UCO-site krijgt nieuwe economische bestemming

dinsdag 22 maart 2011 14u10 | Michel Vuijlsteke | 5 reacties
Trefwoorden: .

Op dinsdag 22 maart 2011 ondertekenen vijf bedrijven een engagementsverklaring voor de realisatie van een Sociale Economie Cluster op de UCO-site. Met het tekenen van die engagementsverklaring wordt het startschot gegeven voor de herontwikkeling van dit bedrijventerrein. Met de komst van die vijf bedrijven zullen op termijn een kleine duizend werknemers een nieuwe werkplek vinden.

UCO

Gent voorziet in ruimte voor bedrijven
In 2010 kocht de Stad Gent, via het Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB), de site aan en wou zij er een nieuwe economische invulling aan geven. Bij de opmaak van haar Masterplan Sociale Economie Gent 2012 was duidelijk geworden dat een aantal bedrijven kampt met ruimteproblemen. Omdat ze gevestigd zijn in een woonwijk, slechts een tijdelijke huisvesting hebben of met verschillende entiteiten verspreid zijn over de stad is het voor deze bedrijven moeilijk om uit te breiden of te groeien. Na onderzoek blijkt de UCO-site een geschikt terrein te zijn voor deze bedrijven. De geïnteresseerde bedrijven zijn de sociale werkplaatsen Ateljee, De Sleutel, Labeur en Con Brio, en de beschutte werkplaats Ryhove. Bovendien wordt onderzocht of de beschutte werkplaats Gandae voor bepaalde activiteiten kan aansluiten bij de sociale economiecluster.

Naast die bedrijven zullen ook het Opleidings- en tewerkstellingscentrum van het OCMW, IVAGO en een stadsdienst binnenkort een onderkomen vinden op de site.

Cluster Sociale Economie UCO Gent
De bedrijven uit de sociale economie die zich zullen vestigen op de UCO-site willen zich ‘clusteren’. Dat wil zeggen dat zij op bepaalde vlakken intens gaan samenwerken: gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur, samenwerking op vlak van energiegebruik, werknemersmobiliteit, aankopen, innovatie enz.

Ook willen zij samen de nodige sociale voorzieningen uitbouwen voor hun werknemers, onder meer via een bedrijfsrestaurant en een loopbaancenter. Die gemeenschappelijke infrastructuur en sociale voorzieningen zullen ondergebracht worden in het ‘Balenmagazijn’. In het Balenmagazijn zullen het centraal onthaal, vergaderzalen, opleidingslokalen, een bedrijfskeuken en restaurant voorzien worden. Om dat te kunnen realiseren werd onlangs een EFRO-dossier ingediend om de nodige subsidies te verkrijgen.

Financiering
De kostprijs voor de ombouw van het Balenmagazijn wordt op ruim 5 miljoen euro geraamd. De ombouw kan enkel als hiervoor voldoende financiële middelen worden gevonden. De Stad Gent heeft bij het Agentschap Ondernemen een dossier ingediend in de hoop dat 90% van de projectkosten gesubsidieerd kan worden: 40% door Europa, 45% door de Vlaamse Overheid en 5% door de Provincie Oost–Vlaanderen. De bedrijven zullen zelf voor (het merendeel van) de overige 10% instaan. Als alles goed meezit, kunnen de werkzaamheden in het voorjaar 2012 opstarten.

Historiek
In 2008 sloot UCO Sportswear nv definitief haar deuren. Met de jeansproductie verdween ook het laatste stukje textielbedrijvigheid die bijna twee eeuwen lang haar (economische) stempel heeft gedrukt op dit stadsdeel. Sindsdien ligt de UCO-site van ruim 11 hectaren groot met een bedrijvencomplex van 50.000 m² er wat troosteloos bij. Daar komt nu dus verandering in.

Bron: persbericht

© 2011 GENTBLOGT VZW

5 reacties »

 1. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Beste Michel, zeer interessant artikel interessante en positieve informatie.
  Maar mij ontbreekt wel iets essentiëels: Waar ligt dat UCO-site? In mijn jongere jaren waren er wegens de grote fusies menige UCO-fabrieken in Gent: Bellevue Ledeberg, Stropkaai, Dendermondesteenweg, Stalhof,Sint-Pietersnieuwstraat het huidige rectoraat, de Savaanstraat(klein sint-Barbara), Molenaarsstraat, Opgeëistenlaan, De Smetstraat, Wiedauwkaai, enz…..
  Ik vermoed dat ge de laatste grote fabriek van de Maïsstraat bedoelt?

 2. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Sorry van mijn opmerking Michel, maar achteraf vond ik de bevestiging van de ligging in de Gentenaar. Neemt zeker niet weg dat het artikel in orde is, en ook de inhoud veelbelovend. Ik zou zelfs verder mijn wens willen uiten dat het algemeen project zelfs rendabel zou worden.

 3. Reactie van carola

  dat is eens goed nieuws !!!!