Bijna helft van de fietsers vindt geen plek aan het station Gent Sint-Pieters

donderdag 25 oktober 2012 17u27 | Gents MilieuFront | 52 reacties
Trefwoorden: , , , , , .

Enkele medewerkers van het Gents Milieufront (GMF) telden op 7 oktober 2012 alle gestalde fietsen aan het Gentse Sint-Pietersstation. In totaal werden 9743 stuks geregistreerd. In 2010 deed GMF ook al een telling: toen stonden er 7983 fietsen aan het station. “De voorziene capaciteit voor de nieuwe fietsenstalling in het zogeheten ‘station van de 21ste eeuw’ is 10.000 plaatsen en nu al bijna volledig opgebruikt”, klinkt het bij Steven Geirnaert van het GMF. “En dat terwijl de officiële opening nog niet eens heeft plaatsgevonden.”

Op dit moment zijn er 4895 gratis en 618 betalende stalplaatsen aan het station (zie tabel onderstaand). Dat betekent dat er voor 4400 fietsen, dus bijna de helft, geen plaats is. Volgens de gangbare normen is een fietsenstalling volzet als 80% van de plaatsen bezet zijn. Boven dat percentage stijgt het risico op foutgeparkeerde fietsen aanzienlijk, die hinderlijk zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers en slechtzienden. Het resultaat van die overbezetting zien we elke dag op het Koningin Maria-Hendrikaplein en omgeving. Op sommige dagen lijkt het daar op een slagveld, zeker bij slecht weer. “Voor elke beschikbare stalplaats zijn er nu bijna twee fietsen”, zegt Geirnaert. “ De huidige chaos zorgt ervoor er minder mensen met de fiets naar het station willen komen, en zet de deur open voor vandalisme en fietsdiefstal.” Dat leidt volgens het GMF dan weer tot meer autogebruik en dus meer van de beruchte Gentse files. De combinatie fiets en openbaar vervoer is nochtans een cruciale schakel in een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Op maandag 29 oktober opent aan de voorkant van het station een deel van de nieuwe fietsparking, waardoor er 1700 plaatsen bijkomen. Het GMF is blij dat fietsers eindelijk nieuwe stallingen krijgen. Jammer genoeg is dat maar een deel van de oplossing. Er zijn meer dan 4000 nieuwe plaatsen nodig om de huidige fietsen een plaats te geven. Alleen al aan de voorkant van het Koningin Maria-Hendrikaplein zijn er meer dan 2000 plaatsen tekort. De 1700 nieuwe plaatsen zijn broodnodig, maar ruimschoots onvoldoende om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen.

Verder herinnert het GMF eraan dat er vorig jaar nog sprake was van 2000 fietsstallingen. Deze zijn dus nu al verminderd tot 1700. GMF hoopt dat dit geen voorbode is om het aantal fietsenstallingen nog meer in te krimpen. De volledige fietsenstalling (10.000 plaatsen) zal overigens pas binnen 8 jaar klaar zijn. Zolang kan de fietser niet meer wachten. “En dat terwijl de megalomane autoparking al jaren open is en er in het verleden al een tijdelijke autoparking is gebouwd“, aldus Geirnaert. “Voor de fietsers blijft het dus aanmodderen, bij regenweer vaak zelfs letterlijk.”

Er wordt de komende jaren bijna een verdubbeling voorzien voor het aantal treinreizigers dat gebruik maakt van het Sint-Pietersstation. De meeste politieke partijen willen ook dat meer mensen de auto laten staan en de fiets gebruiken voor woon/werkverkeer. Dan moet er ook voldoende aandacht zijn voor de fietsinfrastructuur. Het is onvermijdelijk dat de capaciteit aan fietsenstallingen serieus moet uitbreiden. De voorziene 10.000 fietsenstallingen lossen de problemen niet op. Er moeten op termijn minstens 20.000 plaatsen beschikbaar zijn

Volgens GMF zijn er voldoende mogelijkheden, als er maar voldoende politieke wil is. De projectverantwoordelijken moeten bekijken waar ruimte is voor de noodzakelijke uitbreiding , liefst zo dicht mogelijk bij de sporen. “Binnen een duurzaam mobiliteitsbeleid is het not done dat er wordt geïnvesteerd in een grote en luxueuze parking voor automobilisten, inclusief oprit vanaf de R4“, vindt GMF. “ Terwijl fietsers niet eens de garantie krijgen dat ze hun fiets veilig kunnen achterlaten zonder risico op vandalisme of diefstal. ”

