Handelsdokbrug ten vroegste in 2017

vrijdag 3 februari 2012 15u58 | Ivan Deboom | 7 reacties
Trefwoorden: , , .

Handelsdokbrug

Op termijn wordt de kleine stadsring (R40) in het noorden van Gent verplaatst van Dok Noord / Dok Zuid naar de Afrikalaan. Zoals u weet is de Muidebrug geen optie om de stroom aan autoverkeer over de Oude Dokken te loodsen, Muidepoort en Voormuide zijn nu al zo goed als onleefbaar door de auto’s die er de hele dag staan aan te schuiven. Een nieuwe brug dus, de Handelsdokbrug. Maar die is er nog lang niet, al heeft ze reeds een een rijke geschiedenis.

Om de bouw van de Handelsdokbrug mogelijk te maken, heeft de Provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. Op donderdag 2 februari werd dit plan toegelicht in De Centrale. Panelleden waren Tom Balthazar (Gents schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen), Marc De Buck (gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen), Tanja Vanhove (ruimtelijk planner bij de Provincie Oost-Vlaanderen) en Bart Crombez (Agentschap Wegen en Verkeer). Wij luisterden aandachtig.

Tot op vandaag zijn de gronden in de buurt van de toekomstige Handelsdokbrug bestemd voor wonen en industrie. Het PRUP wijzigt deze bestemming in ‘zone voor publieke ruimte’. Dat laat toe de nabije omgeving van de brug ook aan te leggen als bijvoorbeeld kaai, lokale weg of park. Zo wordt de samenhang met andere publieke ruimte in de nabijheid, zoals een nieuw wijkpark en gerestaureerde kaaien en kranen, gegarandeerd. Nog tot en met 8 maart 2012 loopt een openbaar onderzoek over dit PRUP. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren en opmerkingen over het PRUP indienen.

Op basis van alle bezwaren en adviezen zal de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) dan een definitief ontwerpplan opstellen, hetgeen nadien nog door de Vlaamse Regering moet goedgekeurd worden. In theorie zou dit nog in de loop van 2012 kunnen. Nadien zou het AWV een bouwaanvraag kunnen indienen, waarna de aanbesteding in de loop van 2013 kan gebeuren. AWV streeft ernaar de werken in 2014 te laten beginnen, de bouw van de brug zou ongeveer 2 jaar duren. Gelet op het feit dat zelfs de oplevering van een fietsersbrug (Bataviabrug) een vol jaar vertraging oploopt, kunnen we niet rekenen op een Handelsdokbrug vóór 2017.

HandelsdokbrugHandelsdokbrug

Handelsdokbrug is nodig
In het noorden van de stad bestaat er geen rechtstreekse verbinding tussen de kleine stadsring (R40) en de grote ring rond Gent (R4) of de haven. Daardoor is de verkeersdruk in de wijken Muide-Meulestede, Ham en Dampoort vandaag bijzonder groot. Om deze wijken te ontlasten, is de bouw van de Handelsdokbrug essentieel. Dankzij de Handelsdokbrug hoeft doorgaand verkeer niet langer door de wijken Muide-Meulestede en Ham heen te rijden. Tegelijk wordt ervoor gezorgd dat bewoners van het gebied tussen de Afrikalaan en de spoorbundel van Gent-Dampoort de Afrikalaan vlot kunnen oversteken.
De brug maakt deel uit van de stedelijke ringboulevard over de Oude Dokken, en op langere termijn langs de Dampoort. Zo zal het doorgaand verkeer in een vlotte beweging vanuit het noorden van de stad zuidwaarts kunnen rijden, en omgekeerd. Samen met de toekomstige herinrichting van het Dampoortknooppunt zorgt de Handelsdokbrug er dus voor dat ook de Dampoortwijk een stuk leefbaarder wordt. De komende vijftien tot twintig jaar verandert bovendien de onmiddellijke omgeving van de Oude Dokken in een volledig nieuw stadsdeel. Samen met drie nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen, zorgt de Handelsdokbrug voor een aansluiting van de Oude Dokken op de binnenstad.

Op de tekening kan u zien dat de Handelsdokbrug aan de westelijke kant zal aansluiten op de Muidelaan en aan de oostelijke kant aan de Afrikalaan, daar komt een kruispunt met lichten. De Handelsdokbrug bestaat uit 2 maal 2 rijstroken. De brug zal ook dienst doen als extra fietsers- en voetgangersverbinding, naast de 3 andere fietsers- en voetgangersbruggen waarvan enkel de Bataviabrug al (bijna) klaar is.

De infosessie duurde ongeveer een uur, nadien was er tijd om vragen te stellen. De vragen van de toehoorders waren zeer divers: naast de klassieke (maar niet minder terechte) bekommernissen van buurtbewoners i.v.m. lawaaihinder en leefbaarheid, ook eerder technische, soms fundamentele bezwaren, tot zelfs een geanimeerde discussie over de hoogte van een Kempenaar.

Nadien hebben wij nog een pintje gedronken, niet dat het terzake doet.

© 2012 GENTBLOGT VZW

7 reacties »

 1. Reactie van Els-die andere

  Ik kon helaas niet op de infosessie aanwezig zijn. Zouden de slides die gepresenteerd werden ergens digitaal te bekijken zijn? Ben vooral benieuwd hoe de Handelsdokbrug gaat landen op de Muidelaan en hoe de verkeersafwikkeling op het kruispunt met de Voormuide zal geregeld worden (lichten? afgesneden?) … Weet iemand dit?

  • Reactie van Ivan Deboom

   Er werd op de infosessie gezegd dat gedetailleerde info op deze pagina staat, alleen staat het daar niet. (of vind ik het niet)

   • Reactie van jan

    je moet doorklikken op “prup’s in procedure: openbaar onderzoek” en dan onderaan “Gent – Handelsdokbrug”, zo kom je hier.
    succes

   • Reactie van PDB

    Beste Ivan, wat laat, maar doorklikken op “overzicht goedgekeurde PRUP’s” en dan “Gent” kiezen en je bent er, gr Pascal

  • Reactie van Ivan Deboom

   Inkijken kan live in het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent-Centrum, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 – 4e verdieping – lokaal 403, 09 266 79 50, loketsod.gent@gent.be, open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur.

   • Reactie van Reinout Debergh

    of ook aan de overzijde van het plein bij het secretariaat van de dienst ruimtelijke planning, provinciaal administratief centrum zuid, w. wilsonplein 2 – 5de verdieping. van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 14u tot 16u.