Stad Gent, politie en buurtbewoners pakken samen overlast Loodsenstraat/Matrozenstraat aan

donderdag 13 september 2012 15u51 | Michel Vuijlsteke | 7 reacties
Trefwoorden: , , , .

Tijdens een buurtoverleg op woensdagavond 12 september 2012 hebben de burgemeester, vertegenwoordigers van een aantal stadsdiensten en de politie en buurtbewoners afspraken gemaakt over de verdere aanpak van de overlast veroorzaakt door enkele Romagezinnen in de Matrozenstraat en de Loodsenstraat.

De problemen in de Matrozenstraat en Loodsenstraat werden eerder al besproken. Verschillende stadsdiensten (de buurtstewards, Straathoekwerk, de wijkregisseur van Gebiedsgerichte Werking, Dienst Buurtwerk en Dienst Lokale Preventie en Veiligheid) waren daarom de afgelopen weken zeer actief in de buurt. Ook de Politie Gent voerde met grote regelmaat patrouilles en controles uit.

Desondanks bleven enkele gezinnen hardnekkig voor overlast zorgen. Een poging tot bemiddeling tussen de overlastveroorzakers en andere bewoners kon geen oplossing bieden. Alle signalen werden toen wel opgelijst en verder besproken met het stadsbestuur. Op basis daarvan hebben het stadsbestuur, de stadsdiensten, politie en bewoners nieuwe, bijkomende acties afgesproken.

Acties per woning
In de Matrozenstraat werd een woning onbewoonbaar verklaard door de stedelijke afdeling Bouw- en Woontoezicht. De bewoners vertrokken al op vrijdag 7 september 2012. De FOD Financiën, eigenaar van de woning, zou de gerechtelijke uitzetting opstarten maar werd van het vertrek op de hoogte gebracht.

De eigenaar van de woning in de Loodsenstraat werd aangeschreven in verband met het gedrag van zijn huurders en antwoordde al dat hij hen daarover meteen zal aanspreken.

In de Terneuzenlaan wordt de Wooninspectie langs gestuurd voor controle. Het Sociaal Woonfonds verhuurt de woning en zal de huurders onmiddellijk aanspreken op hun ontoelaatbaar gedrag. Indien dat niet ophoudt zal het Fonds gerechtelijke stappen ondernemen in overleg met de politie.

Acties door de politie
De buurtbewoners kunnen via een centraal aanspreekpunt op het wijkcommissariaat klacht neerleggen en aangifte doen van misdrijven. De bewoners kregen alle contactgegevens van de hoofdinspecteur die het dossier coördineert.

De politie blijft sterk zichtbaar aanwezig in de buurt en zal bovendien het aantal acties in burger nog verhogen. De burgemeester overlegt volgende week met het parket, de lokale en federale politie, en de Dienst Vreemdelingenzaken over de verdere aanpak.

Aanpak van samenlevingsproblemen
Spijbelen: Straathoekwerk en de Integratiedienst manen de ouders aan om hun kinderen in te schrijven in een school. In samenwerking met de scholen wordt de aanwezigheid opgevolgd. Indien de aanwezigheid moeilijk verloopt, schakelen de buurtstewards de spijbelpolitie in.

Afval: de families worden frequent aangesproken als afval foutief buiten wordt aangeboden, zowel door de Integratiedienst als door de Gemeenschapswachten. Als de regels niet correct worden nageleefd komt een GAS-vaststeller ter plaatse om een GAS-boete uit te schrijven.

Spelen en samentroepen op straat: met de gezinnen is afgesproken dat de (kleine) kinderen in het parkje moeten, dat ze niet op het kruispunt mogen voetballen en dat ze niet met bezoekers op straat mogen samentroepen.

Inspanningen binnen de buurt
Sinds ongeveer een jaar werken een aantal bewoners (die deel uitmaken van ‘De Smakelaars’, een bewonersgroep die met steun van ‘De Wijk Aan Zet’ met regelmaat de bewoners van de Makelaarstraat en de Loodsenstraat samenbrengt) samen met de Groendienst en de Gebiedsgerichte Werking aan de inrichting van het Makelaarsparkje. Dat is zowel voor volwassenen als voor kinderen een geschikte plek om samen te komen en te spelen. Daardoor kan de lawaaioverlast op de kruising van de straten worden vermeden.

JONG vzw zoekt in zijn Werkgroep Jeugd naar goede manieren om jongeren van Bulgaarse, Slovaakse en Turkse origine samen hun vrijetijd te laten beleven.

In het actieplan voor de Muide (van Gebiedsgerichte Werking) staan acties voor het beter samenleven van gemeenschappen, zoals de verspreiding van begrijpelijke informatie over huisvuil, initiatieven van Intercultureel Netwerk Gent voor Bulgaren en Slovaken, en de inzet van brugfiguren.

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

7 reacties »

 1. Reactie van TSJOK

  In hoever kan men een eigenaar verantwoordelijk stellen voor het gedrag van zijn huurders ?

 2. Reactie van declercq jeanpierre

  er is maar 1 manier om de rust te laten terugtekeren en dat is <wie niet wil luisteren,= terug keren van waar ze komen !!!< en dat is een groot deel de schuld van onze burgemeester termont zelf ,hij heeft die arme sloebers wel op zijn grondgebied gent toegelaten ,hè ,wat ziet we nu al lang in oss straat beeld ;bedelaars en dieven , !!!

 3. Reactie van declercq jeanpierre

  buiten landers die onze wet niet willen volgen ,is maar èèn manier ,buiten en terug van land van herkomst ,en dat hebbben we te danken aan onze burgemeester termont daniel ,zo arme bedelaarskes, ja dieven en plunderaars zijn het

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Jean-Pierre: als dat inwoners zijn van de Europese Unie, dan kan niemand ze verbieden naar hier te komen toch?

   • Reactie van kos

    Moesten we ze niet onderhouden zouden ze niet naar hier komen!! OCMW uitkering, kindergeld, gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg. En als ze een misdrijf plegen worden ze niet gestraft. De burgemeester zal GAS boetes laten uitschrijven! Dat betlen ze gewoon niet! En als het echt moet betaalt het OCMW dat wel!

 4. Reactie van BartVG

  ‘t Is aan de Grote Steenweg Noord in Zwijnaarde niet beter. Worden ze uitgezet, dan zitten er de volgende dag nieuwe. Die krotten zouden eerder dit jaar afgebroken worden, maar ze mogen blijkbaar blijven staan. Wie zou dàt beslist hebben?
  ‘t Stinkt daar ongelooflijk hard. En een van de kleine meisjes vraagt ofwel achter 1 euro, ofwel geeft ze zonder reden mijn zoon van drie een duw. Of ze zit op straat te kakken. Letterlijk.

 5. Reactie van Jimmy

  Als je het artikel leest, kan je niet anders dan vaststellen dat er eigenlijk … niets gebeurt. Eigenaars worden aangeschreven, huurders en bewoners aangesproken, de burgemeester zal volgende week overleggen, het spijbelen wordt opgevolgd. Concrete aanpak? Nihil!