Fietsentelling Gent St-Pieters 7/10/2012 11-12u
fietsen stallingen overbevolking fietsen/stalling
Boudewijnstraat 344 115 229 3,0
Fabiolalaan 185 165 20 1,1
Smidsestraat 188 65 123 2,9
Astridlaan + Citadelpark 1407 570

© 2012 GENTBLOGT VZW

52 reacties »

 1. Reactie van birger

  Eens dat er meer fietsstallingscapaciteit moet komen, maar toch een bedenking: hoeveel van de fietsen aan de achterkant van het station hebben geen eigenaar? Bekijk de platte banden, of bekijk de zadels als het een dag of drie heeft gesneeuwd … Kan daar niets aan worden gdeaan? Zijn er geen (sociale) werkplaatsen die blij zouden zijn met al die wrakken?

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Ha, ik herinner mij die keer dat ze aan de Dampoort de fietsenstalling moesten ontruimen voor werken. Een maand op voorhand hing er aan elke fiets een briefje, dat de fietsenparking op datum X helemaal leeg moest zijn.

   De fietsenparking die elke dag plenty-plenty-vol stond, waar ik mijn fiets altijd tussen en door en over en onder allerlei andere fietsen moest wringen, met als logisch gevolg kapotte remkabels en achterlichten en zadels.

   De dag van de grote verhuis stond, schat ik, nog twee derde van de fietsen er onaangeroerd. Met briefje er aan en alles.

 2. Reactie van Peetie

  Net mijn idee.
  GMF had ook kunnen tellen hoeveel van die fietsen nog de schijn van gebruik hadden.
  Velen van de fietsen zijn het Gentse equivalent van een aan een boom achtergelaten huisdier voor de naar Spanje trekkende familie.

  Misschien moet er wel gedacht worden aan een fietsparking voor korte tijd en een voor lange tijd waarbij dit laatste verder van het station ligt.

  Ook kunnen er (meer) betaalplaatsen worden voorzien.

  Pendelaars worden al te vaak geconfronteerd met wekenlang vastgeklonken fietsen.
  Anderzijds moeten de studenten ook ergens hun stalen ros kwijt.

 3. Reactie van marc

  ik heb de indruk dat ze bij Max Mobiel wel af en toe checken of een fiets nog echt in gebruik is. Dat is niet altijd makkelijk te bepalen natuurlijk. Snoeien in de wrakken kan dat voor een stuk oplossen, maar ik heb inderdaad ook mijn bedenkingen over de capaciteit aan het station en over het feit dat er een loopje wordt genomen met de nood aan degelijke en voldoende fietsenstallingen.

  • Reactie van Hans

   Ik dacht dat ze nu een paar keer per jaar zo’n lint rond de spaken doen, met een tekst a la: als deze fiets er over twee weken nog staat, gaat hij weg. Alle fietsen waarvan het lint er nog aan hangt (en de wielen dus niet gedraaid hebben) vliegt er dan uit. Het lijkt mij een behoorlijk waterdicht systeem, als er vermeld wordt dat langparkeren niet toegestaan is, en eigenlijk regelmatig uitvoerbaar.

 4. Reactie van rony coekaerts

  doe mij een lol, brave meisjes en jongens.
  drie kwart van de fietsen in onze buurt zijn in nog geen zes maand verplaatst.
  ik kan me geen nieuwe fiets kopen.
  als je dan ziet dat er, echt waar, blitse dingen tussen staan, dan betreur ik mijn stom rechtvaardigheidsgevoel om ze niet te pikken.

 5. Reactie van 3S

  De stijging van fietsen kan onmogelijk door extra weesfietsen komen:

  *want Max Mobiel ruimt regelmatig de weesfietsen op aan het station
  *want de studenten zijn nog maar pas terug in Gent
  *want het Maria-Hendrikaplein was volledig ontruimd in de zomer.

  • Reactie van Birger

   En toch vind ik dat naïef. Ik perkeer elke dag mijn fiets aan de achterkant en ik vermoed echt waar dat de helft van de fietsen niet meer worden gebruikt. Heel simpel uit te vlooien: elke maand zo’n briefje hangen, en alle fietsen waar dat briefje na een week nog aan hangt: verwijderen!
   Dat van die studenten die pas terug zijn … In de grote vakantie was er aan de achterkant van het station bijna geen verschil te zien in aantal fietsen met nu …

   • Reactie van 3S

    Ik denk dat je mijn punt niet begrijpt.

