Stad Gent verdubbelt gift van de Gentenaars aan 11.11.11

woensdag 9 november 2011 12u07 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , .

De Stad Gent ondersteunt al jaren de najaarsactie van de Vlaamse NGO-koepel 11.11.11. Zoals voorzien in het bestuursakkoord 2008-2012 werd de financiële ondersteuning de voorbije jaren stelselmatig opgetrokken. Vanaf 2011 legt de Stad Gent één euro bovenop elke euro die in Gent wordt opgehaald. Zo wordt de inspanning van de Gentenaars verdubbeld.

Meer dan een symbolische daad
De Stad Gent voert al sinds de jaren 1990 een eigen Noord-Zuidbeleid dat erop gericht is het draagvlak rond internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking te versterken. Dat gebeurt voornamelijk via gerichte ondersteuning van lokale Noord-Zuidverenigingen door middel van subsidies, overleg en vorming.

Gezien de finale doelstelling van het Noord-Zuidbeleid om de Gentse internationale solidariteit te versterken, financiert De Stad Gent de nationale ngo’s niet rechtstreeks. Wel wordt door middel van de medefinanciering aan de jaarlijkse 11.11.11-campagne een aanzienlijke bijdrage gedaan aan de koepel van Vlaamse ngo’s – die op haar beurt voor een verdeling onder haar lidorganisaties zorgt.

De verhoogde medefinanciering is echter in de eerste plaats een erkenning van de inspanningen die elke individuele Gentenaar doet tijdens de campagne: de vele vrijwilligers die in het weekeinde van 11 november de straat op gaan én de heel vele Gentenaars die een vrijwillige financiële bijdrage doen. Internationale solidariteit is een zaak van iedereen, zowel overheden, ondernemingen als individuen. Dat wil de Stad Gent met die beslissing onderstrepen.

De verhoogde medefinanciering is dus geen louter symbolische daad. Het maakt integraal deel uit van het lokale Noord-Zuidbeleid dat erop gericht is de inspanningen van de Gentenaars rond internationale solidariteit te ondersteunen en te versterken.

De bijdrage aan de campagne van dit jaar wordt berekend op basis van de resultaten van de campagne in Gent 2010 en bedraagt 46.204,46 euro.

Klimaatcampagne
Het thema van de campagne van 11.11.11 dit jaar sluit bovendien nauw aan bij een van de beleidsprioriteiten van de Stad Gent: klimaatveranderingen.

11.11.11 vraagt aandacht voor de gevolgen die de klimaatveranderingen hebben in het Zuiden: uitgestelde of net overmatige regenval, erosie, uitdroging, enz. De campagne wil de mensen in het Zuiden ondersteunen om de gevolgen ervan op te vangen of te voorkomen én wil in het Westen druk uitoefenen om tot sluitende en ambitieuze klimaatakkoorden te komen.

Iedereen wordt opgeroepen om een eigen klimaatakkoord te sluiten, met enkele concrete engagementen. Die actie sluit aan bij de initiatieven van het Gents Klimaatverbond waarbij de Gentenaars tot gelijkaardige engagementen worden uitgenodigd en concreet ondersteuning krijgen om die te bereiken.

Bron: persbericht

© 2011 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.