Genetisch gewijzigde maïs ook in het veld groter

maandag 17 december 2012 14u10 | Michel Vuijlsteke | 10 reacties
Trefwoorden: , , .

De eerste oogst van de genetisch gewijzigde maïsplanten in Wetteren bevestigt de eerdere laboresultaten: de genetische gewijzigde maïs wordt ook in het veld groter. Dat blijkt uit de analyse van de geteelde maïs. Hiermee is het eerste jaar van de drie jaar durende wetenschappelijke veldproef afgerond.
De metingen bevestigen de bevindingen uit het labo: de bladeren zijn langer en de planten groter. Door de genetisch gewijzigde maïsplanten in het veld te testen, hebben de VIB onderzoekers nieuwe inzichten verkregen. Hiermee wordt eens te meer aangetoond dat veldproeven een essentieel onderdeel uitmaken van wetenschappelijk plantenonderzoek.

Op 25 mei 2012 startte in Wetteren de drie jaar durende wetenschappelijke veldproef met genetisch gewijzigde maïsplanten. De planten hebben een verhoogde productie van het enzym GA20-oxidase. Dit enzym is betrokken in de aanmaak van het plantenhormoon gibberelline (afgekort GA naar de Engelse benaming “Gibberellic Acid”). Gibberelline is van nature aanwezig in planten en stimuleert de groei en strekking van plantencellen. Tijdens de afgelopen jaren hebben VIB-wetenschappers onder leiding van Dirk Inzé en Hilde Nelissen in het labo vastgesteld dat de GA20-oxidase maïsplanten tot 40% groter worden dan de controle planten. Het belangrijkste doel van deze wetenschappelijke veldproef is om na te gaan of de planten ook onder niet-gecontroleerde veldomstandigheden de gewijzigde groei laten zien.

Het vroege groeiseizoen 2012 was zeer ongunstig voor maïs met veel regen en lage temperaturen. De maïsplanten bleven lang klein en de bloei was uitgesteld. In augustus en september haalden de planten hun achterstand in en op 17 oktober kon de veldproef geoogst worden. De metingen in het veld samen met recent afgeronde laboratoriumanalyses bevestigen nu de bevindingen van de serreproeven. Hilde Nelissen (VIB/UGent): “In vergelijking met de controleplanten waren de bladeren van de GA20-oxidase maïsplanten 30 tot 60% langer, terwijl de genetisch gewijzigde maïsplanten bijna 40% groter waren”. Daarnaast konden plantkarakteristieken geanalyseerd worden die niet in de serre opgevolgd kunnen worden. “Dit toont aan dat veldproeven noodzakelijk zijn om nieuwe inzichten te verwerven in ontwikkelingsprocessen van planten en in hun aanpassingsvermogen aan veranderde omstandigheden”, aldus Dirk Inzé (VIB/UGent). Zoals gepland wordt de wetenschappelijke maïsveldproef in 2013 en 2014 herhaald. De maïsplanten zullen dan in verschillende dichtheden worden aangeplant om te achterhalen of de GA20-oxidase maïsplanten kunnen bijdragen tot een hogere opbrengst per hectare.

Met deze wetenschappelijke veldproef wil VIB bijdragen tot een beter begrip van de processen die de groei van maïsplanten bepalen. De veldproef maakt gebruik van genetisch gewijzigde planten maar de opgedane kennis kan evengoed gebruikt worden in de klassieke veredeling om oogsten te verbeteren. VIB financiert deze veldproef met eigen middelen en het onderzoek wordt uitgevoerd op gronden van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid. VIB heeft geen eigendomsrechten op de functie van de ingebrachte genen of het gebruik ervan in genetisch gewijzigde planten.

VIB
VIB is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen, met 1200 wetenschappers die onderzoek verrichten naar de moleculaire mechanismen achter de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Door een hecht partnerschap met vier Vlaamse universiteiten – UGent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel – en een stevig investeringsprogramma bundelt VIB de krachten van 70 onderzoeksgroepen in één instituut. Hun onderzoek heeft tot doel de grenzen van onze kennis fundamenteel te verleggen. Met zijn technologie-transfer beoogt VIB de omzetting van onderzoeksresultaten in producten ten dienste van de consument en de patiënt. VIB ontwikkelt en verspreidt een breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie. Meer info op www.vib.be.

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

10 reacties »

 1. Reactie van pascal

  Alleen jammer dat er in het persbericht niets vermeld wordt over de link met BASF.

