Onderwijs is een recht, tenzij…

dinsdag 14 juni 2011 20u36 | Ivan Deboom | 14 reacties
Trefwoorden: , , , .

Zoals hun collega’s van andere CVO’s – Centra voor Volwassenenonderwijs – zijn ook de lesgevers van het Centrum voor Basiseducatie (‘Leerpunt’) boos. Vorige maand keurde de Onderwijscommissie een nieuw decreet (OD XXI) goed waarin staat dat mensen zonder geldige verblijfsdocumenten zullen worden uitgesloten van de lessen in het volwassenenonderwijs. Een decreet dat op 16 15 juni wordt gestemd in het Vlaams Parlement. Verschillende middenveldorganisaties en onderwijsinstellingen, zoals Leerpunt, verenigden zich in een actieplatform. In enkele Vlaamse steden werd vanmiddag actie gevoerd, ook door de lesgevers van Leerpunt. De standpunten van de actievoerders lees je verder in dit artikel, ook de bestuurders van de consortia volwassenenonderwijs onderschrijven het protest.

Leerpunt

Onderwijs een recht?
Maar vanwaar die verontwaardiging? Is het niet de normaalste zaak van de wereld dat je papieren moet hebben om les te kunnen volgen? Wel, neen dus. Onderwijs is een basisrecht voor iedereen. Je kan bijvoorbeeld niet via internationale verdragen het onderwijsrecht garanderen aan kinderen en tegelijk hun ouders verbieden om Nederlands te leren. Kennis van het Nederlands is de belangrijkste graadmeter van integratie, de nieuwe maatregel verbiedt dus mensen die zich willen integreren… om te integreren. Dat is niet alleen redelijk belachelijk maar ook in tegenspraak met het Vlaamse Integratiedecreet, dat voorziet in een beleid dat op menswaardige begeleiding en op oriëntatie gericht is. De focus ligt daarbij op gezondheidszorg en onderwijs, mensen een zinvol toekomstperspectief geven. De kortzichtige maatregel zoals voorzien in het nieuwe Onderwijsdecreet, zorgt voor de vorming van een onderklasse die volledig naast onze maatschappij leeft, waar misbruik en uitbuiting de norm zijn.

Leerpunt Leerpunt

Onmogelijk
De consequenties zijn eigenlijk niet uitvoerbaar. De verblijfsstatus van vele cursisten verandert vaak en er is altijd een periode tussen inschrijving en het begin van de lessen. Dus in de praktijk zullen sommige cursisten niet worden ingeschreven, terwijl ze wel geldige documenten hebben op het moment dat de cursus effectief start. En omgekeerd: cursisten worden toegelaten tot de lessen maar krijgen tijdens de duur van de module te horen dat hun documenten niet (meer) geldig zijn…. wat dan? Moet de lesgever de cursist dan uit de klas zetten (leraren met meldingsplicht en politionele bevoegdheid? een Vlaamse kliklijn?)? En hoe zit het met jonge anderstalige nieuwkomers van 16, 17, 18 jaar. Zij stromen na de onthaalklas (OKAN) door naar het volwassenenonderwijs… hoezo? Stoppen met de lessen op hun achttiende verjaardag?
De bijkomende administratieve overlast is gigantisch: Huizen van het Nederlands en centra voor volwassenenonderwijs zullen bij elke instap van elke cursist voor elke (korte) lesmodule opnieuw moeten nagaan of iemand nog wettig in ons land verblijft of niet. Het is bovendien meer dan waarschijnlijk dat deze maatregel zal leiden tot het ontstaan van goedbedoelde vrijwilligersinitiatieven om de mensen die uit de boot vallen toch de kans te bieden om Nederlands te leren. Deze initiatieven zullen ongetwijfeld ook cursisten aantrekken die hier wel wettig verblijven. Hierdoor dreigt opnieuw een versnippering van het aanbod te ontstaan en komt de professionalisering van het NT2-onderwijs, waaraan jarenlang veel aandacht is besteed, opnieuw op de helling te staan.

