Gents middenveld: elk kind telt — ook Roma-kinderen

donderdag 22 december 2011 12u49 | Elias Hemelsoet (tekst), Dobri Dejano (beeld) | 20 reacties
Trefwoorden: , , , .

Roma Kid. Novi Sad, Serbia (Dobri Dejano)Kinderrechten lijken een verworvenheid bij aanvang van de 21ste eeuw in onze samenleving. Een kleine eeuw na de eerste kinderwetten kunnen we ons nog maar moeilijk voorstellen dat kinderen ook hier ooit moesten werken of geen kansen kregen om naar school te gaan. Die praktijken zijn voorgoed verleden tijd en als voorbeelden uit landen ver hier vandaan ons via de media bereiken, zijn we verontwaardigd. We gaan er van uit dat elk kind niet alleen recht heeft op een menswaardig bestaan, maar ook de kans moet krijgen om zich te ontplooien en een toekomst uit te bouwen. Terecht zijn we trots om deel uit te maken van een maatschappij die alles in het werk stelt om die doelstelling na te streven.

Jammer genoeg krijgen we als vrijwilliger of bij de uitoefening van ons beroep steeds meer te maken met uitzichtloze situaties. Het gaat om mensen die letterlijk niet meer weten waarheen en de nacht in veel gevallen op straat moeten doorbrengen. We denken daarbij niet alleen aan de bekende situatie van asielzoekers in Brussel; ook in Gent bijvoorbeeld weten honderden mensen dagelijks niet waar ze ’s avonds zullen slapen. Het gaat om een groeiende groep en niet uitzonderlijk betreft het gezinnen met kinderen of zelfs baby’s van Roma-origine en/of zonder wettig verblijf die zonder pardon uit kraakpanden worden gezet en zonder verdere begeleiding aan hun noodlot worden overgelaten. Het gevolg zijn schrijnende toestanden, gaande van honger tot allerhande ziektes en uitzonderlijk zelfs een verkrachting van een dakloze minderjarige. Die situaties zijn voor ons onaanvaardbaar: geen enkel kind kiest er zelf voor om zonder dak boven het hoofd te leven, geen eten te hebben of zich niet te kunnen wassen.

Ondanks positieve initiatieven en een aantal beleidsinspanningen, ligt de nadruk bij politici vooral op de overlast waar Midden- en Oost-Europese migranten en vooral Roma voor zorgen. Ze verwijzen onder andere naar een gebrekkige hygiëne en geluidsoverlast die de nodige samenlevingsproblemen met zich meebrengen. Dat de wortel van de problemen bij deze mensen zelf ligt, lijkt daarbij vanzelfsprekend voorondersteld. Het mogelijke wordt in het werk gesteld om de Roma uit ons land weg te houden, gaande van initiatieven voor (gesponsorde) vrijwillige terugkeer tot systematische uithuiszettingen. Het uitgangspunt is dat we nieuwe migratiestromen onder controle dienen te houden opdat de sociale draagkracht niet zou worden overschreden.

We erkennen dat de nieuwe migraties fundamentele samenlevingsproblemen met zich meebrengen, maar maken ons zorgen om de gevolgen van deze aanpak. Een aanzienlijk deel van de Roma zal niet terugkeren naar hun herkomstlanden: als ze hun legaal verblijf verliezen, belanden ze in de schaduw van onze samenleving maar verdwijnen ze daarom niet. Vaak gaat het om mensen voor wie terugkeren om uiteenlopende redenen (niet op zijn minst extreme vormen van racisme en uitsluiting die in herkomstlanden nog steeds bestaan) geen optie is. Velen geven aan dat ze het hier ondanks hun problematische levensomstandigheden toch nog beter hebben dan daar. Dat lijken politici te vergeten. Hun defensieve en repressieve aanpak geeft deze mensen het signaal dat ze hier niet welkom zijn. Zo draagt men bij tot een vijandige houding en neemt men mogelijkheden tot participatie weg. Op termijn legt men hiermee een bom onder onze samenleving.

Daarmee dienen we noch onszelf, noch onze kinderen en hun toekomst.

