WAW-project wapent leerlingen voor zoektocht naar goede job

maandag 27 februari 2012 11u48 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , , , , , , .

Vanaf begin maart kunnen Gentse scholieren uit de derde graad ASO, TSO en BSO geïnformeerd worden over de arbeidsmarkt tijdens het ‘Wijs aan’t werk’ project. In een aantal lesuren leren jongeren hoe de VDAB hen kan helpen bij hun zoektocht naar een goede job, welke formaliteiten ze moeten vervullen en hoe een goed cv eruit ziet. Daarnaast krijgen ze via de website www.wijsaantwerk.be een overzicht van het bestaande aanbod aan relevante digitale tools en andere initiatieven over arbeidsmarkteducatie.

Niet alle leerlingen weten na het behalen van een secundair diploma even goed wat ze mogen verwachten van de arbeidsmarkt. De overschakeling van de schoolbanken naar een goede job verloopt dan ook niet altijd even vlot. Het WAW-pakket leert leerlingen uit de derde graad ASO, TSO en BSO hoe de VDAB hen kan helpen in een zoektocht naar een job, hoe een cv er moet uitzien en welke formaliteiten ze moeten regelen. Ook het belang van het behalen van een diploma en hoe een goede studiekeuze te maken, komen aan bod. De thema’s die aangehaald worden, zijn: de eerste stappen, oriëntatie, solliciteren, rechten en plichten, sociale zekerheid, attitudes en vaardigheden. Elk thema kan besproken worden aan de hand van filmpjes, een quiz en rollenspelen.

Als de jongeren nog extra informatie willen, kunnen ze terecht op de website www.wijsaantwerk.be waar ze in de ‘productenmand’ een toegankelijk overzicht krijgen van het bestaande aanbod aan relevante digitale tools, lesmaterialen en andere initiatieven over arbeidsmarkteducatie.

Op die manier worden scholieren gewapend bij de start van hun zoektocht naar werk en dat is nodig. Van de 13.000 Gentse werkzoekenden in Gent eind januari 2012, zijn er een kleine 2.800 jonger dan 25 jaar. Een aanzienlijke groep heeft het dus moeilijk om na het verlaten van de schoolbanken snel een goede job te vinden. Dat blijkt ook uit het jaarlijkse onderzoek van de VDAB dat peilt naar de mate waarin Vlaamse pas afgestudeerden op korte termijn hun weg op de arbeidsmarkt vinden. Opmerkelijk is het verschil tussen laag- , midden- en hooggeschoolden. Van de hooggeschoolde schoolverlaters die in 2008 afstudeerden, had 7% na een jaar nog geen werk gevonden. Bij de middengeschoolden (diploma secundair onderwijs) was dat na een jaar een kleine 15% en bij de laaggeschoolden (zonder diploma) had meer dan 33,5% nog geen job. Drie jaar na het afstuderen blijken de verschillen nog groter. Slechts 3% van de hooggeschoolde studenten, stonden na 3 jaar bij de VDAB nog steeds geregistreerd als ‘werkzoekend’. Bij de middengeschoolden was dat 7,5% en bij de laaggeschoolden 20%. De scholieren worden er tijdens het lessenpakket van WAW op gewezen dat het behalen van een diploma een belangrijke voorwaarde kan zijn in het vinden van een goede job.

Beroepenhuis en GSIW
Het WAW-pakket werd samengesteld door het Beroepenhuis en kadert in de werking van het partnerschap ‘Gent, stad in werking’ (GSIW). GSIW verenigt verschillende partners vanuit de Stad Gent, de VDAB en het werkveld om mee acties op poten te zetten die de Gentse arbeidsmarkt versterken. In haar strategisch actieplan stelde de beleidsgroep van GSIW eind vorig jaar drie speerpunten voorop waarrond acties uitgewerkt zullen worden: nieuwe arbeidsmigratie met bijzondere aandacht voor nieuwe EU-burgers, de krapte op de arbeidsmarkt en knelpunteneconomie en de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het WAW-project is het eerste project dat binnen de actiegroep rond overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt werd uitgewerkt.

Praktisch
Scholen die meer informatie willen of zich willen inschrijven voor het WAW-project kunnen mailen naar info@wijsaantwerk.be of telefoneren naar het nummer 09 330 85 50.

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.