  • Reactie van Jimmy

   En op welke wijze is dit rellevant? (dit houdt geen waarde oordeel in, enkel een vraag naar meer info)

   • Reactie van pascal

    ik vind het vreemd dat er zo hard benadrukt wordt dat de veldproef gefinancierd wordt “met eigen middelen” en dat VIB een “non-profit onderzoeksinstituut” is, terwijl de veldproef samen met o.a. BASF gebeurt, met het oog op commercialisatie van de GGO’s.
    Ik kan me niet inbeelden dat BASF niet meebetaalt, en dat er geen return is voor VIB of voor de medewerkers eens de GGO’s effectief op de markt komen.
    Alleen, aangezien VIB daar zelf zo vaag over doet kan je het ook niet aftoetsen. Wat bij mij meestal de argwaan doet toenemen.

    • Reactie van Pol

     Tuurlijk investeren multinationals daarin:
     PGS ( Plant Genetic Systems ) is een schimmig liaison/sponsor bedrijf tussen Monsanto en RUG.
     Die hebben samen nog een aantal serres rond Gent.
     Schoon PR stukje hier boven overigens.
     Mare … Waarom willen we “grotere” maïs ?
     om meer CO2 te produceren, of nog meer water te onttrekken ? of omdat één bedrijf het patent zou kunnen pakken op de “ultieme” maîs ? een soort markt controle, soit ?
     U vergeet wel dat dit slechts een bijproduct is, toch?
     De hoofdreden voor de meeste GGO’s is om nog zwaardere sproeistoffen te kunnen gebruiken/verkopen
     ( door hetzelfde bedrijf uiteraard als de GGO zaad ) tegen flora en fauna rondom het opgroeiend product.
     en die sproeistoffen brengen dan weer lekkere synthetisch oestrogeen in ons water, is goed voor onze kanker industrie, gezellig …
     eet nog wat soya, is goed tegen kanker …

     • Reactie van Jean

      Pol

      Dit is een goede samenvatting. In de industrie die betrokken in genetisch gemanipuleerd toestanden, zie je twee pijlers. Enerzijds het produceren van steeds meer sproeistoffen. Dit kan enkel door de gewassen eerst resistent te maken tegen deze sproeistoffen. Anders worden deze gewassen zelf aangetast door de sproeistoffen. Het resultaat is op termijn een enorme toename van sproeistoffen. Die terechtkomen in de grond, het grondwater, de voedselketen. Eens de euro van onze overheden gevallen is, is het heel moeilijk op korte termijn deze sproeistoffen af te bouwen. Want ook de vijanden van de gewassen (ziektes, schimmels, parasieten, insecten) zijn ondertussen door het misbruik van deze sproeistoffen, al behoorlijk resistent geworden.
      Een tweede pijler is deze van de zaadindustrie. Gewassen en zaden genetisch manipuleren, aan de man brengen bij landbouwers (o.a. in derdewereldlanden). Eenmaal de zaden van de oorspronkelijke gewassen allemaal verbruikt zijn(reeds na enkele seizoenen), kunnen de landbouwers niet anders dan de genetisch gemanipuleerde zaden elk jaar opnieuw aan te kopen bij deze industriële charlatans. Dit omdat de genetisch gemanipuleerde gewassen steriel zijn. Sommige bedrijven combineren beide pijlers (sproeimiddelen en zaaigoed). En een deel van de academische, wetenschappelijk wereld, loopt mee in het gareel van deze industrieën. In ruil voor sponsoring. Gecamoufleerd weliswaar. Via leerstoelen, via financiering van onderzoeken, via financiering van labo’s en materiaal.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Ik ben dan waarschijnlijk een vreselijke optimist, maar zou dit niet iets zijn waar het goed zou zijn dat de overheid (Europees dan) een veel grotere rol zou spelen?

      Om te werken naar niet-commerciële doelstellingen — dus in plaats van grotere resistentie tegen de eigen sproeimiddelen te kweken, grotere resistentie tegen koude, vochtigheid, schimmel e.d. te kweken?

      Dat van die steriele planten zal wel blijven gevoelig liggen, wegens de angst voor frankensteinplanten en -dieren die de wereld zouden kunnen overnemen, vermoed ik. :)

 2. Reactie van Jean

  Inderdaad, maar die Europese politici staan toch zo onder invloed van lobbygroepen. Niet anders dan in de VS waar de lobbygroepen zelfs helemaal de agenda bepalen.

