Citadel

woensdag 11 mei 2011 7u45 | Reproduktie Arthur De Decker | 5 reacties
Trefwoorden: .

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

» Meer foto's in het foto van de dag-archief.

© 2011 GENTBLOGT VZW

5 reacties »

 1. Reactie van A. Brysse

  Citadelpark Kazemattenafbraak

 2. Reactie van Elce

  in welk jaar?

 3. Reactie van Arthur De Decker

  Deze foto vond ik p.55 in het tweetalige “Guldenboek der Provinciale Tentoonstelling van Oost-Vlaanderen, Gent-1899”, hoofdredacteur Gustaaf D’Hondt en uitgegeven door de Boek- en Steendrukkerij I. Vanderpoorten, Gent, (1903), 224 blz..
  Daarin staat dat in 1898 beslist werd deze Provinciale Tentoonstelling de laten plaatsvinden van juni tot oktober 1899 waar toen nog de “kazern der Citadel” stond. Ik citeer:”Alvorens tot het uitvoeren deze gebouwen en afhankelijkheden over te gaan, moest er nog een reusachtig werk worden verricht. Immers om den toegang tot den koer der kazern te bekomen, was het volstrekt noodzakelijk een der hoofdwallen of courtines der oude citadel te sloopen. Het was de courtine 4-5 die moest verdwijnen”…”Reeds op 8 augustus (1898), dus nog voor de bepaalde aanbesteding van hoofdgebouwen en hoofdingang, kwam een detachement van 23 man, onder leiding van luitenant Gellens, naar onze stad.”…”De bewuste courtine bestond uit niet minder dan elf gewelven van 8 meters hoogte en eene dracht van 6.50 meters. Er waren daar muren van 1m.20 en 1m.70 dikte. De totale massa metselwerk die moest afgebroken worden, bedroeg ongeveer vier duizend kubieke meters! Daarbij waren de gewelven gedekt met ongeveer 2000 kubieke meters grond, die bij de afbraak, met het metselwerk samen zouden neerstorten. Dat kolossale werk werd in minder dan ééne maand voltrokken. Het had 320 kilogrammen ontplofbare stoffen- vooral tonite- gevergd.”
  De foto dateert dus uit augustus 1898.
  In die tijd gingen openbare werken blijkbaar vlugger vooruit dan nu.

 4. Reactie van Frans

  Dit lijkt op de afbraak van de tunnels onder het St-Pietersstation, maar dan zonder machines.

 5. Reactie van Jan Dewilde

  Naar aanleiding van de tentoonstelling componeerde Léon Moeremans (1861-1937)de pas-redoublé ‘Gent-tentoonstelling’ voor piano. Op de cover staat een tekening van Klokke Roeland en binnenin prijken foto’s van schepen Bruneel en van Vercruysse, de voorzitter van het organisatiecomité.
  De partituur is volledig te bekijken op http://anet.ua.ac.be/record/opacdkvc/c:lvd:14125007/N