Urgent.fm niet in zee met Humo

donderdag 14 juni 2012 11u10 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , .

Urgent.fm bouwt sinds zijn ontstaan een goede 16 jaar geleden gestaag verder aan zijn cultuur- en leerplatform. Dat dit vruchten afwerpt, blijkt uit de uitdijende achterban, de steun van partners uit verschillende hoeken en de successen die ex-Urgentenaars in hun post-Urgent.fm leven boeken. Dat het weekblad Humo het zag zitten om met Urgent.fm in zee te gaan om een radioprogramma te maken, kwam dan ook niet als een grote verrassing. Urgent.fm beslist na ruim overleg evenwel om niet in te gaan op de uitnodiging van het weekblad en wil deze keuze graag motiveren.
Urgent.fm gaat prat op zijn alternatief en eigenzinnig imago. De zender wil in zijn muziekkeuze en programmatie een meerwaarde bieden waar de nationale zenders een leegte laten en steeds vaker genoodzaakt zijn de commerciële belangen te laten spelen.

Bovendien draagt Urgent.fm zijn onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Met zijn ondersteunde partners – de Universiteit Gent, de Gentse hogescholen, de Dienst Cultuur, het Departement Onderwijs en de Jeugddienst van de stad Gent – kiest het bewust voor partners die hen de kans bieden om op onafhankelijke wijze jong talent op te leiden tot professionele radiomakers. Urgent.fm biedt een platform voor vernieuwende radioformats, gebracht door jong mediatalent.

Tot slot is Urgent.fm een regionaal platform dat weinig belang heeft bij de nationale bekendmaking van haar merk. Urgent.fm zit stevig vervat in het culturele en studentennetwerk van de stad Gent. Het medialab bericht daarover ruim binnen haar cultuur-, studenten- en muziekprogramma’s. Het hoofddoel van Urgent.fm is om zich regionaal als een sterk merk te profileren en daarom durft het klein te blijven. Urgent.fm blijft trouw aan zijn roots, die in het Gentse culturele en studentenleven liggen.

Om deze redenen kan de zender bijgevolg niet ingaan op het, weliswaar aanlokkelijke, aanbod van Humo.
Los daarvan draagt Urgent.fm het Humo-project een warm hart toe en wenst het de radiomakers van Humo een creatieve zomer toe.

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.