Gent wil studenten in gezinswoningen belasten

maandag 19 november 2012 15u51 | Michel Vuijlsteke | 12 reacties
Trefwoorden: , .

Vanaf volgend academiejaar zullen studenten die samen een gezinswoning huren daarop een tweede verblijfsbelasting moeten betalen. Dat heeft de nieuwe Gentse coalitie beslist.

Studenten die samen een gezinswoning huren, maar nog thuis gedomicilieerd staan, zullen een tweede verblijfsbelasting in Gent moeten betalen. Het huidige bedrag van die belasting — die ook op buitenverblijven van toepassing is — bedraagt 600 euro per jaar. Het is nog onduidelijk of hetzelfde tarief ook voor studenten gehanteerd zal worden.

Lees meer bij Schamper

© 2012 GENTBLOGT VZW

12 reacties »

 1. Reactie van 3S

  Gaan studenten vanaf nu ook belast worden als ze een hele week tegen een spotprijs een parkeerplaats onder het Sint-Pietersplein innemen – bijvoorbeeld door voortaan de werkelijke kostprijs te betalen?

  • Reactie van Arnold

   Punt 3.3 van het bestuursakkoord.
   De nieuwe bestuursploeg aanvaardt het principe van oplopende parkeertarieven – in
   concentrische cirkels – richting stadscentrum als sturend instrument in het
   ontmoedigen van de autobereikbaarheid van de binnenstad voor bezoekers. Een
   aanpassing van de parkeertarieven moet ook het langparkeren in de parkings
   tegengaan.

  • Reactie van pruts

   Studenten komen inderdaad massaal met de wagen naar de les. Sinds vorig jaar is de Sint-Pieterspleinparking tijdens lesdagen altijd volzet.

 2. Reactie van Frans

  Als het stadsbestuur consequent is, belast het dan ook kantoren in (onbewoonde) woonhuizen. Of is dat al zo? Koning Albertlaan en Coupure bijvoorbeeld zijn echte “kantoorassen” geworden. Dat is “prestigieuzer” dan in zo’n anonieme toren te kruipen.

 3. Reactie van filip

  Het stadsbestuur zou beter de verhuurder extra belasten in plaats van de studenten, het is per slot van rekening hij die meer huuropbrengsten geniet als hij zijn gezinswoning aan zes of zeven studenten verhuurt in plaats van aan een gezin met kinderen.

 4. Reactie van Victoria

  Dus, als ik het goed begrijp…
  iets wat NIET toegelaten is noch door het Kamerdecreet, het Gentse Politiereglement op de kamerwoningen, noch door het Bouwreglement van Stad Gent zal belast worden?

  • Reactie van Rik L.

   Dat is de normaalste zaak van de wereld. Tal van wettelijk niet in regel zijnde zaken worden al sinds jaar en dag belast, bijvoorbeeld niet-vergunde woningen, illegale reclameborden en zeker niet te vergeten: de bordeelvitines!

 5. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Een van echte redenen is dat studenten plaats innemen van gezinnen die in Gent gedomiciliëerd zijn die dus hier hun belastingen betalen. Voor een dergelijke woning moet men dus ofwel een taks op tweede verblijf of via inschrijving in de stad mogelijks een inkomensbelasting. Kantoren betalen ook bedrijfsinkomen taksen en Provinciale taksen, .

  • Reactie van pruts

   Heel logisch ook, de meeste huurcontracten staan op naam van één van de ouders, dus huren zij eigenlijk een tweede verblijf voor hun gezin(slid)

 6. Reactie van Jean

  Ik denk dat dit wel een gerechtvaardigde belasting is. Zolang het redelijk blijft en zolang de stad Gent dit ook consequent toepast op andere domeinen.

 7. Reactie van gary

  Waar maakt men het onderscheid tussen een tweede huis dat in het bezit is van de ‘ouders’ en een dergelijk huis waar een student (evt. met mede-studenten) verblijft? Dit zogezegde tweede huis van de ouders is toch sowieso belast?

  • Reactie van 3S

   Wat bedoel je?
   Het onderscheid zal verminderen aangezien je ook in het tweede geval belasting zal moeten betalen.