Leerpunt Leerpunt

Opmerkelijk
Tijdens de gemeenteraad van 23 mei ondervroeg Elke Decruynaere (Groen!) de Gentse schepen van Onderwijs Rudy Coddens (sp.a) naar de gevolgen voor Gent en de houding van het stadsbestuur. In Gent gaat het momenteel over 150 à 180 cursisten die uit de boot zouden vallen. Zowel burgemeester Termont als schepen Coddens gaven toen te kennen tégen het voorstel van hun sp.a-partijgenoot Pascal Smet te zijn. Wat hoopgevend leek, aangezien Termont deel uitmaakt van het nationale partijbestuur en liet uitschijnen het decreet te willen tegenhouden. Onderwijsschepen Coddens drukte het in zijn antwoord als volgt uit: ‘Ik hoop met u dat het niet zover komt.’

Ongrondwettelijk
Het advies van de Raad van State was vernietigend over het voorstel, het absolute recht op onderwijs staat duidelijk ingeschreven in de grondwet. Dat weet de minister ook wel – laat ons hopen – maar dat maakt het voorstel niet minder belachelijk. Het is bovendien redelijk naïef te denken dat de wachtlijsten voor taalles zullen weggewerkt worden door de gemotiveerde asielzoekers het recht op onderwijs te ontzeggen.

En vooral: wat Geert zegt en wat Charles zegt.

(Ivan Deboom is zelf NT2-lesgever in het Centrum voor Basiseducatie)

Update 15 juni, 21.55.u
Inmiddels is het voorstel van amendement verworpen en het bewuste artikel aangenomen in het parlement:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 73 leden hebben ja geantwoord; 5 leden hebben neen geantwoord; 23 leden hebben zich onthouden. Artikel IV.7 is aangenomen.

Een volledige schriftelijke neerslag van het plenaire debat lees je hier

© 2011 GENTBLOGT VZW

14 reacties »

 1. Reactie van jan

  Dus die mensen krijgen gratis taallessen? Of betalen ze ervoor?

  • Reactie van Kritisch

   Van een lege boom kun je niets plukken…

   • Reactie van jan

    Anyway, het antwoord op deze discussie is eigenlijk vrij gemakkelijk: hoe doen de buurlanden het? Hoeveel van alle Europese lidstaten passen onze huidige politiek toe?

    2. Ik lees in het artikel ‘De verblijfsstatus van vele cursisten verandert vaak’.
    Wat een quatsch. Iemand komt toe, meldt zich aan, het dossier wordt bekeken en daarna volgt de toestemming tot verblijf of het verbod.
    Volgens mij is iemand pas illegaal nadat hij niet wordt aanvaard of als hij zich niet aanmeldt.

    Dus, logisch, iemand heeft recht op taallessen zolang hij uitzicht heeft op ‘lidmaatschap’ in de Belgische maatschappij, dus zolang het dossier wordt behandelt en eventueel daarna. Wordt hij uitgewezen, dan wordt de persoon illegaal en behoort hij/zij het grondgebied direct te verlaten. Het is absurd om lessen op de kosten vd belastingbetaler te laten doorgaan ‘wegens het recht op onderwijs’, voor iemand die nooit deel zal uitmaken van onze maatschappij (hij/zij hoort het grondgebied DIRECT te verlaten). Het is eerder fraduleus omdat iemand gebruik maakt van de gemeenschap terwijl die er nooit een cent van terug zal zien. Ga da op eigen kosten les volgen. Ze hebben geen geld? Hoe komen ze dan hier, te voet?

    • Reactie van Tom De Wael

     @ Jan, U heeft blijkbaar geen kaas gegeten van deze materie.
     Het is helemaal geen quatch en iedereen die werkt met asielzoekers en vreemdelingen zal u dat in geuren en kleuren kunnen vertellen:
     asielprocedure, gezinshereniging, medische regularisatie, humanitaire regularisatie, oranje kaarten, elektronische kaarten, bijlagen x y of z, …

     @ Ivan, de bedenking die ik me maak: is het heikel punt ook niet wie het allemaal gaat betalen ?
     zullen de aanbieders van nederlandse taallessen illegalen gratis lessen laten volgen ??

     Minister De Smet heeft echt wel een punt dat het een dubbel signaal is om mensen enerzijds een bevel te geven om het grondgebied te verlaten en anderszijds diezelfde mensen verder lessen te laten volgen en ondertussen andere mensen een paar maand langer op de wachtlijst laten staan.

