Gent wint Europese CIVITAS-prijs voor Publieke participatie

dinsdag 18 oktober 2011 9u24 | Michel Vuijlsteke | 7 reacties
Trefwoorden: .

Gent sleept de prestigieuze ‘CIVITAS Award for Public Participation’ in de wacht tijdens het negende ‘CIVITAS Forum’ in Funchal (Portugal). Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan steden die hun burgers maximaal informeren en consulteren over de mobiliteit in hun stad en hen zo veel mogelijk betrekken bij toekomstige projecten. Gent werd als beste stad genomineerd door de Europese Commissie en het Politiek Advies Comité (PAC) van CIVITAS, een Europees initiatief dat steden wil helpen in hun plannen rond duurzame mobiliteit. In totaal waren er tien inzendingen voor deze categorie, de tweede en de derde plaats gingen respectievelijk naar Burgos (Spanje) en Brighton & Hove (Groot-Brittannië).

Gent wint CIVITAS-prijs
De ‘CIVITAS Award’ is op maandag 17 oktober 2011 plechtig overhandigd door de burgemeester van Funchal (Portugal) aan de Gentse CIVITAS-delegatie.

De jury koos Gent uit meerdere kandidaten omwille van de talrijke initiatieven waarmee Gent zijn burgers betrekt bij verschillende grote en kleine mobiliteitsprojecten. Het is internationaal bekend dat Gent gewaardeerd wordt voor zijn participatiebeleid. Met de subsidies van CIVITAS is de relatie met de burger nog wat aangescherpt en worden burgers op verschillende manieren betrokken bij vele projecten. De jury koos Gent uit tien kandidaat-inzendingen. Ze waren vooral onder de indruk van de gevarieerde aanpak om de burgers te bereiken. Van de klassieke hoorzitting en papieren enquête tot de meer hippe dialoogcafés en zelfs Facebook en Twitter. Ook de gecoördineerde en ondersteunende aanpak van de Dienst stedelijke vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking kon op veel bijval rekenen.

Voorbeelden van participatie
Een van de grootste projecten waar burgers nauw bij betrokken zijn, is het Project Gent Sint-Pieters. Dat gebeurt onder andere via bewonersbrieven, informatievergaderingen, dialoogcafés en nu ook via Facebook en Twitter. Het project kreeg sinds de start van CIVITAS in september 2008 een fulltime medewerker extra om de communicatie met de burger verder uit te bouwen.

Om de burgers beter te kunnen bereiken werd een Infopunt opgericht op een zeer zichtbare plaats naast het station. Iedereen kan daar terecht met zijn vragen, meldingen en klachten over het project. Om die klachten tot een minimum te beperken organiseren de projectpartners bijna wekelijks ‘Minder Hinder’- vergaderingen waar de veiligheid in het projectgebied en overlast door de werven worden besproken. Daarnaast vinden ook begeleide werfbezoeken plaats, zowel voor het grote publiek als voor georganiseerde groepen. De inwoners van de stationsbuurt worden via een klankbordgroep bij het project betrokken en hebben al vele malen constructief meegewerkt. Ook de langere termijnvisie voor het project is telkens afgetoetst met burgers in verschillende overlegmomenten.

Maar ook in kleinere projecten wordt de burger gehoord. In het proefproject met fietstrommels (afsluitbare fietsgarages voor vijf fietsen) hebben de huurders een flinke zeg in het beoordelen van de trommels. Bij de Dienst Economie van de stad Gent is er een distributieplatform opgericht waar handelaars in overleg gaan met de Stad Gent, De Lijn en de distributiesector om oplossingen te zoeken voor efficiënter laden en lossen. CIVITAS-partner en autodeelorganisatie Cambio versterkt de dialoog met de leden in de vorm van testgroepen en enquêtes.

