Volwassenenonderwijs gaat van start met een rolmodellenproject bij de Turkse gemeenschap in het Gentse

vrijdag 21 oktober 2011 15u30 | Michel Vuijlsteke | 9 reacties
Trefwoorden: , .

Het volwassenenonderwijs Gent-Meetjesland-Leieland start met een rolmodellenproject in het Gentse met als doelgroep de Turkse gemeenschap in Gent en rand. Doel is de instroom van deze groep in het volwassenenonderwijs duurzaam te verhogen. Het volwassenenonderwijs zorgt namelijk voor extra kansen, op het vlak van werk en persoonlijke ontwikkeling. Op 21 oktober 2011 starten ze met de rekrutering van rolmodellen.

Volwassenenonderwijs voor iedereen
Eén van de decretale opdrachten van het consortium volwassenenonderwijs bestaat erin om het opleidingsaanbod voor volwassenen op transparante en drempelverlagende manier kenbaar te maken bij de diverse doelgroepen en daardoor de participatie aan het volwassenenonderwijs te verhogen.

‘Kansengroepen’ vormen hierbij een specifiek aandachtspunt, want naast een globale te lage participatiegraad blijkt de participatie ook ongelijk. Wonderwijs wil daarom extra inzetten op de toename van de participatie van kansengroepen en het wegwerken van drempels voor deze groepen.

Pilootproject bij de Turkse gemeenschap Gent en rand als doelgroep
In eerste instantie wordt een pilootproject opgestart rond allochtonen, meer bepaald de Turkse gemeenschap. Deze groep is in Gent en rand sterk vertegenwoordigd, goed georganiseerd, en daardoor ‘relatief makkelijk aanspreekbaar’.

Primair beoogt het project een stijging van de instroom van bevolking van Turkse origine: Wonderwijs wil het aantal Turken – ook 2de en 3de generatie – dat participeert aan volwassenenonderwijs duurzaam en gericht verhogen.

Bedoeling is dus ten eerste dat ze zich inschrijven, bij voorkeur in opleidingen die leiden tot duurzame tewerkstelling, en ten tweede, dat ze hun opleidingstraject blijven volgen zodat (vroegtijdige) uitval kan worden voorkomen.

Peer-to-peer benadering via rolmodellen
Omdat klassieke communicatiekanalen niet of moeilijk blijken te werken bij deze doelgroep, zet Wonderwijs in op het stimuleren van peer-to-peer. Cursisten uit de beoogde doelgroep worden zo ingezet als toeleider bij hun peers. Cursisten met een succeservaring geven hun positieve aanpak door. Deze ervaringsgerichte peer-to-peer benadering zorgt voor herkenbaarheid bij de beoogde doelgroep, speelt positief in op de sociale druk bij partner en kennissen, vrienden, familie en geeft toegang tot nieuwe netwerken die via de reguliere communicatiekanalen en -middelen nauwelijks of niet bereikt worden.

Rolmodellen krijgen de mogelijkheid om via hun verhaal peers enthousiast te maken voor het volwassenenonderwijs en hen zo meer kansen te geven, op de arbeidsmarkt en in hun leven. Hierbij ontvangen ze een goede ondersteuning en begeleiding. Andere voordelen voor rolmodellen zijn het ontmoeten van gelijkgezinden, opleiding op maat, attest van de opleiding, competentie-ervaringsattest, referentiecontract van Wonderwijs, gepersonaliseerde portfolio en vergoeding voor onkosten.

Zoektocht naar rolmodellen van start
Momenteel wordt de zoektocht naar rolmodellen op gang getrokken. Zowel de CVO’s, CBE als organisaties bekend met de doelgroep kijken uit naar mogelijke rolmodellen. Daarnaast start Wonderwijs een affichecampagne op plaatsen waar de doelgroep vaak komt, zoals Turkse winkels en moskeeën. Ook via het internet tracht Wonderwijs geïnteresseerden te bereiken, via vrijwilligerswebsites, websites van organisaties, de eigen website, Facebook…

Geïnteresseerde rolmodellen kunnen contact opnemen met Wendy en Isabelle: rolmodel@onderwijsvoorvolwassenen.be of 09/267.73.95 (bereikbaar ma, di en do van 9 tot 16 uur).

Voor meer informatie over het rolmodellen-project van het volwassenenonderwijs kan je terecht bij Wonderwijs, consortium volwassenenonderwijs in het arrondissement Gent- Eeklo.

Bron: persbericht

© 2011 GENTBLOGT VZW

9 reacties »

 1. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Beste Michel, enkele woorden of afkortingen maken mij het begrijpen moeilijk. Hebt ge de vertaling van “peer-to-peer”? Wie of wat is een “peer” in dit geval? Een edelman? of een soortgenoot, of nog iets anders?
  Verder, wat betekenen CVO en CBE?

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Ah, de geneugten van de persmededeling die voor eigen volk geschreven lijkt. :)

   “Peer-to-peer” is, zoals The Tower hieronder schreef, inderdaad “onder gelijken”. In dit geval: mensen uit de doelgroep spreken met mensen uit de doelgroep (“Cursisten met een succeservaring geven hun positieve aanpak door.”).

   CVO is Centrum voor Volwassenenonderwijs, dat kon ik nog raden. Voor CBE heb ik er het internet bij moeten slepen: centrum voor basiseducatie.

   • Reactie van e.

    Met veel goeie wil snap ik wel wat die brave mensen bedoelen, maar hoe willen ze “Turkse rolmodellen” (?) vinden als zelfs Vlaams gerolde modellen er niet zoveel van begrijpen.

    • Reactie van Michel Vuijlsteke

     De tekst voor de mensen die ze zoeken, is deze:

     Merhaba!

     Het volwassenenonderwijs is op zoek naar personen die zich willen inzetten om rolmodel te zijn voor hun gemeenschap.

     Ben jij…

     • een cursist of ex-cursist van het volwassenenonderwijs
     • van Turkse afkomst
     • trots op wat je bereikt hebt
     • bereid je verhaal te delen om anderen te motiveren een opleiding te volgen zodat ze extra kansen krijgen in het leven

     … dan ben jij de persoon die we zoeken!

 2. Reactie van The Tower

  Peer-to-peer betekent ongeveer “onder gelijken”, internetgewijs wordt dat veel gebruikt om aan te duiden dat iedereen evenveel “privileges” heeft.

 3. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Dank voor de sympathieke uitleg. Ik hoop dat dit initiatief vele positieve resultaten zal opleveren.

 4. Reactie van RoosD

  Volwassen gentenaars die analfabeet zijn (daarom geen turken)kunnen wellicht ook wat steun en drempelverlagende maatregelen gebruiken om opnieuw te leren lezen en schrijven.Wat wordt voor deze mensen gedaan?

  • Reactie van Els

   Leerpunt doet veel voor die mensen en als je hun publicaties ziet, dan staan daarin ook getuigenissen van mensen die les hebben gevolgd bij Leerpunt en daar nu de vruchten van plukken.