We moeten ons de vraag durven stellen welk soort samenleving we (mee) willen creëren voor de toekomst van onze kinderen. Als we trots zijn om datgene waar we voor staan – onze democratische rechtstaat die een menswaardig bestaan voor iedereen garandeert – vraagt de huidige toestand alvast om een duidelijk antwoord: kinderen op straat te laten slapen en aan hun lot overlaten kan niet. Wij passen voor expliciete of impliciete vormen van racisme en zeggen neen aan een struisvogelpolitiek. Wanneer onze eigen kinderen op straat belanden, nemen wij meteen maatregelen. Dat zou voor Roma precies zo moeten zijn.
Met deze tekst klagen we de humanitair onaanvaardbare situatie aan waarin een groeiende groep van kinderen en jongeren zonder enige vorm van bescherming dag in dag uit op straat moet leven. Het is een uiting van diepe verontwaardiging en een expliciete oproep aan zowel politici als burgers om de mensenrechten en kinderrechten van iedereen in onze samenleving serieus te nemen en daartoe actie te ondernemen.

Deze tekst is tot stand gekomen door een samenwerking van lokale kernactoren met betrekking tot dit thema in het Gentse middenveld en wordt onderschreven door de volgende organisaties: ACOD Oost-Vlaanderen, Amnesty International Regio Gent, Beweging voor Kinderen zonder Papieren, Bond zonder Naam vzw, De Sloep vzw, De Tinten vzw, Diane Lefere (Coördinator Brugfigurenproject Katholiek Onderwijs Gent), Dominicus Gent, Hand in Hand Vluchtelingen Gent, Jong vzw, KAV Oost- Vlaanderen, Kras vzw, Links Ecologisch Forum, Mieke Blancke (Coach Brugfigurenproject Stad Gent, ten persoonlijken titel), Minderhedenforum, Onafhankelijk Roma Initiatief, Opre Roma vzw, Oproep voor een Democratische School, Protestantse Rabotkerk, Reynaertschool Gent, Romano Dzuvdipe vzw, Samenlevingsopbouw Gent, Scholenoverleg Roma en Onderwijs, School zonder Racisme, Sint- Paulusinstituut Gent, Sociale Dienst en Vrijwilligersgroep Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor, Straathoekwerk Gent, Toon Fonteyne (nationaal coördinator KSJ-KSA-VKSJ), Toontje vzw, Trafiek vzw, Vicariaat Onderwijs Bisdom Gent, Victoria Deluxe, Visitatie Mariakerke, Vlaams Netwerk Roma, Vlos vzw, Vroem vzw, Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen, Werkgroep Vluchtelingen Gent, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, Wijkgezondheidscentrum de Kaai

© 2011 GENTBLOGT VZW

20 reacties »

 1. Reactie van Voltaire

  Volledig akkoord, dezelfde wetten die voor Belgen gelden zouden ook voor deze mensen moeten gelden.

  Ik verwacht dan ook van Amnesty International Regio Gent, Beweging voor Kinderen zonder Papieren, Hand in Hand Vluchtelingen Gent, Kras vzw, Links Ecologisch Forum, Mieke Blancke (Coach Brugfigurenproject Stad Gent, ten persoonlijken titel), Minderhedenforum, Onafhankelijk Roma Initiatief, Opre Roma vzw, Romano Dzuvdipe vzw, Samenlevingsopbouw Gent, Scholenoverleg Roma en Onderwijs, School zonder Racisme dat zij de politie zullen bijstaan bij het onderzoeken en vervolgen van de talrijke kindermishandelingen/kindermisbruiken die vele Roma-ouders bijna dagelijkse plegen op hun eigen kinderen.

 2. Reactie van The Tower

  Altijd foto’s van lachende Roma-kindjes bij zo ‘n artikel. Alleen de viool ontbreekt. De volwassen mannen met gevangenistattoos zijn niet zo fotogeniek.

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   De foto die bij het artikel staat, is helemaal voor mijn rekening. Ik heb gekozen voor een foto die — denk ik — bij de tekst past.

   • Reactie van The Tower

    Niks tegen de foto op zich. Alleen een beetje typisch. In de zin van manipulatief. Maar, toegegeven : er een volwassen man met tattoos bijzetten zou ook manipulatief zijn :-)

 3. Reactie van Tom De Wael

  de “we” in deze tekst is jammer genoeg NIET de ruime meerderheid van de Vlaamse/Belgische bevolking.

  er IS effectief geen maatschappelijk draagvlak (meer) voor deze problematiek (ook al moeten we vaststellen dat de huidige manier van werken van onze federale en lokale overheden inderdaad ook weinig zoden aan de dijk zet.)

  vrije migratie in europa zou voor iedereen hetzelfde moeten zijn:

  3 maanden tijd om werk te vinden en een woning huren !
  geen werk en/of geen woning = terug naar land van herkomst en ook EFFECTIEF TOEPASSEN ipv gewoon een vodje papier

  waarom zou dit voor een fransman of nederlander wel zo moeten zijn, maar niet voor een roma gezin die de wetgeving aan de laars lapt en schooiend de straten afschuimd ??? (omdat zij hun kinderen ge/misbruiken ???)