    Ik ben zoals iedereen akkoord dat er heel wat stallingen kunnen vrijgemaakt worden door volgehouden opruimacties.

    Maar wat ik zei was dat DE STIJGING niet kan verklaard worden door de weesfietsen alleen.

    Tien-vijftien jaar geleden was het percentage van weesfietsen even groot (maar minder mensen stoorden zich eraan, want enkel de studenten waren zo “zot” om hun fiets daar te zetten).

    Nu blijft jaar na jaar, ondanks regelmatige opruimacties, het aantal fietsen flink stijgen.
    De laatste jaren doet Max Mobiel daar goed werk.

    De conclusie kan enkel zijn dat er, naast het blijvend probleem van de weesfietsen, in absolute aantallen veel meer nuttig gebruikte fietsen tussen staan.

    • Reactie van Birger

     Ok.
     Mijn punten: 1. Alvast aan de achterkant zie ik geen tekenen van regelmatige opruimacties, of toch niet op zo’n manier dat niet enkel de grootste wrakken worden verwijderd, maar alle weesfietsen; en 2. ik vermoed dat het regelmatig verwijderen van alle weesfietsen misschien alvast aan de achterkant al zou kunnen zorgen voor voldoende ruimte voor alle nuttig gebruikte fietsen. Maar dan moet je een systeem vinden waarbij alle fietsen die er langer dan zeg een week staan, kunnen worden verwijderd

    • Reactie van Steven (b-west)

     Max Mobiel doet wel nu en dan een opruimactie, maar het is niet alsof er daar wekelijks of maandelijks grote kuis is. Tijdens de zomer heb ik een praatje geslagen met iemand van MM. Die zei me dat ze graag heel wat meer fietsen zouden weghalen, maar dat de opslagplaatsen gewoon al overvol zitten.

 6. Reactie van 3S

  Om aan te tonen dat die fietsenstallingen niet alleen in het weekend massaal worden gebruikt door studenten, maar ook op werkdagen:

  Er was vijf jaar geleden een onderzoek van de NMBS op een weekdag.

  5.358 treinreizigers antwoordden dat ze die dag met de fiets kwamen.
  Als je dat omrekent naar het aantal treinreizigers op een gemiddelde weekdag, kom je zelfs op 5933 fietsers per weekdag.

  https://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=QC1R0RLL&PostCode=9000

  Nu, vijf jaar later, zal dat aantal fietsers naar alle verwachting nog een flink stuk gestegen zijn.

  • Reactie van Jimmy

   Waar haal je die absolute cijfers? Alvast niet uit het aangehaalde artikel…

   • Reactie van 3S

    Ik heb de exacte cijfers van de tellingen gekregen, die zijn wellicht ook ergens te vinden op de website van Project Gent-St-Pieters.

    Als je je zou baseren op de cijfers uit de krant, kom je zelfs aan nog meer fietsers uit…

 7. Reactie van francet anne

  volg deze problematiek alle dagen van heel dichtbij en kan enkel maar besluiten dat de mensen van Max Mobiel hun uiterste best doen, maar dat er inderdaad nog te weinig fietsenstallingen zijn ondanks de grote inspanningen….
  de fietsenstalling op de Fabiolalaan biedt nog de meeste kans om een “parkeerplaats” te vinden.
  wat nog een groot probleem blijkt te zijn sinds de werken is dat heel veel fietsers sinds de werken aan station de voetpaden oprijden ipv het fietspad….

  • Reactie van 3S

   Welk voetpad precies?

   • Reactie van Jimmy

    Alle voetpaden 3s…

    • Reactie van yves

     Goh, het kluwen is er groot. Ik zie er alle weggebruikers mierenhoop spelen, op andermans “domein” komen, tot en met auto’s die overal los doorheen sjeezen. Voetpaden en fietspaden zijn soms zéér duidelijk, soms totaal niet leesbaar. Ik ben benieuwd hoe men deze stromen in de toekomst zal gidsen en afbakenen…

    • Reactie van 3S

     Jimmy,

     de reden dat ik het vraag is dat iedere situatie anders is.
     Een trottoir volgen met de fiets is nooit toegelaten, maar het is nuttig om de concrete situatie te kennen om de toestand voor de voetgangers te verbeteren.

