk hun ogen?

  2. Reactie van kos

    Jean Marie,
    Help me. Ik ben niet mee. Waarom moeten we onze ogen openen?