  in deze oproep waar de kaart van “ochere ochottekes die kinderen” wordt getrokken gaat men toch iets te gemakkelijk voorbij aan de verantwoordelijkheid van de ouders en het feit dat nieuwe eu-landen HOPEN geld krijgen van de eu waar dus nauwelijks iets tegenover staat

  trouwens, waarom zou een eigenaar of rechter “pardon” moeten hebben voor krakers, gelijk van welk pluimage?
  als iets niet van jou is, moet je er afblijven.
  huisvestingsproblemen dienen opgelost te worden door de bevoegde overheden, niet door privé eigenaars

  België staat op barsten en er MOET de komende jaren echt iets gaan veranderen op alle vlak.

  we moeten niet gaan afglijden naar racistische discours en de zwakkeren in de maatschappij overladen met alle zonden israels, maar aan de andere kant is het schrijven van zweverige stukken of pleiten voor niet toepassen van bestaande wetgeving terwijl daar absoluut geen sociaal draagvlak voor is, complete waanzin.

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Mee eens.

   Het zijn onmenselijke situaties waar we iets aan moeten doen, maar ik krijg een beetje kriebels van de tekst. Ik krijg de indruk dat er vooral veel verleggen van de schuld gedaan wordt.

   Niet de kraker is schuldig, maar wel de eigenaar die de kraker hardvochtig op straat zet. Niet de ouders die hun kinderen mishandelen, maar de boze samenleving die de ouders geen kansen geeft. Niet het land van oorsprong waar ze de regels met voeten treken worden, maar België omdat we de regels zouden doen volgen.

   Beetje struisvogelerig, mijn gedacht.

   • Reactie van Voltaire

    Waar is de wereld toegekomen dat ik het al volledig eens ben met Michel?
    *diepe zucht*
    ;-)

   • Reactie van Guido

    gelukkig zijde gij niet struisvogeliger Michel:

    Poor, abused and second-class: the Roma living in fear in Hungarian village
    http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/27/hungary-roma-living-in-fear

    In Hungary, the Jobless Go to Labor Camp
    http://www.businessweek.com/magazine/in-hungary-the-jobless-go-to-labor-camp-09082011.html

    Een oudje:

    “Today, Roma are subjected to grinding discrimination all over Europe. Most countries in Central and Eastern Europe have effectively segregated school systems. In some countries, Roma are more likely to be found in schools for the mentally disabled than non-Roma by factors that are simply obscene. In Romania, many Romani children are simply not in school at all.”
    http://www.nytimes.com/2005/02/28/opinion/28iht-edcahn.html?_r=0

    Maar ja, het zal wel aan de Roma liggen, stem volgende keer op Bracke, misschien stuurt ie ze dan wel naar Hongarije…

    • Reactie van Michel Vuijlsteke

     Niet zo rap op uw paard zitten: dat is precies wat ik zei.

     Wat in mijn reactie van vorig jaar stond, was hoe ik het artikel las. En waar ik het er niet mee eens was.

     Dus herschreven:

     Ik vind dat het ook de kraker schuld treft, niet alleen de eigenaar die de kraker hardvochtig op straat zet.

     Dat ouders die hun kinderen mishandelen schuld treft, zelfs als de boze samenleving die ouders geen kansen geeft.

     En dat het niet opgaat om alleen België met de vinger te wijzen omdat hier de wetten nageleefd moeten worden, terwijl in het land van oorsprong de meest basis-mensenrechten met voeten getreden worden.

     • Reactie van Guido

      Ben blij dat ge uw derde puntje hebt aangepast want dat is een serieus probleem.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Ik heb juist niets aangepast. :)

     • Reactie van Guido

      “Niet het land van oorsprong waar ze de regels met voeten treken worden, maar België omdat we de regels zouden doen volgen.”

      “En dat het niet opgaat om alleen België met de vinger te wijzen omdat hier de wetten nageleefd moeten worden, terwijl in het land van oorsprong de meest basis-mensenrechten met voeten getreden worden.”

      Toch een duidelijk verschil :-)

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Neen dus. Het eerste was wat ik in de tekst las en waar ik het niet eens mee was.

      Ik dacht dat dat duidelijk was, maar blijkbaar niet.