 8. Reactie van Grietje

  Na een week de ongebruikte fietsen verwijderen? Overdreven. Als ik eens een week de auto nodig heb voor ‘t werk, laat ik mijn fiets ook een week onaangeroerd staan aan het station hoor. Komaan zeg.

  • Reactie van Birger

   Een week de parkeerplaats van een ander inpikken vind ik niet serieus, daar is er veel te weinig capaciteit voor.

  • Reactie van 3S

   Toen we op reis gingen, hebben we ook de auto al die tijd laten staan in de Sint-Denijslaan een eindje van station Gent-Sint-Pieters om de trein naar Zaventem te kunnen nemen. Gratis.

  • Reactie van 3S

   Er is nog een groot praktisch probleem.

   Stel dat er op een vrijdagavond een vakantieperiode begint. Veel van de werknemers met een tweede fiets in Gent zouden dan op dezelfde avond willen terugkeren met hun fiets mee op de trein.
   Idem voor de studenten.

   Stel dat er vijfhonderd reizigers op een trein willen, waarvan honderd hun fiets moeten meenemen op de trein, omdat die anders in beslag genomen wordt.

   Probleem: er mogen/kunnen maar twee fietsen mee met de meeste treinen!!!

 9. Reactie van yves

  Max Mobiel doet zijn best, oa om fietsen die slecht/hinderlijk/fout gestald zijn te verwijderen.
  Er is momenteel in de Academiestraat véél te weinig capaciteit om verwijderde fietsen te stallen, waardoor de fietsen in de rekken te lang/te vaak met rust gelaten worden.
  Ook buiten de stationszone’s worden weesfietsen en krotten niet intens geruimd (door het Fietsdepot).
  Suggestie 1: nivo 3 en een immens deel van nivo 2 van de ondergrondse parking aan Gent Sint-Pieters zal nog een paar jaar (minstens tot aan de opening van het VAC)leeg staan.
  Plaats zat.
  Suggestie 2: laat een NGO (bv 11.11.11.) cfr de boekenverkoop van de Bib de goede fietsen verkopen/veilen.
  Suggestie 3: geef de Dampoort de komende jaren een overcapaciteit aan stallingen, organiseer aan de Gandastraat een degelijke oversteekplaats van de Kleine Ring, en promoot dit bij pendelaars en studenten uit Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen. Kortom: voer een beleid voor de 2 stations samen.
  Suggestie 4: besteed aan Sint-Pietersstation hetzelfde budget aan een tijdelijke constructie voor fietsstallingen als aan de recent afgebroken tijdelijke autostalling. Die tijdelijke stalling zal 8 à 10 jaar dienen.
  Suggestie 5: voorzie een overkapte stalling aan de Dampoort, pas dan zal ze succesvol zijn.
  Suggestie 6: verdriedubbel de capaciteit van de betaalstalling aan Sint-Pietersstation. Momenteel is ze volzet. Dat komt overeen met de nieuwe stalling die maandag opengaat.
  Suggestie 7: voorzie een flexibel abonnement voor de betaalstalling voor de 2 stallingen. (Dampoort en Sint-Pieters)
  Suggestie 8: geef fietsstallingsbeleid evenveel mankracht als autoparkeerbeleid (oa in het Fietsdepot).
  Suggestie 9: organiseer het beheer van weesfietsen naar Amsterdams model: digitaliseren, en de keuze laten tussen ophalen of (mits vergoeding) op afspraak aan huis brengen.
  Suggestie 10: Univ en Hogescholen nog meer responsabiliseren om hun “klanten” “op te voeden”. Ik zie ze op dat vlak te weinig sensibiliseren.
  Droom 1: organiseer op de treinsporen tussen Wondelgem en Drongen hoog frequent openbaar vervoer (10 minuten!), met haltes op alle bestaande stopplaatsen (en meer!),met gemengde abo’s/beheer van de Lijn en NMBS, en zet het daar vol stallingen. Succes gegarandeerd, of twijfelt daar iemand aan?
  Nog dromen?

  • Reactie van laurensv

   hear, hear!

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Die beleidsverklaring is nog niet geschreven, dacht ik hé?

  • Reactie van Hilde

   Gesneden brood voor het nieuwe stadsbestuur.

  • Reactie van Hugues

   Om de vijf minuten trams aan gelijk welke halte (zoals in Basel in Zwitserland met zijn 160-duizend inwoners, waar ik het vorige week mocht ondervinden: za-lig!) Maakt dat er minder fietsers zouden zijn want je moet nooit lang wachten op transport.