     Een mogelijke oplossing is misschien dat er een ander aanbod wordt uitgewerkt voor mensen die in de asielprocedure zitten of een tijdelijk statuut hebben en waarvoor dan de federale overheid dit aanbod overziet( bv onder toezicht van Fedasil) en dat de huizen van het Nederlands zich verder kunnen toespitsen op de lessen aan mensen met een definitief statuut onder het toezicht van de vlaamse regering ..

     Het al of niet sneller de asielprocedure doen afhandelen heeft hier eigenlijk niet zo veel mee te maken aangezien er bij een snellere procedure mensen nu eenmaal sneller illegaal zullen worden en deze vrag dus blijft.

     Het grote probleem daarbij is gewoon dat er nauwelijks een effectief uitwijsbeleid is wat het hele systeem behoorlijk hypocriet maakt.

     Mensen vodjes papier geven met een bevel het grondgebied te verlaten terwijl ze goed genoeg weten dat er nul komma nul gevolg wordt aangegeven … what’s the point ??

     • Reactie van b-west

      Maar als je mensen ipv een vodje papier te geven in een centrum steekt met het oog op repatriëring, komt men natuurlijk weer staan gillen aan de poorten van dat centrum dat het beleid niet beter is dan dat van de nazi’s.

      Misschien kan men in die centra beroepsopleidingen aanbieden zodat de asielzoekers terug thuis een eigen zaak ofzo kunnen starten.

 2. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Alhoewel ik voorstander ben van een snelle selectie en een even snelle repatriëring moet er mij toch iets van het hart.
  Je kan om strikte humanitaire redenen een kans geven aan mensen die zich wel degelijk kunnen integreren. En om te integreren moet je inburgeringscursussen en taallessen volgen. Bovendien hou je zo een vinger aan de pols.

  Maar als mensen in een uitzichtloze situatie zitten en het zeker is dat ze hier geen toekomst hebben, waarom hen nog die wortel voor de neus houden?

  • Reactie van Ivan Deboom

   Zolang een federale regering uitblijft, blijft ook het migratiedebat op een laag pitje. Ik denk dat heel wat mensen uit het volwassenenonderwijs uw mening over de te lange asielprocedures delen, Guido. Maar de grond van de zaak, van het artikel hierboven, is dat het niet de taak van onderwijs is om mensen uit te sluiten, integendeel.

   • Reactie van Guido Van Peeterssen

    Inderdaad, een leraar is er om kennis uit te wisselen, niet om agent te spelen.

    • Reactie van b-west

     Hij of zij kan misschien ook de kennis overbrengen dat wetten er zijn om nageleefd te worden; en dat wie in de illegaliteit zit eigenlijk de wet overtreed.

     Of is dat ongewenste kennis?

 3. Reactie van Frank Bombeke

  Stemming in plenaire vergadering op woensdag 15 juni. Zie ook https://www.vlaamsparlement.be/vp/index.html

  • Reactie van Ivan Deboom

   Aangepast, bedankt.

   • Reactie van martha

    Ook ‘illegalen’ hebben, zoals elke mens, graag contact met anderen. Zij die het daarvoor over hebben om onze taal te leren, vind ik mensen die respect voor ons, vlamingen, hebben.
    Het wijst ook op openheid.
    Ik vind het positief om hen onze taal te laten leren, zodat ze in de tijd dat ze hier rondlopen, kunnen communiceren met ons.
    Trouwens, velen van hen keren na zekere tijd vrijwillig terug naar hun land. Meestal als daar de situatie die hen het land deden ontvluchten, verbeterd is.

 4. Reactie van Zino Firas

  leren is basisrech voor iedereen
  taal leren heeft nieks te doen met papieren

 5. Reactie van Ivan Deboom

  Inmiddels is het voorstel van amendement verworpen en het bewuste artikel aangenomen in het parlement:

  101 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 73 leden hebben ja geantwoord; 5 leden hebben neen geantwoord; 23 leden hebben zich onthouden. Artikel IV.7 is aangenomen.

  Een volledige schriftelijke neerslag van het plenaire debat lees je hier: https://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=636405 (doorscrollen voor de discussie over artikel IV.7)