 4. Reactie van Jos

  Welke oplossing(en) bieden deze organisaties aan? Het is schriijnend maar we moeten realistisch zijn. Bommen droppen in Libië om de democratie en een volk te redden en daarbij wat ‘collateral dammage’ kan er wel door maar Roma terugsturen naar hun Europees land kan blijkbaar niet. De Roma kiezen ervoor om zoveel kinderen te maken, wij moeten ze niet onderhouden. Die mensen zijn hier toeristen, moesten ze in aanmerking komen voor asiel zouden ze dat wel krijgen. We zouden onze energie en middelen beter gebruiken om onze nieuwe Europese leiders op hun verantwoordelijkheden te wijzen en deze eventueel zelfs afdwingen op Europees niveua. Hier en daar een boterham en een bed geven is geen oplossing en werkt enkel als een magneet om nog meer Roma en economische vluchtelingen. En welke van deze verenigingen helpt deze Roma echt door hen te civiliseren en hen te wijzen op hoe ze een normaal leven kunnen opbouwen. Werk te zoeken ipv te bedelen bvb. Twee kinderen ipv 5+. Kinderen naar school sturen. Zich onthouden van criminele feiten. Stoppen hun dochters uit te huwelijken op hun 15de. Roma hebben het al moeilijk genoeg door hun manier van leven en hoe ze aan hun inkomen geraken.

 5. Reactie van Cedric

  Blijkbaar gaan de auteurs van deze zeer goed geschreven tekst en dito foto’s volledig voorbij aan het feit dat ook de Europees gesubsidieerde projecten in hun thuislanden manifeste mislukkingen zijn, te wijten aan de houding van hun eigen gemeenschap. Ik wou dat het anders was, maar je moet met dergelijke zeemzoeterigheid niet de klemtoon verleggen

 6. Reactie van Toon Machiels

  Het wordt stilaan tijd om over integratie te praten zonder over represailles te beginnen. Integreren moeten we samen doen, door verbindingen tussen mensen te maken. Niet door ze te stigmatiseren of op te jagen.
  Laten we de Roma legaal naar het westen laten emigreren en en hen hier een effectief integratietraject aanbieden. Zie petitie op onze site.

  • Reactie van kos

   Dat ze integreren in hun eigen Europees land. Door de migratie van de laatste jaren is het hier onleefbaar geworden. De huurprijzen swingen de pan uit en de nieuwkomers hun kosten zijn niet te onderschatten. Ze hebben geen enkele meerwaarde voor onze maatschappij. Zelfs de bevolkingsgroepen uit het Oosten die hier werken en zijn een last; ze werken veel te goedkoop met als gevolg dat de lokale mensen geen werk meer kunnen vinden of voor minimumlonen moeten werken. De bevolkingsgroepen die liever wat stelen en uitkeringen genieten zijn ook een niet te verwaarlozen last. Het wordt tijd dat we eens aan de toekomst denken. Iemand die niets heeft bijgedragen aan onze maatschappij en die geen erkend asielzoeker is kan niet zomaar genieten van onze sociale voorzieningen waarvoor wij werken en gewerkt hebben. We kunnen niet het OCMW van Europa zijn. We moeten sociaal zijn maar niet achterlijk!

 7. Reactie van bonbon

  Wie betaalt ? Ik heb echt geen zin om langer te moeten werken voor hun, noch voor al dat betuttelend beleid qua tandzorg en kindergeld en surplus in september, noch voor enige kost op mijne laste als ik hiervoor langer heb te werken! Laat eerder de niet-werkenden hiervoor werken, is het niet Anne ?!

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Voor de goede orde: we hebben er hier geen enkel probleem mee dat mensen onder een pseudoniem reageren. Het maakt het wel bijzonder verwarrend als je onder een hele vloot altijd andere pseudoniemen schrijft.

   Kies er misschien eentje uit, en dan veranderen we alle bonbon, monique, Nicola, simonne, tintin, querty, azerty en andere naar dat ene pseudoniem?

 8. Reactie van Jimmy

  De wil om te integreren moet er ook zijn natuurlijk. Onlangs had ik een Roemeense verpleegster over de vloer: ze was hier anderhalf jaar, maar haar Nederlands was beter dan dat van vele tweede en derde generatie Turken ( ok, dus ik heb het gezegd. Maar het is wel de waarheid…), het was beter dan dat van onze premier! ( iemand moet me toch eens uitleggen hoe sommige politici met verschillende universitaire diplomas er niet in slagen twee van onze landstalen deftig te spreken. Nu je het zegt: haar Nederlands is beter dan dat van de meeste leden van onze koninklijke familie…)
  Ik kan me niet van het gevoel ontdoen, dat wie zich wil integreren wel zijn weg vindt. Wie zich niet wil integreren zal altijd wel een excuus vinden, hoe gemakkelijk je het hen ook maakt.