   • Reactie van 3S

    Zonder trams én fietsers komen we er niet.

    • Reactie van Hugues

     Nu zit je meestal 20 minuten zonder tram, na de spits zelfs gemakkelijk nog langer dan een halfuur. Dan maar de fiets: maar daar hebben we er tijdens de spits toch soms wat teveel van niet? Hoe komt dat: te weinig trams.

     • Reactie van 3S

      Zonder méér trams én meer fietsers komen we er niet.

      De fietsers zijn hard nodig, vooral tijdens de spits omdat de andere vervoersmiddelen een beperkte capaciteit hebben.
      Als de trams vol zitten, zitten ze vol.

      Tel maar eens. Elke dag gaan er ruim 5000 mensen met de fiets naar Gent-Sint-Pieters. Het grootste deel rond 7u-8u.
      Stel je eens voor dat die allemaal op de tram zouden stappen. Hoeveel volle extra trams zouden dat zijn?

      Méér trams zijn heel nuttig, maar niemand gaat die investering doen enkel voor tijdens de spits.
      Ze moeten daarom beter gevuld worden buiten de piekuren en ‘s avonds, om het een beetje rendabel te houden.

 10. Reactie van marcmarcMarc

  mijn stem heb je, Yves :-)

 11. Reactie van cobie

  Mijn stem heb je ook, Yves ! Ik droom met je mee.

 12. Reactie van 3S

  Mijn Droom 2: dat de camerabewaking in de nieuwe ondergrondse fietsenstalling zorgt dat mensen niet meer bang zijn voor fietsdiefstal, zodat ze ook met hun beste fiets naar het station durven fietsen, en moeite willen doen om hem goed te onderhouden.

  Als het hun goede fiets is, zullen ze hem niet rap dumpen. Conclusie: minder weesfietsen!

 13. Reactie van Nicola

  @ 3S : ik stel vast dat er een trend is om per “volwassene” 2 fietsen en één auto te hebben en bovendien dat men fietsen zoals vroeger niet meer binnen in zijn woonst gestald wil hebben. Ruimte zat in Gent !

  • Reactie van 3S

   De huidige situatie is inderdaad zo dat je wel een tweede (oude) fiets moet hebben om naar het station of zo te fietsen. Je kunt je goede fiets daar toch niet zetten?

  • Reactie van toon

   Ook ik heb 2 fietsen eb dat is echt niet teveel.
   Ik fiets ook wel iets meer km’s dan de meeste mensen naar ‘n werk en dan is een reservefiets meer dan nuttig.
   De reservefiets wordt ‘s winters bij ijzel en sneeuw uitgerust met brede spijkerbanden die niet op de ander fiets passen. 2 fietsen is geen schande.
   O ja, ze staan wel binnen :)

 14. Reactie van yves

  Er was -helaas- weer reden om zéér luid te vloeken (*zucht, wanner leren ze het daar?*), maar vanavond was het asfalt gegoten, en brandde het licht op de Sint-Denijslaan weer.

  Deze namiddag liet Max Mobiel Facebookgewijs weten dat er 600 fietsen in de nieuwe stalling stonden.
  Rond 22u vanavond schatte ik het op een 1.100 à 1.400. Student are going home :). Of zitten al aan de voordeur van I Love Techno?

 15. Reactie van yves

  Vanavond (10 november) kwart voor twaalf even geteld: 422 lege plekken, 17 “foutgeparkeerde” fietsen. Saldo: 403. Dus ruwweg 1300 gestalde fietsen. Niet slecht geschat hé? ;)

  • Reactie van 3S

   Niet slecht na één volwaardige werkweek :-)

   Schatting: binnen twee weken zijn alle 1700 nieuwe plaatsen volledig gebruikt.

   En dan? 10 jaar wachten???

 16. Reactie van Bart

  Was het niet de bedoeling dat alle onregelmatig gestalde fietsen uit de ondergrondse parking aan het station zouden verwijderd worden?
  De hele kerstvakantie lang is nochtans ook daar op veel plaatsen weer wringen om je fiets in het rek te krijgen, tussen de verkeerd gestalde fietsen in…

  • Reactie van 3S

   Wat bedoel je met “onregelmatig gestalde fietsen”?

   Zijn dat extra fietsen die tussen de normale plaatsen in gepropt zijn, zoals bovengronds, wegens plaatsgebrek?

   • Reactie van Bart

    Dat bedoel ik inderdaad. Er staan ook fietsen naast of voor de rekken.