Concrete CIVITAS-realisaties
De Stad Gent is sinds 2008 actief in het CIVITAS-project. Meer dan vierentwintig verschillende acties rond duurzame mobiliteit zullen tegen de zomer van 2012 afgewerkt zijn. Concreet kan de Gentse burger onder andere nu al genieten van 93 verbeterde bushaltes met nieuwe schuilhuisjes, veiligere fiets- en voetpaden en een online fietsrouteplanner met een bijhorende website www.gentfietst.be. Wie een elektrische auto wil delen kan terecht bij Cambio en ook de nieuwe studentenfietsen zijn ontwikkeld onder de CIVITAS-vlag. Bekijk alle andere acties op de website www.civitasgent.be.

CIVITAS-partners
De Stad Gent werkt samen met nog zes andere partners om het grote CIVITAS-project gerealiseerd te krijgen. Dat zijn: De Lijn, Max Mobiel, Cambio, StudentENmobiliteit, Ugent en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). De Europese subsidie voor de Stad Gent en haar partners bedraagt 4,3 miljoen euro voor een termijn van vier jaar. Het CIVITAS-project loopt af op 15 september 2012.

Bron: persbericht

© 2011 GENTBLOGT VZW

7 reacties »

 1. Reactie van Arthur De Decker

  Bestaat er ook een Europese prijs voor een stadsbestuur dat er in slaagt op de meest adequate wijze zonder enig dialoog burgerinitiatieven de kop in te drukken?
  Zo ja, dan zou Gent zeker in aanmerking komen door bijvoorbeeld het project “gemeentelijke volksraadpleging over districtsbesturen” in te dienen.Ik ben alvast graag bereid om deze kandidatuurstelling te ondersteunen.

 2. Reactie van yves

  Als ik dit alles lees lijkt het alsof Gent een modelstad is. Gent is al jaren bedreven in het dossiers indienen en binnenhalen van awards. Wie regelmatig deelnam aan de publieksparticipatie van het project Gent Sint-Pieters weet dat er -naast terechte rozen, die mensen doen hun best- ook met netels mag gegooid worden. Het Infopunt was/is vaak eerder een Bufferpunt, zodat de aannemers buiten beeld bleven. De slagkracht om in te grijpen waar nodig ontbrak/ontbreekt vaak.

  • Reactie van e.

   “Gent is al jaren bedreven in het dossiers indienen en binnenhalen van awards.” Zeer terechte opmerking. Daar worden veel middelen & mensen aan besteed. Op het gebied van marketing, imago en storytelling hoef je Gent niets meer te leren. Stilaan dreigt zo het beeld van een Potemkin-stad: mooie façade, met daarachter – niet niets, maar toch veel minder dan de façade belooft.

 3. Reactie van pjotr

  Dit is echt om te lachen.

  Ik ben een burger die al één keer de moeite heeft gedaan om naar Civitas te mailen over de herinrichting van de Burggravenlaan. (ik vraag me af hoeveel doorsnee burgers dat al gedaan hebben)
  Ik kreeg dit als antwoord:

  “Voor alle grote herinrichtingsdossiers wordt steeds een infomoment gepland (infomarkt of hoorzitting). Dit is momenteel nog niet aan de orde, want niet meer van toepassing op deze legislatuur. Daar zal u de plannen en het dossier ook kunnen inkijken en uw opmerkingen kunnen formuleren.

  Het vademecum fietsvoorzieningen werd inderdaad als leidraad genomen.”

  Daaruit begrijp ik het volgende:
  U mag de plannen zien als het ontwerp volledig af is. Bovendien zullen we dan uw opmerkingen noteren, maar wel zeggen dat dit in een vorige legislatuur is beslist, en dat we hier niet meer op terug kunnen komen.

  Ik stel me participatie anders voor…

 4. Reactie van S

  Tja… ik vermoed dat deze prijzen worden uitgedeeld op basis van de initiatieven die worden genomen.
  M.a.w.: het is eerder een beoordeling van de intentie dan van de realisatie en resultaten.
  Maar waarschijnlijk zal dat voor de stad al volstaan…

 5. Reactie van Frans

  En? Hoe was het daar op Madeira?