Kunstwerk ‘Monument’ van Anouk De Clercq in Parking Sint-Pietersplein

maandag 19 september 2011 16u54 | Michel Vuijlsteke (tekst), Anouk De Clercq (beeld) | reageer
Trefwoorden: , .

Op maandag 19 september 2011 wordt het kunstwerk ‘Monument’ van kunstenares Anouk De Clercq onthuld. Het gaat om een muurschildering die een abstracte boekenkast voorstelt en die aangebracht is in het vide van de Parking Sint-Pietersplein . Het visuele luik wordt versterkt door een auditief aspect. Het kunstwerk kadert in het beleid rond kunst in de openbare ruimte en wordt gerealiseerd binnen het Europese Interreg IVA-project ‘Shaping 24’.

kunstwerk

Vanuit het wijkplatform Gent Binnenstad werd voorgesteld om een standbeeld voor de student op te richten. Dat voorstel werd op de agenda gezet van het studentenoverleg en werd positief onthaald door het college van burgemeester en schepenen. De heraanleg van het Sint-Pietersplein bood een buitenkans om dat voorstel samen met de projecten rond kunstintegratie te realiseren. Er werd een werkgroep opgericht waar studenten en stadsdiensten vertegenwoordigd werden en die samen onder begeleiding van De Nieuwe Opdrachtgevers kunstenares Anouk De Clercq selecteerden om die kunstintegratie voor het Sint-Pietersplein te maken.

De kunstintegratie kadert in het beleid rond kunst in de publieke ruimte. De Stad Gent heeft een sterke traditie op het gebied van kunst in de openbare ruimten. De werkgroep Kunst in de Publieke Ruimte (KIPR) is door het college aangesteld als expertisecentrum. De KIPR maakt werk van een actief beleid om kunst een volwaardige plek te geven in de publieke ruimte. Het stedelijke beleid betreffende kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijkse leven.

Het kunstwerk kreeg een plaats in het vide van de Parking Sint-Pietersplein. Vlakbij de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk, de Sint-Pietersabdij en de Boekentoren maakte Anouk De Clercq op de grote witte muur het beeld van een abstracte boekenkast. Deze geschilderde evocatie van boekenruggen volgt het patroon van de rechthoeken van de betonnen stenen in muur.

De muurschildering is aangebracht als een grisaille van grijstinten. Het kunstwerk kreeg de titel ‘Monument’.

Naast een visueel luik wordt de belevingswaarde van het kunstwerk auditief versterkt. Zodra men bij de muurschildering of het muurschilderij komt, zal zachtjes geluid te horen zijn. Wanneer men de trappen op- of afgaat, zal men op elk niveau van het vide een andere geluidslaag horen. Voor het geluidswerk refereert de kunstenares naar een scène uit de film ‘Himmel über Berlin’ waarin een geprevel hoorbaar is dat de gedachten van de mensen en boeken in de bibliotheek weerspiegelt.

Begin augustus 2011 is Anouk De Clercq samen met een aantal bedrijven en partners (Amplus, Anton Aeki, Arteconstructo, Auguste Orts, Erwin De Muer en Magma) begonnen aan de realisatie van het kunstwerk. Na lang experimenteren werden de juiste verftinten gekozen. Aan de hand van een gedetailleerd draaiboek werd elke boekenrug vakkundig en handmatig in de juiste grijstinten aangebracht. Tijdens de Studentenkickoff op 28 september 2011 zal het werk zelf niet te zien vanwege de veiligheidsvoorschriften (de ondergrondse parking is aan die zijde afgesloten), maar er wordt gezorgd voor een leuk alternatief bovengronds.

Het kunstwerk wordt gerealiseerd binnen de doelstellingen van het Interreg IVa project Shaping 24. Dat Europese project wil in de steden Norwich en Gent 24 beeldbepalende erfgoedsites met elkaar verbinden. Het project heeft tot doel dat netwerk uit te bouwen, te promoten en te ondersteunen.

De twee steden presenteren elk 12 monumenten die hun stempel hebben gedrukt op de stad. De 12 voor Gent geselecteerde monumenten zijn de begijnhoven in de Lange Violettestraat en in Sint-Amandsberg (UNESCO Werelderfgoed), Sint-Baafsabdij, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk, het Stadhuis, het Belfort (UNESCO Werelderfgoed), de 18e eeuwse cluster Hotel Clemmen-Hotel D’Hane-Steenhuyse, de Bijlokesite, het Museum voor Schone Kunsten en het Gravensteen.

In Gent wil men deze 12 monumenten onderling met elkaar verbinden aan de hand van een artistieke ingreep of kunstintegratie als een hedendaagse reflectie op deze historische gebouwen. De integratie van het kunstwerk van Anouk De Clercq in de Parking Sint-Pietersplein is een reflectie op de historische bibliotheek van de Sint-Pietersabdij en de Boekentoren van Henry Van de Velde, icoon en baken van de Gentse student. Zo wordt het ‘monument voor de student’ gelinkt aan enerzijds kennis en cultuur en anderzijds aan de geschiedenis van de plek. De universiteitsbibliotheek bewaart immers nu nog altijd de topstukken van de voormalige abdijbibliotheek.

Bron: persbericht

© 2011 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.