  Wat de niet-commerciële doelstellingen betreft. Daarmee werd in de beginperiode van de genetische manipulatie lang geschermd. Zo konden de betrokken industriegroepen bijna ongestoord verder werken en voorsprong nemen op de critici en op de overheden. Eerst proefprojecten, kleine projecten die toevallig wel bestaande gewassen besmetten. Dan het op de markt brengen van producten die afgeleid waren van gemanipuleerde gewassen. Met vermelding van het feit dat ze extracten van gemanipuleerde gewassen bevatten(maar heel klein aangeduid, na een tijdje vergeten de consumenten toch dit na te kijken). Nadien blijken ook de als niet gemanipuleerd aangegeven producten van diezelfde producenten, toch “een beetje” gemanipuleerde materie te bevatten (besmet, per toeval, een verkeerd lot….). Een echt sluipend gif (letterlijk en figuurlijk), maar wel het gevolg van een bewuste strategie. Over het al of niet schadelijk zijn (op lange termijn) van gemanipuleerde gewassen die in de voeding terechtkomen, bestaat nog veel (steeds meer) discussie. Onafhankelijke rapporten worden steevast tegengesproken door ingehuurde (gesponsorde) wetenschappers.
  Over de nefaste invloed van de (tegen eigen sproeimiddelen)resistent gemaakte gewassen, bestaat nauwelijks nog twijfel. Net zo als over het bewust afhankelijk maken van derdewereldlandbouwers. Een moderne, wetenschappelijke manier van lijfeigendom.

 3. Reactie van Pol

  @ Michel 10-01-2013 om 13:54
  Ik vrees dat lobby groepen veel te diep zitten in het Euro parlement.
  In de VS werd dat duidelijk toen tijdens de ene presidentiële ambt termijn ( Carter ) een hoofd van Monsanto in de volgende presidentiële ambt termijn ( Reagan ) plots hoofd werd van het ministerie van Landbouw…
  Ik wil niet cynisch zijn, maar …
  Anderzijds loopt Europa hopeloos achter op het goedkeuren van honderden producten, en actieve bestanddelen in ons eten enz, ze geven dan voorlopige attesten, of niet, en schuiven zo systematisch het probleem de toekomst in …
  Europa zijn antwoord is om telkens nieuwe studiegroepen te maken, en geloof me dat zijn niet de meest ethische of transparante werken in uitvoering …
  Als je geluk hebt en een diploma in Europees recht, kan je achteraf uit de rapportage iets afleiden.
  Mijn super voorbeeld daarin was de commissie die in 1995 werd opgericht om de gevolgen van de millennium bug in te schatten, een soort “wat als…”-clubje … wekelijkse vergaderingen, voor een mooi loon enz
  Eén van de leden was een klant van mij, die man dacht echt dat de wereld ging vergaan
  Europees parlement barst van dergelijke commissies, en die hebben nu één gedacht voor ogen: een schone fin de carrière, wat lezingen en stoelen meepikken, paar publicaties, met een mooi pensioen in de zon… klaar

 4. Reactie van rony coekaerts

  ondanks dat ik helemaal geen biologisch-genetisch wetenschapper ben, heb ik toch problemen met de stellingen van “jean”.
  als de eerste de beste kweker met stuifmeel, sperma of enten een nieuwe variatie ontwikkeld kraait er geen haan naar. dat is ook genetische manipulatie. daar zijn ook steriele nakomelingen uit gekomen.
  persoonlijk ken ik geen enkele groente of vee dat niet genetisch gemanipuleerd is in de loop van geschiedenis, of denk je dat zo’n blauw-wit dikbilrund ooit rondgehuppeld heeft in germaanse weiden? die kunnen zelfs niet kalven zonder keizersnede! ik zie daar al een mederund staan met scalpel, naad en draad.
  men noemt jouw schrik in de wetenschap het “franckenstein-complex”: angst voor manipulatie.
  als ik zie dat in china dubbele rijstoogsten binnengehaald worden, veelal zonder getroffen te zijn door schimmel of insecten en, vooral, uit eigen zaadgoed moet ik toch vrij laconiek reageren. idem met mais, tarwe, enz.
  de struiken waarmee men nu probeert de woestijn in het noorden terug te dringen zijn verdorie in laboratoria ontwikkeld!
  beste jean, je eet al heel je leven genetisch gemanipuleerd voedsel. die lekkere tomaten waren giftige nachtschaden of wat eet je graag? gras? ook dat is gemanipuleerd.
  waar komt toch die schrik vandaan? dat kunstmatig gemuteerde gewassen zouden besmet worden door kunstmatig gemuteerde pollen?
  oh ja, dat fabeltje van het verband tussen genetica en pesticieden is echt gedateerd.