    De capaciteit voor de ondergrondse is dus (althans in een schoolvakantie) al overschreden, terwijl ik niet de indruk heb dat er bovengronds aanzienlijk minder fietsen staan, behalve achteraan misschien, daar kom ik niet vaak meer sinds de tunnel aan de Voskenslaan niet meer toegankelijk is voor fietsers.

    • Reactie van yves

     Achteraan is er inderdaad plaats. Het pertinent weigeren van Eandis om de straatverlichting er te onderhouden zal hierin een rol spelen. Wie wil nu zijn fiets stallen in het donker?

  • Reactie van Sven

   Er zal wel al eerder over gerept zijn, maar waren dit nu echt de meest handige fietsenrekken, in de nieuwe fietsenstalling? Ik vind dat er te weinig verschil is tussen de hoge en lage standen, waardoor ik mijn fiets op veel lege plaatsen niet eens gestald krijg. Ik heb de indruk dat er veel meer fietsen in deze stalling zouden kunnen als er andere rekken gebruikt werden.

   Het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen lijkt me onbegonnen werk, maar vooral: wat moet je als je geen plek vindt? Ik heb net voor de opening van deze nieuwe stalling eens meer dan 15 minuten rondgefietst op zoek naar een plek voor mijn fiets, heb die uiteindelijk vrij ver van het station moeten zetten. Maar wie zijn trein moet halen, heeft niet altijd tijd om de stalling weer uit te fietsen en ergens anders een plek te zoeken. Ik vind het ook vervelend dat er fietsen in het gangpad staan, maar anderzijds is er gewoonweg geen plek genoeg. Achteraan misschien weer wel, maar ik fiets sinds de nieuwe stalling altijd rechtstreeks de grond onder.

 17. Reactie van Pierre Vervaeke

  Wellicht word vanwege de belabberde staat van de stads en staatskas straks de nummerplaat/rytaks voor fietsen weer ingevoerd en dan is het probleem meteen opgelost.

  • Reactie van 3S

   Het zou contraproductief zijn om fietsen te ontmoedigen, want mensen die fietsen (naar het station of elders) zijn eigenlijk een besparing voor de staatskas.

   Denk maar aan de kostprijs van de naastgelegen autoparkeerplaatsen (51 miljoen euro uit de staatskas voor de ondergrondse parking, 2700 plaatsen), die in geen eeuwigheid met inkomsten zal afbetaald zijn.

   Een rekensommetje leert dat de plaats voor een fietsende treinreiziger de NMBS veel minder kost dan plaats voor iemand die met de auto gekomen is.

   PS. Trouwens, die taksplaat uit vorige eeuw kostte meer aan de overheid dan dat ze opbracht…

 18. Reactie van Pierre Vervaeke

  Beste S
  Wees maar gerust dat de nieuwe taksplaten die met een rfidchip uitgerust zullen zyn heel veel zullen opbrengen.
  En sinds wanneer zyn politici en hun ambtenaren geinteresseerd in productiviteit ???
  En natuurlyk worden die autoparkeerplaatsen in geen eeuwigheid met hun eigen inkomsten afbetaald.
  Ook de aanleg van tramlynen en dergelyke meer word nooit met eigen inkomsten afbetaald.
  Ook sociale woningen en appartementen worden nooit met eigen inkomsten afbetaald.
  Zover kunnen/willen politici en hun ambtenaren gewoonweg niet denken.

  • Reactie van yves

   *Zucht*, lang geleden dat je een een mens sprak, Pierre? Jouw clichébeelden kloppen, maar slechts voor een minderheid, en in àlle sectoren… (en nee, ik ben geen ambtenaar). Kritisch zijn is zinvol, met een bijl wild om je heen slaan is afstompend.

 19. Reactie van Pierre Vervaeke

  Beste Yves
  Heb jy ooit een politieke partij mee helpen oprichten ?
  Heb jy ooit een politiek ambt bekleed ?
  Heb jy ooit een politiek voorakkoord gesloten waarin je by eventuele winst schepen van financien zou worden ?
  Heb jy ooit onderhandeld voor een groot PPS project met politiekers ?
  Enough said ;D

  • Reactie van yves

   Nice, waarom dan plattitudes delen? :)
   Back to topic: hoe zou jij je wijsheid inzetten om de fietssituatie rondom Gent Sint-Pieters te verbeteren?

  • Reactie van 3S

   Ah, jij wel? In welke gemeente?