Gent organiseert als tweede centrumstad in Vlaanderen afgeschermde selecties voor personen met arbeidshandicap

donderdag 1 maart 2012 14u07 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , , .

De Stad Gent is ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand een meerwaarde is. De samenstelling van de medewerkers moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Om dit te kunnen realiseren voert de Stad Gent een actief diversiteitsbeleid en streeft zo we naar een verhoging van het aantal tewerkstellingen van personen met een arbeidshandicap. De Stad Gent voorziet al in de mogelijkheid om redelijke aanpassingen binnen de selectieprocedures te doen, zodat een beperking geen hindernis vormt bij deelname aan selecties.

Maar de Stad Gent gaat verder. Er wordt een afgeschermde selectieprocedure georganiseerd voor personen met een arbeidshandicap voor de functie van administratief medewerker.

Dat betekent dat enkel sollicitanten met een arbeidshandicap kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. De selectieprocedure is analoog aan andere selectieprocedures binnen de Stad Gent. Kandidaten zullen dus worden gescreend op de competenties die vereist zijn om de functie van administratief medewerker te kunnen uitoefenen.

De Stad Gent start met een afgeschermde selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker. Om deze mensen te bereiken, zal overleg georganiseerd worden met een aantal specifieke organisaties uit het werkveld zoals onder andere GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding).

Kandidaten kunnen vanaf vrijdag 2 maart 2012 solliciteren voor de afgeschermde selectieprocedure van administratief medewerker. De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag 27 maart 2012.

Men kan zich kandidaat stellen via de website www.gent.be/solliciteren of ter plaatse bij de Dienst Rekrutering en Selectie, AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur.

Er zal een wervingsreserve worden aangelegd die minstens drie jaar geldig is. Geslaagde kandidaten kunnen binnen diverse stadsdiensten worden tewerkgesteld.
Later dit jaar zal een volgende afgeschermde selectieprocedure worden georganiseerd voor de functie van consulent – ondersteunend.

Sollicitanten die willen deelnemen aan deze selectie dienen te attesteren dat zij deel uitmaken van een van onderstaande doelgroepen:

  • Ze zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap.
  • Ze zijn erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als personen met een handicap.
  • Ze komen in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
  • Ze zijn in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.
  • Ze zijn het slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en ze kunnen een bewijs voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% uitgereikt door het Vlaams Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door de Administratieve Gezondheidsdienst of zijn rechtsopvolger in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.