De Stad Gent: als eerste overheidsorganisatie een van de beste werkplekken van België

woensdag 27 februari 2013 12u40 | patricia | reageer
Trefwoorden: .

De Stad Gent werd op dinsdag 26 februari 2013 door het Great Place to Work instituut erkend als één van de beste werkplekken van België. Dit blijkt uit een onderzoek dat in België jaarlijks wordt uitgevoerd door het Great Place to Work instituut, in samenwerking met de Vlerick Business School. Op basis van de resultaten worden twee lijsten van beste werkplekken samengesteld: een top 10 van bedrijven en organisaties met respectievelijk meer en minder dan 500 medewerkers. De Stad Gent behaalde de achtste plaats in de lijst van organisaties met meer dan 500 medewerkers.

De Stad Gent is de eerste overheidsorganisatie die is opgenomen in de lijst van beste werkplekken. Veel overheidsinstanties leveren heel wat inspanningen om zich als aantrekkelijke werkgever te positioneren op de arbeidsmarkt. Net als andere werkgevers, worden ook overheden uitgedaagd om competente en gemotiveerde medewerkers aan te werven en te behouden. Vandaar dat employer branding steeds meer aan belang wint. Het werkgeversimago van de Stad Gent moet weerspiegelen waar het stadsbestuur als werkgever voor staat, namelijk vanuit inhoudelijk interessante jobs een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, aandacht hebben voor een evenwichtige balans werk-privé en de mogelijkheid bieden om competenties te benutten en te ontwikkelen.

Het feit dat Stad Gent één van de laureaten is van de ‘Best Workplaces 2013’-studie is niet alleen een bekroning van deze geleverde inspanningen, maar geeft een stimulans om verder te werken aan het creëren van een omgeving waarin medewerkers de mogelijkheid hebben en gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de organisatiedoelstellingen. Door aandacht te besteden aan de behoeften van alle belanghebbenden, waaronder de medewerkers, leidinggevenden, het managementteam, de vakorganisaties en het beleid, wil de Stad Gent een werkplek realiseren waar iedereen zich goed voelt.

Het jaarlijks ‘Best Workplaces’ onderzoek wordt wereldwijd georganiseerd bij zo’n 3.600 bedrijven die hun HR-beleid centraal stellen en is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd model. De resultaten komen voort uit enerzijds een bevraging van de medewerkers zelf, die hun ervaringen ten opzichte van hun werkplek blootlegt en anderzijds een beschrijving van het werkklimaat, het HR-beleid en de personeelspraktijken binnen de organisatie. De mening van de medewerkers is doorslaggevend en bepaalt 2/3 van het resultaat, de bevraging van het HR-beleid 1/3. In België is Vlerick Business School de academische partner voor het onderzoek.

Bron: Persbericht

© 2013 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.