Betrouwbare cijfers over aantal sociale huurwoningen blijven pijnpunt

maandag 19 maart 2012 13u21 | Michel Vuijlsteke | 2 reacties
Trefwoorden: , , , .

Gemeenteraadslid Tine Heyse volgt de evolutie van het aantal sociale huurwoningen in Gent op de voet op. Recent stelde ze opnieuw een schriftelijke vraag over de evolutie in 2011. Op Heyse’s vraag naar het aantal sociale huurwoningen in Gent per 31 december van 2011, antwoordde Schepen Tom Balthazard dat het er 14.887 zijn.

Hiervan worden:

  • 14.495 woningen verhuurd door de vijf sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Gent
  • 277 woningen verhuurd door de twee sociale verhuurkantoren in Gent
  • 100 woningen verhuurd door het Vlaams Woningfonds
  • 15 woningen verhuurd door de stad i.k.v. het stedelijk huurreglement (= uitdovend) (Deze woningen waren geen voorwerp van overdracht naar de fusiemaatschappij)

Het totaal van 14.887 sociale huurwoningen op 31/12/2011 betekent een netto toename van 81 entiteiten ten opzichte van de situatie op 31/12/2010.

Bij de verwerking van de gegevens verkregen via IVA Wonen-Vlaanderen en de sociale verhuurders (SHM’s, SVK’s en Vlaams Woningfonds) werden opvallende cijfermatige inconsistenties vastgesteld. Via een nazicht aan de hand van jaarverslagen konden deze onvolkomenheden worden gesitueerd. Op de jaareindes 2008, 2009 en 2010 werden stelselmatig woningen te weinig gerekend in het sociale huurpatrimonium, wat culmineerde in een verschil van 390 op 31/12/2010.

Rechtzetting van eerdere berekeningen leidt tot de volgende aantallen:

  • 31/12/2008: 14.726 (ipv. 14.582)
  • 31/12/2009: 14.753 (ipv. 14.544)
  • 31/12/2010: 14.806 (ipv. 14.416)

De huidige cijfers van sociale huurwoningen liggen dus hoger dan vermeld in vorige antwoorden op schriftelijke vragen. Op 31 december 2011 zijn er volgens deze herziene berekening dus 471 woningen meer verhuurd dan vorig jaar.

Tine Heyse vindt het onbegrijpelijk dat er na jaren studie- en cijferwerk het nog steeds niet mogelijk is om betrouwbare statistieken over het aantal sociale woningen te leveren. Jaar na jaar moeten verstrekte gegevens gecorrigeerd worden. Gelukkig stelt schepen Balthazar dat de nieuwe monitoringsmethodiek, tegen de zomer van 2012 operationeel zal zijn. Die methodiek moet er voor zorgen dat het aantal sociale woningen eindelijk éénduidig zal worden geteld.

Uit de schriftelijke vraag blijkt ook dat er in 2011 netto 81 sociale huurwoningen bij kwamen in Gent. Uit vroegere cijfers bleek dat het aantal bruikbare sociale huurwoningen de voorbije 3 jaren (2008 tot 2010) telkens (licht) daalde. Met de correctie die nu wordt doorgevoerd (en indien de cijfers nu kloppen), blijkt dat de licht positieve trend zich al eerder manifesteerde. Tine Heyse hoopt uiteraard dat deze evolutie niet alleen een blijvende kentering zal inzetten maar ook zal worden versterkt: “Met 81 extra sociale huurwoningen voor 2011 halen we de bijgestelde taakstelling uit het Ruimtelijk Structuurplan Gent van 180 bijkomende sociale woningen per jaar nog lang niet. De nood aan extra sociale woningen in Gent blijft hoog.”

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Dries

    Een dt fout in een persbericht…. Waar gaat dat naartoe. :-)