GreenWeCan!

donderdag 26 mei 2011 16u46 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , , , .

U had misschien al gehoord van mijndigitaalideevoorgent, wel: momenteel loopt er iets vergelijkbaars. Het GreenWeCan-project wil onder meer mobiele applicaties ontwikkelen voor Gentenaars, en er zou ook een seamless draadloos netwerk opgezet worden. In ons woordenboek betekent dat een gebruiksvriendelijk overal aanwezig drempelloos draadloos netwerk, en daar worden wij zowaar vrolijk van.
Zowel het netwerk als de applicaties zouden bovendien een hoog “groen”gehalte moeten nastreven (hetzij minimale straling en energieconsumptie hetzij bijdragen tot het ecologische gedrag van mensen). Zeg nu zelf: wie kan daar tegen zijn?

Isabelle Stevens, onderzoeker bij het MICT, stuurde ons een mail met de vraag of we een link konden plaatsen naar hun onderzoek: op tinyurl.com/6e7jqe4 staat een korte vragenlijst, het duurt geen kwartier om ze in te vullen, er zijn Fnacbonnen te winnen, een kleine moeite voor u betekent misschien een wereld van verschil (maakt vingerbeweging), en waar wacht u op, u moest al weg zijn!

En toch… lastige mensen als we zijn, zitten wij met vragen. Isabelle Stevens op de rooster gelegd!

Waar komt die GreenWeCan eigenlijk vandaan, en wat houdt het precies in?

IS: GreenWeCan staat voor Green Wireless Efficient City Access Network (groen draadloos efficiënt stadsnetwerk). Het project is van start gegaan op 1 februari 2011, en we willen de uitbouw van een groen tweeledig stadsnetwerk bestuderen, dat bestaat uit een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en een draadloos sensor netwerk (WSN).

Het draadloos lokaal netwerk, waarmee je op het internet kan, zien we als een community-netwerk, waarbij de inwoners van de stad zelf hun internetverbinding gedeeltelijk openstellen voor de gemeenschap. Het sensornetwerk zal vooral gebruikt worden om allerlei meetdata te verzamelen en te verwerken.

Als we ervan kunnen uitgaan dat het netwerk over het hele grondgebied voor iedereen toegankelijk zal zijn, wil dat zeggen dat we een resem interessante diensten zouden kunnen aanbieden, ook al omdat we allerlei gegevens uit verschillende sensoren over de hele stad kunnen combineren.

We willen ook veel aandacht schenken aan “groene” aspecten: minimale menselijke blootstelling aan straling en minimaal energieverbruik. Om dit alles te valideren en te analyseren, zal er op het einde van het project een demonstrator worden uitgerold.

Wie doet er allemaal aan mee? En waar komt het geld vandaan?

IS: Het geld komt voor een deel van de Vlaamse overheid (via het IBBT, Instituut voor Breedband Technologie) maar ook voor een deel van de industriële partners die betrokken zijn in het project (OneAccess, Bausch, Be-Mobile, Mondial Telecom, Androme). Stad Gent is ook belangrijke partner. Zij willen met de nieuwe diensten de stad dichter bij de burger brengen, en van Gent ook een vernieuwende speler op het vlak van digitale steden en “smart cities” maken.

Het gaat om een verscheidenheid van door elkaar verweven netwerkuitdagingen, en daarbij is interdisciplinair onderzoek vitaal.

Zelfs als het alleen maar draadloos netwerk voor iedereen in Gent zou zijn, zou ik meteen geïnteresseerd zijn. Maar ik kan me ook inbeelden dat mensen u vragen waarom dit nu net belangrijk is: zijn er geen zwaardere problemen waaraan geld kan gegeven worden?

IS: Er zijn vanzelfsprekend altijd zwaardere problemen waaraan geld kan gegeven worden, zoals armoede bijvoorbeeld, maar we vinden het uitgeven van geld aan dit projecten relevant omdat de maatschappelijke relevantie toch wel hoog is.

We proberen ook de digitale kloof aan te pakken met het onderzoeken van risicogroepen. We willen achterhalen wat mensen motiveert en wat ze tegenhoudt, en we proberen te zien hoe we kunnen helpen.

We gaan op zoek naar een oplossing voor een zo energie- en kostenefficiënt mogelijk netwerk, waarmee mensen gemakkelijk toegang krijgen tot het mobiele internet binnen de stadsomgeving. Dat heeft ook een impact op het verhogen van de “e-inclusie”, en we bereiken er ook allerlei risicogroepen mee.

Het gaat ook verder in de wetenschappelijke zin: we gaan onderzoek doen naar objectieve en subjectieve stralingsrisicoprofielen (zowel objectieve blootstelling meten als subjectieve beleving van het stralingsrisico), enzoverder.

Het is de bedoeling dat wij met het MICT in een eerste verkennende fase de mogelijkheden omtrent de ontwikkeling van nieuwe mobiele applicaties nagaan. Deze applicaties hebben voornamelijk een link met mobiliteit, toegankelijkheid (bvb. voor mindervaliden), en ecologie.

Ik lees in de projectomschrijving “socio-economisch gebruikersonderzoek en stakeholdersanalyse zal dieper inzicht verschaffen in de noden en verwachtingen van zowel de burgers als van de andere belanghebbenden (zowel publieke als private spelers)”. Vertaald wil dat dus zeggen dat u niet vanuit een ivoren toren iets theoretisch bedenkt, geld opdoet, en dat dan te nemen of te laten aan de mensen geeft, maar dat u bij de mensen zelf gaat luisteren?

IS: Inderdaad. We hebben eerst een hele reeks ideeën gegenereerd, in gesprekken met allerlei mensen uit de realiteit — IT-mensen van de Stad, maar ook bijvoorbeeld mensen van Gentinfo, stadsgidsen en zelfs mensen van Gentblogt. We werken ook nauw samen met het SmartIP project, en ook mijndigitaalideevoorgent.be zorgt voor ideegeneratie). Met de vragenlijst willen we al een eerste indicatie van het potentieel van 15 geselecteerde applicaties.

Die applicaties werden geselecteerd op basis van expertenevaluatie en haalbaarheidsstudies, en we vragen aan respondenten om er telkens 5 te evalueren — zo maken we de vragenlijst niet nodeloos zwaar.

We willen echt een grondig inzicht krijgen van de belangrijkste voorwaarden om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van nieuwe ICT-diensten. En eens we hiermee op weg zijn, gaan we strategieën ontwikkelen, en toepassings- en gebruiksconcepten maken.

Heel erg bedankt voor de uitleg. En we kijken uit naar het vervolg!

© 2011 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.